Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

 

W@de RTU

Infrastruktuuride moodulid

RTU-moodulid

W@de RTU
 • Tooted A–Z

  Need on Modicon Premium programmeeritavate loogikakontrollerite või Twido kontrollerite ideaalne täiend RTU-de (Remote Terminal Units — kaugterminaliüksused) konstrueerimiseks.
  Nende abil saab:
  • pidevalt andmeid mõõta, salvestada, arvutada, töötlusandmeid arhiveerida,
  • luua ühendust kohtade ja SCADA-seadme või veebiserveri vahel,
  • vahetult operaatoreid ja hooldusspetsialiste teavitada
  • ning kaugseiret ja konfiguratsiooni teostada.

  RTU-moodulid saab ühendada Modicon Premiumi või muude programmeeritavate loogikakontrolleritega.

  Need sisaldavad:
  • multiprotokolliga ühendusmoodulit,
  • vee ja jääkvee seadmete seire konfigureeritavaid rakenduspakette,
  • eraldiseisvat kaitstud toiteallikat.


  Kõik tooted

  Suurem paindlikkus ohutu seire jaoks

  Sarja W@de (water @pplication and distributed equipment — veerakendused ja jagatud seadmed) RTU-moodulid on kohandatavad. Nende abil saab vähendada käituskulusid, teostada püsiseiret ja installatsioonide protsessijuhtimist, need võimaldavad tarbimise järelvaatust, vahetuid alarme toimingute korral ja hoolduse planeerimist.

  Kõik tooted

  • Puhas vesi
  • Kasutatud vee töötlemine
  • Muu infrastruktuur