Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
 • Default Alternative Text

  Предприемане на смислено действие

  Конкретното, смислено действие е единственият начин за справяне с климатичните промени. Вижте как вършим нашата част и насърчаваме другите в Доклада на Schneider за устойчиво развитие 2017-2018.

  Вижте нашите резултати
 • Default Alternative Text
  Ден на екологичния дълг

  Смели идеи за устойчив растеж на бизнеса

  Денят на екологичния дълг е датата, на която хората са изразходили повече ресурси отколкото Земята може да възпроизведе през годината. Бихме могли да преместим датата с 21 дни, ако съществуващите сгради, промишлени процеси и активи за производство на електроенергия бъдат модернизирани посредством активно управление на енергията и възобновяеми технологии.

  Научете повече Прочетете повече
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Нека да преместим датата!

  Партнираме си с Глобалната мрежа за екологичния отпечатък, за да гарантираме, че устойчиви решения за нашата планета са достъпни. Заедно можем да преместим датата на Деня на екологичния дълг.

  Научете повече
 • Woman using an electric charging station to power her vehicle. Sustainability, EVlink

  Ускорение на енергийния преход в 4 измерения

  Главният изпълнителен директор Жан-Паскал Трикoар казва, че преходът към нисковъглеродни енергийни системи е постижим, но отговорните лица за вземане на решения трябва да действат сега за ускоряване на чистата електрификация, декарбонизация и подобряване на енергийната производителност.

  Научете повече
  • Изграждане на стратегия за устойчиво развитие Силната стратегия за устойчиво развитие започва с надеждни данни. Стратегическият директор Еманюел Лагарик обяснява как овладяваме свързаността, за да подпомогнем нашите собствени усилия за устойчиво развитие и тези на нашите клиенти. Чуйте как компанията предприема амбициозен подход към възобновяемата енергия, създавайки устойчиви решения за нуждаещите се и борейки се за верига на доставките с въглероден неутралитет.
  • Доклад за въздействие на устойчивото развитие на Schneider От 2005 г. измерваме нашия напредък в устойчивото развитие. Маркетинговият директор Крис Леонг споделя резултатите на компанията от 2017 г. и как е пресъздаден барометърът за 2018-2020 г. като въздействие на устойчивото развитие на Schneider с дори още по-амбициозни цели, които ще продължат да помагат за повишаване на устойчивостта на нашите дейности и тези на нашите клиенти. Прочетете повече
  • Цели за устойчиво развитие

   Schneider Electric се присъединява към Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ЦУР), универсален призив за действие за премахване на бедността, опазване на планетата и гарантиране, че всички хора ще се радват на мир и благоденствие до 2030 г. Поели сме ангажимент за изпълнението на 17-те ЦУР чрез нашата основна дейност и пет мегатенденции за устойчиво развитие: Климат, кръгова икономика, етика, здраве и равенство и развитие.

   Прочетете повече

  Особено важен инструмент за нашия път към устойчиво развитие

  Целите на Schneider за 2018-2020 за въздействие на устойчивото развитие отразяват мегатенденциите в устойчивото развитие и ръководят усилията на Schneider за устойчиво развитие, като изясняват нашите цели. Обновено и актуализирано за 2018 до 2020, това пето поредно издание отразява нашата холистична представа за устойчиво развитие, как нашите усилия за устойчиво развитие се отразяват на планетата, хората на нея, нашата печалба и тази на нашите клиенти. То съдържа обещанията ни към нашите партньори, клиенти и света. То е стандартът, по който измерваме себе си и поемаме нашата отговорност. Декларацията за 2018 – 2020 на Schneider за въздействие на устойчивото развитие е одитирана от трето лице, като напредъкът се проследява и публикува на тримесечна база.

  Момичета, играещи с хвърчило в пшенично поле, вятърни турбини на заден план

  Климат

  80% електричество от възобновяеми източници

  10% CO2 ефективност в транспорта

  100 милиона метрични тона CO2 са избегнати от страна на нашите клиенти чрез нашите оферти

  25% увеличение на оборота за нашите услуги за енергия и устойчиво развитие EcoStruxure
  75% от продажбите по нашата нова програма Green Premium™

  200 обекти, обозначени като нулево количество отпадъци за депониране

  100% картон и палети за транспортни опаковки от рециклирани или сертифицирани източници

  100,000 метрични тона избегнато потребление на първични ресурси чрез ecoFit™, рециклиране и програми за утилизация
  Default Alternative Text

  Кръгова икономика

  Бизнесмени разговарят на среща

  Здраве и равенство

  70% отчетен резултат в нашия Индекс за ангажираност на служителите

  1 медицински инцидент на милион отработени часа

  90% от служителите са имали достъп до цялостна програма за благосъстояние на работното място

  100% от служителите работят в държави, които изцяло са внедрили нашия план за отпуска по семейни причини

  100% от работниците са получили 12 учебни часа в годината с 30% дигитално обучение

  90% от офисните служители имат индивидуален план за развитие

  95% от служителите работят в държава с поет ангажимент и наличен процес за постигане на равно заплащане на мъжете и жените
  5 пункта / 100 увеличение в средния резултат от оценката по ISO 26000 за нашите стратегически доставчици


  300
  доставчици по надзора за човешки права и околна среда получиха специална оценка на място


  100% от служителите в продажби, снабдяване и финанси получават антикорупционно обучение всяка година
  Супервайзър и работник използват цифров таблет в завод

  Етика

  полеви работници в обучителен клас на Schneider Electric

  Развитие

  x4 оборот на нашата програма Достъп до енергия


  350,000 лица в неравностойно положение се обучават за управление на енергията


  12,000 доброволчески дни благодарение на нашата глобална платформа VolunteerIn

  Енергия и устойчиво развитие за световен растеж

  В Schneider Electric се грижим за многото места с наше корпоративно присъствие. Това означава, че играем активна роля като обслужваме пазари, отговарящи за 70% от световното потребление на енергия, но също така и осигуряваме икономическо и устойчиво развитие на някои от най-отдалечените, извън мрежата общности по света.
  • Помагаме на клиентите да станат по-устойчиви.

   Вижте как Schneider Electric осигурява иновация на всяко ниво, за да помогне на AEG да постигне целите си за устойчиво развитие.

  • Постигане на дългосрочни цели

   "Способността да сведем всичко до цифри ни помага да осъществяваме обратна връзка с ръководството за постигания от нас напредък - това, което е измерено, бива свършено". 
   Рон Фоглеведе, Глобален директор "Устойчиво развитие", Whirlpool Corporation

  • Един етикет, много предимства Историята на Green Premium

   Нашият еко-етикет Green Premium предоставя екологична информация на всички, от собственици на имоти, ръководители на строителна дейност и архитекти за нашите дистрибутори и OEM партньори.

  Прочете повече за последните новости в устойчивото развитие

  Последни новини и събития

  Пишете ни в чат

  Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!