Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

Vỏ làm mát mật độ cao

Các thùng chứa khép kín có công suất làm lạnh lên đến 18kW để triển khai máy chủ mật độ cao trong môi trường hạn chế về không gian và / hoặc không được kiểm soát.

Part of NetShelter

Khi trải đều tải hoặc xây dựng không gian trung tâm dữ liệu bổ sung
Vỏ làm mát mật độ cao APC Brand Các thùng chứa khép kín có công suất làm lạnh lên đến 18kW để triển khai máy chủ mật độ cao trong môi trường hạn chế về không gian và / hoặc không được kiểm soát.