המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

1. מבוא

Schneider Electric מתייחסת לפרטיות וההגנה על הנתונים האישיים שלכם ברצינות רבה. הדבר כולל שקיפות בכל הנוגע לטכניקות והטכנולוגיה שבהן אנו משתמשים כדי לשפר ולהתאים אישית את חוויית הגלישה שלכם. בכלל זה, הצבת קובצי Cookie במכשירים שלכם בעת ביקור באתרי האינטרנט שלנו וכן עיבוד פעילויות שבוצעו על ידכם.

הודעה זו מסבירה את הגישה של Schneider Electric לשימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות. בעת ביקור באתרי האינטרנט שלנו, שימוש ביישומונים שלנו למכשירים ניידים, קיום אינטראקציות עם המודעות המקוונות או הודעות הדוא"ל שלנו, אנו אוספים מידע באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קובצי Cookie, תוויות פיקסלים (הנקראות גם משואות אינטרנט), כלי ניתוח דפדפן ויומני שרת. כל אחת מהטכנולוגיות הללו מוסברת להלן.

2. מהם קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות?

קובצי Cookie

קובץ Cookie מהווה יחידת מידע קטנה בתצורת קובץ טקסט אלפאנומרי. קובצי Cookie מופקים על-ידי שרת דפי אינטרנט (שהוא למעשה המחשב שמפעיל את אתר האינטרנט) ומוצבים בכונן הקשיח או במכשיר של משתמש באינטרנט.

מידע שנכלל בקובץ Cookie נוצר על-ידי השרת, והוא יכול לעשות בו שימוש בכל פעם שמשתמש מבקר באתר שמארח את השירותים המקוונים.

טכנולוגיות דומות

Schneider Electric עושה שימוש בטכנולוגיות דומות, כגון:

לצורכי הבהרה, קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות מכונים בהודעה זו 'קובצי Cookie'.

3. תוחלת חיים של קובצי Cookie

לקובצי Cookie תוחלת חיים ספציפית. תוחלת החיים של קובץ Cookie הנה משך הזמן שבו ממשיך הקובץ להתקיים במכשיר מסוים.

4. מי אוסף מידע שנאסף על ידי קובצי Cookie ומי משתמש בו?

קובצי Cookie שמוצבים על ידי Schneider Electric מכונים 'קובצי Cookie של צד ראשון'. כשספקי צד שלישי שלנו מציבים אותם וניגשים אליהם, הם מכונים 'קובצי Cookie של צד שלישי'.

השליטה בכל מידע אישי שנאסף באמצעות קובצי Cookie של צד ראשון הוא בידי חברת בת של Schneider Electric המצויינת כמפרסמת של אתר האינטרנט או היישומון הקשור או המצויינית בהודעת פרטיות הנתונים הקשורה. במקרה של שאלות לגבי הודעת קובצי Cookie זו או לגבי האופן שבו Schneider Electric מגנה על המידע האישי שלכם, יש לפנות אל משרד הגנת הנתונים שלנו בכתובת Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. לקבלת מידע נוסף אודות זכויותיך במסגרת הגנת הנתונים ואופן מימושן, יש לעיין במדיניות הפרטיות שלנו

כל מידע אישי שנאסף באמצעות קובץ Cookie של צד שלישי כפוף למדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי. ניתן עיין בכללי מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים באמצעות מעבר אל המקטע שינוי הגדרות קובצי Cookie בכרזת קובצי ה-Cookie שלנו.

לכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את כרזת קובצי ה-Cookie ואת כל כללי המדיניות בנושא קובצי Cookie ופרטיות באתר שלנו כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי קובצי Cookie שאולי ברצונכם לקבל או לדחות לפני המשך הגלישה באתרי האינטרנט שלנו. ניתן לבחור בין קטגוריות קובצי Cookie ספציפיות לספקים שהם צדדים שלישיים באמצעות בחירה באפשרויות הזמינות במקטע שינוי הגדרות קובצי ה-Cookie בכרזת קובצי ה-Cookie שלנו.

