Нашите марки

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

50%

зелени материали в нашите продукти

100%

първична и вторична опаковка без пластмаса за еднократна употреба и използване на рециклиран картон

На път към нулева нетна загуба на биологично разнообразие

Нулева нетна загуба на биологично разнообразие от нашата дейност до 2030 г.

  • Редовно измерване и публикуване на нашия цялостен отпечатък
  • Подравняване с научно базирани цели
  • Местни планове за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие за всички обекти
  • План за действие за опазване на водите в обекти, разположени в застрашени зони
  • Гори без обезлесяване в нашите дейности и верига на доставките
Прочетете за нашия ангажимент за опазване на биологичното разнообразие

Нашите решения в действие

Устойчива производителност чрез дизайн

С нашия етикет Green Premium™ и програмата EcoDesign Way™ продължаваме да намаляваме материалите в продуктите и да повишаваме производителността на нашите продукти, услуги и решения, за да подобрим нашия цялостен отпечатък върху околната среда.
Открийте нашите зелени предложения

Акценти на ресурси

Нашето обещание за устойчиво опаковане

100% от нашите първични и вторични опаковки ще са без пластмаса за еднократна употреба и ще използват рециклиран картон до 2025 г.

Измерването винаги е първата стъпка

Удържахме на думата си да станем първата корпорация, публикуваща своя цялостен отпечатък върху биоразнообразието през 2020 г.

Пионер в четвъртата индустриална революция

Устойчивата автоматизация и управление може да защити хората и ресурсите.

Всеки може да премести датата

Чрез непрекъснато повишаване на информираността отваряме възможности, които ни водят към просперитет на една планета.

Тройната победа с Arcelor Mittal

Как повишаваме безопасността, ефективността и производителността за модерно и устойчиво производство.

Чистият въздух се притича на помощ

Защо алтернативите на SF6 и други парникови газове са от съществено значение за намаляването на въглеродните емисии?

Нашите ангажименти за ресурсите допринасят за постигане на SDG на ООН

В съответствие с нашата цел да свързваме напредъка и устойчивото развитие, нашите инициативи за устойчиво развитие подкрепят 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Повече за ангажираността ни с ресурсите

Информация относно устойчивото развитие за Вас

Най-новите блогове, подкасти, документи и други за устойчиво развитие, Electricity 4.0 и автоматизация от следващо поколение.

Доклади за устойчиво развитие

Достъп до резултатите и отчетите за въздействието на устойчивото развитие на Schneider на едно място.

Нашият ангажимент за климата

Научете повече за нашето устойчиво управление на ресурсите и въздействие върху ускоряването на прехода на света към нулеви нетни емисии.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Безплатно"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Разгледай"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBG"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как можем да опазим биологичното разнообразие чрез устойчиво управление на ресурсите?

Schneider Electric е поела ангажимент да опазва естествените екосистеми чрез устойчиво управление на ресурсите, като същевременно запазва високи социални, управленски и етични стандарти за предотвратяване на загубата на биоразнообразие. Като най-екологичната корпорация в света и лидер в цифровата трансформация на управлението на енергията и автоматизацията, Schneider Electric се ангажира да постигне съответствие с целите за биологичното разнообразие на науката и разработването на решения и технологии, които спомагат за устойчивото развитие на възобновяемите ресурси и намаляват въздействието върху климата. Разгледайте ангажимента ни към биоразнообразието, който разгръща амбициозните ни планове за опазване и възстановяване, за да не допуснем нетна загуба на биоразнообразие до 2030 г. Нашата приобщаваща цел е да си сътрудничим с нашите клиенти и доставчици за внедряване на нашия положителен по отношение на климата софтуер EcoStruxureTM, който предоставя устойчива автоматизация на управлението на ресурсите и ефективно спестява емисии CO2. Открийте нашите предложения Green Premium, които поддържат амбициите за устойчиво развитие на нашите клиенти с подобрена ресурсна ефективност и кръговост, нормативно съответствие, опаковане с екологосъобразни материали и подобрен екологичен отпечатък. Нашата верига на доставките, партньори и клиенти, които търсят намаляване на въглеродните емисии, управление на възобновяемата енергия и ориентиране на своята верига на стойността към нулеви нетни емисии, разчитат на Schneider Electric, за да им помогнат да ускорят своето пътуване в областта на климата и да изградят устойчивост чрез устойчиво управление на ресурсите. Подкрепяме местните общности чрез Livelihoods Carbon Funds (LCF), които се фокусират върху възстановяването на природните ресурси, за да насърчат устойчивите екосистеми и достъпа до енергия в селските райони. Schneider Electric е компания на хората, която признава важността на природата и опазването на биологичното разнообразие за човечеството и има за цел да помогне на корпорациите да изградят визията и дългосрочната стратегическа насоченост за устойчиво управление на ресурсите. Нашата цел е да дадем възможност на всеки да се възползва максимално от своята енергия и ресурси, за да постигнем напредък и устойчиво развитие за всички.