Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

Harmony ST6

Màn hình HMI cơ bản với chi phí phù hợp, màn hình độ phân giải cao 4 "W đến 15,6" W (tên gọi cũ của sản phẩm là Magelis ST6)

Part of Harmony

Màn hình HMI mang lại trải nghiệm người dùng trực quan bằng cách sử dụng các cải tiến phần mềm và hình ảnh mới nhất từ Chuyên gia thiết bị đầu cuối của Nhà điều hành EcoStruxure. Harmony STW6 đi cùng HMI Web Cơ bản giúp màn hình có thể sử dụng các Trình duyệt HTML5.
Harmony ST6 Schneider Electric Màn hình HMI cơ bản với chi phí phù hợp, màn hình độ phân giải cao 4 "W đến 15,6" W (tên gọi cũ của sản phẩm là Magelis ST6)