Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

IHC - Visual 3, SO indgang?

LK IHC Controlleren, Visual 3 har en S0- indgang. Med denne indgang, kan man f.eks. tilkoble kWh-forbrugsmålere eller vandmåler, hvis de understøtter puls udgang :

S0 - Standard for måleinstrumenter ved brug af puls:
- Måleinstrumentet skal understøtte optokobler udgang eller en Reed relæ udgang, som udsender en puls hver gang en værdi registres i produktet.

Operationsbetingelse:
- Pulstid for ON: 30 ms
- Tid mellem to OFF pulser: 30 ms
- Tiden mellem ON/OFF og OFF/ON er: < 5 ms. 

Man kan tilføje en S0- enhed i Visual 3 programmet på følgende måde:
1) Vælg en Lokalitet under fanen Installation. Høreklik på den pågældende lokalitet og vælg Produkter > Specielle Produkter > S0 Device.
2) Herefter fremkommer en dialogboks, hvor man bl.a kan angive hvor mange pulser der skal tælles pr. 1 kW. 
3) Når produktet er indsat i IHC Visual programmet, fremkommer der en række parametre som overvåges eller kan angives.

07.09.2018

Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?