Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

LK - Udskiftning af afbryder materiel i gerigter?

Vi henstiller til Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer, hvor følgende er beskrevet: 

Fra 1. april 1939 har der været krav om, at afbrydere og stikkontakter skal monteres på en dåse eller et underlag (fx en træklods).
Undtagelser:
- Fra 1. april 1939 til 1. juli 1977 kunne stikkontakter og afbrydere placeres i gerigt uden dåser, hvis der
ikke blev foretaget samlinger med muffer.
- Det accepteres, at disse stikkontakter og afbrydere udskiftes, fx fra ’smal minitangent’ kontakter til
’fuga’ kontakter, uden at der skal etableres dåser bag. Det er dog ikke tilladt, og har aldrig været det,
at der er samlemuffer bag kontakterne.
- Det er ligeledes tilladt at montere en ekstra stikkontakt under en eksisterende afbryder, uden dette
kræver etablering af en dåse bagved. Det kræver dog, at samlinger kan foretages i afbryder og
stikkontakt, og ikke med samlemuffer bag afbryder og stikkontakt.

FAQ oprettet august 2018
 
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?