Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vores sikkerhedsservices

Det er en konstant udfordring at beskytte både mennesker, aktiver og planeten og samtidig afbalancere produktions- og finanspresset. Vores dokumenterede sikkerhedsekspertise hjælper dig med at minimere procesrelaterede farer, produktionstab og omkostningerne ved overholdelse af lovpligtige bestemmelser.
Ved at køre driften mere sikkert og pålideligt kan du øge oppetiden og undgå risikoen for at beskadige omdømmet.

Vores løsninger

Risikovurderings- og risikostyringstjenester specificerer tolerabel risiko, kvantificerer farlige scenarier og tilknyttede risici.

Services til funktionel sikkerhedsplanlægning definerer de aktiviteter, der kræves af personer, afdelinger eller andre enheder, med opdateringer gennem hele sikkerhedens livscyklus.

Systemer til administration af SIS-konfigurationer sikrer sporbarhed af enheder gennem hele deres levetid, f.eks. ved at opbevare optegnelser for hvert instrument i systemet.
Funktionelle sikkerhedsvurderingstjenester definerer og udfører procedurer for vurdering af funktionel sikkerhed for at muliggøre en klar måling af funktionel sikkerhed og niveauer af systemintegration.

Funktionelle sikkerhedsrevision tjenester verificerer, at systemer til styring af processikkerhed er på plads og fungerer effektivt.

Implementerings- og overvågningstjenester leverer arbejdsprocesser for funktionel sikkerhed via SIS (Safety Instrumented Systems).

Fordele

Overholdelse af standarder: Den globale struktur til styring af funktionel sikkerhed kan certificeres af TÜV Rheinland i overensstemmelse med IEC 61511.
  
Ensartet kvalitet: Brugsklare og gennemtestede skabeloner, formularer og checklister sikrer konsistens og hurtig projektudførelse, samtidig med, at kvalitetsniveauet bibeholdes.
Ensartet ydeevne: Etablerede procedurer og arbejdsprocesser sikrer ensartet udførelse af alle aktiviteter i hele sikkerhedens livscyklus.

Vidensstyring: Strukturerede processer letter overførsel af viden til teams, der udfører funktionelle sikkerhedsaktiviteter.

Vores løsninger

ISA84/IEC61511-services til vurdering af mangler identificerer huller mellem beskyttelse og potentiel risiko.

Kvantitative risikovurderingstjenester kontrollerer scenariets alvor, konsekvenserne og frekvensen.

Layer of protection analysis (LOPA) services evaluerer ricisi for processikkerheden og sikrer, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger eller uafhængige beskyttelseslag (IPL) på plads for at reducere risikoen til et tolerabelt niveau.
  
IPL (Independent protective layer) og SIL (Safety Integrity Level) selection services definerer og finpudser udvalgte IPL'er og angiver SIL-måltildelinger.
PHA (Process hazard analysis) tjenester til at identificere farer og risici. SIL (Safety integrity level) verifikationstjenester beregner hver enkelt SIF (sikkerhedsinstrumenteret funktion), indregner parametre, forudsætninger, begrænsninger og datakilder. SRS (Safety requirement specification) servicerne definerer hver SIF's integritet og funktionelle krav, som defineret i afsnit 10 i IEC 61511. FSMP-tjenester (Functional Safety Management Planning) sikrer, at hvert enkelt SIF er designet og betjent korrekt.

Vores løsninger

Projektledelse: Vores projektledere er certificerede PMP (Project Management Professionals) med ekspertise i levering af projekter af alle størrelser og kompleksitet.

. Systemdesign: Designingeniører bygger sikkerhedssystemet til at opfylde de risikoniveauer, der er identificeret i en "Definer og Evaluer"-fase af projektets livscyklus.

. Systemkonfiguration: Softwareteknikere konfigurerer sikkerhedssystemprogrammerne for at sikre sikker drift af anlægget.

. Systemtest: Alle systemer er designet til at opfylde hver kundes specifikke behov. Valgfri automatisk validering af sikkerhedslogik leverer hurtigere projektplaner med op til 40 % besparelser på FAT-tid samt reduktion af fejl, renovering og menneskelig træthed.
. Systemopbygning: Hardwareteknikere og godkendte tavleproducenter leverer dit system kabelført, testet og klar til brug.

