Latvia
Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties atrašanās vietu
  • Default Alternative Text

    Data Privacy and Cookie Policy

“Schneider Electric” informācija par personas datu aizsardzību

0. Šīs informācijas par personas datu aizsardzību izmaiņas

“Schneider Electric” ir tiesības veikt izmaiņas šajā informācijā par personas datu aizsardzību, kad tas nepieciešams. Šī informācija par personas datu aizsardzību ir tapusi kopš tās pēdējās aktualizācijas 2013. gada 13. maijā.

“Schneider Electric” saglabā tiesības veikt izmaiņas šajā informācijā par personas datu aizsardzību, kad tas nepieciešams, lai, piemēram, nodrošinātu atbilstību likumu, noteikumu, uzņēmuma “Schneider Electric” prakses un tajā noteiktās kārtības izmaiņām vai uzraudzības iestāžu izvirzītajām prasībām.

Tādā gadījumā “Schneider Electric” informēs “Schneider Electric” personas, kuras ietekmē būtiskas izmaiņas šajā informācijā par personas datu aizsardzību. “Schneider Electric” jaunās versijas publicēs attiecīgajās iekšējās un ārējās tīmekļvietnēs.

Pašreizējā informācijas par personas datu aizsardzību versijā attiecībā pret iepriekšējo, 2013. gada 13. maija versiju veiktās galvenās izmaiņas un to veikšanas iemesli:

- jauna, hierarhiska informācijas par personas datu aizsardzību struktūra, lai atvieglotu tās lasāmību;

- redakcionāli uzlabojumi;

- konsekvents formulējums visās “Schneider Electric” tīmekļvietnēs;

- mūsu datu apstrādes un datu nodošanas darbību precizējums, kā arī apstrādātās informācijas veidu izklāsts, nodrošinot lielāku skaidrību;

- izmaiņas nolūkā nodrošināt ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) noteikto jauno normatīvo prasību izpildi.

1. Kāpēc ir nepieciešama šī informācija par personas datu aizsardzību?

“Schneider Electric” atbildīgi attiecas pret Jūsu personīgās dzīves neaizskaramību un Jūsu personiskās informācijas aizsardzību. Šajā informācijā par personas datu aizsardzību ir sniegta informācija par mūsu praksi attiecībā uz konfidencialitātes ievērošanu un to, kā tiek nodrošināta Jūsu personiskās informācijas aizsardzība. Jums tā ir jāizlasa pirms piekļūšanas “Schneider Electric” digitālajam saturam.

“Schneider Electric” stingri ievēro pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un datu aizsardzību, kā arī valsts un starptautiskos konfidencialitātes ievērošanu reglamentējošos tiesību aktus.

Šajā informācijā par personas datu aizsardzību ir izklāstīts, kā “Schneider Electric” apstrādā un aizsargā mūsu tīmekļvietņu un cita digitālā saturu lietotāju personisko informāciju, tostarp arī saistībā ar mūsu bezsaistē notiekošo saimniecisko darbību.

Uzņēmums “Schneider Electric” ir pieņēmis iekšējos “Vispasaules personas datu aizsardzības noteikumus”, kas ir saistoši visām mūsu meitas sabiedrībām, kas vāc, apstrādā, lieto, izplata, nodod un uzglabā personisko informāciju. Tie ir visām mūsu meitas sabiedrībām visās valstīs saistoši noteikumi, kuru mērķis ir uzņēmumā “Schneider Electric” nodrošināt augsta līmeņa personiskās informācijas aizsardzību.

“Schneider Electric” šo informāciju par personas datu aizsardzību ir izveidojis kā mūsu “Uzņēmuma saistošo noteikumu” (“USN”) ārēju publikāciju. Šos noteikumus attiecībā uz personiskās informācijas, kas saņemta no EEZ dalībvalstīm, apstrādi datu pārziņa statusā 2012. gada novembrī ir apstiprinājušas Eiropas Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestādes. Tā kā uzņēmuma “Schneider Electric” galvenais birojs atrodas Eiropas Savienībā, “Uzņēmuma saistošajos noteikumos” mēs ievērojam un ņemam vērā ES datu aizsardzības noteikumu galvenos principus.

2. Kāds ir šīs informācijas par personas datu aizsardzību tvērums? Kas ir atbildīgs par datu apstrādi?

Šī informācija par personas datu aizsardzību attiecas uz visām “Schneider Electric” meitas sabiedrībām un visu digitālo saturu, izņemot gadījumus, kad ir izdota īpaša to papildinoša vai aizstājoša informācija par personas datu aizsardzību vai paziņojums par personas datu aizsardzību. Jums ir jāpārbauda informācija par personas datu aizsardzību, kas Jums ir pieejama saistībā ar katru digitālā satura daļu.

