Mūsu zīmoli

Atlasiet savu atrašanās vietu

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

“Schneider Electric” informācija par personas datu aizsardzību


0. Šīs informācijas par personas datu aizsardzību izmaiņas

“Schneider Electric” ir tiesības veikt izmaiņas šajā informācijā par personas datu aizsardzību, kad tas nepieciešams. Šī informācija par personas datu aizsardzību ir tapusi kopš tās pēdējās aktualizācijas 2013. gada 13. maijā.

“Schneider Electric” saglabā tiesības veikt izmaiņas šajā informācijā par personas datu aizsardzību, kad tas nepieciešams, lai, piemēram, nodrošinātu atbilstību likumu, noteikumu, uzņēmuma “Schneider Electric” prakses un tajā noteiktās kārtības izmaiņām vai uzraudzības iestāžu izvirzītajām prasībām.

Šādā gadījumā “Schneider Electric” informēs “Schneider Electric” personas, kuras skar būtiskas izmaiņas šajā informācijā par personas datu aizsardzību. “Schneider Electric” jaunās versijas publiskos attiecīgajās iekšējās un ārējās tīmekļvietnēs.

Galvenās izmaiņas šajā versijā un iemesli, kāpēc veiktas izmaiņas 2013. gada 13. maijā izstrādātajā informācijā par personas datu aizsardzību.

- jauna, hierarhiska informācijas par personas datu aizsardzību struktūra, lai atvieglotu lasīšanu;
- redakcionāli uzlabojumi;
- konsekvents formulējums visās “Schneider Electric” vietnēs;
- definētas mūsu datu apstrādes un datu nodošanas darbības, kā arī apstrādātās informācijas veidi;
- izmaiņas nolūkā nodrošināt ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) noteikto jauno normatīvo prasību izpildi.

1. Kāpēc ir nepieciešama šī informācija par personas datu aizsardzību?

“Schneider Electric” atbildīgi attiecas pret Jūsu personīgās dzīves neaizskaramību un Jūsu personiskās informācijas aizsardzību. Šajā informācijā par personas datu aizsardzību ir sniegta informācija par mūsu praksi attiecībā uz konfidencialitātes ievērošanu un to, kā tiek nodrošināta Jūsu personiskās informācijas aizsardzība. Jums tā ir jāizlasa pirms piekļūšanas “Schneider Electric” digitālajam saturam.


“Schneider Electric” stingri ievēro pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un datu aizsardzību, kā arī atbilstību valsts un starptautiskajiem konfidencialitātes ievērošanas likumiem.

Šajā informācijā par personas datu aizsardzību ir izklāstīts, kā “Schneider Electric” apstrādā un aizsargā mūsu tīmekļa vietņu un cita digitālā satura lietotāju personisko informāciju, tostarp arī saistībā ar mūsu bezsaistē notiekošo saimniecisko darbību.

Uzņēmums “Schneider Electric” ir pieņēmis iekšējos “Vispasaules personas datu aizsardzības noteikumus”, kas ir saistoši visām mūsu meitas sabiedrībām, kas vāc, apstrādā, lieto, izplata, nodod un uzglabā personisko informāciju. Tie ir visām mūsu meitas sabiedrībām visās valstīs saistoši noteikumi, kuru mērķis ir uzņēmumā “Schneider Electric” nodrošināt augsta līmeņa personiskās informācijas aizsardzību.

“Schneider Electric” šo informāciju par personas datu aizsardzību ir izveidojis kā mūsu “Uzņēmuma saistošo noteikumu” (“USN”) ārēju publikāciju. Šos noteikumus attiecībā uz personiskās informācijas, kas saņemta no EEZ dalībvalstīm, apstrādi datu pārziņa statusā 2012. gada novembrī ir apstiprinājušas Eiropas Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Tā kā uzņēmuma “Schneider Electric” galvenais birojs atrodas Eiropas Savienībā, “Uzņēmuma saistošajos noteikumos” mēs ievērojam un ņemam vērā ES datu aizsardzības noteikumu galvenos principus.

2. Kāds ir šīs informācijas par personas datu aizsardzību tvērums? Kas ir atbildīgs par datu apstrādi?

Šī informācija par personas datu aizsardzību attiecas uz visām “Schneider Electric” meitas sabiedrībām un visu digitālo saturu, izņemot gadījumus, kad ir izdota īpaša to papildinoša vai aizstājoša informācija par personas datu aizsardzību vai paziņojums par personas datu aizsardzību. Jums ir jāpārbauda informācija par personas datu aizsardzību, kas Jums ir pieejama saistībā ar visu digitālo saturu.


“Schneider Electric” ir starptautisks uzņēmums ar juridiskām vienībām, saimnieciskās darbības procesiem, pārvaldības organizācijām un sistēmas infrastruktūru, kas aptver vairākas valstis. Šī informācija par personas datu aizsardzību attiecas uz visām “Schneider Electric” datu apstrādes darbībām, ko veic mums pilnībā piederošās meitas sabiedrības, tostarp saistībā ar preču un pakalpojumu piedāvājumiem, kā arī digitālo saturu (piemēram, tīmekļa vietnēm, lietotnēm, pamācībām, e-mācībām, informatīvajiem materiāliem, reklāmām, saziņu). Taču to var papildināt precizējošs paziņojums/informācija/noteikumi par personas datu aizsardzību (“paziņojums”), un tā pat var tikt aizstāta ar citu informāciju, kas attiecas tikai uz konkrētu “Schneider Electric” programmu, produktu, pakalpojumu, saturu vai struktūrvienību. Lai saņemtu pilnīgu informāciju, ir svarīgi, lai Jūs izlasītu Jums piedāvātos paziņojumus.

Datu pārziņi saistībā ar veicamajām datu apstrādes darbībām ir “Schneider Electric” meitas sabiedrības, kas ir noteikušas datu apstrādes līdzekļus un nolūkus. Tie katrā konkrētajā gadījumā var būt atšķirīgi. Daudzos gadījumos datu pārzinis saistībā ar visā pasaulē veiktajām datu apstrādes darbībām ir “Schneider Electric” centrālais birojs “Schneider Electric Industries SAS” (35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Francija), tostarp saistībā ar tīmekļvietni www.schneider-electric.com .

Šī informācija par personas datu aizsardzību ir saistoša visiem uzņēmumam “Schneider Electric” pilnībā piederošajām meitas sabiedrībām un to darbiniekiem.

Uz jebkuru Jūsu tiešsaistē noformēto pasūtījumu attiecas arī attiecīgajās vietnēs publicētie noteikumi un nosacījumi. Jums tie obligāti jāizlasa.

