Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

50%

зелени материали в нашите продукти

100%

първична и вторична опаковка без пластмаса за еднократна употреба и използване на рециклиран картон

На път към нулева нетна загуба на биологично разнообразие

Нулева нетна загуба на биологично разнообразие от нашата дейност до 2030 г.

  • Редовно измерване и публикуване на нашия цялостен отпечатък
  • Подравняване с научно базирани цели
  • Местни планове за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие за всички обекти
  • План за действие за опазване на водите в обекти, разположени в застрашени зони
  • Гори без обезлесяване в нашите дейности и верига на доставките
Прочетете за нашия ангажимент за опазване на биологичното разнообразие

Нашите решения в действие

Устойчива производителност чрез дизайн

С нашия етикет Green Premium™ и програмата EcoDesign Way™ продължаваме да намаляваме материалите в продуктите и да повишаваме производителността на нашите продукти, услуги и решения, за да подобрим нашия цялостен отпечатък върху околната среда.

Акценти на ресурси

Нашето обещание за устойчиво опаковане

100% от нашите първични и вторични опаковки ще са без пластмаса за еднократна употреба и ще използват рециклиран картон до 2025 г.

Измерването винаги е първата стъпка

Удържахме на думата си да станем първата корпорация, публикуваща своя цялостен отпечатък върху биоразнообразието през 2020 г.

Пионер в четвъртата индустриална революция

Устойчивата автоматизация и управление може да защити хората и ресурсите.

Всеки може да премести датата

Чрез непрекъснато повишаване на информираността отваряме възможности, които ни водят към просперитет на една планета.

Тройната победа с Arcelor Mittal

Как повишаваме безопасността, ефективността и производителността за модерно и устойчиво производство.

Чистият въздух се притича на помощ

Защо алтернативите на SF6 и други парникови газове са от съществено значение за намаляването на въглеродните емисии?

Нашите ангажименти за ресурсите допринасят за постигане на SDG на ООН

В съответствие с нашата цел да свързваме напредъка и устойчивото развитие, нашите инициативи за устойчиво развитие подкрепят 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Повече за ангажираността ни с ресурсите

Информация относно устойчивото развитие за Вас

Най-новите блогове, подкасти, документи и други за устойчиво развитие, Electricity 4.0 и автоматизация от следващо поколение.

Доклади за устойчиво развитие

Достъп до резултатите и отчетите за въздействието на устойчивото развитие на Schneider на едно място.

Нашият ангажимент за климата

Научете повече за нашето устойчиво управление на ресурсите и въздействие върху ускоряването на прехода на света към нулеви нетни емисии.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как можем да опазим биологичното разнообразие чрез устойчиво управление на ресурсите?

Schneider Electric е поела ангажимент да опазва естествените екосистеми чрез устойчиво управление на ресурсите, като същевременно запазва високи социални, управленски и етични стандарти за предотвратяване на загубата на биоразнообразие. Като най-екологичната корпорация в света и лидер в цифровата трансформация на управлението на енергията и автоматизацията, Schneider Electric се ангажира да постигне съответствие с целите за биологичното разнообразие на науката и разработването на решения и технологии, които спомагат за устойчивото развитие на възобновяемите ресурси и намаляват въздействието върху климата. Разгледайте ангажимента ни към биоразнообразието, който разгръща амбициозните ни планове за опазване и възстановяване, за да не допуснем нетна загуба на биоразнообразие до 2030 г. Нашата приобщаваща цел е да си сътрудничим с нашите клиенти и доставчици за внедряване на нашия положителен по отношение на климата софтуер EcoStruxureTM, който предоставя устойчива автоматизация на управлението на ресурсите и ефективно спестява емисии CO2. Открийте нашите предложения Green Premium, които поддържат амбициите за устойчиво развитие на нашите клиенти с подобрена ресурсна ефективност и кръговост, нормативно съответствие, опаковане с екологосъобразни материали и подобрен екологичен отпечатък. Нашата верига на доставките, партньори и клиенти, които търсят намаляване на въглеродните емисии, управление на възобновяемата енергия и ориентиране на своята верига на стойността към нулеви нетни емисии, разчитат на Schneider Electric, за да им помогнат да ускорят своето пътуване в областта на климата и да изградят устойчивост чрез устойчиво управление на ресурсите. Подкрепяме местните общности чрез Livelihoods Carbon Funds (LCF), които се фокусират върху възстановяването на природните ресурси, за да насърчат устойчивите екосистеми и достъпа до енергия в селските райони. Schneider Electric е компания на хората, която признава важността на природата и опазването на биологичното разнообразие за човечеството и има за цел да помогне на корпорациите да изградят визията и дългосрочната стратегическа насоченост за устойчиво управление на ресурсите. Нашата цел е да дадем възможност на всеки да се възползва максимално от своята енергия и ресурси, за да постигнем напредък и устойчиво развитие за всички.