Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

GoPact MCCB

Áp khối đến 800A - Bảo vệ bền bỉ, ứng dụng linh hoạt

GoPact MCCB, máy cắt mới được thiết kế đặc biệt, là một giải pháp hợp lý và đáng tin cậy cho nhu cầu bảo vệ phân phối điện. GoPact MCCB, với nhiều phụ kiện toàn diện và cách sử dụng đơn giản, đảm bảo cung cấp điện mạnh mẽ trong các hầu hết ứng dụng.
GoPact MCCB Schneider Electric Áp khối đến 800A - Bảo vệ bền bỉ, ứng dụng linh hoạt