3. Kāpēc mēs vācam un izmantojam personisko informāciju?

Mēs lietojam Jūsu personisko informāciju dažādiem nolūkiem, tostarp Jūsu pasūtījumu un pieprasījumu izpildes nodrošināšanai, mūsu attiecību veidošanai, aptauju veikšanai, mūsu produkcijas, pakalpojumu, tiešsaistē pieejamā satura, kā arī Jums kā lietotājam piedāvāto iespēju un ērtību uzlabošanai, Jūsu konta un programmu, kurās Jūs piedalāties, pārvaldībai, mūsu tīmekļa vietnēs notiekošo darbību analizēšanai, mūsu mārketinga aktivitāšu veikšanai, kontekstuālu un mērķorientētu reklāmas materiālu piedāvāšanai, mūsu darbību drošības garantēšanai, aizsardzībai pret krāpniecību un mūsu saimnieciskās darbības nodrošināšanai vispārīgi.


Mūsu primārais mērķis informācijas vākšanai ir nodrošināt saviem klientiem un pārējiem lietotājiem izcilas kvalitātes servisu un viegli lietojamu, efektīvu un personalizētu digitālo saturu.

“Schneider Electric” vāc personisko informāciju šādiem nolūkiem:

- Preču, pakalpojumu un digitālā satura pasūtījumu izpildei. Mēs vācam šo informāciju, lai piegādātu Jums pasūtījumu, saņemtu samaksu, sazinātos ar Jums par Jūsu pasūtījuma statusu, kā arī līguma pārvaldības nolūkiem.

- No amatu kandidātiem saņemto darba pieteikumu apstrādei.

- Jūsu informācijas pieprasījumu apstrādei. Ja Jūs sazināties ar mums, mēs Jūsu individuālajā lietā fiksējam Jūsu korespondenci vai komentārus, tostarp personisko informāciju. Šo informāciju mēs izmantojam, lai palīdzētu nodrošināt Jums labāku apkalpošanu gadījumā, ja Jūs ar mums atkal sazināsieties.

- Jūsu pieprasītās tehniskās palīdzības nodrošināšanai. Personiskā informācija ir nepieciešama, lai identificētu Jūsu iekārtas, saprastu preču konfigurāciju, diagnosticētu Jūsu jautājumus un piedāvātu risinājumus.

- Attiecību pārvaldības nolūkos. Tas ietver saziņu ar Jums (izmantojot arī e-pastu un vēstkopas) par Jūsu iegādātajām precēm, pakalpojumiem un digitālo saturu, lai nodrošinātu iespējami labāku lietošanu. Piemēram, dati par atrašanās vietu var tikt izmantoti, lai ieteiktu Jums tuvākās preču iegādes vai palīdzības saņemšanas vietas.

- Pētījumu un aptauju veikšanai. Mēs vācam to personu, kas brīvprātīgi piedalās pētījumos vai aptaujās, personisko informāciju. Mēs šo informāciju izmantojam, lai labāk iepazītu Jūs, noteiktu apmierinātības līmeni un uzlabotu mūsu preces, pakalpojumus un digitālo saturu.

- Mūsu produktu, pakalpojumu un digitāla satura uzlabošanai; piemēram, mēs analizējam mūsu lietotņu un vietņu lietojumu, lai noteiktu jomas un funkcijas, kurās lietotājiem ir grūtības, un pārveidotu tās.

- Jūsu pārlūkprogrammu lietošanas paradumu un meklēšanas darbību izprašanai. Mēs vācam noteiktu personisko informāciju, kad Jūs apmeklējat mūsu digitālo saturu vai noklikšķināt uz saitēm, kas nodrošina piekļuvi precēm un pakalpojumiem. Mēs vācam šo informāciju, lai uzlabotu lietotāja pieredzi turpmāko apmeklējumu laikā (piemēram, valsts izvēli vai uz profilu koncentrētu saturu), palīdzētu nodrošināt efektīvāku vietņu darbību, vāktu vispārīga rakstura demogrāfisko informāciju nolūkā analizēt aktivitāti vietnē un vietnes darbību, kā arī lai novērtētu mūsu reklāmas materiālu efektivitāti. Lai iegūtu informāciju par nosūtošo tīmekļa vietni, izmantotās pārlūkprogrammas veidu, skatīto saturu, kā arī datumu un laiku, kad piekļūts digitālajam saturam, mēs varam izmantot sīkfailus un citus identifikatorus vai līdzīgas tehnoloģijas (turpmāk tekstā — “sīkfaili”). Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā mēs izmantojam sīkfailus, kā arī par Jums pieejamajām sīkfailu pārvaldīšanas iespējām, Jūs varat izlasīt mūsu Paziņojumu par sīkfailiem (skatīt sadaļu “Paziņojums par Sīkfailiem").

- Jūsu konta pārvaldīšanai. Kad Jūs reģistrējaties, mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, lai nodrošinātu Jums piekļuvi digitālajam saturam un mūsu pakalpojumiem, autentificētu Jūs un mijiedarbotos ar Jums.

- Mūsu reklāmas programmu un aktivitāšu veikšanai: mēs vācam Jūsu personisko informāciju, kad Jūs pievienojaties reklāmas vai atlīdzības programmai vai kādai aktivitātei. Mēs šo informāciju izmantojam programmas vai aktivitātes pārvaldīšanai, ar programmu un aktivitāti saistītu e-pasta vēstuļu nosūtīšanai, uzvarētāju paziņošanai un uzvarētāju saraksta publiskošanai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un likumiem.

- Lai mēs (tostarp mūsu meitas sabiedrības) un izvēlētās trešās personas varētu nosūtīt Jums mārketinga informāciju ar pasta, faksa, tālruņa, īsziņu, e-pastu un elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību saistībā ar īpašajiem piedāvājumiem, jaunumiem, jauniem produktiem vai pakalpojumiem saskaņā ar atbilstošajām piekrišanas un atteikšanās prasībām.

- Lai nodrošinātu Jums noteikta satura informāciju un/vai mērķorientētu mūsu (vai mūsu meitas sabiedrību) preču un pakalpojumu reklāmu, izmantojot uznirstošus logus, reklāmjoslas, videomateriālus, e-pasta sūtījumus un citu formātu reklāmas materiālus. Piemēram:

• laikā, kad Jūs skatāt mūsu piedāvāto digitālo saturu, mēs, ņemot vērā apmeklētās tīmekļa lapas saturu vai citu mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums, varam Jums piedāvāt kontekstuālus reklāmas materiālus vai citu saturu;
• mēs varam vākt informāciju par to, kā Jūs lietojat digitālo saturu un pakalpojumus, izmantojot sīkfailus, lai nosūtītu Jums mērķorientētus reklāmas materiālus ar e-pasta starpniecību vai piedāvātu mērķorientētas reklāmjoslas/uznirstošus logus vai cita formāta informāciju, kad apmeklējat:

• digitālo saturu; kā arī
• trešo personu tīmekļa vietnes vai lietotnes, kurās nav saišu uz mūsu digitālo saturu. Šajās trešo personu tīmekļvietnēs esošajos reklāmas materiālos var būt reklāmas materiāli par “Schneider Electric”.

