Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

Easy UPS 3M

60-200kVA, 400V Dễ dàng cài đặt, dễ kết nối, dễ sử dụng. UPS 3 pha cho các trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ và các ứng dụng kinh doanh quan trọng khác.

Part of Easy Series

Business continuity made easy
Easy UPS 3M Schneider Electric 60-200kVA, 400V Dễ dàng cài đặt, dễ kết nối, dễ sử dụng. UPS 3 pha cho các trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ và các ứng dụng kinh doanh quan trọng khác.