Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Schneider Electric

0. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση απορρήτου

Η Schneider Electric μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση απορρήτου όπως τυχόν απαιτείται. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου έχει τροποποιηθεί από την τελευταία ενημέρωσή της, στις 13 Μαΐου 2013.

Η Schneider Electric διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης απορρήτου όπως τυχόν απαιτείται, για παράδειγμα προκειμένου να συμμορφωθεί με τροποποιήσεις σε νόμους, κανονισμούς, πρακτικές και διαδικασίες της Schneider Electric ή απαιτήσεις εποπτικών αρχών.

Σε αυτή την περίπτωση, η Schneider Electric θα ενημερώσει τα πρόσωπα που επηρεάζονται για ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Η Schneider Electric θα δημοσιεύσει νέες εκδόσεις σε σχετικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ιστότοπους.

Οι κύριες αλλαγές και οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν αλλαγές μεταξύ της τρέχουσας έκδοσης της παρούσας Δήλωσης απορρήτου και της προηγούμενης έκδοσης της 13ης Μαΐου 2013 είναι οι εξής:

- νέα παρουσίαση της δήλωσης με διαμόρφωση σε επίπεδα, για μεγαλύτερη ευκολία ανάγνωσης
- βελτιώσεις στη διατύπωση
- συνέπεια στη διατύπωση μεταξύ των ιστότοπων της Schneider Electric
- προσδιορισμός των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και κοινοποίησης δεδομένων που εφαρμόζουμε, και των τύπων πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε, για μεγαλύτερη σαφήνεια
- αλλαγές προκειμένου να ικανοποιήσουμε νέες κανονιστικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τον κανονισμό ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων).

1. Για ποιο λόγο εφαρμόζουμε την παρούσα Δήλωση απορρήτου;

Η Schneider Electric δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική ζωή και τις προσωπικές πληροφορίες σας. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου σάς ενημερώνει για τις πρακτικές απορρήτου μας και για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι προσωπικές πληροφορίες σας. Θα πρέπει να τη διαβάσετε προτού αποκτήσετε πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο της Schneider Electric.

Η Schneider Electric υποστηρίζει σθεναρά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία δεδομένων, καθώς και τη συμμόρφωση με εθνικούς και διεθνείς νόμους περί απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Schneider Electric επεξεργάζεται και προστατεύει προσωπικές πληροφορίες προσώπων που χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και στο πλαίσιο των μη ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων μας.

Η Schneider Electric έχει υιοθετήσει μια εσωτερική Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία ισχύει για όλες τις θυγατρικές μας όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, διάδοση, διαβίβαση και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών. Επιβάλλει κοινούς κανόνες για όλες τις θυγατρικές μας σε όλες τις χώρες, και αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών πληροφοριών στο πλαίσιο της Schneider Electric.

Η Schneider Electric έχει επίσης θεσπίσει την παρούσα Δήλωση απορρήτου ως δημοσιοποίηση προς το κοινό των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της (Binding Corporate Rules - BCR), οι οποίοι εγκρίθηκαν από εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβριο του 2012 όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών εντός του ΕΟΧ, από εταιρεία που λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της Schneider Electric, σεβόμαστε και λαμβάνουμε υπόψη τις βασικές αρχές των κανόνων περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ, καθώς η έδρα μας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης απορρήτου; Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων;

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις θυγατρικές και το ψηφιακό περιεχόμενο της Schneider Electric, εκτός αν έχει εκδοθεί ειδική δήλωση απορρήτου ή ειδοποίηση εμπιστευτικότητας, η οποία να συμπληρώνει ή αντικαθιστά την παρούσα δήλωση. Θα πρέπει να ελέγχετε τις δηλώσεις απορρήτου που καθίστανται διαθέσιμες σε εσάς, σε κάθε ψηφιακό περιεχόμενο.

Η Schneider Electric είναι μια παγκόσμια εταιρεία, με νομικά πρόσωπα, και διασυνοριακές , επιχειρηματικές διαδικασίες, διοικητικές οργανώσεις και υποδομές συστημάτων. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων της Schneider Electric, τις οποίες εκτελούν οι πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της, καθώς και για προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών και για ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. ιστότοποι, εφαρμογές, προγράμματα εκμάθησης, ηλεκτρονική εκπαίδευση, ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις, επικοινωνία). Μπορεί, ωστόσο, να συμπληρωθεί από μια πιο ειδική δήλωση/πολιτική απορρήτου («δήλωση») ή ακόμα και να αντικατασταθεί από άλλη δήλωση που να αφορά ειδικά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, προϊόν, υπηρεσία, περιεχόμενο ή νομικό πρόσωπο της Schneider Electric. Είναι σημαντικό να διαβάσετε τις δηλώσεις που καθίστανται διαθέσιμες σε εσάς, για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων είναι οι θυγατρικές της Schneider Electric, οι οποίες έχουν καθορίσει τα μέσα και τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και που μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. Σε αρκετές περιπτώσεις, η Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison- Γαλλία, η εταιρική έδρα της Schneider Electric, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των παγκόσμιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου www.schneider-electric.com website.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεσμεύει όλες τις πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της Schneider Electric και τους εργαζομένους τους.

Κάθε παραγγελία που υποβάλλετε ηλεκτρονικά υπόκειται επίσης στους όρους και προϋποθέσεις που παρέχονται στους σχετικούς ιστότοπους. Πρέπει να τους διαβάσετε.

3. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων για την εκπλήρωση των παραγγελιών και των αιτημάτων σας, για τη διαχείριση των σχέσεών μας μαζί σας, τη διεξαγωγή ερευνών, τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού περιεχομένου μας, καθώς και της περιήγησής σας στους ιστότοπούς μας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας και των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχετε, την ανάλυση των δραστηριοτήτων στους ιστότοπούς μας, τη διενέργεια δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), την παροχή σε εσάς συναφών και στοχευμένων διαφημίσεων, τη εξασφάλιση της ασφάλειας των δραστηριοτήτων μας, την προστασία από απάτη και, γενικότερα, τη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

Πρωταρχικός στόχος μας κατά τη συλλογή πληροφοριών είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας και σε άλλους χρήστες κορυφαία εξυπηρέτηση και μια απρόσκοπτη, αποτελεσματική και εξατομικευμένη εμπειρία κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου μας.

Η Schneider Electric συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Για την εκτέλεση παραγγελιών προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου. Συλλέγουμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να εκτελέσουμε την παραγγελία σας, να λάβουμε πληρωμή, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας σας, και για σκοπούς διαχείρισης συμβάσεων.

- Για την επεξεργασία αιτήσεων για θέσεις εργασίας από υποψηφίους.

- Για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας για πληροφορίες. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, τηρούμε αρχείο της αλληλογραφίας ή των σχολίων σας, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, σε ένα αρχείο που αφορά ειδικά εσάς. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση σε περίπτωση που επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας.

- Για την παροχή της τεχνικής υποστήριξης που ζητάτε από εμάς. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των συστημάτων σας, την κατανόηση της διαμόρφωσης των προϊόντων, τη διάγνωση του προβλήματός σας και την παροχή λύσεων.

- Για σκοπούς διαχείρισης των σχέσεών μας με εσάς. Περιλαμβάνει επικοινωνία με εσάς σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το ψηφιακό περιεχόμενο που αποκτήσατε, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιείτε με τον βέλτιστο τρόπο, καθώς και επικοινωνία μέσω email και ενημερωτικά δελτία. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπόδειξη σημείων πώλησης προϊόντων ή παροχής υποστήριξης κοντά σας.

- Για τη διεξαγωγή ερευνών και δημοσκοπήσεων. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από άτομα που συμμετέχουν εθελοντικά σε έρευνες ή δημοσκοπήσεις. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να μετρήσουμε το επίπεδο ικανοποίησης και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το ψηφιακό μας περιεχόμενο.

- Για τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου μας. Για παράδειγμα, αναλύουμε τη χρήση των εφαρμογών και των ιστότοπών μας, προκειμένου να εντοπίσουμε τομείς και λειτουργίες που δυσκολεύουν τους χρήστες, και τα ξανασχεδιάζουμε.

- Για να ενημερωθούμε σχετικά με τη δραστηριότητα περιήγησης και αναζήτησής σας. Συλλέγουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όταν επισκέπτεστε το ψηφιακό μας περιεχόμενο ή κάνετε κλικ σε συνδέσμους για προϊόντα και υπηρεσίες. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη για τις επόμενες επισκέψεις σας (π.χ. επιλογή χώρας ή περιεχόμενο με βάση το προφίλ χρήστη), την ενίσχυση της λειτουργικότητας των ιστότοπών μας, τη συλλογή γενικών δημογραφικών πληροφοριών προκειμένου να αναλύσουμε τη δραστηριότητα και την απόδοση των ιστότοπών μας, και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Cookies και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας ή παρόμοιες τεχνολογίες (εφεξής καλούμενα «Cookies»), προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τον ιστότοπο αναφοράς, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το περιεχόμενο που προβλήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασής σας στο ψηφιακό περιεχόμενο. Μπορείτε να διαβάσετε τη Δήλωσή μας για τα Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies και τις επιλογές σας όσον αφορά τη διαχείρισή τους (ανατρέξτε στη Δήλωση για τα Cookies).

- Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Όταν κάνετε εγγραφή, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να σας δώσουμε πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και στις υπηρεσίες μας, για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και για να αλληλεπιδράσουμε μαζί σας σε σχέση με αυτό.

- Για την εκτέλεση των προωθητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων μας: συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς όταν δηλώνετε συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ή δραστηριότητα προώθησης ή επιβράβευσης. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση του εν λόγω προγράμματος ή δραστηριότητας, την αποστολή σε εσάς σχετικών email για το πρόγραμμα ή τη δραστηριότητα, την ενημέρωση των νικητών, καθώς και τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των νικητών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους.

- Προκειμένου εμείς (και οι θυγατρικές μας), καθώς και επιλεγμένα τρίτα μέρη, να σας στείλουμε πληροφορίες μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων, email και ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων σχετικά με προσφορές, ειδήσεις και νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις συμμετοχής και εξαίρεσης από αυτές τις ενέργειες (opt-in, opt-out).

- Για την παροχή, μέσω αναδυόμενων παραθύρων, μπάνερ, βίντεο, email και κάθε άλλης μορφής διαφήμισης, ορισμένων ειδοποιήσεων ή/και στοχευμένων διαφημίσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (ή αυτά των θυγατρικών μας). Για παράδειγμα: 

• μπορεί να σας εμφανίσουμε διαφημίσεις βάσει αντικειμένου ή άλλο περιεχόμενο, ανάλογα με το αντικείμενο της ιστοσελίδας που επισκεφτήκατε ή ανάλογα με άλλες πληροφορίες που έχουμε για εσάς, όταν περιηγείστε στο ψηφιακό μας περιεχόμενο·
• μπορεί να συλλέξουμε, χρησιμοποιώντας Cookies, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, από εσάς, του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών, ώστε να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις μέσω email, μπάνερ, αναδυόμενων παραθύρων ή άλλης μορφής, όταν επισκέπτεστε:

• το ψηφιακό περιεχόμενο· και επίσης
• ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων, οι οποίες δεν διαθέτουν σύνδεσμο προς το ψηφιακό μας περιεχόμενο. Η διαφήμιση στους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις σχετικά με τη Schneider Electric. 


Μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα τοποθεσίας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τοπικές προσφορές και δραστηριότητες. Διαβάστε τη Δήλωση για τα Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies και τις επιλογές σας όσον αφορά τη διαχείρισή τους.

- Για να συνδυάζουμε πληροφορίες που λαμβάνουμε από το διαδίκτυο και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με μη ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε το προφίλ σας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ένας χρήστης ο οποίος πιστεύουμε ότι είναι ηλεκτρολόγος (κυρίως με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε κατά τον χρόνο εγγραφής του και άλλες πληροφορίες από τρίτες πηγές), μπορεί να βλέπει διαφημίσεις για ηλεκτρολογικές υπηρεσίες στο ψηφιακό περιεχόμενο ή/και σε ιστότοπούς και εφαρμογές τρίτων, τις οποίες δεν θα έβλεπε κάποιος χρήστης με ειδίκευση σε άλλον τομέα σχετιζόμενο με την ενέργεια. Αντίστοιχα, οι χρήστες μπορεί να βλέπουν διαφορετικό περιεχόμενο στο ψηφιακό περιεχόμενο ή να λαμβάνουν διαφορετικά email που να περιέχουν διαφορετικές διαφημίσεις ή κουίζ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε Cookies για τη γεωγραφική στόχευση χρηστών.

- Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου μας, τη διασφάλιση των δραστηριοτήτων μας και των δραστηριοτήτων τρίτων, για την προστασία από απάτη και τη συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις μας και με την παρούσα Δήλωση απορρήτου. Ενδέχεται επίσης να διερευνήσουμε πιθανές παραβιάσεις.

- Για τη διευκόλυνση και διαχείριση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας και την έκδοση ενοποιημένων εκθέσεων.

- Για την υποστήριξη εταιρικών συναλλαγών ή αναδιοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει η Schneider Electric.

- Για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και την αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης μετά από καταστροφή.

- Για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμαστε. Για παράδειγμα, λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

- Για κάθε άλλο σκοπό ο οποίος διαβιβάζεται σε εσάς με άλλον τρόπο.

4. Τι είδους Προσωπικές Πληροφορίες επεξεργαζόμαστε;

Η Schneider Electric επεξεργάζεται διάφορα είδη προσωπικών πληροφοριών, όπως πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας, πληροφορίες επαγγελματικής φύσης, πληροφορίες σχετικές με τις προτιμήσεις σας, την αλληλεπίδρασή σας με εμάς, πληροφορίες οικονομικής φύσης, δεδομένα διαδικτυακής κυκλοφορίας, καθώς και το περιεχόμενο που μας παρέχετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εν λόγω πληροφορίες λαμβάνονται από εσάς. Επίσης, αγοράζουμε καταλόγους από εταιρείες μάρκετινγκ και λαμβάνουμε πληροφορίες από τους συνεργάτες μας, μέσω Cookies και κοινωνικών δικτύων.

Ως προσωπικές πληροφορίες (ονομάζονται επίσης και προσωπικά δεδομένα) νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο νοείται το πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.

Τα είδη προσωπικών πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 


• πληροφορίες ταυτότητας ή επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, εταιρική επωνυμία, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφία, ηλικιακό εύρος, διευθύνσεις επικοινωνίας

• πληροφορίες επαγγελματικής φύσης, όπως τύπος πελάτη, επαγγελματική ενασχόληση, τίτλος θέσης εργασίας, αρχή αγοράς, χρονοδιάγραμμα αγοράς· απόκτηση και χρήση προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου της Schneider Electric· ή, αν είστε υποψήφιος για θέση εργασίας, το εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και εργασιακό σας υπόβαθρο

• τις προτιμήσεις σας, όπως προτιμήσεις σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες, τον τρόπο επικοινωνίας, το μάρκετινγκ και, αν είστε υποψήφιος για θέση εργασίας, τα ενδιαφέροντά σας σε σχέση με τη θέση εργασίας

• τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς, όπως ερωτήσεις, παραγγελίες, αξιώσεις, απαντήσεις σε έρευνες

• πληροφορίες οικονομικής φύσης, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία πιστωτικής κάρτας

• δεδομένα διαδικτυακής κυκλοφορίας, όπως διεύθυνση IP, αναγνωριστικά συσκευής και συστήματος, το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας στη Schneider Electric, στοιχεία σύνδεσης, ιστότοπο αναφοράς, τύπος προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, περιεχόμενο που συμβουλευτήκατε και τοποθεσία, με βάση είτε τη διεύθυνση IP σας είτε πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την κινητή συσκευή σας.

• περιεχόμενο που έχετε παράσχει μέσω διαδικτυακών φόρουμ ή άλλως (βλ. ενότητα 5 «το περιεχόμενό σας» παρακάτω). 


Η παροχή ορισμένων προσωπικών πληροφοριών θα απαιτείται προκειμένου να επωφεληθείτε από το ψηφιακό περιεχόμενο. Θα σας το επισημαίνουμε κατά περίπτωση. Στη συνέχεια, αν δεν τις παράσχετε, ενδεχομένως να μην καταφέρετε να απολαύσετε το σύνολο ή μέρος του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν καλύπτει προσωπικές πληροφορίες που καθίστανται ανώνυμες, δηλαδή αν τα πρόσωπα δεν μπορούν πλέον να ταυτοποιηθούν ή μπορούν να ταυτοποιηθούν μόνο με δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη χρόνου, κόστους ή εργασίας. Αν ανωνυμοποιημένα δεδομένα καταστούν ταυτοποιήσιμα, τότε θα ισχύει η παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες απευθείας από εσάς ή τον εργοδότη σας, ο οποίος διατηρεί επαγγελματική σχέση με εμάς. Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες μέσω κάποιου μεταπωλητή ή επιχειρηματικού συνεργάτη, από καταλόγους πελατών αγορών που λαμβάνουμε από εταιρείες μάρκετινγκ, από τη διαδικτυακή σας εμπειρία περιήγησης, από κοινωνικά δίκτυα, όταν συνδέεστε με τα διακριτικά στοιχεία του δικτύου αυτού, και μέσω Cookies (βλ. τη Δήλωση για τα Cookies). Μπορείτε να λάβετε πιο ακριβείς πληροφορίες για την πηγή άντλησης προσωπικών πληροφοριών του τρίτου μέρους (εφόσον υπάρχει) επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση email που αναφέρεται στην ενότητα 9.

5. Το Περιεχόμενό σας

Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να συνεισφέρετε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχολίων, σε διαδικτυακά φόρουμ, εφαρμογές ή άλλες ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργεί η Schneider Electric. Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι επιζήμιο. Πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των άλλων. Πρέπει να έχετε λάβει συγκατάθεση πριν κοινοποιήσετε τα δεδομένα κάποιου άλλου προσώπου. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την κοινοποίηση πληροφοριών σε φόρουμ.

Το περιεχόμενο που μας παρέχετε πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών και την ιδιωτική ζωή. Δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να είναι προσβλητικό, υποτιμητικό ή επιζήμιο.

Αν μας παρέχετε πληροφορίες για κάποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε πρώτα ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, και ότι το έχετε ενημερώσει για την ταυτότητά μας και για τους σκοπούς (όπως ορίζονται παραπάνω) για τους οποίους θα υποβληθούν οι προσωπικές του πληροφορίες σε επεξεργασία.

Μολονότι η Schneider Electric καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, η παροχή τους στο διαδίκτυο, σε κοινόχρηστα φόρουμ, δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Αν δημοσιεύσετε, σχολιάσετε, επιδείξετε ενδιαφέρον ή κοινοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σε οποιοδήποτε φόρουμ, κοινωνικό δίκτυο, ιστολόγιο ή άλλο παρόμοιο φόρουμ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε προσωπική πληροφορία που υποβάλλετε μπορεί να αναγνωσθεί, προβληθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες των εν λόγω φόρουμ, και ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για σκοπούς τους οποίους δεν μπορείτε να ελέγξετε ούτε εσείς ούτε η Schneider Electric. Η Schneider Electric δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλετε στα εν λόγω φόρουμ. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί πριν αποφασίσετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες για το άτομό σας ή για κάποιον τρίτο.

6. Σε ποιους κοινοποιούμε τις Προσωπικές πληροφορίες;

Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες στις θυγατρικές της Schneider Electric και στους παρόχους υπηρεσιών που εμπλέκονται στις δραστηριότητές μας, σε διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες μάρκετινγκ, σε κοινωνικά δίκτυα εφόσον χρησιμοποιείτε τα διακριτικά στοιχεία σύνδεσής τους, σε ιστότοπούς τρίτων, αν κάνετε εγγραφή με τα στοιχεία διαπίστευσης της Schneider Electric, σε αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς και αρχές, και στους επιχειρηματικούς διαδόχους μας.

Η Schneider Electric είναι ένας παγκόσμιος όμιλος εταιρειών που λειτουργεί ως ενιαία μονάδα. Οι ομάδες που σας εξυπηρετούν μπορεί να εργάζονται για λογαριασμό διαφορετικών θυγατρικών. Πιστεύουμε ότι είναι προς το έννομο συμφέρον μας, αλλά και προς το δικό σας, να κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στις εν λόγω θυγατρικές της Schneider Electric, προκειμένου να είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, για παράδειγμα για λόγους διαχείρισης των σχέσεων πελατών, υποστήριξη πωλήσεων ή προϊόντων, για σκοπούς εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), ανάπτυξης προϊόντων, βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου, ελέγχων ποιότητας των δεδομένων ή για λόγους ασφάλειας και συμμόρφωσης με κανονιστικές αρχές.

Ανατρέχουμε σε παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων και να σας παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικτυακό περιεχόμενο. Στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, πάροχοι εγκαταστάσεων φιλοξενίας, συστημάτων πληροφορικής, εταιρείες μάρκετινγκ, εταιρείες υποστήριξης ΙΤ, υπηρεσίες ασφάλειας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εταιρείες μεταφοράς προϊόντων, ελεγκτικές εταιρείες του εξωτερικού, δικηγόροι και ελεγκτές.

Κοινοποιούμε επίσης τις πληροφορίες ως εξής: 

- Όσον αφορά την παροχή διαφημιστικού υλικού, μπορεί να κοινοποιήσουμε ορισμένες περιορισμένες προσωπικές πληροφορίες (π.χ. αναγνωριστικά συσκευής, αναγνωριστικά Cookies) σε πλατφόρμες ανταλλαγής διαφημίσεων ή εταιρείες που διαχειρίζονται διαφημιστικό υλικό σε ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, στις οποίες μπορεί να δείτε διαφημιστικό υλικό.

- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο ψηφιακό μας περιεχόμενο ή/και να κάνετε εγγραφή μέσω διακριτικών στοιχείων σύνδεσης σε ιστότοπους τρίτων (όπως το Facebook και το LinkedIn). Σε αυτή την περίπτωση, θα είμαστε σε θέση να αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποιες από τις πληροφορίες που καταχωρίσατε στα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής σας στο ψηφιακό περιεχόμενο της Schneider Electric. Χρησιμοποιώντας τα διακριτικά στοιχεία σύνδεσης των εν λόγω ιστότοπων τρίτων, μπορείτε, ταυτόχρονα, να ενημερώσετε τις επαφές σας στους εν λόγω ιστότοπους, ότι δημιουργήσατε λογαριασμό στη Schneider Electric. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πληροφορίες στις οποίες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση οι επαφές σας στους εν λόγω ιστότοπους και για το πώς μπορείτε να περιορίσετε την κοινοποίησή τους, σας συστήνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω ιστότοπων.

