Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

 • Default Alternative Text
  Prognose og kontrol af produktion. Balancer udbud og efterspørgsel

  Strøm Kontrolsystem (PCS)

  Prognose og kontrol af produktion. Balancer udbud og efterspørgsel

Wind turbines out in a wide open hilly green landscape, wind energy, energy efficiency.

Udfordringer

Kraftværker står over for en mangfoldighed af udfordringer: begrænset produktion til dækning af en stigende energiefterspørgsel, større pres fra myndigheder og kunder med hensyn til øget driftssikkerhed og lavere CO2-udledninger og øget brug af variabel, decentraliseret frembringelse af vedvarende energi og energiopbevaring. Sammenløbet af disse udfordringer har skabt et behov for omfattende prognosticering, overvågning og kontrolsystem i forhold til produktionen.
 • Løsning

  Schneider Electrics Strøm Kontrolsystem (PCS) leverer funktioner til automatisk produktionskontrol, belastningsprognoser, prognoser over vedvarende energi, economic dispatch, udveksling af transaktionsplanlægning, unit commitment og frakobling af belastning.
 • Fordele

  • Muliggør den mest økonomiske produktionsdrift, med tilstedeværelsen af variable vedvarende energikilder. 
  • Gør det muligt for kraftværker at balancere belastning og produktion bedst muligt 
  • Leverer reserveoptimering og kontrol af efterspørgsel/udbud-muligheder
 • Fordele

  • Stor og afprøvet viden i fuld skala om drift og kontrol af forsyningsværker 
  • Avanceret prognosticering, monitorering, kontrol og optimering 
  • Stærk samkøring med SCADA, DRMS and vejrprognose-systemer
Xl landdistrikt med el-kabler, el-distribution, kraftværker.

Relaterede løsninger til Smart Grid

Vores PCS løsning repræsenterer udviklingen i prognose- og produktionskontrolteknologi med integrationer til SCADA og vejrprognosesystemer. PCS giver jer mulighed for at samoptimere planlægning og afsending af konventionelle forsyningsressourcer, decentraliseret produktion og efterspørgselsstyrede ressourcer, muliggør bedre kontrol med utilsigtede udvekslinger og reduceret afhængighed af ekstern produktion.

Fordele

 • Operatører i el-kraftværkets kontrolrum arbejder med tekniske udfordringer, rapportering af driftssikkerhed.
   
  • Forbedr strømforsyningens driftssikkerhed ved at forhindre forstyrrelser i frekvens og elektricitetsstrøm 
  • Fjern spidsbelastningen i efterspørgslen på el-produktionen.
 • Vinklet udsigt til solpaneler med solen skinnende i baggrunden, solenergi, vedvarende energi.
   
  • Minimer produktionsomkostningen for strøm 
  • Minimerer driftsomkostninger for det elektriske system
 • Elektrisk fordelingsstation, el-distribution
   
  • Optimer brugen af reserver 
  • Forlæng udstyrets levetid
 • En mark fyldt med el-producerende vindmøller
   
  • Forbedr driftseffektiviteten gennem kortsigtet og langsigtet planlægning
  • Opnå den mest økonomiske og bæredygtige energiforsyningsportefølje