Mēs, piemēram, varam izmantot Jūsu atrašanās vietas datus, lai informētu Jūs par vietējiem reklāmas pasākumiem un darbībām. Lai iegūtu vairāk informācijas par Sīkfailu lietošanu un Jums pieejamajām to pārvaldīšanas iespējām, lūdzu, izlasiet mūsu paziņojumu par Sīkfailiem.

- Lai apvienotu tiešsaistē iegūto informāciju un informāciju, kuru par Jums esam ieguvuši bezsaistē, ar nolūku izveidot Jūsu profilu un piedāvāt Jums personalizētus pakalpojumus. Piemēram, lietotājs, kas pēc mūsu domām ir elektriķis (vadoties tikai pēc reģistrācijas laikā sniegtās informācijas un citas informācijas, kas iegūta no trešo personu pārvaldītiem avotiem), var redzēt ar elektroiekārtām saistītus reklāmas materiālus par digitālo saturu un/vai trešo personu tīmekļa vietnēm un lietotnēm, kurus neredz lietotājs ar citu specializāciju enerģētikas nozarē. Līdzīgā veidā lietotāji var redzēt atšķirīgu digitālo saturu vai saņemt atšķirīgus e-pasta sūtījumus, kas satur citus reklāmas materiālus vai aptaujas. Mēs Sīkfailus varam izmantot, lai lietotājus mērķorientētu pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

- Lai garantētu mūsu preču, pakalpojumu un digitālā satura drošību mūsu un citu personu darbību ietvaros, aizsardzību pret krāpniecību un atbilstību mūsu noteikumiem un nosacījumiem, kā arī šai informācijai par personas datu aizsardzību. Mēs varam arī izmeklēt iespējamus pārkāpumus.

- Lai nodrošinātu vai vadītu mūsu saimniecisko darbību, piemēram, kvalitātes kontroles un konsolidēto pārskatu noformēšanas nolūkos.

- Lai atbalstītu korporatīvos darījumus vai uzņēmumu reorganizācijas, kurās iesaistīts uzņēmums “Schneider Electric”.

- Saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un ārkārtas situāciju seku likvidēšanai.

- Lai nodrošinātu ar likumu noteikto saistību izpildi. Piemēram, grāmatvedības uzskaites un nodokļu samaksas saistību izpildi.

- Jebkādam citam ar Jums saistītam nolūkam.

4. Kāda veida personisko informāciju mēs apstrādājam?

“Schneider Electric” apstrādā dažādu veidu personisko informāciju, tostarp identificējošos datus un kontaktinformāciju, ar profesionālo darbību saistītu informāciju, informāciju par Jūsu vēlmēm, Jūsu sadarbību ar mums, ar finansēm saistītu informāciju, tiešsaistes datplūsmas datus un saturu, kuru Jūs nododat mūsu rīcībā. Vairumā gadījumu šī informācija tiek saņemta no Jums. Turklāt mēs pērkam sarakstus no mārketinga aģentūrām un iegūstam informāciju no saviem partneriem, izmantojot sīkfailus un sociālos tīklus.


Personiskā informācija (saukta arī par personas datiem) ir jebkāda ar identificētu vai identificējamu personu saistīta informācija. Identificējama persona ir persona, kuru tieši vai netieši iespējams identificēt; it īpaši, ja ir norādīts identifikators vai viens vai vairāki identificējoši faktori saistībā ar personas fizisko, fizioloģisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo stāvokli.

Iespējamie informācijas veidi, ko mēs saistībā ar Jums apstrādājam:


• ar identitāti un kontaktinformāciju saistīta informācija, piemēram, Jūsu vārds, uzņēmums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fotogrāfija, vecuma grupa, kontaktadreses;

• ar profesionālo darbību saistīta informācija, piemēram, klienta veids, darba funkcija, amata nosaukums, iepirkumu iestāde, iegādes laiks; informācija par “Schneider Electric” produktu, pakalpojumu un digitālā satura iegūšanu un izmantošanu; vai, ja esat darba kandidāts, tad informācija par izglītību, profesionālo sagatavotību un nodarbinātību;

• Jūsu vēlmes, piemēram, produktu un pakalpojumu izvēle, saziņas veidu izvēle, mārketinga izvēles un intereses nodarbinātības jomā, ja esat amata kandidāts;

• Jūsu saskarsme ar mums, piemēram, pieprasījumi, pasūtījumi, prasības, aptaujās sniegtās atbildes;

• finanšu informācija, piemēram, bankas konta detaļas, kredītkartes informācija;

• tiešsaistes datplūsmas dati, piemēram, IP adrese, ierīces un sistēmas identifikatori, Jūsu “Schneider Electric" lietotāja ID un parole, pieteikšanās informācija, nosūtošā tīmekļa vietne, izmantotās pārlūkprogrammas tips, aplūkotais saturs un atrašanās vieta, pamatojoties uz Jūsu IP adresi vai mobilās ierīces pārraidīto informāciju.

• saturs, kuru esat publiskojis(-usi) tiešsaistes forumos vai citādā veidā (skatīt 5. sadaļu “Jūsu saturs”).


Jums būs jāsniedz personiska informācija, lai varētu izmantot digitālā satura sniegtās priekšrocības. Mēs to norādīsim katrā gadījumā atsevišķi. Nesniedzot šo informāciju, Jums, iespējams, nebūs pieejams viss attiecīgais digitālais saturs vai daļa no tā.

Šī informācija par personas datu aizsardzību neattiecas uz anonimizētu informāciju, proti, informāciju, kurā konkrētas personas nav identificējamas vai ir identificējamas, patērējot neproporcionāli daudz laika, finanšu līdzekļu vai darba. Ja anonimizēti dati kļūst identificējami, stājas spēkā šī informācija par personas datu aizsardzību.

Vairumā gadījumu mēs šo informāciju iegūstam tieši no Jums vai Jūsu darba devēja, kam ar mums ir darījumu attiecības. Mēs informāciju varam saņemt arī ar tālākpārdevēja vai darījumu partnera starpniecību, nopērkot klientu sarakstus no mārketinga aģentūrām, no Jūsu tīmekļa pārlūkošanas pieredzes, no sociālajiem tīkliem, kad Jūs pieslēdzaties ar šo tīklu rekvizītiem, kā arī izmantojot sīkfailus (skatīt mūsu “Paziņojumu par sīkfailiem”). Precīzāku informāciju par trešo personu pārvaldītiem personiskās informācijas avotiem (ja tādi ir) Jūs varat saņemt, rakstot mums uz 9. sadaļā norādīto e-pasta adresi.

