{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Καλωδίωση και ρύθμιση του επιτηρητή στάθμης RM22LG11MR

Ο επιτηρητής RM22LG11MR διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες.
  • έλεγχος πλήρωσης ή κένωσης ενός επιπέδου με τη χρήση δύο ηλεκτροδίων
  • έλεγχος πλήρωσης ή κένωσης δύο επιπέδων με τη χρήση τριών ηλεκτροδίων

1. Έλεγχος πλήρωσης ή κένωσης ενός επιπέδου με τη χρήση δύο ηλεκτροδίων

Παρακάτω θα βρείτε παράδειγμα καλωδίωσης σε τριφασικό δίκτυο με τριφασική αντλία πλήρωσης ή κένωσης.

RM22LG11MR 1 level
1) F1: 1 A fuse. UL...Class CC ; IEC...gG

Ρυθμίσεις:

fill/empty
Ρύθμιση αριστερά για έλεγχο πλήρωσης ή δεξιά για έλεγχο κένωσης.
  • Έλεγχος πλήρωσης: Όταν η στάθμη της δεξαμενής πέσει κάτω από το επίπεδο Min, η επαφή του επιτηρητή ενεργοποιείται για την εκκίνηση της αντλίας πλήρωσης. Όταν η στάθμη υπερβεί το επίπεδο Min, η επαφή απενεργοποιείται για το σταμάτημα της αντλίας.
  • Έλεγχος κένωσης: Όταν η στάθμη της δεξαμενής υπερβεί το επίπεδο Min, η επαφή του επιτηρητή ενεργοποιείται για την εκκίνηση της αντλίας κένωσης. Όταν η στάθμη πέσει κάτω από το επίπεδο, η επαφή απενεργοποιείται για το σταμάτημα της αντλίας.

Sens: Ρύθμισης της ευαισθησίας βάσει της αγωγιμότητας του υγρού.

Level: Θέση 1 για έλεγχο ενός επιπέδου.


2. Έλεγχος πλήρωσης ή κένωσης δύο επιπέδων με τη χρήση τριών ηλεκτροδίων

Παρακάτω θα βρείτε παράδειγμα καλωδίωσης σε τριφασικό δίκτυο με τριφασική αντλία πλήρωσης ή κένωσης.
RM22LG11MR 2 levels
1) F1: 1 A fuse. UL...Class CC ; IEC...gG

Ρυθμίσεις:

fill/empty
Ρύθμιση αριστερά για έλεγχο πλήρωσης ή δεξιά για έλεγχο κένωσης.
  • Έλεγχος πλήρωσης: Όταν η στάθμη της δεξαμενής πέσει κάτω από το επίπεδο Min, η επαφή του επιτηρητή ενεργοποιείται για την εκκίνηση της αντλίας πλήρωσης. Όταν η στάθμη υπερβεί το επίπεδο Max, η επαφή απενεργοποιείται για το σταμάτημα της αντλίας.
  • Έλεγχος κένωσης: Όταν η στάθμη της δεξαμενής υπερβεί το επίπεδο Max, η επαφή του επιτηρητή ενεργοποιείται για την εκκίνηση της αντλίας κένωσης. Όταν η στάθμη πέσει κάτω από το επίπεδο Min, η επαφή απενεργοποιείται για το σταμάτημα της αντλίας.

Sens: Ρύθμισης της ευαισθησίας βάσει της αγωγιμότητας του υγρού.

Level: Θέση 2 για έλεγχο δύο επιπέδων.


Σημείωση:
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όταν ενεργοποιείται η επαφή για την πλήρωση ή κένωση, ανάβει η λυχνία LED R.

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
RM22LG11MR
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
RM22LG11MR