Denmark
Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg din lokation

BETEGNELSE TILBYDES AF SCHNEIDER INFO
ABA Automatisk Brand Alameringsanlæg JA Schneiders ABA-anlæg er et åbent system. Dvs. alle el installatører kan købe produkterne fra den lokale grossist og alle kan servicere det. Dog med den forudsætning at man har taget eller tager service kursus hos Schneider-Electric.
ABDL Automatisk Branddørslukning JA Vi har ABDL som komplet standalone anlæg med 2 stk røgdetektorer, central og magnet til 1 dør. Alle installatører kan/må installere og servicere ABDL anlæg uden specielle godkendelser. ABDL kan også integreres i ABA anlæg, hvis dette er installeret i bygningen.
AVA Automatisk varslingsanlæg Tonevarsling (talevarsling) JA Det automatiske varslingsanlæg varsler personer i bygningen om, at de skal flygte til et sikkert sted eller område. Tonevarsling kan indbygges i ABA anlægget, hvis dette ønskes. Talevarsling kan sammenkobles med ABA anlægget.
Nødbelysning NEJ Nød og Panikløsning er sikkerhedsbelysning til f.eks flugtveje eller reservebelysning / Nødbelysning. Nød og Panikbelysning skal fungere, selvom bygningen har strømafbrydelse via batteridrevet back-up.
ARS Automatisk Rumslukning NEJ Automatisk rumslukning er brandsikring af særligt kritiske områder, anlæg eller maskiner. Anvendes ofte i områder, der er følsomme for vand og derfor ikke kan anvende AVS anlæg. Typisk anvendelse er serverrum. Rumslukningen sker ved, at der tilføres en gas som fjerner ilten i lokalet, hvorved branden kvæles. Et firma skal være certificeret for at lave ARS anlæg.
AVS Automatisk Sprinkler Anlæg NEJ Med et automatisk sprinkler anlæg kan man, med vand, slukke en brand i dens begyndelse eller kontrollere en brand indtil anden brandbekæmpelse tager over. Anlægget afgiver alarm til redningsberedskabet. Et firma skal være certificeret for at lave AVS anlæg.
ABV Automatisk Brand Ventilation NEJ Et brandventilationsanlæg er et anlæg, der kan udlufte et rum eller en bygning for varme og røg. Dette sker ved at anlægget åbner for ovenlys vinduer og døre/porte/vinduer. Et firma skal være certificeret for at lave ABV anlæg.

HENVENDELSER VEDR. KONTAKT KONTAKT INFO
Ordrestatus Leveringstider Prisoplysninger Schneider Electric / Business Support T: 8830 2764
Fornyelse af licens til winfx3net software (Licensen holder i 1 år) Schneider Electric / Brand- og Sikringsafdelingen Att: Jamal Attauabi T: 8830 2000 E: Jamal.attauabi@schneider-electric.com
Hjælp og uddannelse Schneider Electric / Udannelsescenter T: 8830 2000
Indkøb af USB dongle til winfx3net software. USB dongle har en levetid på 4 år. Købes hos foretrukne El-Grossist
Tilbud Schneider Electric / Brand- og Sikringsafdelingen Att: Haig Kriegbaum T: 8830 2000 E: Haig.kriegbaum@schneider-electric.com
Projekter / Projektledelse: Schneider Electric /Brand- og Sikringsafdelingen Att: Kenneth Sørensen / Martin Riis T: 8830 2000 E: Kenneth.soerensen@schneider-electric.com E: Martin.riis@schneider-electric.com
Teknisk Support: Schneider Electric / Brand- og Sikringsafdelingen, Att: Haig Kriegbaum, Kenneth Sørensen, Martin Riis T: 8830 2000 E: Haig.kriegbaum@schneider-electric.com E: Kenneth.soerensen@schneider-electric.com E: Martin.riis@schneider-electric.com
Teknisk Tegning / O-planer / Licenser til winfxnet software: Schneider Electric / Brand- og Sikringsafdelingen, Jamal Attauabi T: 8830 2000 E: Jamal.attauabi@schneider-electric.com

SPØRGSMÅL SVAR
Jeg har ikke en en godkendelse. Kan jeg lave ABA Anlæg? Ja. Schneider Electric sørger for stykliste, projekttegninger, myndighedsbehandling, orienteringsplaner og godkendelse mod betaling. Schneider Electric kan hjælpe med programmeringen og idriftssættelsen. Der kommer en projektleder og afholder opstartsmøde, hvorefter nærmere tidsplan og omfang af ydelser aftales.
Hvad skal Schneider bruge? Vi skal bruge tegninger over bygningen og gerne en beskrivelse over anlæg. (F.eks. byggetilladelse eller brand-strategirapport)
Hvordan køber vi (kunden) ABA komponenterne? De leveres og lagerføres af danske grossister. Rabatter på komponenter aftales af installatør med grossisterne.
Kan installatør få lov til at lave service på anlægget? Ja. En installatør kan blive servicepartner med Schneider Electric, hvis minimumskravene til egen-uddannelse overholdes. Som servicepartner kan installatøren tilbyde godkendt lovpligtigt serviceeftersyn på Schneider Electrics ABA centraler. Dette er DBI kursus BRAND 1 og BRAND 2 (AMU kurser), samt Schneider Electric kurser i Installation og opstart samt et servicekursus som tilbydes af Schneider Electrics Uddannelsescenter. Schneiders kurser afholdes i Ballerup eller Aarhus. Hvert Schneider kursus har en varighed af 1 dag. Derudover skal installatør som servicepartner med Schneider Electric, selv investere i testudstyr til detektorer, batterikapacitetsmåler og, hvis nødvendigt, en godkendt lydtryksmåler til tonevarsling.
Hvad skal der til for at få et godkendt ABA-anlæg: At ABA anlægget opfylder og kan godkendes efter RL232, RL24 og RL006. (RL = Retningslinie)
Kan Schneider hjælpe installatører med at programmere? Ja, enten som partner på et projekt eller med teknikere fra Schneider Electrics Serviceafdeling.
Hvor lang afstand må der være mellem hver detektor? 12 meter på en max 3 meter bred gang og 8 meter i åbent rum.
Hvad er en detektors rækkevidde? Røgdetektor = 6,2 meter, Termodetektor = 4,5 meter, begge afstande er ved fladt loft.
Hvor mange detektorer kan der sidde på hvert panel? DS/EN 54 standard har en begrænsning på 512 alarmenheder, men i pricippet kan man have 8 sløjfer med hver 128 detektorer på.
Hjælp og uddannelse Schneider tilbyder at hjælpe fra A-Z og tilbyder også uddanelse, så kunden selv kan overtage processerne, såsom idriftssættelse, opstart og service.