הודעה ספציפית לגבי Google Analytics:

לידיעתכם, Schneider Electric עושה שימוש בקובצי Cookie שסופקו על-ידי Google Analytics כדי לנתח את האינטראקציה של משתמשים עם האתרים והיישומונים שלנו. Google Analytics עושה שימוש בביצועי צד ראשון ובמיקוד קובצי Cookie שהוצבו על ידי האתרים שלנו על מנת לספק לנו מידע על מבקרים באתר האינטרנט. Google או DoubleClick (חברה שותפה של Google) עשויה לזהות קובצי Cookie שהוצבו באתרי האינטרנט שלנו בעת ביקור באתרים וביישומונים אחרים. ייתכן שמידע אישי אודותיכם ומידע אודות השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו יועבר אל Google ויאוחסן בשרתים שלה בארצות הברית.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו Google אוספת, משתמשת ומשתפת את המידע שלכם שנאסף באמצעות Google Analytics, יש לבקר בדף מדיניות הפרטיות של Google ובדף מדיניות קובצי Cookie של Google.

לידיעתכם, Schneider Electric עושה שימוש בפתרון של Google Analytics כדי לנתח את האינטראקציה של משתמשים עם האתרים והיישומונים שלנו. Schneider Electric נוקטת במספר רב של אמצעים ובקרות, הן טכניים והן חוקיים, כדי להגן על הפרטיות ועל המידע האישי שלכם. דוגמאות כוללות שימוש בשרתי פרוקסי שפועלים בגבולות האיחוד האירופי, באנונימיות ובהצפנת נתונים. באפשרותכם לדחות את השימוש ב-Google Analytics באמצעות התקנת התוסף Google Analytics בדפדפן. למידע נוסף אודות Google Analytics ופרטיות, יש ללחוץ כאן או לעיין במקטע הנתונים הסטטיסטיים של קובצי Cookie במקטע 'העדפות קובצי Cookie'.

5. מדוע אנו עושים שימוש בקובצי Cookie?

ניתן להשתמש בקובצי Cookie בדרכים רבות. בכלל זה, הם מאפשרים לנו לאסוף מידע לגבי ביקורים באתר. מידע זה יכול לשמש כדי לעזור לנו לספק למשתמשים תכונות מסוימות ולהפוך את האתרים לידידותיים יותר למשתמש. קובצי Cookie גם יכולים לשמש כדי להבין טוב יותר לקוחות קיימים ופוטנציאליים ולשפר את איכות המידע לגבי הקשר עמם, כולל שיוך משתמשים ולמכשירים ודפדפנים שונים שעשוי לשמש למטרות מיקוד ופרסום מקוונים. לקבלת מידע מפורט אודות הקטגוריות של קובצי Cookie שבהן נעשה בהם שימוש ומטרותיהן, יש לעבור אל המקטע העדפות קובצי Cookie בכרזת קובצי ה-Cookie ולעיין ברשימה של קובצי Cookie הממוינים לפי קטגוריות וכוללים תיאור קצר של מטרת השימוש בהם.

6. כיצד ניתן לפקח על השימוש בקובצי Cookie?

אתר האינטרנט שלנו יציב קובצי Cookie הכרחיים במכשיר שלכם באופן אוטומטי. ניתן לנהל קובצי Cookie לא הכרחיים שהוצבו על ידי Schneider Electric ומשמשים אותה באמצעות מעבר אל המקטע שינוי הגדרות קובצי Cookie בכרזת קובצי ה-Cookie שלנו.

Schneider Electric אינה מוכרת את המידע האישי שלכם; עם זאת, אם מקום מגוריך הוא ארצות הברית, כפי שמצוין בחוקים אזוריים מסוימים, לרבות חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה (CCPA), השימוש בקובצי Cookie של צד שלישי לצרכים שיווקיים עשוי להוות שיתוף או 'מכירה' של מידע. דפדפנים מודרניים רבים תומכים בהגדרת Global Privacy Control‏ (GPC) המזוהה על-ידי האתרים שלנו בארה"ב. לאחר הפעילת GPC בהגדרות או בהרחבות הדפדפן, היא משדרת את העדפת ההצטרפות לאתרים אלה ומודיעה להם שאין לך עניין שהמידע האישי שלכם 'יימכר'. לפרטים נוספים אודות GPC, כולל אופן הפעלתה בדפדפן ספציפי, יש לבקר בכתובת https://globalprivacycontrol.org/.

