Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

50%

наети жени

40%

жени в ръководството на първа линия

30%

жени в лидерски екипи

50 милиона

души с достъп до зелено електричество

Насърчаване на равенството между половете на работното място

Водещи позиции в равенството между половете

Със 7 жени в нашия изпълнителен комитет вече сме една от компаниите с най-добър баланс по отношение на пола. Въпреки това, продължаваме да вдигаме летвата на равенството между половете на всички нива в организацията, като намаляваме разликата в заплащането, борим се с предубежденията и имаме гъвкави политики за работа/отпуск.
Научете как го правим

Скъсяване на изоставането с енергия

Достъпът до енергия – основно човешко право

Над 700 милиона души все още живеят без електричество, което ограничава качеството им на живот и перспективите за образование и работа. Това е неприемливо, затова работим с хора и партньори на място, за да разработим и обслужваме адаптирани решения, които разширяват достъпа до енергия за развитие на равни възможности.
Разгледайте нашите решения извън електропреносните мрежи

Равностойни акценти

Пета поредна година признание

В индекса за равенство между половете на Bloomberg.

Налични решения за чиста енергия

Идентифицираме и популяризираме решения с фондация Solar Impulse.

Иновациите и разнообразието вървят ръка за ръка

Чуйте как разнообразието може да допринесе за повече креативност и иновации.

Нови начини за нови времена

Поуките от пандемията са, че е жизненоважно да сме адаптивни и гъвкави в политиките си.

Електрификация извън електропреносната мрежа е възможна

Софтуерната ни платформа позволява на инсталаторите да се свързват и работят от разтояние.

Препоръки за работно място със здравословни условия на труд

Въз основа на проучването, което проведохме с ООН за прилагането на цялостен подход, балансиран между половете.

Не изоставяме никого след себе си

В кризисни и извънредни ситуации работим с НПО като ВКБООН за решения за достъп до енергия, адаптирани към техните нужди.

Възнаграждаване на добрите резултати

Еднакво заплащане на еднакъв труд и справедливо диференциране на представянето на всеки служител.

Нашите ангажименти за равенство допринасят за ЦУР на ООН

В съответствие с нашата цел да свързваме напредъка и устойчивото развитие, нашите инициативи за устойчиво развитие подкрепят 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Повече за нашата обвързаност за равенство

Разнообразие, равенство и приобщаване

Допълнителна информация за нашата култура, ценности и политики за качествено разнообразие и приобщаване на работното място

Кариера в Schneider Electric

Вижте най-новите възможности за Вас и изградете кариерата си при нас.

Доклади за устойчиво развитие

Достъп до резултатите и отчетите за въздействието на устойчивото развитие на Schneider на едно място.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как равните възможности на работното място и справедливият енергиен достъп на общностите могат да създадат устойчиво развитие? 

Schneider Electric има за цел да създаде равни възможности на работното място в приобщаваща среда, където се ценят корпоративното многообразие и включвания, и се разширява справедливият енергиен достъп за всички общности, за да се превърне устойчивото развитие в глобална и местна реалност. Като една от най-разнообразните, приобщаващи и справедливи компании в света, Schneider Electric вярва в насърчаването на многообразието, обучението, повишаването на квалификацията и вътрешното развитие на работната сила, както и предоставянето на енергиен достъп външно за всички, за да се справят с промените в климата. Разгледайте нашата харта за ангажименти за равенство, която се съсредоточава върху баланса на половете с инициативите относно жените, за наемането и обучението им за ръководни и челни роли в управлението. Тя също така подчертава усилията ни за борба с изменението на климата и социалното неравенство чрез достъп до екологосъобразна електроенергия за всички. Водим напред, като се борим с разликата в заплащането между половете и неосъзнатите предразсъдъци и като стимулираме приобщаващите и гъвкави работни политики, като улесняваме живота и кариерното развитие на нашите хора. Посветили сме се на равнопоставените, справедливи възнаграждения за нормален живот и очакваме стандарти за достоен труд от нашите партньори във веригата на доставките. Нашата компания, като компания на хората, възприема разликите и изгражда приобщаваща култура на уважение, където всеки е равен, уникален и защитен, за да даде най-доброто от себе си. Разгледайте нашите решения за автономно екологосъобразно и надеждно електрозахранване, където работим с нашите служители и партньори, за да дадем на общностите по целия свят достъп до търговски надеждна, безопасна, ефективна и устойчива енергия за равни възможности за развитие. Schneider Electric възнамерява да подобри живота на хората по света, като разработи устойчиви енергийни решения и разшири подкрепата си за приобщаваща култура и равни възможности на работното място. Считаме, че всички форми на многообразие носят реална стойност и дават права в екосистемата на компанията, като различните полове, етнически групи и опит могат да доведат до творчески и иновативни резултати.