5. Jūsu saturs

Ir iespējami gadījumi, kad Jūs publiskojat saturu, tostarp fotogrāfijas vai komentārus, tiešsaistes forumos, lietojumprogrammās vai citās digitālajās platformās, kuru darbību nodrošina “Schneider Electric”. Jūsu izveidotais saturs nedrīkst radīt kaitējumu. Tam ir jāievēro citu tiesības un intereses. Pirms citu personu datu publiskošanas Jums ir jāsaņem piekrišana. Pirms informācijas koplietošanas forumā ir jārīkojas piesardzīgi.

Saturam, kuru Jūs darāt zināmu mums, ir jābūt saskaņā ar citu cilvēku tiesībām un interesēm, tostarp viņu tiesībām uz personiskās informācijas aizsardzību un privātās dzīves neaizskaramību. Saturs nedrīkst būt aizvainojošs, cieņu aizskarošs, un tas nedrīkst radīt nekāda veida kaitējumu.

Ja Jūs mums darāt zināmu informāciju par citu personu, Jūs apliecināt, ka vispirms esat saņēmis(-usi) attiecīgās personas piekrišanu viņas personiskās informācijas, tostarp sensitīvās personiskās informācijas, apstrādei un informējis viņu par mūsu identitāti un nolūkiem (kā izklāstīts iepriekš tekstā), kuriem viņu personiskā informācija tiks apstrādāta.

Neskatoties uz to, ka “Schneider Electric” cenšas aizsargāt Jūsu personisko informāciju, pastāv riski, ka tā tiks publiskota tiešsaistē vispārpieejamā forumā. Ja Jūs veicat publikācijas, komentējat, izrādāt interesi vai publiskojat personisko informāciju, tostarp fotogrāfijas, jebkurā forumā, sociālajā tīklā, emuārā vai citā forumā, ņemiet vērā, ka visu Jūsu iesniegto personisko informāciju var izlasīt, apskatīt, vākt vai izmantot citi šo forumu lietotāji, kā arī ka tā var tikt izmantota, lai sazinātos ar Jums, nosūtītu Jums nevēlamas ziņas/vēstules, kā arī ka tā var tikt izmantota nolūkiem, kurus nevarat kontrolēt nedz Jūs pats(-i), nedz “Schneider Electric”. “Schneider Electric” neatbild par personisko informāciju, kuru Jūs izvēlaties publiskot šajos forumos. Pirms izlemt publiskot informāciju par sevi vai citu personu, ir jāievēro piesardzība.

6. Kam mēs nododam personisko informāciju?

Mēs nododam personisko informāciju “Schneider Electric” meitas sabiedrībām un pakalpojumu sniedzējiem, kas ir iesaistīti mūsu darbībās, reklāmas un mārketinga uzņēmumiem, sociālajiem tīkliem, ja lietojat to pieteikšanās rekvizītus, trešo personu tīmekļa vietnēm, ja reģistrējaties ar “Schneider Electric” rekvizītiem, atbildīgajām reglamentējošajām un pārvaldes iestādēm, kā arī uzņēmuma pārņēmējiem.

“Schneider Electric” ir vispasaules uzņēmumu grupa, kas darbojas kā viens veselums. Jūs apkalpojošais personāls var strādāt arī citu meitas sabiedrību labā. Mēs uzskatām, ka personiskās informācijas izpaušana šīm “Schneider Electric” meitas sabiedrībām, kam ir nepieciešams to uzzināt, lai veiktu šajā informācijā par personas datu aizsardzību izklāstītās datu apstrādes darbības (piemēram, lai veidotu attiecības ar klientiem, sniegtu atbalstu saistībā ar pārdošanu vai precēm, mārketinga, preču izstrādes nolūkos, preču, pakalpojumu un digitālā satura uzlabošanas nolūkos, datu kvalitātes pārbaužu veikšanai vai drošības, normatīvo prasību ievērošanas un atbilstības nodrošināšanai), atbilst mūsu leģitīmajām interesēm un ir arī Jūsu interesēs.

Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu datu apstrādes darbības un piedāvātu Jums savas preces, pakalpojumus un tiešsaistes saturu. Šie pakalpojumu sniedzēji citu starpā ir izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji, informācijas sistēmu nodrošinātāji, mārketinga aģentūras, IT atbalsta nodrošinātāji, drošības pakalpojumu sniedzēji, finanšu pakalpojumu sniedzēji, transporta pakalpojumu uzņēmumi, kas piegādā preces, ārējas grāmatvedības firmas, juristi un revidenti.

Mēs nododam informāciju arī šādiem nolūkiem:

- Saistībā ar reklāmas materiālu nodrošināšanu mēs personisko informāciju ierobežotā apmērā (piemēram, ierīču identifikatorus, sīkfailu identifikatorus) varam nodot reklāmas apmaiņas platformām vai aģentūrām, kas administrē reklamēšanu trešo personu tīmekļa vietnēs un lietotnēs, kurās Jūs varat redzēt reklāmu.

- Jūs varat piekļūt mūsu digitālajam saturam un/vai reģistrēties, izmantojot arī trešo personu tīmekļa vietņu (piemēram, Facebook un LinkedIn) pieteikšanās rekvizītus. Ja Jūs to izmantosiet, tad mēs varēsim piekļūt daļai no šajos sociālajos tīklos reģistrētās informācijas, lai palīdzētu Jums daļēji aizpildīt Jūsu reģistrācijas veidlapu piekļuvei “Schneider Electric” digitālajam saturam. Lietojot šo trešo personu pārvaldīto tīmekļa vietņu pieteikšanās rekvizītus, Jūs vienlaicīgi varat informēt savas kontaktpersonas šajās vietnēs par to, ka esat izveidojis(-usi) “Schneider Electric” kontu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par savām šajās vietnēs esošajām kontaktpersonām pieejamo informāciju un veidiem, kā ierobežot informācijas publiskošanu tajās, iesakām izlasīt to lietošanas noteikumus un noteikumus par konfidencialitātes ievērošanu.

- Gadījumā, ja piesakāties trešo personu tīmekļa vietnēs ar saviem “Schneider Electric” pieteikšanās rekvizītiem, tad mēs Jūsu personisko informāciju (piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, specialitāti, nodarbošanos un e-pasta adresi, bet ne Jūsu “Schneider Electric” pieteikšanās rekvizītus) varam nodot šo trešo personu tīmekļa vietņu publicētājiem. Pirms pieteikšanās šādās trešo personu tīmekļa vietnēs, izmantojot savus “Schneider Electric” pieteikšanās rekvizītus, Jums vajadzētu pārskatīt trešo personu tīmekļa vietņu noteikumus par personas datu aizsardzību. Ja šo trešo personu tīmekļa vietņu noteikumos par konfidencialitātes ievērošanu tas ir atļauts, tad mēs varam saņemt Jūsu informāciju par Jūsu darbībām šīs trešās personas tīmekļa vietnē, kuru mēs pēc tam varam izmantot saskaņā ar šo informāciju par personas datu aizsardzību.