. Systemdokumentation: Alle systemer leveres komplet med et omfattende dokumentationssæt, som dækker systemteknik, hardware, software og funktionalitet.

. Systemidriftsættelse: Vores teknikere verificerer, at systemet fungerer korrekt, herunder loop checks og korrekt kommunikation mellem sikkerhedssystemer og DCS.

. Validering og test: Vores automatiserede logiske valideringsværktøjer hjælper med at automatisere den traditionelle FAT-proces, reducere antallet af menneskelige fejl og giver betydelige besparelser i tidsplanen for projektlevering og omkostningerne.

Vores løsninger

SIF Manager safety loop performance monitoring and management services bruger automation og intelligent software til at overvåge sikkerhedssystemernes ydeevne og registrere uoverensstemmelser mellem aktuel og forventet ydeevne, samt advarer om potentielle sikkerhedsproblemer, før de opstår.

Kundens første support program giver adgang til services og ekspertise af høj kvalitet, herunder teknisk support, administration af dele, support på stedet, systemvedligeholdelse og administration af livscyklussen.

Periodiske test validerer det sikkerhedsinstrumenterede systems ydeevne og funktion. Vores eksperter har den viden og de værktøjer, der skal til for at strømline periodiske test - reducering af tid, indsats og omkostninger.
Funktionelle sikkerhedsindlærings services dækker drift, vedligeholdelse og ændring af sikkerhedsinstrumenterede systemer og giver en dybdegående forståelse af sikkerhedens livscyklus, internationale standarder, hardware- og softwareteknologi og applikationsviden.

. Global levering på ekspertniveau. Alle teams inkluderer TÜV-certificerede Functional Safety Engineers og/eller akkrediterede Functional Safety Experts. Alle processer og procedurer er TÜV-certificeret i henhold til IEC 61511. Global infrastruktur sikrer, at der er toptalent til rådighed, når det er nødvendigt.

Fordele

・ Sikre at dine sikkerhedssystemer vil være lige så pålidelige under hele driften, som de var den dag, de blev installeret

・ Overholder standarder og lovgivning, som er udstedt siden idriftsættelsen

・ Forudsigelig reservedelsstyring
・ Udvikling og bevarelse af medarbejdernes viden om sikkerhed

・ Undgåelse af konsekvenserne af en sikkerhedshændelse, herunder skader på mennesker, ejendom og miljøet, nedetid og bøder
worker with tablet

Brochure

Beskyt dine mest værdifulde aktiver med effektiv livscyklusstyring mod farer og risici i brancher med høj risiko.

two young engineers smiling while discussing in the control room

IEC 61511 Overholdelse af best practice

Dette dokument undersøger udvalgte krav for at vise, hvorfor test af beviser og en SIL-undersøgelse måske ikke længere er nok.

Vores kurser

Overfør vores ekspertise til dine teams ved at tilmelde dem kurser, der køres af et team af interne sikkerhedseksperter, som er certificeret til at udføre deres roller i overensstemmelse med IEC, NFPA, API, CSA og andre relevante standarder og regulativer, for at opnå følgende legitimationsoplysninger om processikkerhed: ・ TÜV Functional Safety Certification for Engineers
・ TÜV Functional Safety Certified for Technologies ・ Functional Safety Training for Managers ・ Funktionel sikkerhedsuddannelse for operatorer ・ Funktionel sikkerhedsuddannelse for vedligeholdelsesteam ・ Funktionel sikkerhed for brænderstyringssystemer ・ Funktionel sikkerhedsuddannelse for Turbo Machinery Protection Systems

Industrial Automation Learning Services

Besøg vores læringsplatform, og vælg mellem mere end 200 kurser for at få en række kontrol- og sikkerhedsprodukter og emner til at maksimere din arbejdsstyrkes ekspertise.
Tilmeld dig nu
Business people working on computers, facility management software, internet of things.
Closeup of a laptop and some document on table

Kontakt os for at få support

Besøg vores Customer Care Center for at få mere at vide om de rette services til din virksomhed.
Kontakt os

Brug for hjælp?

Start her!

Find selv svar eller kontakt en af vores eksperter.

Kontakt support

Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger, teknisk support eller hjælp til at klage og meget mere.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

 Åbner i nyt vindue

Søg i FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål i vores FAQ

 Åbner i nyt vindue

Kontakt salg

Start din salgsforespørgsel online, så bliver du kontaktet af en ekspert.