- Σε περίπτωση που συνδεθείτε σε ιστότοπους τρίτων με τα διαπιστευτήρια σύνδεσης της Schneider Electric, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε εκδότες των εν λόγω ιστότοπων τρίτων (όπως το όνομά σας, την ειδικότητα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση email σας, αλλά όχι τα διαπιστευτήριαστοιχεία σύνδεσής σας στη Schneider Electric). Προτού συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια σύνδεσης της Schneider Electric σε ιστότοπους τρίτων, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστότοπου τρίτου. Αν η πολιτική απορρήτου των εν λόγω ιστότοπων τρίτων το επιτρέπει, ενδεχομένως να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εν λόγω ιστότοπου τρίτου από εσάς, τις οποίες στη συνέχεια έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

- Η Schneider Electric μπορεί να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, σε δυνητικούς αγοραστές και διαδόχους της εταιρείας, προκειμένου να διευκολύνει μια συγχώνευση, ενοποίηση, μεταβίβαση ελέγχου ή άλλη εταιρική αναδιοργάνωση στην οποία συμμετέχει η Schneider Electric.

- Εφόσον απαιτείται βάσει νόμου ή δικαστικής εντολής ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε κρατικές υπηρεσίες και άλλες ρυθμιστικές ή αρμόδιες αρχές.

- Με άλλους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου ή για τους οποίους έχετε παράσχει συναίνεση με άλλο τρόπο.

- Συνολικά, μαζί με άλλες πληροφορίες, κατά τρόπο που η ταυτότητά σας να μην μπορεί ευλόγως να προσδιοριστεί (για παράδειγμα, στατιστικά στοιχεία).

Δεν θα πωλήσουμε ούτε θα εκμισθώσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

7. Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας;

Η Schneider Electric συμμορφώνεται με ευρέως αναγνωρισμένες βασικές αρχές προστασίας δεδομένων (αντικειμενικότητα, περιορισμός σκοπού, ποιότητα δεδομένων, διατήρηση δεδομένων, συμμόρφωση με ατομικά δικαιώματα, ασφάλεια) και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών.

Η Schneider Electric σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τα συμφέροντα των ατόμων. Οι θυγατρικές της Schneider Electric θα τηρούν τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας:

1. Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών με δίκαιο και σύννομο τρόπο.  ;
2. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών για καθορισμένους, σύννομους σκοπούς και μη περαιτέρω επεξεργασία τους με τρόπους που δεν συμβαδίζουν με τους εν λόγω σκοπούς.  
3. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών οι οποίες είναι συναφείς και δεν υπερβαίνουν τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και χρησιμοποιούνται. Μπορεί να ανωνυμοποιήσουμε πληροφορίες, όποτε αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και τους κινδύνους που συνδέονται με τις σκοπούμενες χρήσεις. ;
4. Διατήρηση της ακρίβειας των προσωπικών πληροφοριών και, όπου είναι απαραίτητο, ενημέρωσή τους. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διόρθωση ή διαγραφή πληροφοριών οι οποίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.  
5. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.  ;
6. Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματα των ατόμων.  ;
7. Λήψη κατάλληλων τεχνικών, φυσικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της παράνομης επεξεργασίας και της μη εξουσιοδοτημένης ή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή φθοράς των προσωπικών πληροφοριών.  
8. Κατά την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, διασφάλιση της κατάλληλης ενημέρωσης και συναίνεσης ή της συμμόρφωσης της επεξεργασίας με την ισχύουσα νομοθεσία.


Όλες οι θυγατρικές της Schneider Electric πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις παραπάνω αρχές.

Η Schneider Electric και οι θυγατρικές της δεσμεύονται να λαμβάνουν εμπορικώς εύλογα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια ή φθορά, και μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή.

Προσφέρουμε τη χρήση ασφαλούς διακομιστή, προκειμένου να υποβάλλετε παραγγελίες ή να μεταβαίνετε στα στοιχεία λογαριασμού σας. Εφαρμόζουμε μέτρα ελέγχου πρόσβασης για τα εσωτερικά συστήματά μας, τα οποία διατηρούν προσωπικές πληροφορίες. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα μέσω της χρήσης ενός μοναδικού αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας και ενός κωδικού πρόσβασης. Πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες παρέχεται στο προσωπικό μας αποκλειστικά με σκοπό την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων τους. Ευαισθητοποιούμε τους υπαλλήλους μας όσον αφορά τη σωστή χρήση και χειρισμό των προσωπικών πληροφοριών. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας οφείλουν επίσης να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας παρόμοια με τα δικά μας.

Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για να προσδιορίσουμε την ταυτότητα των εγγεγραμμένων χρηστών, ώστε να επιβληθούν κατάλληλα δικαιώματα και περιορισμοί στους εν λόγω χρήστες. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, χρησιμοποιούμε στοιχεία σύνδεσης και κωδικούς πρόσβασης για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας των διαπιστευτηρίων σύνδεσής σας.

Χρησιμοποιώντας το ψηφιακό μας περιεχόμενο ή παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες σε εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά ή με άλλον τρόπο για θέματα που αφορούν την ασφάλεια, το απόρρητο των πληροφοριών, τη χρήση και τη διαχείριση. Παρά τις προσπάθειές μας να εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, η περιήγηση στο διαδίκτυο ενέχει εγγενείς κινδύνους και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι απαλλαγμένη από κινδύνους.

8. Ιστότοποι τρίτων και κοινωνικής δικτύωσης

Θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου των ιστότοπων τρίτων και των ιστοτοπων κοινωνικής δικτύωσης, και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας όπως κρίνετε απαραίτητο. Δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες της Schneider Electric μπορεί να παρέχουν συνδέσμους σε εφαρμογές, προϊόντα, υπηρεσίες ή ιστότοπους τρίτων για δική σας ευκολία και ενημέρωση. Αν μεταβείτε στους εν λόγω συνδέσμους, εγκαταλείπετε τον ιστότοπο της Schneider Electric. Η Schneider Electric δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων, ούτε τις πρακτικές περί απορρήτου τους, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις πρακτικές της Schneider Electric. Δεν αποδεχόμαστε ούτε προβαίνουμε σε δηλώσεις όσον αφορά τους ιστότοπους τρίτων. Οι προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να παράσχετε ή εκείνες που συλλέγονται από τρίτους δεν καλύπτονται από τη Δήλωση απορρήτου της Schneider Electric. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου με την οποίο αλληλεπιδράτε, πριν επιτρέψετε τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας.

Παρέχουμε επίσης συνδέσμους προς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι σας επιτρέπουν να κοινοποιείτε πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυά σας και να αλληλεπιδράτε με την Schneider Electric σε διάφορους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση των εν λόγω συνδέσμων από εσάς μπορεί να συνεπάγεται τη συλλογή ή κοινοποίηση πληροφοριών για εσάς. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου και τις ρυθμίσεις περί απορρήτου των τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες αλληλεπιδράτε, ώστε να διασφαλίζετε ότι κατανοείτε τις πληροφορίες που μπορεί να συλλεχθούν, χρησιμοποιηθούν και κοινοποιηθούν από τους εν λόγω ιστότοπους και να προσαρμόσετε τις εν λόγω ρυθμίσεις όπως κρίνετε σκόπιμο.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας και να ζητήσετε την τροποποίηση ή τη διαγραφή τους, αν είναι ανακριβείς. Μπορείτε πάντα να φέρετε αντίρρηση σε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ.

Η Schneider Electric θα συμμορφώνεται με τα δικαιώματά σας όσον αφορά την πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών σας. Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις όσον αφορά τη φύση των προσωπικών σας πληροφοριών που αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από οντότητα της Schneider Electric και θα λάβετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία είναι αποθηκευμένα ή υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα.

Αν οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, μπορείτε να ζητήσετε την τροποποίησή τους.

Μπορείτε να στέλνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Έχετε πάντα το δικαίωμα να αντιταχθείτε στις επικοινωνίες μάρκετινγκ στις οποίες προβαίνουμε. Θα ζητήσουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας εφόσον αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από την αποστολή email, απλώς χρησιμοποιήστε τη λειτουργία που παρέχεται στο κάτω μέρος οποιουδήποτε email σας στέλνουμε.

Η παρούσα ενότητα μπορεί να συμπληρωθεί με ενότητες που αφορούν ειδικά κάποιες χώρες.

10. Σημαντικές πληροφορίες για πρόσωπα εντός του ΕΟΧ

Αν βρίσκεστε εντός του ΕΟΧ, η Schneider Electric συμμορφώνεται επίσης με ειδικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, τη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων, την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, τη διατήρηση δεδομένων, πρόσθετα δικαιώματα, αξιώσεις και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO).

10.1 Σε ποιους νόμιμους λόγους βασίζεται η Schneider Electric για τη χρήση προσωπικών πληροφοριών;

Η χρήση προσωπικών πληροφοριών είναι απαραίτητη, σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα 3 παραπάνω, για τους εξής λόγους:

• Εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτει η Schneider Electric μαζί σας, όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου μας. Η εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με το άτομό σας και την ειδίκευσή σας, ενώ απαιτεί επίσης αλληλεπίδραση μαζί σας. Περιλαμβάνει επίσης απάντηση στα αιτήματά σας για πληροφορίες και υποστήριξη, στις αιτήσεις σας για εργασία, διαχείριση των λογαριασμών σας και εγγραφή στα προγράμματά μας, καθώς και διασφάλιση της συμμόρφωσης με όρους και προϋποθέσεις, και με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.
• Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο οργανισμός μας. Για παράδειγμα, υποχρεωτικές φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις ή διαχείριση υποχρεώσεων υποβολής αιτήσεων και απάντηση σε αιτήματα αρμόδιων κανονιστικών φορέων και αρχών.
• Όταν πρόκειται για:

• Έρευνες, ορισμένες διενεργούνται προς το έννομο συμφέρον μας, επειδή αποσκοπούν στη μέτρηση της ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες που ζητήσατε να σας παράσχουμε. Για άλλου είδους έρευνες, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να μην απαντήσετε.
• Παροχή ανακοινώσεων μάρκετινγκ και διαφημίσεων που βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας, οι εν λόγω δραστηριότητες διενεργούνται από εμάς και από τις θυγατρικές μας, και βασίζονται πάντα στο έννομο συμφέρον μας. Θα σας παρέχουμε πάντα τη δυνατότητα εξαίρεσης από αυτές τις επικοινωνίες και, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητούμε την προηγούμενη συναίνεσή σας.
• Χρήση δεδομένων τοποθεσίας που μεταδίδονται από την κινητή συσκευή σας, θα ζητάμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, εφόσον αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τους σκοπούς που εξυπηρετούν τα έννομα συμφέροντά μας, εφόσον η εν λόγω επεξεργασία δεν υπερσκελίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ιδίως όσον αφορά τα εξής:

• Την προστασία τη δική σας, τη δική μας και άλλων από απειλές (όπως απειλές ασφάλειας ή απάτη)·
• Τη συμμόρφωση με τους νόμους που ισχύουν για εμάς σε παγκόσμιο επίπεδο·
• Τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου μας·
• Την ανάλυση του προφίλ σας για την παροχή στοχευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντά σας·
• Την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των θυγατρικών της Schneider Electric και παρόχων υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στην ενότητα 6·
• Την κατανόηση και βελτίωση των διαδικτυακών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, της βάσης πελατών μας και των σχέσεών μας γενικότερα·
• Τη διευκόλυνση και διαχείριση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας και την έκδοση ενοποιημένων εκθέσεων·
• Τη διαχείριση εταιρικών συναλλαγών, όπως συγχωνεύσεων και αγορών.


