Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
12.4 Δικαίωμα CCPA για αποκάλυψη στοιχείων
Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων δεδομένων
Σκοπός συλλογής και κοινής χρήσης προσωπικών δεδομένων
Κατηγορίες τρίτων στους οποίους γνωστοποιείται αυτός ο τύπος προσωπικών πληροφοριών για επιχειρηματικούς σκοπούς
Στοιχεία επικοινωνίας: Όνομα; Όνομα χρήστη; Ταχυδρομική διεύθυνση; Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Αριθμός τηλεφώνου; Αριθμός κινητού Χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τις πληροφορίες για να σας εντοπίσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως: Αποστολή συναλλακτικών μηνυμάτων (π.χ. επιβεβαιώσεις) Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων, ερευνών και πρόσκλησης; Για να εξατομικεύσετε τις επικοινωνίες μας και να παρέχετε εξυπηρέτηση πελατών, επιλέξτε Για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς³ Μπορεί να αποκαλύψουμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών στους συνεργάτες μας και στους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για να εντοπίσουν ποιοι από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους, ώστε να μπορούμε να σας διαφημίζουμε στην πλατφόρμα. Τρίτους που παραδίδουν τις επικοινωνίες μας, όπως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι μεταφορείς. Τρίτοι που μας βοηθούν στην υγιεινή και εκπλήρωση των διευθύνσεών μας. Λοιποί τρίτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
Πληροφορίες σχέσης: Προσωπικά χαρακτηριστικά και προτιμήσεις, όπως το ηλικιακό σας εύρος, η οικογενειακή και οικογενειακή σας κατάσταση, Δεδομένα προγράμματος αφοσίωσης και ανταμοιβής. — δημογραφικά στοιχεία νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων απογραφής, Δεδομένα από προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Χόμπι και ενδιαφέροντα Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών: Για να κατανοήσετε καλύτερα τη γνώμη σας και να κατανοήσετε τους πελάτες μας γενικά; Για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, Για τον εντοπισμό πιθανών πελατών; Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως έλεγχο ποιότητας, κατάρτιση και ανάλυση, Για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς Μπορεί να αποκαλύψουμε αυτό το είδος πληροφοριών στους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών μας και προς: Τρίτοι με τους οποίους έχουμε κοινές συμφωνίες εμπορίας και παρόμοιες διευθετήσεις・ Οι δικηγόροι, οι ελεγκτές και οι σύμβουλοί μας. Λοιποί τρίτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
Πληροφορίες συναλλαγής και αλληλεπίδρασης: Πληροφορίες λογαριασμού και σχετικές εγγραφές Εγγραφές που σχετίζονται με τη χρήση των τοποθεσιών και των εφαρμογών μας στο Web; Δεδομένα ελέγχου ταυτότητας (κωδικοί πρόσβασης, ερωτήσεις ασφάλειας λογαριασμού) Αρχεία εξυπηρέτησης πελατών; Αρχεία καταγραφής επισκεπτών Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών: Για να εκπληρώσουμε την επιχειρηματική μας σχέση με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών, Για την τήρηση αρχείων και τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης διαφορών, Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως οικονομικά, ποιοτικός έλεγχος, κατάρτιση, υποβολή εκθέσεων και ανάλυση. — διαχείριση κινδύνων, καταπολέμηση της απάτης και παρόμοιους σκοπούς・ Για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς Μπορεί να αποκαλύψουμε αυτό το είδος πληροφοριών στους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών μας και προς: Τρίτοι με τους οποίους έχουμε κοινές συμφωνίες εμπορίας και παρόμοιες διευθετήσεις・ Τρίτοι, εφόσον χρειάζεται, για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παράδοσης, των πρακτόρων και των κατασκευαστών. Οι δικηγόροι, οι ελεγκτές και οι σύμβουλοί μας Πελάτες, σε σχέση με τους ελέγχους της Schneider Electric Άλλοι τρίτοι, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία
Συμπεράσματα και παράγωγα στοιχεία: Ιδιότητες, χαρακτηριστικά ή/και βαθμολογίες που παράγονται από εσωτερικά προγράμματα ανάλυσης Συνδυάζουμε τα δεδομένα που προκύπτουν με άλλες πληροφορίες σχέσης και χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών: Για να κατανοήσετε καλύτερα τη γνώμη σας και να κατανοήσετε τους πελάτες μας γενικά; Για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως έλεγχο ποιότητας, κατάρτιση και ανάλυση, Για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς Μπορεί να αποκαλύψουμε αυτό το είδος πληροφοριών στους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών μας και προς: Τρίτοι με τους οποίους έχουμε κοινά καθεστώτα μάρκετινγκ. Οι δικηγόροι, οι ελεγκτές και οι σύμβουλοί μας. Λοιποί τρίτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
Online & τεχνικές πληροφορίες: Διεύθυνση ΙΡ; Αναγνωριστικά και χαρακτηριστικά συσκευής; Διαφημιστικό δελτίο ταυτότητας; Αρχεία καταγραφής διακομιστή Web; Cookies πρώτου μέρους; Cookies τρίτων. Προειδοποιητικά σήματα Web, clear gifs, tag pixel. Εγγραφές του αρχείου καταγραφής διακομιστή; Εγγραφές αρχείου καταγραφής δραστηριοτήτων Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών: Για διαχείριση συστημάτων, διαχείριση τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης των τοποθεσιών μας στο web και των εφαρμογών μας. Για την ασφάλεια των πληροφοριών και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού απειλών, για την τήρηση εγγραφών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής και των εγγραφών που διατηρούνται ως μέρος των πληροφοριών συναλλαγών, Για καλύτερη κατανόηση των πελατών και των μελλοντικών πελατών μας και βελτίωση των πληροφοριών σχέσης, όπως μεταξύ άλλων τη σύνδεσή σας με διάφορες συσκευές και προγράμματα περιήγησης που μπορεί να χρησιμοποιούν. Για online στόχευση και διαφημιστικούς σκοπούς, Για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς Μπορεί να αποκαλύψουμε αυτό το είδος πληροφοριών στους Συνεργάτες και Παρόχους Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Google, που χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται από cookies και παρόμοια μέσα για να μας βοηθήσουν με τα προγράμματα online διαφήμισής μας, και για: Τρίτοι που βοηθούν με τα προγράμματα τεχνολογίας πληροφοριών και ασφάλειας που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου που διατηρούν πληροφορίες για απειλές λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας που εντοπίζονται. ・ τρίτοι που βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον περιορισμό της απάτης' Τρίτοι διαφημιστικοί εταίροι σε δίκτυα, Οι δικηγόροι, οι ελεγκτές και οι σύμβουλοί μας. Άλλοι τρίτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Επίσης, διαδίδουμε τις πληροφορίες αυτές με τη συγκατάθεσή σας, εάν μας επιτρέπετε ρητά να τοποθετήσουμε cookies διαφήμισης τρίτων. Για να μάθετε περισσότερα και να εξετάσετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, διαβάστε τη Δήλωση για τα Cookies.
