Нашите марки

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Нашата корпоративна стратегия за устойчиво развитие

Въздействие на Schneider в устойчивото развитие 2021 – 2025 г.

Конкретни и амбициозни цели за устойчиво въздействие в подкрепа на целите за устойчиво развитие на ООН.

Въглероден ангажимент на Schneider Electric

Ще постигнем въглеродно неутрална дейност пре 2025г. и пълна въглеродна неутралност до 2040г.

Ангажимент за биологично разнообразие на Schneider Electric

Ангажирани сме със запазване на биоразнообразието, ресурсите и нашата екосистема.

Нашите 6 дългосрочни ангажимента

Вижте как водим по пътя към ускоряване на устойчивия напредък за нашите клиенти, служители, партньори и общности навсякъде.

Климат

Бърз напредък към нулеви емисии от нашата дейност.

Ресурси

Напредък за кръговите решения и запазване на ресурсите.

Доверие

Подкрепяме нашите заинтересовани страни.

Равенство

Подкрепа на разнообразието и приобщаването на работното място и на тези, които нямат достъп до енергия.

Поколения

Разиваме и повишаваме уменията на поколенията.

Местно ниво

Овластяваме местни екипи и партньори

Информация за устойчиво развитие

Актуални блогове и бели книги

Три трансформации ръководят действията ни в областта на климата

Защо справянето с търсенето на енергия е от ключово значение.

Императивът за 2030 г.

Запознайте се с три полезни решения, базирани на последните ни изследвания.

Четири стъпки към декарбонизация

Полезно и практично описание на процеса, който организациите могат да предприемат, за да се справят правилно с декарбонизацията.

Чист въздух за борба с изменението на климата

Защо алтернативите на SF6 и другите парникови газове са от съществено значение за намаляване на въглеродните емисии.

Без повече загуба на биологично разнообразие

Базиран на факти подход за измерване, поставяне на цели и спиране на загубата на биологично разнообразие.

Фокус върху краткосрочните мерки

BNEF пита нашия главен директор по стратегията и устойчивото развитие за това как могат да се ускорят действията в областта на климата.

Всички поколения имат значение

Нашият базиран на факти подход за измерване, поставяне на цели и спиране на загубата на биологично разнообразие.

Ангажиране на нашата верига за доставки в проекта за нулеви въглеродни емисии

Научете как помагаме на най-големите 1 000 доставчици да постигнат своята цел за положителни климатични промени за намаляване на емисиите на CO2 наполовина до 2025 г. Чрез нашата специална програма за декарбонизация, която предлага обучение, експертна поддръжка, инструменти и решения, нашите партньори получават всичко необходимо, за да ускорят бизнеса си.
Разберете повече
Лидер в борбата с изменението на климата за 11-та поредна година
11 години подред в първите 100 на Corporate Knights Global
Платинена класация през 2022 г. за 2-ра поредна година
5 години подред в списъка на най-уважаваните компании в света
и победител в категорията за извънфинансова прозрачност
Топ 25 на най-привлекателните работодатели в света за 2021 г.
Най-добра глобална организация по веригата на доставки за 2021 г.
100-те най-етични компании за 11-та година
Индустриален лидер за 11-та поредна година
Индустриален лидер на високо ниво за 2021 г.
Индекс за равенство между половете на Bloomberg за 5-та година
В серията от индекси FTSE4Good за 6-та поредна година
Носител на награди „Microgrid Greater Good“ за 2021 г.
Сред първите 10 за 7-ма поредна година
Лидер по разнообразие в Топ 100 на Financial Times за 2022 г.
Топ 20 глобално за равенство между половете

Програма на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

17-те цели на ООН за устойчиво развитие са насочени към защита на планетата, намаляване на бедността и постигане на световен мир и правосъдие. Въздействието на Schneider за устойчивото развитие и основните фактори са инструменти за трансформация, приведени в съответствие с всички ЦУР. Те насърчават бързите, революционни промени, за да подобрят показателите за устойчиво развитие на компанията и да поддържат водещата роля на индустрията в корпоративната социална отговорност.

Повече за това какво правим за устойчивото развитие

Доклади за устойчиво развитие

Достъп до резултатите и отчетите за въздействието на устойчивото развитие на Schneider на едно място.

Консултантски услуги по въпросите на изменението на климата

Нуждаете се от помощ, за да определите стратегията си за устойчиво развитие, да изготвите или ускорите програмата си?

Информация относно устойчивото развитие за Вас

Най-новите блогове, подкасти, документи и други за устойчиво развитие, Electricity 4.0 и автоматизация от следващо поколение.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Безплатно"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Разгледай"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBG"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как можем да създадем устойчив и приобщаващ свят чрез цялостна стратегия за устойчиво развитие на компанията?

Schneider Electric играе водеща роля като устойчива компания чрез цифрова трансформация и автоматизация от следващо поколение, като следва корпоративна стратегия за устойчиво развитие с цел за декарбонизация в своята основа. Като глобален партньор, Schneider Electric се ангажира с устойчивото развитие на всички нива, включително климат, ресурси, многообразие на половете и включване. Schneider Electric е лидер в прехода към нулеви нетни емисии и е готово да осигури устойчивост на бизнеса за своите партньори, като им помогне да разработят иновативни стратегии за устойчиво развитие на компанията, които използват максимално енергията, ресурсите и хората. Нашата програма за въздействие върху устойчивото развитие на Schneider Electric (SSI) се фокусира върху постигането на екологичните, социалните и управленски цели (ESG), както и въглеродна неутралност до 2025 г., стимулирайки усилията ни за борба с изменението на климата и социалното неравенство и изпълнявайки местните ангажименти. Партнираме си с нашите клиенти и доставчици, за да внедрим услуги и решения, които осигуряват енергийна ефективност и устойчиво развитие и ги насочват към намаляване на въглеродните емисии. Нашето портфолио от иновации ни помага да се придвижим към положителен по отношение на климата свят чрез непрекъснати инвестиции и разработки на надеждна и екологосъобразна енергия за незабавни и дълготрайни операции с нулеви нетни емисии в нашата въглеродна обвързаност.

Посветили сме се на опазването на природните екосистеми и ресурси на нашата планета, като поддържаме доверието на нашите клиенти чрез високи социални, управленски и етични стандарти за предотвратяване на загубата на биологичното разнообразие. Вярваме в създаването на равни възможности, като гарантираме, че уникалността се оценява и работната среда е приобщаваща. Вярваме в насърчаването на обучението, повишаването на уменията и развитието за всяко поколение, като павираме пътя за следващото поколение. Имаме за цел овластяването на местните общности чрез насърчаване на местни инициативи и позволяване на хората и нашите партньори да превърнат устойчивото развитие в реалност за всички. Нашите експерти, добре информирани за глобалните инициативи за устойчиво развитие на компанията, включително програми за намаляване на въглеродните емисии, енергийна ефективност, възобновяема енергия и инициативи по веригата на доставките, позволяват на поемат по пътя към нулеви нетни емисии и водещата роля по отношение на климата.