Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Naše bezpečnostní služby

Chránit osoby, majetek a životní prostředí a současně čelit výrobním a finančním tlakům je neustálá výzva. Naše prověřené zkušenosti v oblasti bezpečnosti vám pomáhají minimalizovat nebezpečí v procesu i výrobní ztráty a náklady na zajištění shody.
Díky bezpečnější a spolehlivější práci můžete zvýšit dostupnost a snížit riziko poškození reputace.

Naše řešení

Služby hodnocení a řízení rizik specifikují přípustné riziko, kvantifikují nebezpečné scénáře a související rizika. Služby plánování funkční bezpečnosti definují činnosti vyžadované pro pracovníky, oddělení a další jednotky, s aktualizacemi v průběhu celého životního cyklu bezpečnosti. Služby správy konfigurace SIS zajišťují sledovatelnost zařízení v průběhu životního cyklu, např. prostřednictvím záznamů pro každý přístroj v systému.
Služby posuzování funkční bezpečnosti definují a provádějí postupy hodnocení funkční bezpečnosti, které umožňují jasné měření úrovně funkční bezpečnosti a integrity systému. Služby auditu funkční bezpečnosti ověřují, zda jsou zavedeny systémy řízení bezpečnosti procesů a zda fungují efektivně. Služby implementace a monitorování zajišťují funkční bezpečnostní pracovní procesy prostřednictvím bezpečnostních přístrojových systémů (SIS).

Přínosy

Plnění norem: Globální strukturu řízení funkční bezpečnosti může certifikovat TÜV Rheinland z hlediska plnění požadavků normy IEC 61511.    Konzistentní kvalita: Šablony, formuláře a kontrolní seznamy připravené k použití zajišťují konzistenci a rychlou realizaci projektů při současném zachování kvality.
Konzistentní výkon: Zavedené postupy a pracovní postupy zajišťují konzistentní výkon všech činností v průběhu životního cyklu bezpečnosti. Řízení znalostí: Strukturované procesy usnadňují předávání znalostí týmům vykonávajícím činnosti funkční bezpečnosti.

Naše řešení

Služby posouzení nedostatků v ISA84/IEC61511 pro identifikaci nedostatků v ochraně a potenciálních rizik. Služby kvantitativního posouzení rizik (QRA) ověřují závažnost scénáře, následky a četnost. Služby LOPA (Layer of Protection) vyhodnocují rizika bezpečnosti procesů a zajišťují, že jsou k dispozici odpovídající záruky nebo nezávislé ochranné vrstvy (IPL), aby se riziko snížilo na přijatelnou úroveň.    Služby výběru nezávislé ochranné vrstvy (IPL) a úrovně integrity bezpečnosti (SIL) definují a upřesňují vybrané IPL a nastavují cílové SIL.
Služby analýzy nebezpečnosti procesů (PHA) identifikují nebezpečí a rizika. Služby ověřování integrity bezpečnosti (SIL) vypočítávají každou bezpečnostní funkci (SIF), přičemž zohledňují parametry, předpoklady, omezení a zdroje dat. Služby specifikace bezpečnostních požadavků (SRS) definují požadavky na integritu a funkční požadavky každé SIF definované v bodě 10 normy IEC 61511. Služby plánování řízení funkční bezpečnosti (FSMP) zajišťují, že je každá SIF je správně navržena a provozována.

Naše řešení

Řízení projektů: naši projektoví manažeři jsou certifikovaní projektoví manažeři (PMP) s odbornými znalostmi pro práci na projektech všech velikostí a složitosti. Návrh systému: Projektanti vytvoří bezpečnostní systém, který splní úrovně snížení rizik identifikované ve fázi životního cyklu "Definice a posouzení". Konfigurace systému: Softwaroví inženýři nakonfigurují aplikace bezpečnostních systémů pro zajištění bezpečného provozu zařízení. Test systému: Všechny systémy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám každého zákazníka. Volitelná automatizovaná validace bezpečnosti zajišťuje rychlejší plánování projektů s až 40% úsporou času FAT a snižuje chyby, přepracování a únavu lidí.
Sestavení systému: Hardwaroví technici a schválení dodavatelé panelů dodají pro váš systém zapojený, otestovaný a připravený k použití. Dokumentace systému: Všechny systémy jsou dodávány s kompletní dokumentací, která pokrývá systémové inženýrství, hardware, software a funkcionalitu. Uvedení systému do provozu: Naši inženýři ověřují, zda systém funguje správně, včetně kontrol smyčky a správné komunikace mezi bezpečnostními systémy a systémem DCS. Ověření a testování: Naše automatizované nástroje pro validaci logiky pomáhají automatizovat tradiční proces FAT, snižují lidské chyby a přinášejí významné úspory v harmonogramu a ceně realizace projektu.

