Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

100%

президенти на държави и зони, ангажирани със своята общност

200

местни инициативи за устойчиво развитие

Предоставяне на възможност за действия на местно ниво

Мобилизиране на индивидуалната енергия за добро

Създадена през 2012 г., нашата доброволческа програма вдъхновява хората да подпомагат общностите чрез наставничество, обучение и принос към инициативи за устойчиво развитие от местни партньори. Като ги подкрепяме, увеличаваме силата на отговорното гражданство и устойчивата общност.
Разгледайте доброволческата програма

Местни инициативи за устойчиво развитие

Намаляване на емисиите на CO2 в Дубай, ОАЕ

1400 т емисии CO2 годишно се пестят с нов соларен покрив за нашия интелигентен разпределителен център в Дубай, ОАЕ.

Партньорство с италианското Министерство на образованието

1000 студенти в „Енергийна ефективност и индустрията 4.0“, които ще бъдат обучени от доброволци на Schneider Electric.

Кръгова икономика в Швеция

Кръговост, постигната първо със стартирането на нови кръгови бизнес модели, разработени в Швеция.

Увеличаване на правомощията на жените в Чили

Образованието за уязвими жени се подпомага и насърчава сред местните асоциации в Чили.

Достъп до чисти ресурси в Канада

Достъп до чиста вода, енергия и ефективни жилища за местните общности в Канада.

Равенство в Индия

Постигане на резултати за равенство на 24 000 ученици чрез електрозахранване на 100 училища.

Кръгови приложения във Франция

Разширяване на нашия продуктов каталог със 150 референции с кръгови приложения.

Електронна мобилност в Норвегия

Бърза електронна мобилност в Норвегия с цел целия ни автомобилен парк да стане 100% електрически през 2023 г.

Нов живот на електрическите продукти в Испания

Онлайн пазар за електричеки продукти и подобрена услуга за инсталаторите в Испания.

Планове за действие за взаимодействие в Австралия

Подкрепа на местните доставчици чрез петорно увеличаване на оборота.

Слънчеви лампи във франкофонска Африка и островите

Училищата получават фотоволтаици с инсталирани устройства за зареждане на слънчеви лампи във франкофонска Африка и островите.

Повишаване на енергийното образование в Мианмар

Ние повишаваме енергийното образование чрез създаването на съоръжения за професионално обучение в Мианмар.

По-безопасен достъп до електричество в Бразилия

По-безопасен достъп до електричество в Бразилия за домакинства в неравностойно положение.

Подкрепа за Индия чрез спешна помощ за COVID-19

Подкрепа за Индия чрез спешна помощ от 6530 дарители чрез Фондация Schneider Electric.

Енергийна ефективност в емблематичен гръцки музей

Представяне на енергийната ефективност в гръцки музей за увеличаване на осведомеността.

Нашите местни ангажименти допринасят за постигане на SDG на ООН

В съответствие с нашата цел да свързваме напредъка и устойчивото развитие, нашите инициативи за устойчиво развитие подкрепят 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Повече за нашия ангажимент на местно ниво

Фондация Schneider Electric

Как захранваме младите хора с енергия чрез нашето активно доброволчество и мрежа от местни партньори.

Доклади за устойчиво развитие

Достъп до резултатите и отчетите за въздействието на устойчивото развитие на Schneider на едно място.

Разнообразие, равенство и приобщаване

Допълнителна информация за нашата култура, ценности и политики за качествено разнообразие и приобщаване на работното място

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как местните инициативи за устойчиво развитие могат да имат положително въздействие върху местната среда? 

Schneider Electric играе водеща роля за подпомагане на местните общности чрез насърчаване на местни инициативи за устойчиво развитие и позволява на партньорите да ускорят целите за декарбонизация на местно ниво чрез цифрова трансформация и обучение. Като най-екологичната корпорация в света и лидер в цифровата трансформация на управлението на енергията и автоматизацията, Schneider Electric се ангажира с инициативи за устойчиво развитие на национално ниво, за да усилим нашето местно въздействие и силата на дадена устойчива общност. Разгледайте нашите ангажименти на местно ниво, които се фокусират върху инициативите за устойчиво развитие за околната среда, въглеродната неутралност и включването на местно ниво. Открийте нашата платформа „Доброволчество“, която мобилизира активната доброволческа дейност и участие в гражданската ангажираност, засилва социалното включване и задълбочава солидарността с инициативите, предприети от местните партньори. Помагаме на нашите местни партньори да намерят решения за възобновяема енергия и иновативни решения, включително соларни решения за намаляване на въглеродните емисии, достъп до чисти ресурси, бързо разрастваща се електрическа мобилност и възможности за онлайн маркетинг за електрически продукти. Също така отделяме ресурси за осигуряване на обучение по енергийна ефективност за местните ученици и за насърчаване на кръговата икономика, гарантиране на правата на жените и равенството за устойчиво развитие на местно ниво. Открийте нашата уникална среда с множество центрове, която децентрализира вземането на решения в полза на местната среда и не препраща таланта към определени местоположения по функции. Този модел помага да изследвате глобалните възможности и ви тегли към места за работа с различни култури и времеви зони, да насърчавате многообразието и равнопоставеността. Schneider Electric, която е най-местната от всички глобални компании, се стреми да използва многообразие и иновации, за да насърчава местните инициативи за устойчиво развитие, като позволява на отделни лица и партньори да превърнат устойчивото развитие в реалност за всички.