Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Подкрепа за всички служители

В Schneider Electric ръководим служителите си с приобщаване и грижи. Знаем, че равните възможности ще окажат положително въздействие върху нашите служители, нашата компания и нашия свят. ​

Роналд

Ръководител на производствен екип

Всеки член на моя екип има уникални силни страни и всички заедно могат да помогнат на групата ни. Правя всичко по силите си да се отнасям към всеки служител с еднакво уважение и да прилагам различни подходи, за да поддържам всички ангажирани и приобщени. Като индивид оценявам възможността да работя в разнообразна среда, където и аз се чувствам приобщен.

Полин

Координатор по здравните въпроси и безопасността

Хората, с които работя, приемат и оценяват различията и харесват нетипичните профили. Моята работна среда беше бързо и много добре приспособена към моето увреждане: приложение, което генерира субтитри по време на разговори, прозрачни маски и писмени транскрипции на срещи с платформа за хора и таблет.

Питър

Лидер по въпросите на ветераните

Schneider предоставя достъп до цялостна платформа за здравеопазване и профилактика, която управлява ежедневното благополучие чрез здравословни навици, обучение за благополучие, доброволно участие в годишна оценка на зравословното състояние, противогрипни ваксини, здравно обучение и други дейности, подкрепящи здравето и благосъстоянието на служителите.

Илиас

Директор „Корпоративна стратегия“

Работих в 5 различни града и имам чувството, че някак си смених 5 различни фирми. Всеки път, когато съм сред много различна среда, култура и език, изпитвам напълно ново преживяване и това свежо вълнуващо очакване на неизвестното.

Възприемане на иновациите и многообразието

Шарландра споделя опита си: „Служителите тук са много различни не само по етническата си принадлежност, но и по своя опит. Когато се възползваме от различния опит, можем да предложим различни творчески решения на нашите клиенти“.

Нашата ангажираност за равенство между половете и приобщаването на всички

Жан-Паскал Трикуар, председател на Schneider Electric, споделя какво означава равенство между половете за него и за компаниите, които започват с ангажиментите си към HeForShe IMPACT 10X10X10 и сега са интегрирани в Индекса за устойчиво развитие на Schneider.

Грижата е в основата на всичко, което правим

Равното заплащане насърчава равните възможности

Честното и равностойно възнаграждение на нашите служители за техните умения е неотложна необходимост за бизнеса, както и оценяването на техния принос.

Насърчаване на интеграцията на ЛГБТ+

Като глобална компания Schneider Electric се гордее с това, че се бори за равни права и справедливо отношение към всеки, навсякъде. Като подкрепяме стандартите на ООН за равни права и справедливо отношение, ние се ангажираме да насърчаваме култура на уважение и равенство за ЛГБТ+ общността.
Прочетете блога

Приобщаващи и достъпни решения за всички

Приобщаването на хората с увреждания започва с насърчаване на уважението и разбирането. То изисква изграждане на осведоменост и обучение на всички наши служители защо достъпността е от значение. Освен осведомеността ние предприемаме конкретни действия и разглеждаме включването на хората с увреждания по цялостен начин.
Вижте нашите ангажименти
Форум „Поколение на равенството“ на ООН
Valuable 500
Световен икономически форум – нови работни стандарти
Бизнес за приобщаващ растеж
Свобода и равнопоставеност
Принципи за овластяване на жените
Международна организация на труда – Глобална мрежа за бизнеса и хората с увреждания

Глобални признания за нашите усилия

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как съзнателното приобщаване и грижите създават положително въздействие върху нашите служители, компанията и обществото и допринасят за устойчивото развитие? 

 

Schneider Electric се стреми да осигури осъзнато включване в екипа ни и грижи, за да предостави безопасна и приобщаваща работна среда и бизнес решения, които превръщат устойчивото развитие в глобална и местна реалност. Като една от най-разнообразните, приобщаващи и справедливи компании в света, Schneider Electric вярва в насърчаването на многообразието, равнопоставеността, интеграцията и благосъстоянието на своите служители в компанията и осигуряването на достъп до енергия за всички извън нея, за да се справят с климатичните промени. Вярваме в ангажиментите DEI (многообразие, равенство, интеграция) и се фокусираме върху баланса между половете с инициативи като кампанията HeForShe за жени, като ги наемаме и обучаваме за лидерски и водещи управленски роли. Ние сме водещата компания в постигането на тази цел, като се борим с неравнопоставеността между половете и несъзнателното пристрастие и като стимулираме приобщаващите и гъвкави работни политики, за да улесним живота и кариерното развитие на нашите служители. Създаваме партньорства с организации, които дават приоритет на приобщаването и полагат грижи да спомогнат за променяне на работните стандарти за всички заинтересовани страни. Нашата компания е свързана с хората, приема различията и изгражда приобщаваща култура на уважение, където всеки е равен, уникален и в безопасност, за да даде най-доброто от себе си. Поели сме ангажимент за включване в екипа ни на хората с увреждания и за осигуряване на достъпност до всички работни места и помещения чрез прилагане на универсални принципи при проектирането на нови обекти и за предприемане на мерки за адаптация в съществуващите, където е възможно. Schneider Electric има за цел да подобри живота на хората по света, като разработва устойчиви енергийни решения и разширява подкрепата си за приобщаваща култура и равни възможности на работното място. Вярваме, че всички форми на многообразие носят реална стойност за компанията, тъй като хората с различен пол, етнос и опит могат да постигнат креативни и иновативни резултати.