{}

שאלות נפוצות

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"חיפוש לפי מילה או שאלה","searchBtn":"חיפוש","error":"אנא הזן מילת מפתח לחיפוש"}}

What information is available on Diagnostic screen of DM6000H meter ?

In Diag, you can verify the front panel LEDs, and view meter information.
The meter’s display screen and buttons allow you to navigate to the Diag.

To view Diag screens, follow these steps:
1. From the Home page, use Up or Down button to navigate to Maintain.
2. Press OK.
3. Use Up or Down button to navigate to Diag.
4. Press OK.
5. Press the Down button to navigate to the next Diag screen.
6. Press Left button to exit.

היה מועיל?