- Nepieciešamības gadījumā “Schneider Electric” var izpaust Jūsu personisko informāciju iespējamajiem pircējiem un tiesību un saistību pārņēmējiem, lai veicinātu apvienošanu, konsolidēšanu, kontroles tiesību nodošanu vai cita veida uzņēmumu reorganizāciju, ja tajā ir iesaistīts uzņēmums “Schneider Electric”. - Pildot tiesību aktos noteiktos pienākumus vai tiesu rīkojumus, kā arī nolūkā aizstāvēt savas likumiskās tiesības, mēs varam izpaust Jūsu personisko informāciju valsts iestādēm, regulatoriem un kompetentajām iestādēm.

- Citos veidos, kas izklāstīti šajā informācijā par personas datu aizsardzību vai kam esat devis(-usi) savu piekrišanu.

- Apvienojumā ar citu informāciju, bet ar nosacījumu, ka Jūsu identitāte nav nosakāma saprātīgu darbību rezultātā (piemēram, apkopojot statistikas datus).

Mēs nepārdosim un neiznomāsim Jūsu personisko informāciju nevienai trešai personai bez Jūsu atļaujas.

7. Kā mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju?

“Schneider Electric” ievēro vispāratzītos datu aizsardzības principus (godīgums, nolūka ierobežojums, datu kvalitāte, datu uzglabāšana, personu tiesību ievērošana, drošība) un veic saprātīgus pasākumus personiskās informācijas drošības garantēšanai.


“Schneider Electric” ievēro tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personu interešu aizsardzību. “Schneider Electric” meitas sabiedrības, apstrādājot Jūsu personisko informāciju, ievēros šādus principus:

1. Godīga un likumīga personiskās informācijas apstrāde. ;
2. Personiskās informācijas vākšana noteiktiem, leģitīmiem nolūkiem un tās turpmāka neapstrādāšana veidos, kas neatbilst šiem nolūkiem.
3. Tādas personiskās informācijas vākšana, kas atbilst nolūkiem un nepārsniedz nolūkus, kuriem tā tiek vākta un izmantota. Gadījumos, kad tas ir iespējams un nepieciešams, mēs, ņemot vērā datu raksturu un ar to paredzēto pielietojumu saistītos riskus, informāciju varam padarīt anonīmu (anonimizēt). ;
4. Precīzas personiskās informācijas uzturēšana un tās pastāvīga atjaunināšana gadījumos, kad tas nepieciešams. Mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai labotu vai izdzēstu neprecīzu vai nepilnīgu informāciju.
5. Personiskās informācijas uzglabāšana tikai tik ilgi, cik nepieciešams nolūkiem, kuriem tā ir vākta un apstrādāta. ;
6. Personiskās informācijas apstrāde, ievērojot personu likumiskās tiesības. ;
7. Nepieciešamo tehnisko, fizisko un organizatorisko pasākumu veikšana nolūkā nepieļaut nesankcionētu piekļuvi, nelikumīgu apstrādi un nesankcionētu vai nejaušu personiskās informācijas nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
8. Apstrādājot jutīgu personisko informāciju, gādājot par atbilstošu paziņojumu un piekrišanu vai garantējot, ka apstrāde citos veidos atbilst tiesību aktos izvirzītajām prasībām.

Visi iepriekš minētie principi obligāti ir jāievēro visām “Schneider Electric” meitas sabiedrībām.

Uzņēmumam “Schneider Electric” un tā meitas sabiedrībām ir pienākums veikt no komerciālā viedokļa saprātīgus tehniskos, fiziskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personisko informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu vai sabojāšanu un nesankcionētu iznīcināšanu.

Pasūtījumu noformēšanai vai piekļūšanai Jūsu konta informācijai mēs piedāvājam izmantot drošu serveri. Mēs attiecībā uz savām iekšējām sistēmām, kurās tiek uzglabāta personiskā informācija, veicam piekļuves kontroles pasākumus. Sankcionētie lietotāji šīm sistēmām var piekļūt, norādot savu unikālo identifikatoru un paroli. Piekļuve personiskajai informācijai mūsu personālam tiek nodrošināta tikai un vienīgi nolūkā nodrošināt viņu amata pienākumu izpildi. Mēs īpaši instruējam savus darbiniekus par atbilstīgu personiskās informācijas lietošanu un apiešanos ar to. Mūsu drošības pasākumiem līdzīgi pasākumi ir jāveic arī mūsu pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs veicam drošības pasākumus reģistrēto lietotāju identitātes noteikšanai, lai saistībā ar šiem lietotājiem nodrošinātu atbilstīgu tiesību un ierobežojumu īstenošanu. Ja Jūs esat reģistrēts lietotājs, mēs Jūsu identificēšanai izmantojam gan lietotāja vārdus, gan paroles. Jūs atbildat par pieteikšanās datu sargāšanu.

Lietojot mūsu digitālo saturu vai sniedzot mums personisko informāciju, Jūs piekrītat, ka mēs drīkstam elektroniski vai citādā veidā sazināties ar Jums saistībā ar drošību, konfidencialitātes ievērošanu, lietošanu un administratīviem jautājumiem. Neskatoties uz mūsu centieniem veikt atbilstošus drošības pasākumus, tīmekļa pārlūkošana ir saistīta ar objektīviem riskiem, un mēs nevaram garantēt pilnīgu drošību no riskiem.

8. Trešo personu un sociālo mediju tīmekļvietnes

Jums ir jāizlasa trešo personu tīmekļa vietņu un sociālo tīmekļa vietņu noteikumi par konfidencialitātes ievērošanu un gadījumā, ja uzskatāt to par nepieciešamu, jākoriģē savi konfidencialitātes iestatījumi. Šī informācija par personas datu aizsardzību uz tiem neattiecas.

Jūsu ērtībām un informācijai “Schneider Electric” vietnēs vai pakalpojumos ir iespējamas saites uz trešo personu lietojumprogrammām, precēm, pakalpojumiem vai tīmekļvietnēm. Piekļūstot šīm saitēm, Jūs pametīsiet “Schneider Electric” vietni. “Schneider Electric” nekontrolē nedz šīs trešo personu vietnes, nedz to konfidencialitātes nodrošināšanas praksi, kas var atšķirties no “Schneider Electric” prakses. Mēs neapstiprinām trešo personu vietnes un saistībā ar tām neizsakām nekādus apliecinājumus. “Schneider Electric” informācija par personas datu aizsardzību neattiecas uz personisko informāciju, kuru Jūs izvēlaties sniegt vai kuru vāc šīs trešās personas. Pirms ļaut vākt un izmantot savu personisko informāciju, iesakām Jums pirms mijiedarbošanās ar jebkuru vietni pārskatīt tās noteikumus par konfidencialitātes ievērošanu.

Mēs arī nodrošinām sociālo mediju vietnēm saites, kas Jums dod iespēju publiskot informāciju savos sociālajos tīklos un mijiedarboties ar “Schneider Electric” dažādās sociālo mediju vietnēs. Lietojot šīs saites, var tikt vākta vai nodota informācija par Jums. Mēs Jums iesakām pārskatīt sociālo mediju vietņu, ar kurām Jūs mijiedarbojaties, noteikumus par konfidencialitātes ievērošanu un privātuma iestatījumus, lai pārliecinātos, ka saprotat, kādu informāciju šīs vietnes vāc, lieto un izpauž, un, ja uzskatāt to par nepieciešamu, varat koriģēt savus iestatījumus.

9. Kādas ir Jūsu tiesības?

Jūs varat pieprasīt iespēju piekļūt savai personiskajai informācijai un, ja tā ir neprecīza, pieprasīt to labot vai izdzēst. Jūs vienmēr varat iebilst pret tiešo mārketingu.


“Schneider Electric” ievēros Jūsu tiesības piekļūt savai personiskajai informācijai un labot to. Jūs varat pieprasīt informāciju par to, kāda veida personisko informāciju saistībā ar Jums uzglabā vai apstrādā jebkura no “Schneider Electric” struktūrvienībām, un Jums tiks dota piekļuve Jūsu personiskajai informācijai neatkarīgi no datu apstrādes un uzglabāšanas vietas.

Ja Jūsu personiskā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, Jūs varat pieprasīt to izlabot.

Pieprasījumi var tikt sūtīti uz: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Jums ir tiesības atteikties no mūsu mārketinga informācijas sūtījumiem. Gadījumos, kad tas nepieciešams saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, tiek prasīta Jūsu piekrišana. Lai atteiktos no e-pasta sūtījumu saņemšanas, vienkārši izmantojiet funkciju, kas pieejama katras mūsu sūtītās e-pasta vēstules apakšā.

Šo sadaļu var papildināt konkrētai valstij paredzētas sadaļas.

10. Svarīga informācija personām EEZ

Ja atrodaties EEZ, “Schneider Electric” ievēro arī VDAR izvirzītās īpašās prasības, tostarp prasības attiecībā uz apstrādes juridisko pamatojumu, datu pārrobežu nosūtīšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu, datu uzglabāšanu, papildu tiesībām, pretenzijām un DAS kontaktinformāciju.


10.1 Ar kādu juridisko pamatojumu “Schneider Electric” izmanto personisko informāciju?

Personiskās informācijas izmantošana saistībā ar 3. sadaļā minētajiem nolūkiem ir nepieciešama, lai attiecīgi:

• Pildītu starp “Schneider Electric” un Jums noslēgto līgumu saistībā ar mūsu preču, pakalpojumu vai digitālā satura lietošanu. Līguma pildīšana ietver nepieciešamību zināt, kas Jūs esat un Jūsu specialitāti, kā arī mijiedarboties ar Jums nolūkā nodrošināt līguma izpildi. Tā ietver arī nepieciešamību izskatīt Jūsu pieprasījumus par informācijas sniegšanu vai atbalstu, Jūsu darba pieteikumus, Jūsu konta pārvaldīšanu un Jūsu iesaisti programmās un nepieciešamību nodrošināt atbilstību šai informācijai par personas datu aizsardzību.
• Pildītu mūsu ar likumu noteiktos pienākumus. Piemēram, lai pildītu obligātos ar nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti saistītos pienākumus, pildītu atskaišu iesniegšanas pienākumus vai nodrošinātu atbildīgo reglamentējošo un pārvaldes iestāžu pieprasījumu izpildi.
• Kas attiecas uz:

Pētījumiem, tad daži no tiem tiek veikti, ievērojot mūsu leģitīmās intereses, jo tie tiek veikti nolūkā noteikt Jūsu apmierinātību ar pakalpojumiem, kurus Jūs no mums pieprasāt. Attiecībā uz pārējiem pētījumiem mēs prasīsim Jūsu piekrišanu. Jums vienmēr būs iespēja neatbildēt.
• Sniedzot Jums mārketinga informāciju un nodrošinot uz interesēm balstītus reklāmas materiālus, mēs rīkojamies mūsu un mūsu meitas sabiedrību leģitīmajās interesēs. Mēs vienmēr piedāvāsim Jums iespēju atteikties un gadījumos, kad tas būs nepieciešams saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, iepriekš lūgsim Jūsu piekrišanu.
Lietojot Jūsu mobilo sakaru ierīces pārraidītos atrašanās vietas datus, mēs gadījumos, kad tas būs nepieciešams saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, iepriekš lūgsim Jūsu piekrišanu.

Mēs varam arī apstrādāt Jūsu personisko informāciju nolūkiem, kas saistīti ar mūsu leģitīmajām interesēm, ja ar šādu apstrādi netiek pārkāptas Jūsu tiesības vai brīvības; it īpaši nolūkā:

• aizsargāt Jūs, mūs vai citas personas pret apdraudējumiem (piemēram, drošības apdraudējumiem vai krāpniecību),
• ievērot tiesību aktus, kas mums ir saistoši visā pasaulē,
• uzlabot mūsu preces, pakalpojumus un digitālo saturu,
• veikt profilēšanu, lai nodrošinātu mērķauditorijai pielāgotu saturu un uz interesēm balstītus reklāmas materiālus,
• nodot informāciju “Schneider Electric” meitas sabiedrībām un pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 6. sadaļā izklāstīto,
• saprast un uzlabot mūsu tiešsaistē veiktās darbības, mūsu saimniecisko darbību, mūsu klientu bāzi un attiecības kopumā,
• veicināt vai administrēt mūsu saimniecisko darbību, piemēram, kvalitātes kontroles un konsolidēto pārskatu noformēšanas nolūkos,
• pārvaldīt korporatīvos darījumus, piemēram, uzņēmumu apvienošanas vai iegādes.


10.2. Vai personiskā informācija tiks nosūtīta uz citām valstīm?


Tā kā “Schneider Electric” ir vispasaules uzņēmums, personālam, kas strādā, lai īstenotu datu apstrādes nolūkus, var būt visu pasauli vai vairākas valstis aptverošas funkcijas. Tie pēc tam var atrasties jebkurā vietā pasaulē, kur darbojas “Schneider Electric”, tostarp ārpus Eiropas Savienības, valstīs, kurās nav līdzvērtīgu standartu personiskās informācijas aizsardzībai kā valstī, kurā Jūs atrodaties. Mēs varam arī nosūtīt datus pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus ES, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs. Gadījumā, ja saistībā ar šiem datu sūtījumiem nebūs Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, “Schneider Electric” nodrošinās to atbilstību saistošajām juridiskajām prasībām, piemēram, izpildot standarta līguma klauzulas vai ievērojot savus uzņēmuma saistošos noteikumus par datu pārziņa veiktiem sūtījumiem grupas ietvaros. Lai iegūtu vairāk informācijas par šiem sūtījumiem un, ja nepieciešams, nodrošinātu aizsardzības garantiju kopijas, sazinieties ar Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3. Vai mēs veicam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu par Jums?


Mēs varam veikt profilēšanu, lai nodrošinātu Jums tiešsaistes saturu, kas, pēc mūsu domām, atbilst Jūsu interesēm. Mēs apvienojam reģistrācijas informāciju (piemēram, Jūsu darba specializāciju) un informāciju par Jūsu tiešsaistē veiktajām darbībām (t.i., saturu, kas Jums šķiet visinteresantākais), lai labāk iepazītu Jūs un nodrošinātu Jūsu profilam atbilstošu tiešsaistē pieejamo saturu.

Mēs neveiksim automatizētu lēmumu pieņemšanu, ja tas var būtiski ietekmēt Jūs, izņemot gadījumus, kad (1) šādu lēmumu pieņemšana būs nepieciešama nolūkā pildīt starp mums noslēgto līgumu, (2) mēs būsim saņēmuši no Jums nepārprotamu piekrišanu vai (3) šāda tehnoloģija mums būs jālieto saskaņā ar likumu. Tādā gadījumā tiks nosūtīts attiecīgs paziņojums. - Mūsu attiecību ilgums (piem., līguma darbības termiņš, konta deaktivizācija, leģitīmā nepieciešamība atpazīt Jūs brīdī, kad Jūs sazināties ar mums) - Juridiskās prasības attiecībā uz datu uzglabāšanu - Noilgums

Būtiskos klientu datus mēs glabājam trīs gadus pēc līguma termiņa beigām vai pēdējās saziņas mārketinga nolūkos, bet kontaktinformāciju - trīs gadus pēc pēdējās saziņas ar tādu pašu nolūku.

10.4. Cik ilgi tiks uzglabāta personiskā informācija?

Mēs Jūsu personisko informāciju uzglabāsim tik ilgi, cik tā būs nepieciešama šajā informācijā par personas datu aizsardzību izklāstītajiem nolūkiem, un papildus tik ilgi, cik nepieciešams vai atļauts saskaņā ar likumu. Precīzāka informācija ir sniegta paziņojumos par konfidencialitātes ievērošanu, kas attiecas uz konkrētu digitālo saturu. Parasti datu uzglabāšanas periodi tiek noteikti, ņemot vērā:
• Mūsu attiecību ilgumu (piem., līguma darbības termiņu, konta deaktivizāciju, leģitīmo nepieciešamību atpazīt Jūs brīdī, kad Jūs sazināties ar mums);
• Juridiskās prasības attiecībā uz datu uzglabāšanu;
• Noilgumu

Būtiskos klientu datus mēs glabājam trīs gadus pēc līguma termiņa beigām vai pēdējās saziņas mārketinga nolūkos, bet kontaktinformāciju - trīs gadus pēc pēdējās saziņas ar tādu pašu nolūku.

10.5. Kādas ir Jūsu papildu tiesības?

Papildus 9. sadaļā izklāstītajām tiesībām Jūs varat lūgt mums izdzēst, ierobežot vai pārvietot Jūsu personisko informāciju, kā arī iebilst pret Jūsu personiskās informācijas lietošanu. Gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, nosūtot pieprasījumu uz adresi Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. Gadījumos, kad apstrāde nepieciešama nolūkā nodrošināt līguma izpildi vai tiek veikta, ņemot vērā leģitīmās intereses, mēs, iespējams, nevarēsim apmierināt Jūsu pieprasījumu izbeigt apstrādi, vai arī gadījumā, ja mēs to apmierināsim, Jūs, iespējams, vairs nevarēsiet piekļūt pakalpojumiem vai tiešsaistes saturam.

10.6. Kur Jūs varat uzdot jautājumus un iesniegt pretenziju?

Jautājumus vai komentārus par “Schneider Electric” konfidencialitātes nodrošināšanas praksi vai šo informāciju par personas datu aizsardzību var sūtīt Grupas datu aizsardzības speciālistam (DAS) (Data Protection Officer (DPO)):

DPO@schneider-electric.com

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison, Francija


Ja uzskatāt, ka uzņēmums “Schneider Electric” ir apstrādājis Jūsu personisko informāciju, pārkāpjot saistošos tiesību aktus vai šo informāciju par personas datu aizsardzību, Jūs varat iesniegt sūdzību Grupas DAS, izmantojot iepriekš tekstā norādīto kontaktinformāciju, vai arī uzraudzības iestādei.

Paziņojums par Sīkfailiem

Sīkfails ir informācijas vienība ļoti mazas teksta datnes veidā, kas tiek saglabāta interneta lietotāja cietajā diskā. To izveido tīmekļa lapas serveris, kas savā būtībā ir tīmekļa vietni darbinošais dators. Sīkfaila saturēto informāciju nosaka serveris, un attiecīgais serveris to var izmantot ik reizi, kad lietotājs apmeklē konkrēto vietni. Sīkfails ir uzskatāms par interneta lietotāja identifikācijas karti, kas informē tīmekļa vietni par lietotāja atgriešanos. Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai lietojat mūsu mobilās lietotnes, mēs varam izmantot arī citas līdzīgas tehnoloģijas (piem., pikseļu atzīmes, tīmekļa bāksignālus...), kas meklē Jūsu ierīcē saglabāto informāciju. Šajā paziņojumā visas šīs tehnoloģijas tiek apzīmētas ar vārdu “Sīkfaili”.

Sīkfailu lietošana ļauj mums nodrošināt Jums noteiktas iespējas un sniedz mums informāciju par tīmekļvietņu apmeklējumiem vai mūsu lietojumprogrammu lietošanu. Mēs sīkfailus varam lietot arī ar nolūku padarīt vietnes un lietojumprogrammas ērtākas lietotājam. Vairums pārlūkprogrammu automātiski akceptē sīkfailus, taču Jums tie nav obligāti jāakceptē. Parasti var mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai nepieļautu to akceptēšanu, vienlaikus saglabājot iespēju izmantot lielāko daļu vietnēs pieejamo iespēju. Jūsu mobilā ierīce piedāvā arī instrumentus, kas nosaka lietotnes spēju piekļūt informācijais, kas atrodas Jūsu lietotajā galiekārtā.

