Нашите марки

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Нашата корпоративна стратегия за устойчиво развитие

Въздействие на Schneider в устойчивото развитие 2021 – 2025 г.

Конкретни и амбициозни цели за устойчиво въздействие в подкрепа на целите за устойчиво развитие на ООН.

Ангажимент на Schneider Electric за Нулеви нетни емисии

Нашите цели за Нулеви нетни емисии са потвърдени от Инициативата за научнообосновани цели. Разполагаме с 3 основни етапа, които ще доведат до Нулеви нетни емисии в нашата верига на стойността до 2050 г.

Ангажимент за биологично разнообразие на Schneider Electric

Ангажирани сме със запазване на биоразнообразието, ресурсите и нашата екосистема.

Нашите 6 дългосрочни ангажимента

Вижте как водим по пътя към ускоряване на устойчивия напредък за нашите клиенти, служители, партньори и общности навсякъде.

Климат

Бърз напредък към нулеви емисии от нашата дейност.

Ресурси

Напредък за кръговите решения и запазване на ресурсите.

Доверие

Подкрепяме нашите заинтересовани страни.

Равенство

Подкрепа на разнообразието и приобщаването на работното място и на тези, които нямат достъп до енергия.

Поколения

Разиваме и повишаваме уменията на поколенията.

Местно ниво

Овластяваме местни екипи и партньори

Информация за устойчиво развитие

Актуални блогове и бели книги

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт

Тази бяла книга разяснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват екологичните декларации.

Три трансформации ръководят действията ни в областта на климата

Защо справянето с търсенето на енергия е от ключово значение.

Императивът за 2030 г.

Запознайте се с три полезни решения, базирани на последните ни изследвания.

Четири стъпки към декарбонизация

Полезно и практично описание на процеса, който организациите могат да предприемат, за да се справят правилно с декарбонизацията.

Чист въздух за борба с изменението на климата

Защо алтернативите на SF6 и другите парникови газове са от съществено значение за намаляване на въглеродните емисии.

Без повече загуба на биологично разнообразие

Базиран на факти подход за измерване, поставяне на цели и спиране на загубата на биологично разнообразие.

Фокус върху краткосрочните мерки

BNEF пита нашия главен директор по стратегията и устойчивото развитие за това как могат да се ускорят действията в областта на климата.

Всички поколения имат значение

Нашият базиран на факти подход за измерване, поставяне на цели и спиране на загубата на биологично разнообразие.

Ангажиране на нашата верига за доставки в проекта за нулеви въглеродни емисии

Научете как помагаме на най-големите 1000 доставчици да постигнат своята цел за положителни климатични промени за намаляване на емисиите на CO2 наполовина до 2025 г. Чрез нашата специална програма за декарбонизация, която предлага обучение, експертна поддръжка, инструменти и решения, нашите партньори получават всичко необходимо, за да ускорят бизнеса си.
Открийте повече
Forest water
Climate Champion за дванадесета поредна година
12 години поред в първите 100 на Corporate Knights Global
Платинен рейтинг през 2023 за трета поредна година
6 години поред в списъка на най-уважаваните компании в света
С награда Terra Carta Seal през 2022 г.
В топ 100 на най-етичните компании за дванадесета година
Лидер в отрасъла и включена в DJSI World за дванадесета поредна година
№ 1 в своя сектор и включена в основните индекси на Euronext Vigeo
Индекс за равенство между половете на Bloomberg за шеста година
В серията от индекси FTSE4Good за седма поредна година
Сред първите 15 за осма поредна година
Лидер в многообразието за четвърта поредна година
В глобалния топ 100 за равенство между половете