Δεδομένα IoT και αισθητήρα: Εντολές, χρήση και άλλα δεδομένα που συλλέγονται, υπολογίζονται ή παράγονται από έξυπνα οικιακά προϊόντα (όπως οικιακός αυτοματισμός, διαχείριση ενέργειας, ασφάλεια και ηλεκτρικά προϊόντα) και τις σχετικές εφαρμογές τους. Διαγνωστικά δεδομένα (όπως περιβάλλον και περιγραφή των εντοπισμένων σφαλμάτων), Δεδομένα γεωγραφικής θέσης Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα του προϊόντος, — για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, ανάπτυξη, ασφάλεια και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων, Για σκοπούς σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση προϊόντων. Για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς Μπορεί να αποκαλύψουμε αυτό το είδος πληροφοριών στους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών μας και προς: Τρίτους που βοηθούν με τα προγράμματα τεχνολογίας πληροφοριών και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφαλείας δικτύου και των κοινοπραξιών κυβερνοασφάλειας ・ Τρίτους που βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον περιορισμό της απάτης. Τρίτοι που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων τρίτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέεστε με τα δικά σας. Τρίτοι διαφημιστικοί εταίροι σε δίκτυα, Οι δικηγόροι, οι ελεγκτές και οι σύμβουλοί μας. Λοιποί τρίτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
Οπτικές πληροφορίες ήχου: Συλλέγουμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών από: Φωτογραφίες; Εικόνες βίντεο; Ηχογραφήσεις CCTV. Εγγραφές κέντρου κλήσεων και εγγραφές παρακολούθησης κλήσεων Μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών: Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως εγγραφές κλήσεων που χρησιμοποιούνται για κατάρτιση, καθοδήγηση ή ποιοτικό έλεγχο, Για σκοπούς σχέσεων, όπως η χρήση φωτογραφιών και βίντεο για σκοπούς κοινωνικής δικτύωσης. — για την ασφάλεια των χώρων και την πρόληψη των ζημιών, Για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς Μπορεί να αποκαλύψουμε αυτό το είδος πληροφοριών στους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών μας και προς: Τρίτους που βοηθούν στα προγράμματα τεχνολογίας πληροφοριών και ασφάλειας, καθώς και στα προγράμματά μας για την πρόληψη των απωλειών. Οι δικηγόροι, οι ελεγκτές και οι σύμβουλοί μας. Λοιποί τρίτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
Δεδομένα συμμόρφωσης: Συλλέγουμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών από: Δεδομένα του προγράμματος συμμόρφωσης, όπως αρχεία που διατηρούνται για να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένα ασφάλειας προϊόντων και άλλες κανονιστικές πληροφορίες Εγγραφές που σχετίζονται με τις καταναλωτικές προτιμήσεις, όπως οι επιλογές σας και οι εξαιρέσεις από προγράμματα μάρκετινγκ. Εγγραφές που σχετίζονται με αιτήσεις δικαιωμάτων CCPA Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών: Συμμόρφωση και επίδειξη της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, Για νομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και κανονιστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που αφορούν αστικές, ποινικές, διοικητικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, ή ενώπιον ρυθμιστικών ή αυτορρυθμιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης ή κοινοποίησης, των ερευνών πριν από την εκδίκαση, την εκτέλεση ή εκτέλεση αποφάσεων και διαταγών, Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως διαχείριση κινδύνων, λογιστικός έλεγχος, εσωτερικές έρευνες, υποβολή εκθέσεων και αναλύσεις, Για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς Μπορεί να αποκαλύψουμε αυτό το είδος πληροφοριών στους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών μας και προς: Οι δικηγόροι, οι ελεγκτές και οι σύμβουλοί μας. ρυθμιστικές αρχές, πελάτες και άλλα τρίτα μέρη, σε σχέση με τους ελέγχους της Schneider Electric, Λοιποί τρίτοι (μεταξύ των οποίων κυβερνητικές υπηρεσίες, δικαστήρια και νομικά γραφεία που αντιτίθενται, σύμβουλοι, υπάλληλοι διεργασιών και διάδικοι) σε σχέση με νομικά θέματα

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!