Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

80%

Въздействие върху приходите съгласно определението и методиката на Schneider Electric

800 м. тона

спестени и избегнати за клиенти емисии CO2,

50%

намаляване на емисиите на CO2 от дейността на най-големите 1 000 доставчици

По пътя към нулевите нетни емисии

Амбициозен всеобхватен план за декарбонизация

Нашата цел за Нулеви нетни емисии беше потвърдена от Инициативата за научнообосновани цели (SBTi), изцяло сме ангажирани с климатичната група Climate Group EP100, RE100 и EV100, за да разработим пътна карта, съобразена със сценария на IPCC, ограничаваща глобалното повишаване на средната температура до 1,5 °C:

  • Операции с въглероден неутралитет през 2025 г. 
  • 25% абсолютно намаляване на въглеродните емисии в цялата верига на стойността до 2030 г. и „готовност за Нулеви нетни емисии“ в нашите дейности
  • Изцяло въглеродно неутрална верига през 2040 г. 
  • Нулеви емисии CO2 в цялата ни верига на стойността през 2050 г.
Прочетете повече за нашия ангажимент за Нулеви нетни емисии

Бъдете Impact Maker

Изпълненото със смисъл въздействие изисква екосистема от хора, общности, доставчици, клиенти и партньори и трябва да се случва на всеки етап от жизнения цикъл.
Impact maker

Нашите положителни по отношение на климата действия

Помага на клиентите да спестят и избегнат 800 млн. тона CO2

До 2025 г. благодарение на нашите енергийни услуги и услуги за устойчиво развитие, интегрирания софтуер и решения EcoStruxure™, както и иновации в зелени продукти, ефективно декарбонизиращи домове, сгради, мрежи, центрове за данни и индустрии.
Научете повече за EcoStruxure

Акценти на климата

Изграждане на термична декарбонизация

Оценяваме какво би било необходимо за декарбонизиране на сградите в световен мащаб.

Императивът за 2030 г.

Запознайте се с три полезни решения, базирани на последните ни изследвания.

Осигурена 10 000 MW възобновяема енергия

Schneider Electric помага на клиентите при закупуване на възобновяема енергия.

Пробив с Gigaton PPA на Walmart

Един от най-големите търговци на дребно и наш партньор въвежда възобновяема енергия.

Чистият въздух се притича на помощ

Защо алтернативите на SF6 и другите парникови газове са от съществено значение за намаляване на въглеродните емисии.

Ускоряване на трансформацията на STMicroelectronics

Да изработи стратегия и да постигне целта си за въглеродна неутралност през 2027г.

Системна ефективност за нулеви нетни емисии

Изпълнителният директор на Schneider Electric за постигане на нулеви емисии в градове и сгради.

Демонстриране на въздействието върху климата

Открийте как да намалите емисиите от парникови газове.

Изграждане на траен бизнес на планета с ограничени ресурси

Необходимостта от корпоративна устойчивост води до просперитет за планетата.

Нашите ангажименти за климата допринасят за постигане на ЦУР на ООН

В съответствие с нашата цел да свързваме напредъка и устойчивото развитие, нашите инициативи за устойчиво развитие подкрепят 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Повече информация за нашия ангажимент в областта на климата

Нашият ангажимент за ресурсите

Научете повече за нашите действия за устойчиво развитие и въздействие за кръгови приложения, биологично разнообразие и просперитет на една планета.

Информация относно устойчивото развитие за Вас

Най-новите блогове, подкасти, документи и други за устойчиво развитие, Electricity 4.0 и автоматизация от следващо поколение.

Доклади за устойчиво развитие

Достъп до резултатите и отчетите за въздействието на устойчивото развитие на Schneider на едно място.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как можем да създадем климатично положителен свят и да постигнем дълготрайна декарбонизация?

Schneider Electric играе водеща роля в света на климатичните промени, благодарение на цифровата трансформация и решенията за автоматизация от следващо поколение с цели за декарбонизация в нашата същност. Като партньор в областта на климата, ангажиран с устойчивото развитие на всички нива, Schneider Electric разполага със стратегия за снабдяване с електроенергия, която разчита на възобновяема енергия, за да постигне целите за екологично въздействие. Нашето портфолио от иновации ни помага да се придвижим към положителен по отношение на климата свят чрез непрекъснати инвестиции и разработки на надеждна и екологосъобразна енергия за незабавни и дълготрайни нулеви нетни емисии. Разгледайте въглеродния ангажимент, който представя амбициозния ни цялостен план за декарбонизация, който ще ни помага да останем на пътя към нулевите нетни емисии до 2050 г. Партнираме си с нашите клиенти и доставчици, за да внедрим нашия положителен по отношение на климата софтуер и решения EcoStruxure, които им позволяват ефективно да спестяват емисии COот домовете си, сградите, мрежите, центровете за данни и индустриите. Открийте „Енергията като услуга“ (EaaS) – нововъзникваща концепция за алтернативно финансиране на програми за енергийна устойчивост, която помага за обновяване на електрическата инфраструктура и подобрява устойчивостта с иновативни решения за микромрежи. Нашите експерти, добре информирани за глобалните инициативи за устойчиво развитие на компанията, включително програми за намаляване на въглеродните емисии, енергийна ефективност, възобновяема енергия и инициативи по веригата на доставките, обучават нашите клиенти да ускорят придвижването си към нулеви нетни емисии и водеща роля по отношение на климата. Нашите ангажименти за декарбонизация, в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) за един положителен по отношение на климата свят, помагат на нашите партньори да разработят измерими, иновативни стратегии за устойчиво развитие на предприятията, които използват максимално енергията, ресурсите и хората, за да преминат към гъвкавост и устойчивост.