{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Γιατί χρησιμοποιούνται τα αντιπαρασιτικά φίλτρα στα πηνιά των ρελέ;

Υπάρχουν τέσσερα είδη αντιπαρασιτικών φίλτρων για τα πηνία των ρελέ: α) Διάταξη αντίστασης-πυκνωτή το οποίο μας προσφέρει I) Προστασία κυκλωμάτων ευαίσθητα σε υψηλές συχνότητες. Χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου η τάση είναι "σχεδόν ημιτονοειδής" π.χ. μικρότερη από 5% συνολική παραμορφωση λόγω αρμονικών.II)Προστασία από διακυμάνσεις τάσης και συχνότητας.ΙΙΙ)Αύξηση της τιμής της τάσης απομόνωσης(1,2 με 2 φορές της φυσιολογικής τιμής). β) Διάταξη Varistor το οποίο μας προσφέρει Ι)Προστασία από υπερτάσεις. ΙΙ)Αύξηση της τιμή της τάσης απομόνωσης(1,1 με 1,5 φορές της φυσιολογικής τιμής). γ) Διάταξη Διόδου το οποίο μας προσφέρει: Ι)Αύξηση της τιμή της τάσης απομόνωσης (6 με 10 φορές της φυσιολογικής τιμής). ΙΙ)Συνιστώσα πολικότητας. δ) Διάταξη Διόδου με αμφιδρομη αγωγιμότητα το οποίο μας προσφέρει: Ι)Προστασία από υπερτάσεις.
Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα