Нашите марки

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

100%

стратегически доставчици, които осигуряват достойни работни условия на своите служители

+10 пункта

в нивото на увереност на нашите служители да докладват за неетично поведение в сравнение с 2021 г.

100%

от служители, обучени всяка година за киберсигурност и етика

Корпоративното доверие в основата на нашата компания

Печеленето на доверие започва с това да заслужавате доверие

Това е основата на това, което правим и в което вярваме. Доверието е в основата на нашите ангажименти по отношение на околната среда, устойчивото развитие и управлението. Със стриктни принципи и процедури на управление в подкрепа на нашите цели за устойчивост, както и приобщаване, можем да постигнем нашата значима цел, да създадем повече стойност за всички наши заинтересовани страни.
Научете повече за нашата харта за доверие

Дигиталното доверие е в основата на нашата екосистема

Стойност и устойчиво развитие чрез смекчаване на риска

С нашия ежегоден план за бдителност оценяваме и действаме срещу рискове в обекти на Schneider Electric и на нашите доставчици, както и предлагаме безопасност и киберсигурност на изпълнители и общности около нас по отношение на човешките права, околната среда и бизнес поведението.
Разгледайте нашия план за бдителност

Акценти от доверие

Обединяване на силите с G7 Business за приобщаващ растеж (B4IG)

За насърчаване правата на човека и споделяне на принципи на доверие.

Една от най-етичните компании в света

Признание от института Ethisphere за нашия ангажимент за почтеност и високи социални, управленски и етични корпоративни стандарти.

Най-добрият в своя клас план за бдителност

Гордеем се, че сме една от компаниите CAC40, които положиха значителни усилия за задълженията за бдителност.

3 принципа на сигурност на трети страни

Как гарантираме, че всички можем да процъфтяваме в дигитална екосистема.

Преоткриване на безопасността

Открийте пет стратегии за жизнения цикъл на безопасност на процеси и киберсигурност.

Преизпълнение с ISO 26000

Чрез оценка на стратегическите практики на доставчиците спрямо този стандарт и провеждане на одити.

Нашите ангажименти за доверие допринасят за постигане на ЦУР на ООН

В съответствие с нашата цел да свързваме напредъка и устойчивото развитие, нашите инициативи за устойчиво развитие подкрепят 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Повече за ангажираността ни с доверието

Етика и съответствие

Повече за нашата етика, политики и процедури за съответствие.

Въздействие на Schneider за устойчивото развитие

Всички ангажименти за устойчиво развитие на Schneider Electric.

Доклади за устойчиво развитие

Достъп до резултатите и отчетите за въздействието на устойчивото развитие на Schneider на едно място.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Безплатно"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Разгледай"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBG"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как можем да създадем устойчив и приобщаващ свят, като спазваме нашите принципи на доверие?

Schneider Electric е поела ангажимент да опазва естествените екосистеми и ресурси на нашата планета, като спазваме нашите принципи на доверие чрез високи социални, управленски и етични стандарти по пътя към по-устойчив и приобщаващ свят. Като най-екологичната и етична корпорация в света, Schneider Electric поддържа устойчивост и овластяване на екосистемите, като се придържа към корпоративните стандарти за доверие и прилага принципи и процедури, които разглеждат екологични и социални въпроси, създавайки стойност за нашите заинтересовани страни. Разгледайте нашата харта за доверие, която обединява нашите ангажименти за доверие по отношение на околната среда, устойчивото развитие и управлението за постигане целите за екологосъобразно въздействие и включване. Нашите принципи на корпоративното доверие ни помагат да изградим привлекателна и устойчива компания, която поддържа интегритета на бизнеса и прилага политика на нулева толерантност към корупцията, подкупи и неетични бизнес практики. Разгледайте нашия най-добър в своя клас план за бдителност, който изгражда цифрово доверие сред общностите, предлагайки безопасност и киберсигурност, освен ограничаването на рисковете, свързани с правата на човека, околната среда и бизнес поведението. Проверете страницата "Доверие”„Линия на доверие“, нашата поверителна система за предупреждения за вътрешни и външни заинтересовани страни, която им помага да докладват за преглед всякакви инциденти на неправомерно поведение или несъответствие с цел гарантиране на здравето, безопасността и сигурността на всички. Schneider Electric има за цел да разполага със силно корпоративно управление, базирано на нашите принципи на доверие, за да развием правата на човека навсякъде по нашата верига на стойността и да изградим и укрепим приобщаването към нашите вътрешни и външни бизнес екосистеми.