10.2 Οι προσωπικές πληροφορίες διαβιβάζονται στο εξωτερικό;

Η Schneider Electric αποτελεί παγκόσμια Εταιρεία, επομένως οι ομάδες που εργάζονται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να αναλαμβάνουν ρόλους που εκτείνονται σε παγκόσμιο ή πολυεθνικό επίπεδο. Επομένως, μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όπου δραστηριοποιείται η Schneider Electric, όπως εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες που δεν διαθέτουν ισοδύναμα πρότυπα για την προστασία των πληροφοριών με εκείνα της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Μπορεί επίσης να μεταφέρουμε δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε περίπτωση του οι εν λόγω διαβιβάσεις δεδομένων δεν καλύπτονται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Schneider Electric θα διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του νόμου, για παράδειγμα μέσω της υπογραφής τυπικών συμβατικών όρων ή μέσω των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της για τις ενδοομιλικές διαβιβάσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω διαβιβάσεις και, κατά περίπτωση, για αντίγραφα των εφαρμοστέων εγγυήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Χρησιμοποιούμε λειτουργίες κατάρτισης προφίλ και λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για εσάς;

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε λειτουργίες κατάρτισης προφίλ προκειμένου να σας παράσχουμε διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο θεωρούμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας. Συνδυάζουμε πληροφορίες εγγραφής, όπως την επαγγελματική σας εξειδίκευση, και πληροφορίες για τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα (δηλ. το περιεχόμενο που φαίνεται ότι απολαμβάνετε περισσότερο), ώστε να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να σας προσφέρουμε διαδικτυακό περιεχόμενο που ταιριάζει με το προφίλ σας.

Δεν θα λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για εσάς, οι οποίες μπορεί να σας επηρεάσουν σημαντικά, εκτός αν (1) η απόφαση είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της σύμβασης που έχουμε συνάψει με εσάς, (2) έχουμε τη ρητή συναίνεσή σας, ή (3) οφείλουμε εκ του νόμου να χρησιμοποιήσουμε την εν λόγω τεχνολογία. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερωθείτε δεόντως.

10.4 Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται οι προσωπικές πληροφορίες;

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου και για κάθε επιπλέον χρονική περίοδο που μπορεί να απαιτείται ή να επιτρέπεται από τον νόμο. Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται σε δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για ειδικό ψηφιακό περιεχόμενο. Σε γενικές γραμμές, οι χρονικές περίοδοι διατήρησης δεδομένων προσδιορίζονται με βάση τα εξής:

• Τη διάρκεια της σχέσης μας (π.χ. διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης, απενεργοποίηση λογαριασμού, θεμιτή ανάγκη αναγνώρισής σας όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας)·
• Νομικές απαιτήσεις για διατήρηση δεδομένων·
• Παραγραφή

Διατηρούμε σχετικά δεδομένα πελατών για τρία έτη μετά τη λήξη της σύμβασης ή την τελευταία επαφή για σκοπούς μάρκετινγκ, και δεδομένα επικοινωνίας για τρία έτη μετά την τελευταία επαφή για τους ίδιους σκοπούς.

10.5 Ποια είναι τα πρόσθετα δικαιώματά σας;


Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ενότητα 9 παραπάνω, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε, να περιορίσουμε ή να ανανεώσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, καθώς και να αρνηθείτε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Όταν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση email: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. Για επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή εμπίπτει στο έννομο συμφέρον μας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για διακοπή της επεξεργασίας ή, εφόσον το κάνουμε, αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στις υπηρεσίες ή στο διαδικτυακό μας περιεχόμενο.

10.6 Πού μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις ή αξιώσεις;

Ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Schneider Electric ή την παρούσα Δήλωση απορρήτου μπορούν να υποβάλλονται στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου (DPO):

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-France 


Αν πιστεύετε ότι η Schneider Electric έχει επεξεργαστεί τις προσωπικές πληροφορίες σας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή της παρούσας Δήλωσης απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας, ή σε κάποια εποπτική αρχή.

Δήλωση για τα Cookies

Ένα Cookie είναι μια πληροφορία υπό μορφή πολύ μικρού αρχείου κειμένου, το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο ενός διαδικτυακού χρήστη. Δημιουργείται από τον διακομιστή μιας ιστοσελίδας, ο οποίος στην ουσία είναι ο υπολογιστής που λειτουργεί τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που περιέχει το Cookie ορίζονται από τον διακομιστή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτόν, όποτε ο χρήστης επισκέπτεται την τοποθεσία. Ένα Cookie μπορεί να εκληφθεί ως το δελτίο ταυτότητας του χρήστη του διαδικτύου, το οποίο ενημερώνει έναν ιστότοπο για το πότε επέστρεψε ο χρήστης. (Πηγή: www.AboutCookies.org) . Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε παρόμοιες τεχνολογίες (π.χ. ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags), διαδικτυακούς φάρους (web beacons) κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας και χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά, οι οποίες αναζητούν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας. Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, όλες οι εν λόγω τεχνολογίες αναφέρονται ως «Cookies».

Η χρήση Cookies μάς επιτρέπει να σας προσφέρουμε ορισμένες λειτουργίες και μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις σε ιστότοπους ή τη χρήση των εφαρμογών μας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε Cookies, ώστε να καταστήσουμε πιο φιλικές προς τον χρήστη τους ιστότοπους και τις εφαρμογές σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα Cookies, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να τα αποδεχτείτε. Συνήθως, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να αποτρέψετε την αποδοχή των Cookies και θα εξακολουθήσετε να απολαμβάνετε τις περισσότερες λειτουργίες στις τοποθεσίες. Η κινητή συσκευή σας διαθέτει επίσης εργαλεία για τη διαχείριση της ικανότητας της εφαρμογής να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται στο τερματικό σας.

Αν θέλετε να διαγράψετε Cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας ή να διακόψετε την αποδοχή Cookies στο μέλλον, θα πρέπει να ανατρέξετε στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησής σας κάνοντας κλικ στο στοιχείο «Βοήθεια» στο μενού του προγράμματος περιήγησης.

Chrome
Mozilla
Internet Explorer
Safari


Cookies τρίτων για σκοπούς ανάλυσης

Προκειμένου να παρέχουμε στους επισκέπτες μας καλύτερη εξυπηρέτηση, μετράμε τον αριθμό εμφάνισης σελίδων, τον αριθμό επισκέψεων, τις διάφορες ενέργειες που εκτελούν οι επισκέπτες στον ιστότοπο μας, τη γεωγραφική τοποθεσία των επισκεπτών μας και τις φορές που οι επισκέπτες επιστρέφουν στην τοποθεσία μας. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούμε δύο εργαλεία λογισμικού ανάλυσης ιστού: Το Analyzer και το Google Analytics, καθώς και το marketo Munchkin Cookies.

Πληροφορίες για το Analyzer (AT Internet)

Όσον αφορά την AT Internet, χρησιμοποιούνται «Cookies» για τη διενέργεια συναφούς και αναλυτικής στατιστικής έρευνας. Το «Cookie» χρησιμοποιείται επιπλέον της ετικέτας JavaScript και, χάρη στη χρήση «Cookies», καθίσταται δυνατή η βελτιστοποίηση των αναλύσεων των ετικετών JavaScript. Επίσης, τα «Cookies» επιτρέπουν στους πελάτες της AT Internet να αναγνωρίζουν επισκέπτες κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπό τους. Αυτά τα «Cookies» αποθηκεύουν πληροφορίες που αφορούν μόνο το αναγνωριστικό χρήστη της AT Internet και οι πληροφορίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται επ’ ουδενί για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών.

Όλα τα αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται, στη συνέχεια συγκεντρώνονται και ανωνυμοποιούνται πλήρως. Τα αποτελέσματα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση και τη συμπεριφορά χρηστών του διαδικτύου στους ιστότοπους των πελατών της AT Internet, όπως: αριθμός επισκεπτών, αριθμός επισκέψεων, αριθμός σελίδων που προβλήθηκαν και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική μέτρηση των ενδιαφερόντων των χρηστών του διαδικτύου. Με αυτά τα αποτελέσματα, είναι δυνατή η βελτίωση της εργονομίας και του περιεχομένων των εν λόγω ιστότοπων.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση AT Internet Data-protection chapter για να ελέγξετε τα δικαιώματα πρόσβασης, το δικαίωμα απάντησης και το δικαίωμα αφαίρεσης δεδομένων.

Πληροφορίες για το Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχει η Google, Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί «Cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν . Οι πληροφορίες που παράγονται από το Cookies σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP στον εν λόγω ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα περικοπεί εντός της επικράτειας του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων μερών της Συμφωνίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διαβιβαστεί ολόκληρη η διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Η λειτουργία ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP είναι ενεργή στον εν λόγω ιστότοπο.

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του χειριστή του εν λόγω ιστότοπο προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση της τοποθεσίας από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο για τους χειριστές της, και να τους παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και τη χρήση του διαδικτύου.

Η διεύθυνση IP την οποία διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση Cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σας επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του εν λόγω ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λειτουργία εντοπισμού του Google Analytics με μελλοντική ισχύ, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του Πρόσθετου εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης, για το τρέχον πρόγραμμα περιήγησής σας: Google Analytics Opt-out Browser Add-on for your current web browser. 

Marketo Munchkin Cookies

Για την αποστολή των email μας χρησιμοποιούμε λογισμικό μάρκετινγκ τρίτου μέρους από μια εταιρεία που ονομάζεται Marketo. Χρησιμοποιούμε Cookies στο πλαίσιο εντοπισμού, επομένως διαθέτουμε πληροφορίες για ποσοστά ανοίγματος email και για την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων. Επίσης, παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν λήψη επίσημων εκθέσεων μάρκετινγκ από τον ιστότοπο, και εμείς χρησιμοποιούμε Cookies της Marketo για να βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί οι επισκέπτες και αν στη συνέχεια επισκέπτονται και άλλα μέρη του ιστότοπουύ μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και Cookies της Marketo, επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου της Marketo: Marketo privacy policy

Πώς λειτουργεί;

• Ενσωματώνουμε ένα τμήμα κώδικα Munchkin Javascript στους ιστότοπους σας. Όταν οι επισκέπτες επισκέπτονται έναν ιστότοπο, τοποθετούμε ένα Cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του επισκέπτη (αν δεν υπάρχει κάποιο ήδη) και στέλνουμε μηνύματα στους διακομιστές μας σχετικά με τη δραστηριότητα του εν λόγω επισκέπτη στον ιστό
• Αυτή η συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα λειτουργική, και μοιάζει πολύ με άλλες δέσμες ενεργειών παρακολούθησης στον ιστό, όπως το Google Analytics
• Το Cookie μας είναι Cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας, και είναι ορατό μόνο σε εμάς.

Τι πληροφορίες συλλέγει το Munchkin;
Όταν βρίσκεται σε μια σελίδα, το Munchkin συγκεντρώνει αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Επισκέψεις σε σελίδες
• Κλικ σε συνδέσμους
• Διεύθυνση IP
• Στοιχείο αναφοράς
• Αναγνωριστικό του Cookie μας

 
Αν προτιμάτε να μην τοποθετήσουμε αυτό το Cookiesστο πρόγραμμα περιήγησής σας στον ιστό, μπορείτε να εξαιρεθείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί «εξαίρεση» παρακάτω.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Δωρεάν"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Aνακαλύψτε"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerGR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν είναι ενημερωμένο και αντιμετωπίζει γνωστά ζητήματα ασφάλειας. Επίσης, ενδεχομένως να μην προβάλλονται όλες οι δυνατότητες του συγκεκριμένου website ή άλλων websites. Παρακαλούμε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του συγκεκριμένου website. Για βέλτιστη λειτουργικότητα, προτείνεται ο Internet Explorer 9 ή μια πιο πρόσφατη έκδοσή του.

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!