תוסף Google Analytics Opt-out

כדי לספק למבקרים באתר האינטרנט יכולת למנוע שימוש במידע האישי שלנם על ידי Google Analytics, ‏Google פיתחה את תוסף הדפדפן Google Analytics Opt-Out עבור אתרים שעושים שימוש בגרסה שנתמכת של Google Analytics JavaScript ‏(analytics.js, ‏gtag.js).

אם ברצונכם לבטל את הסכמתכם, יש להוריד ולהתקין את התוסף עבור דפדפן האינטרנט. התוסף Google Analytics Opt-Out תואם לדפדפנים Chrome, ‏Safari, ‏Firefox ו-Microsoft Edge. כדי להבטיח פעולה תקינה, יש לוודא שהתוסף Opt-Out הוטען ופועל כהלכה בדפדפן. ניתן לקבל מידע נוסף אודות תכונת ביטול ההצטרפות של Google ואודות אופן ההתקנה הנכונה של התוסף לדפדפן כאן.

7. קטגוריות קובצי Cookie

8. מהו פרק הזמן שבו נותרים קובצי Cookie במכשיר שלי?

תקופת החזקת הנתונים המוחלת על כל קובץ Cookie מצוינת בתיאור של קובצי Cookie שזמין בעת לחיצה על אפשרות התפריט במקטע העדפות קובצי Cookie.

9. מהו פרק הזמן שבו נשמרות ההעדפות שלי?

אנו נזכור את העדפותיך להצבת קובצי Cookie לפרק זמן של עד 6 חודשים. המשמעות היא שייתכן שבתום כל פרק זמן של 6 חודשים תוצג הודעה באמצעות כרזת קובצי ה-Cookie שתבקש להזין שוב את העדפותיך.

10. מי יכול לקבל נתונים שנאספו על ידי קובצי Cookie?

בנוסף ל-Schneider Electric, גם ספקי צד שלישי עשויים לקבל את המידע האישי שלכם באמצעות שימוש בקובצי Cookie. ספקים אלה מפורטים תחת כל קטגוריה של קובצי Cookie במקטע העדפות קובצי Cookie.

11. האם ניתן להעביר נתונים שנאספו באמצעות קובצי Cookie אל מחוץ לגבולות האיחוד האירופי?

לקבלת מידע אודות התנאים להעברת נתונים הנובעות מקובצי Cookie של צד ראשון, יש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו, אם המידע האישי שלכם נאסף באמצעות קובצי Cookie של צד שלישי, יש לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה באמצעות לחיצה על הקישור הזמין בכל קטגוריה של קובצי Cookie במקטע העדפות קובצי ה-Cookie שלכם.

12. מהן זכויותיך?

לקבלת מידע אודות זכויותיך לגבי הנתונים שאנו אוספים באמצעות קובצי Cookie של צד ראשון וכיצד ניתן לממש אותן, יש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו. בהקשר למידע אישי שנאסף באמצעות קובצי Cookie של צד שלישי, יש לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים באמצעות לחיצה על הקישור הזמין במקטע העדפות קובצי Cookie.

הודעה זו עודכנה ב-1 בספטמבר 2023

זקוק לעזרה?

התחל כאן!

מצא תשובות כעת. חפש פתרון בעצמך או פנה אל אחד המומחים שלנו.

פניה למחלקת התמיכה

פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע נוסף, תמיכה טכנית, סיוע בתלונות ועוד.

היכן לקנות?

אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.

 opens in new Window

גלוש ב'שאלות נפוצות'

עיין בשאלות הנפוצות לפי נושאים וקבל את התשובות שאתה מחפש.

 opens in new Window

צ'אט

האם יש לך שאלות או זקוק לעזרה? אנו כאן כדי לעזור