Naše řešení

Služby monitorování výkonu a správy bezpečnostní smyčky SIF Manager používají automatizaci a inteligentní software pro monitorování výkonu bezpečnostních systémů a zjišťování rozdílů mezi skutečným a očekávaným výkonem a upozornění na možné problémy s bezpečností ještě dříve, než k nim dojde. Program podpory zákazníků Customer FIRST nabízí přístup k vysoce kvalitním službám a odborným znalostem, včetně technické podpory, správy dílů, podpory na pracovišti, údržby systému a správy životního cyklu. Pravidelné testování ověřuje výkon a provoz bezpečnostního přístrojového systému. Naši odborníci mají znalosti a nástroje pro zefektivnění pravidelného testování — zkrácení času, úsilí a nákladů.
Služby školení funkční bezpečnosti zahrnují provoz, údržbu a změny bezpečnostních přístrojových systémů a poskytují podrobné informace o životním cyklu bezpečnosti, mezinárodních normách, hardwarových a softwarových technologiích a aplikacích. Globální dostupnost odborníků Všechny týmy zahrnují techniky funkční bezpečnosti s certifikací TÜV a/nebo akreditované odborníky na funkční bezpečnost. Všechny procesy a postupy jsou certifikovány v souladu s normou IEC 61511. Globální infrastruktura zajišťuje dostupnost špičkových talentů, kdykoli je potřeba.

Přínosy

・ Jistota, že vaše bezpečnostní systémy budou vždy stejně spolehlivé jako v den jejich instalace ・ Shoda se standardy a předpisy, které byly vydány od uvedení do provozu ・ Předvídatelná správa náhradních dílů
・ Rozvoj a údržba bezpečnostních znalostí pracovníků ・ Zamezení důsledkům nehod, včetně zranění osob, poškození majetku a životního prostředí, odstávek a pokut
worker with tablet

Brožura

Chraňte svá nejcennější zařízení efektivním řízením životního cyklu nebezpečí a rizik v průmyslových odvětvích s vysokým rizikem.

two young engineers smiling while discussing in the control room

Soulad s osvědčenými postupy dle normy IEC 61511

Tento dokument zkoumá vybrané požadavky, aby ukázal, proč ověřovací zkoušky a studie SIL již nemusí stačit.

Naše kurzy

Poskytněte naše odborné znalosti a zkušenosti svým týmům – Přihlaste je na kurzy vedené týmem našich interních bezpečnostních expertů, kteří jsou certifikováni pro výkon svých rolí v souladu s IEC, NFPA, API, CSA a dalšími příslušnými normami a předpisy, a získejte následující odbornost v oblasti bezpečnosti procesů: ・ Certifikace funkční bezpečnosti TÜV pro inženýry
・ Certifikace funkční bezpečnosti TÜV pro techniky ・ Školení funkční bezpečnosti pro manažery ・ Školení funkční bezpečnosti pro operátory ・ Školení funkční bezpečnosti pro tým údržby ・ Funkční bezpečnost systémů řízení hořáků ・ Školení funkční bezpečnosti pro systémy ochrany turbostrojů

Služby školení v průmyslové automatizaci

Navštivte naši školicí platformu a vyberte si z více než 200 kurzů a témat věnovaných řízení a bezpečnosti výrobků, abyste maximalizovali odborné znalosti svých pracovníků.
Zaregistrovat teď
Business people working on computers, facility management software, internet of things.

Obraťte se na podporu

Navštivte naše Zákaznické centrum, kde se dozvíte více informací o těch nejvhodnějších službách pro vaši firmu.
Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!