Нашите марки

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

50%

наети жени

40%

жени в ръководството на първа линия

30%

жени в лидерски екипи

50 милиона

души с достъп до зелено електричество

Насърчаване на равенството между половете на работното място

Водещи позиции в равенството между половете

Със 7 жени в нашия изпълнителен комитет вече сме една от компаниите с най-добър баланс по отношение на пола. Въпреки това, продължаваме да вдигаме летвата на равенството между половете на всички нива в организацията, като намаляваме разликата в заплащането, борим се с предубежденията и имаме гъвкави политики за работа/отпуск.
Научете как го правим

Скъсяване на изоставането с енергия

Достъпът до енергия – основно човешко право

Над 700 милиона души все още живеят без електричество, което ограничава качеството им на живот и перспективите за образование и работа. Това е неприемливо, затова работим с хора и партньори на място, за да разработим и обслужваме адаптирани решения, които разширяват достъпа до енергия за развитие на равни възможности.
Разгледайте нашите решения извън електропреносните мрежи

Равностойни акценти

Пета поредна година признание

В индекса за равенство между половете на Bloomberg.

Налични решения за чиста енергия

Идентифицираме и популяризираме решения с фондация Solar Impulse.

Иновациите и разнообразието вървят ръка за ръка

Чуйте как разнообразието може да допринесе за повече креативност и иновации.

Нови начини за нови времена

Поуките от пандемията са, че е жизненоважно да сме адаптивни и гъвкави в политиките си.

Електрификация извън електропреносната мрежа е възможна

Софтуерната ни платформа позволява на инсталаторите да се свързват и работят от разтояние.

Препоръки за работно място със здравословни условия на труд

Въз основа на проучването, което проведохме с ООН за прилагането на цялостен подход, балансиран между половете.

Не изоставяме никого след себе си

В кризисни и извънредни ситуации работим с НПО като ВКБООН за решения за достъп до енергия, адаптирани към техните нужди.

Възнаграждаване на добрите резултати

Еднакво заплащане на еднакъв труд и справедливо диференциране на представянето на всеки служител.

Нашите ангажименти за равенство допринасят за ЦУР на ООН

В съответствие с нашата цел да свързваме напредъка и устойчивото развитие, нашите инициативи за устойчиво развитие подкрепят 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Повече за нашата обвързаност за равенство

Разнообразие, равенство и приобщаване

Допълнителна информация за нашата култура, ценности и политики за качествено разнообразие и приобщаване на работното място

Кариера в Schneider Electric

Вижте най-новите възможности за Вас и изградете кариерата си при нас.

Доклади за устойчиво развитие

Достъп до резултатите и отчетите за въздействието на устойчивото развитие на Schneider на едно място.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Безплатно"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Разгледай"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBG"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как равните възможности на работното място и справедливият енергиен достъп на общностите могат да създадат устойчиво развитие? 

Schneider Electric има за цел да създаде равни възможности на работното място в приобщаваща среда, където се ценят корпоративното многообразие и включвания, и се разширява справедливият енергиен достъп за всички общности, за да се превърне устойчивото развитие в глобална и местна реалност. Като една от най-разнообразните, приобщаващи и справедливи компании в света, Schneider Electric вярва в насърчаването на многообразието, обучението, повишаването на квалификацията и вътрешното развитие на работната сила, както и предоставянето на енергиен достъп външно за всички, за да се справят с промените в климата. Разгледайте нашата харта за ангажименти за равенство, която се съсредоточава върху баланса на половете с инициативите относно жените, за наемането и обучението им за ръководни и челни роли в управлението. Тя също така подчертава усилията ни за борба с изменението на климата и социалното неравенство чрез достъп до екологосъобразна електроенергия за всички. Водим напред, като се борим с разликата в заплащането между половете и неосъзнатите предразсъдъци и като стимулираме приобщаващите и гъвкави работни политики, като улесняваме живота и кариерното развитие на нашите хора. Посветили сме се на равнопоставените, справедливи възнаграждения за нормален живот и очакваме стандарти за достоен труд от нашите партньори във веригата на доставките. Нашата компания, като компания на хората, възприема разликите и изгражда приобщаваща култура на уважение, където всеки е равен, уникален и защитен, за да даде най-доброто от себе си. Разгледайте нашите решения за автономно екологосъобразно и надеждно електрозахранване, където работим с нашите служители и партньори, за да дадем на общностите по целия свят достъп до търговски надеждна, безопасна, ефективна и устойчива енергия за равни възможности за развитие. Schneider Electric възнамерява да подобри живота на хората по света, като разработи устойчиви енергийни решения и разшири подкрепата си за приобщаваща култура и равни възможности на работното място. Считаме, че всички форми на многообразие носят реална стойност и дават права в екосистемата на компанията, като различните полове, етнически групи и опит могат да доведат до творчески и иновативни резултати.