Ja vēlaties izdzēst savā datorā jau esošos sīkfailus vai pārtraukt turpmāku sīkfailu akceptēšanu, Jums jāskatās savas pārlūkprogrammas izgatavotāja norādījumi, pārlūkprogrammas izvēlnē noklikšķinot uz "Help" (Palīdzība). Norādījumi:

Chrome
Mozilla
Internet Explorer
Safari


Trešo pušu sīkfaili analītiskos nolūkos

Lai nodrošinātu saviem apmeklētājiem labāku servisu, mēs nosakām lapu skatījumu skaitu, apmeklējumu skaitu, dažādās darbības, kuras apmeklētāji veic mūsu vietnē, mūsu apmeklētāju ģeogrāfisko atrašanās vietu un to, cik reižu lietotāji apmeklē mūsu vietni. Šim nolūkam mēs lietojam divas tīmekļa analītikas programmas: Analyzer un Google Analytics, kā arī Marketo Munchkin sīkdatni.

Informācija par Analyzer (AT Internet)

Kas attiecas uz AT Internet, “sīkfaili” tiek lietoti, lai veiktu būtisku un detalizētu statistisko izpēti. “Sīkfails” tiek lietots papildus JavaScript tagam, un, pateicoties “sīkfailu” lietošanai, ir iespējams paaugstināt JavaScript tagu analīzes kvalitāti, turklāt tie ļauj AT Internet lietotājiem atpazīt apmeklētājus katru reizi, kad viņi apmeklē vietni. Šajos “sīkfailos” tiek uzglabāta informācija, kas saistīta tikai ar viena AT Internet lietotāja ID, un nekādā gadījumā šī informācija netiek izmantota, lai vāktu apmeklētāju personas datus.

Visi iegūtie rezultāti pēc tam tiek apkopoti un ir pilnībā anonīmi. Rezultāti nodrošina informāciju par interneta lietotāju veiktajām pārlūkošanas darbībām un paradumiem AT Internet klientu tīmekļa vietnēs (piemēram, informāciju par apmeklētāju skaitu, apmeklējumu skaitu, skatīto lapu skaitu un citu informāciju, kas nepieciešama efektīvai interneta lietotāju interešu pārvaldīšanai). Izmantojot šos rezultātus, ir iespējams uzlabot attiecīgo tīmekļvietņu ergonomiskumu un saturu.

Lūdzu, apmeklētijet sadaļu “AT Internet datu aizsardzība”, lai pārbaudītu savas piekļuves tiesības, tiesības atbildēt un tiesības dzēst datus

Informācija par Google Analytics

Šajā tīmekļvietnē tiek lietots arī Google Analytics, kas ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google, Inc. (“Google”). Google Analytics lieto “sīkfailus” — datorā saglabātus teksta failus, kas palīdz tīmekļa vietnei analizēt, kā lietotāji lieto attiecīgo vietni. Sīkfaila ģenerēto informāciju par Jūsu tīmekļvietnes lietošanas paradumiem Google nosūtīs un uzglabās serveros Amerikas Savienotajās Valstīs.

Ja šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija, tad Jūsu IP adrese tiks saīsināta līdz Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu Eiropas ekonomikas zonas līguma dalībvalstu apgabalam. Tikai izņēmuma gadījumos Google serverim, kas atrodas ASV, vispirms tiks nosūtīta pilna IP adrese, bet pēc tam tajā tiks veikta saīsināšana. Šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija.

Google šo informāciju lietos šīs tīmekļvietnes operatora vārdā, lai izvērtētu Jūsu tīmekļvietnes lietošanas paradumus, noformētu tīmekļvietņu operatoriem paredzētus pārskatus par aktivitāti tīmekļvietnē un sniegtu tiem citus pakalpojumus saistībā ar aktivitāti tīmekļvietnē un interneta lietošanu.

Jūsu pārlūkprogrammas IP adrese Google Analytics tvērumā netiks saistīta ar citiem datiem, kas ir Google rīcībā. Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, izvēloties nepieciešamos iestatījumus pārlūkprogrammā, taču ņemiet vērā, ka šādas rīcības rezultātā, iespējams, nevarēsiet izmantot visu šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Jūs varat arī atteikties no Google Analytics izsekošanas nākotnē, lejupielādējot un instalējot savai pašreizējai tīmekļa pārlūkprogrammai Google Analytics pārlūkprogrammas atteikšanās pievienojumprogrammu.

Marketo Munchkin sīkfails

Mēs savu e-pasta vēstuļu sūtīšanai lietojam trešās personas mārketinga programmatūru, ko nodrošina uzņēmums “Marketo”. Mēs sekošanai lietojam sīkfailus, un tādējādi mums ir informācija par e-pasta vēstuļu atvēršanas gadījumu skaitu un klikšķināšanas gadījumu skaitu. Mēs sekojam arī aktivitātei tīmekļvietnē. Piemēram, apmeklētāji no vietnes var lejupielādēt mārketinga tehniskos dokumentus (baltās grāmatas), un mēs varam lietot “Marketo” sīkfailus, lai redzētu, kas to dara un vai viņi pēc tam apmeklē citas mūsu tīmekļvietnes daļas. Lai iegūtu papildu informāciju par Marketo konfidencialitātes un sīkfailu politiku, lūdzu, iepazīstieties ar Marketo konfidencialitātes politiku.

Kā tas darbojas?

• Mēs Jūsu vietnēm piesaistām Munchkin Javascript koda fragmentu. Kad apmeklētāji apmeklē vietni, mēs apmeklētāja tīmekļa pārlūkprogrammā saglabājam sīkfailu (ja tas nebija saglabāts jau iepriekš) un nosūtām ziņas uz saviem serveriem par attiecīgā apmeklētāja tīmeklī veiktajām darbībām.
• Šāda rīcība ir ļoti funkcionāla un ļoti līdzīga citiem tīmekļa sekošanas skriptiem (piem., Google Analytics).
• Mūsu sīkfails ir pamatsīkfails, kas ir redzams tikai mums.
 
Ko Munchkin vāc?
Apmeklējot lapu, Munchkin automātiski vāc šādu informāciju:

• Lapas apmeklējumus
• Klikšķus uz saitēm
• IP adresi
• Nosūtītāju
• Mūsu sīkfaila ID
 
Pēdējais atjauninājums: 2018. gada 25. maijā
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="VIEW"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="http://m.onelink.me/16aa2579"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Vai meklējat palīdzību?

Sāc šeit!

Atrodiet atbildes. Meklējiet risinājumu vai sazinieties ar kādu no mūsu ekspertiem.

Sazināties ar klientu apkalpošanas centru

Sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centu, lai saņemtu vairāk informācijas, tehnisko atbalstu vai iesniegtu pieteikumu jebkurā citā jautājumā .

Kur nopirkt

Vienkāršā veidā atrodiet tuvāko Schneider Electric izplatītāju.

 opens in new Window

Meklēt BUJ (FAQ) sadaļā

Saņemiet nepieciešamās atbildes, pārlūkojot ar tēmu saistītos biežāk uzdotos jautājumus (BUJ).

 opens in new Window

Čats

Vai jums ir jautājumi vai arī nepieciešama palīdzība? Mēs esam gatavi palīdzēt!