“Schneider Electric” ir vispasaules uzņēmums ar juridiskām personām, saimnieciskās darbības procesiem, pārvaldības organizācijām un sistēmas infrastruktūru, kas aptver vairākas valstis. Šī informācija par personas datu aizsardzību attiecas uz visām “Schneider Electric” datu apstrādes darbībām, ko veic mums pilnībā piederošās meitas sabiedrības, tai skaitā saistībā ar preču un pakalpojumu piedāvājumiem, kā arī digitālo saturu (piem., tīmekļvietnēm, lietojumprogrammām, pamācībām, e-mācībām, informatīvajiem materiāliem, reklāmām, saziņu). Tomēr to var papildināt precizējošs paziņojums/informācija/noteikumi par personas datu aizsardzību (“informācija”), un tā pat var tikt aizstāta ar citu informāciju, kas attiecas tikai uz konkrētu “Schneider Electric” programmu, preci, pakalpojumu, saturu vai struktūrvienību. Lai saņemtu pilnīgu informāciju, ir svarīgi, lai Jūs izlasītu Jums piedāvātos paziņojumus.

Datu pārziņi saistībā ar veicamajām datu apstrādes darbībām ir “Schneider Electric” meitas sabiedrības, kas ir noteikušas datu apstrādes līdzekļus un nolūkus. Tie katrā konkrētajā gadījumā var būt atšķirīgi. Daudzos gadījumos datu pārzinis saistībā ar visā pasaulē veiktajām datu apstrādes darbībām ir “Schneider Electric” centrālais birojs “Schneider Electric Industries SAS” (35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Francija), tostarp arī saistībā ar tīmekļvietni www.schneider-electric.com website.

Šī informācija par personas datu aizsardzību ir saistoša visiem uzņēmumam “Schneider Electric” pilnībā piederošajām meitas sabiedrībām un to darbiniekiem.

Uz jebkuru Jūsu tiešsaistē noformēto pasūtījumu attiecas arī attiecīgajās vietnēs publicētie noteikumi un nosacījumi. Jums tie obligāti jāizlasa.

3. Kāpēc mēs vācam un izmantojam personisko informāciju?

Mēs lietojam Jūsu personisko informāciju dažādiem nolūkiem, tai skaitā Jūsu pasūtījumu un pieprasījumu izpildes nodrošināšanai, mūsu attiecību veidošanai, aptauju veikšanai, mūsu produkcijas, pakalpojumu, tiešsaistē pieejamā satura, kā arī Jums kā lietotājam piedāvāto iespēju un ērtību uzlabošanai, Jūsu konta un programmu, kurās Jūs piedalāties, pārvaldībai, mūsu tīmekļvietnēs notiekošo darbību analizēšanai, mūsu mārketinga aktivitāšu veikšanai, kontekstuālu un mērķorientētu reklāmas materiālu piedāvāšanai, mūsu darbību drošuma garantēšanai, aizsardzībai pret krāpniecību un — vispārīgāk — mūsu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Mūsu primārais mērķis informācijas vākšanai ir nodrošināt saviem klientiem un pārējiem lietotājiem izcilas kvalitātes servisu un viegli lietojamu, efektīvu un personalizētu digitālo saturu.

“Schneider Electric”vāc personisko informāciju šādiem nolūkiem:

- Preču, pakalpojumu un digitālā satura pasūtījumu izpildei. Mēs vācam šo informāciju, lai piegādātu Jums pasūtījumu, saņemtu samaksu, sazinātos ar Jums par Jūsu pasūtījuma statusu, kā arī līguma pārvaldības nolūkiem.

- No amatu kandidātiem saņemto darba pieteikumu apstrādei.

- Jūsu informācijas pieprasījumu apstrādei. Ja Jūs sazināties ar mums, mēs Jūsu individuālajā lietā fiksējam Jūsu korespondenci vai komentārus, tostarp personisko informāciju. Šo informāciju mēs izmantojam, lai palīdzētu nodrošināt Jums labāku apkalpošanu gadījumā, ja Jūs ar mums atkal sazināsieties.

- Jūsu pieprasītās tehniskās palīdzības nodrošināšanai. Personiskā informācija ir nepieciešama, lai identificētu Jūsu iekārtas, saprastu preču konfigurāciju, diagnosticētu Jūsu jautājumus un piedāvātu risinājumus.

- Attiecību veidošanas nolūkiem. Tas ietver saziņu ar Jums (tostarp, izmantojot e-pastu un vēstkopas) par Jūsu iegādātajām precēm, pakalpojumiem un digitālo saturu, lai nodrošinātu to iespējami labāku lietošanu. Piemēram, dati par atrašanās vietu var tikt izmantoti, lai ieteiktu Jums tuvākās preču iegādes vai palīdzības saņemšanas vietas.

- Pētījumu un aptauju veikšanai. Mēs vācam to personu, kas brīvprātīgi piedalās pētījumos vai aptaujās, personisko informāciju. Mēs šo informāciju izmantojam, lai labāk iepazītu Jūs, noteiktu apmierinātības līmeni un uzlabotu mūsu preces, pakalpojumus un digitālo saturu.

- Piemēram, lai uzlabotu savas preces, pakalpojumus un digitālo saturu, mēs analizējam mūsu lietojumprogrammu un vietņu lietojumu nolūkā apzināt jomas un funkcijas, saistībā ar kurām lietotājiem ir grūtības, un pārveidot tās.

- Jūsu pārlūkprogrammu lietošanas paradumu un meklēšanas darbību apzināšanai. Mēs vācam noteiktu personisko informāciju, kad Jūs apmeklējat mūsu digitālo saturu vai noklikšķināt uz saitēm, kas nodrošina piekļuvi precēm un pakalpojumiem. Mēs vācam šo informāciju, lai uzlabotu lietotāja pieredzi turpmāko apmeklējumu laikā (piem., valsts izvēli vai uz profilu koncentrētu saturu), palīdzētu nodrošināt efektīvāku vietņu darbību, vāktu vispārīga rakstura demogrāfisko informāciju nolūkā analizēt aktivitāti vietnē un vietnes darbību, kā arī lai novērtētu mūsu reklāmas materiālu efektivitāti. Lai iegūtu informāciju par nosūtošo tīmekļvietni, izmantotās pārlūkprogrammas veidu, skatīto saturu, kā arī piekļūšanas digitālajam saturam datumu un laiku, mēs varam izmantot sīkfailus un citus identifikatorus vai līdzīgas tehnoloģijas (turpmāk tekstā — “Sīkfaili”). Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā mēs izmantojam Sīkfailus, kā arī par Jums pieejamajām Sīkfailu pārvaldīšanas iespējām, Jūs varat izlasīt mūsu paziņojumu par Sīkfailiem (skatīt sadaļu “Informācija par Sīkfailiem").

- Jūsu konta pārvaldīšanai. Kad Jūs reģistrējaties, mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, lai nodrošinātu Jums piekļuvi digitālajam saturam un mūsu pakalpojumiem, autentificētu Jūs un mijiedarbotos ar Jums.

- Mūsu reklāmas programmu un aktivitāšu veikšanai — mēs vācam Jūsu personisko informāciju, kad Jūs pievienojaties reklāmas vai atlīdzības programmai vai kādai aktivitātei. Mēs šo informāciju izmantojam programmas vai aktivitātes vadīšanai, ar programmu un aktivitāti saistītu e-pasta vēstuļu nosūtīšanai Jums, uzvarētāju paziņošanai un uzvarētāju saraksta publiskošanai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un likumiem.

- Lai mēs (ieskaitot mūsu meitas sabiedrības) un izvēlētās trešās personas (saskaņā ar prasībām attiecībā uz izvēles un atteikšanās tiesībām) varētu Jums pa pastu, faksu, tālruni, īsziņu veidā, pa e-pastu un izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus nosūtīt mārketinga informāciju par reklāmas akcijām, jaunumiem un jaunajām precēm vai pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt.

- Lai Jums nodrošinātu uznirstošus logus, bannerus, videomateriālus, e-pasta sūtījumus un citu formātu reklāmas materiālus ar noteikta satura informāciju un/vai mērķorientētu mūsu (vai mūsu meitas sabiedrību) preču un pakalpojumu reklāmu. Piemēram: 

• laikā, kad Jūs skatāt mūsu piedāvāto digitālo saturu, mēs, ņemot vērā apmeklētās tīmekļa lapas saturu vai citu mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums, varam Jums piedāvāt kontekstuālus reklāmas materiālus vai citu saturu;
• mēs varam vākt informāciju par to, kā Jūs lietojat digitālo saturu un pakalpojumus, izmantojot Sīkfailus, lai nosūtītu Jums mērķorientētus reklāmas materiālus pa e-pastu vai piedāvātu mērķorientētus bannerus/uznirstošus logus vai cita formāta informāciju, kad apmeklējat:

• digitālo saturu, kā arī
• trešo personu tīmekļvietnes vai lietojumprogrammas, kurās nav saišu uz mūsu digitālo saturu. Šajās trešo personu tīmekļvietnēs esošajos reklāmas materiālos var būt reklāmas materiāli par “Schneider Electric”. 

Mēs, piemēram, varam izmantot Jūsu atrašanās vietas datus, lai informētu Jūs par vietējiem reklāmas pasākumiem un darbībām. Lai iegūtu vairāk informācijas par Sīkfailu lietošanu un Jums pieejamajām to pārvaldīšanas iespējām, lūdzu, izlasiet mūsu paziņojumu par Sīkfailiem.

- - Lai apvienotu tiešsaistē iegūto informāciju un informāciju, kuru par Jums esam savākuši bezsaistē, lai izveidotu Jūsu profilu nolūkā piedāvāt Jums personalizētus pakalpojumus. Piemēram, lietotājs, kas pēc mūsu domām ir elektriķis (pateicoties tikai reģistrācijas laikā sniegtajai informācijai un citai informācijai, kas iegūta no trešo personu pārvaldītiem avotiem), var redzēt ar elektroiekārtām saistītus reklāmas materiālus par digitālo saturu un/vai trešo personu tīmekļvietnēm un lietojumprogrammām, kurus lietotājs ar citu specializāciju enerģētikas nozarē neredz. Līdzīgā veidā lietotāji var redzēt atšķirīgu digitālo saturu vai saņemt atšķirīgus e-pasta sūtījumus, kas satur citus reklāmas materiālus vai aptaujas. Mēs Sīkfailus varam izmantot, lai lietotājus mērķorientētu pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

- Lai garantētu mūsu preču, pakalpojumu un digitālā satura, mūsu un citu personu darbību drošību, aizsardzību pret krāpniecību un atbilstību mūsu noteikumiem un nosacījumiem, kā arī šai informācijai par personas datu aizsardzību. Mēs varam arī izmeklēt iespējamus pārkāpumus.

- Lai nodrošinātu vai vadītu mūsu saimniecisko darbību, piemēram, kvalitātes kontroles un konsolidēto pārskatu noformēšanas nolūkos.

- Lai atbalstītu korporatīvos darījumus vai reorganizācijas, kurās iesaistīts uzņēmums “Schneider Electric”.

- Saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un ārkārtas situāciju seku likvidēšanai.

- Lai nodrošinātu ar likumu noteikto saistību izpildi. Piemēram, grāmatvedības uzskaites un nodokļu samaksas saistību izpildi.

- Jebkādam citam ar Jums saistītam nolūkam.

4. Kāda veida personisko informāciju mēs apstrādājam?

“Schneider Electric” apstrādā dažādu veidu personisko informāciju, tai skaitā identificējošos datus un kontaktinformāciju, ar profesionālo darbību saistītu informāciju, informāciju par Jūsu vēlmēm, Jūsu sadarbību ar mums, ar finansēm saistītu informāciju, tiešsaistes datplūsmas datus un saturu, kuru Jūs nododat mūsu rīcībā. Vairumā gadījumu šī informācija tiek saņemta no Jums. Mēs arī pērkam sarakstus no mārketinga aģentūrām un iegūstam informāciju no saviem partneriem, izmantojot Sīkfailus un sociālos tīklus.

Personiskā informācija (saukta arī par personas datiem) ir jebkāda ar identificētu vai identificējamu personu saistīta informācija. Identificējama persona ir persona, kuru tieši vai netieši iespējams identificēt; it īpaši, ja ir norādīts identifikators vai viens vai vairāki identificējoši faktori saistībā ar personas fizisko, fizioloģisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo stāvokli.

Iespējamie informācijas veidi, ko mēs saistībā ar Jums apstrādājam:  


• identifikācijas dati un kontaktinformācija (piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, uzņēmums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fotogrāfija, vecuma diapazons, kontaktadreses);

• ar profesionālo darbību saistīta informācija (piemēram, klienta tips, amata pienākumi, amata nosaukums, tiesības veikt pirkumus, pirkumu veikšanas periods, “Schneider Electric” preču, pakalpojumu un digitālā satura iegāde un lietošana, vai arī, ja esat amata kandidāts, tad Jūsu izglītība un līdzšinējā profesionālā darbība un darba gaitas);

• Jūsu vēlmes (piemēram, vēlmes attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, vēlmes attiecībā uz saturu, ar mārketingu saistītās vēlmes un, ja esat amata kandidāts, tad Jūs interesējošie amati);

• Jūsu sadarbība ar mums (piemēram, Jūsu pieprasījumi, pasūtījumi, pretenzijas, atbildes uz aptauju jautājumiem);

• informācija saistībā ar finansēm (piemēram, bankas konta rekvizīti, kredītkartes informācija);

• tiešsaistes datplūsmas dati (piemēram, IP adrese, ierīces un sistēmas identifikatori, Jūsu “Schneider Electric” lietotāja identifikators (ID) un parole, pieteikšanās rekvizīti, nosūtošā tīmekļvietne, izmantotās pārlūkprogrammas veids, skatītais saturs un vieta, ņemot vērā vai nu Jūsu IP adresi, vai Jūsu mobilās ierīces pārraidīto informāciju).

• Saturs, kuru esat publiskojis(-usi) tiešsaistes forumos vai citādā veidā (skatīt 5. sadaļu “Jūsu saturs”).  


Daļa personiskās informācijas var būt nepieciešama, lai Jūs gūtu labumu no digitālā satura. Mēs to norādīsim katrā gadījumā atsevišķi. Ja Jūs tādos gadījumos attiecīgo informāciju nesniegsiet, Jums, iespējams, nebūs pieejams viss attiecīgais digitālais saturs vai daļa no tā.

Šī informācija par personas datu aizsardzību neattiecas uz anonimizētu informāciju, t.i., informāciju, kurā konkrētas personas nav identificējamas vai ir identificējamas, patērējot neproporcionāli daudz laika, finanšu līdzekļu vai darba. Ja anonimizēti dati kļūst identificējami, stājas spēkā šī informācija par personas datu aizsardzību.

Vairumā gadījumu mēs šo informāciju iegūstam tieši no Jums vai Jūsu darba devēja, kam ar mums ir darījumu attiecības. Mēs informāciju varam saņemt arī ar tālākpārdevēja vai darījumu partnera starpniecību, nopērkot sarakstus no mārketinga aģentūrām, no Jūsu interneta pārlūkošanas pieredzes, no sociālajiem tīkliem, kad Jūs pieslēdzaties ar šo tīklu rekvizītiem, kā arī izmantojot Sīkfailus (skatīt mūsu Paziņojumu par sīkfailiem). Precīzāku informāciju par trešo personu pārvaldītiem avotiem (ja tādi ir), no kuriem tiek saņemta personiskā informācija, Jūs varat saņemt, rakstot mums uz 9. sadaļā norādīto e-pasta adresi.

5. Jūsu saturs

Ir iespējami gadījumi, kad Jūs publiskojat saturu, tostarp fotogrāfijas vai komentārus, tiešsaistes forumos, lietojumprogrammās vai citās digitālajās platformās, kuru darbību nodrošina “Schneider Electric”. Jūsu izveidotais saturs nedrīkst radīt kaitējumu. Tam ir jāievēro citu tiesības un intereses. Pirms citu personu datu publiskošanas Jums ir jāsaņem piekrišana. Pirms informācijas publiskošanas forumā Jums jāievēro piesardzība.

Saturam, kuru Jūs mums darāt zināmu, ir jāievēro citu cilvēku tiesības un intereses, tostarp viņu tiesības uz personiskās informācijas aizsardzību un privātās dzīves neaizskaramību. Tas nedrīkst būt aizvainojošs, cieņu aizskarošs, un tas nedrīkst radīt nekāda veida kaitējumu.

Ja Jūs mums darāt zināmu informāciju par citu personu, Jūs apliecināt, ka vispirms esat saņēmis(-usi) attiecīgās personas piekrišanu viņas personiskās informācijas, tostarp sensitīvās personiskās informācijas, apstrādei un informējis viņu par mūsu identitāti un nolūkiem (kā izklāstīts iepriekš tekstā), kuriem viņu personiskā informācija tiks apstrādāta.

Lai arī “Schneider Electric” cenšas aizsargāt Jūsu personisko informāciju, pastāv riski tās publiskošanai tiešsaistē vispārpieejamā forumā. Ja Jūs veicat publikācijas, komentējat, izrādāt interesi vai publiskojat personisko informāciju, tostarp fotogrāfijas, jebkurā forumā, sociālajā tīklā, emuārā vai citā forumā, ņemiet vērā, ka visu Jūsu iesniegto personisko informāciju var izlasīt, apskatīt, vākt vai izmantot citi šo forumu lietotāji, kā arī ka tā var tikt izmantota, lai sazinātos ar Jums, nosūtītu Jums nevēlamas ziņas/vēstules, kā arī ka tā var tikt izmantota nolūkiem, kurus nevarat kontrolēt nedz Jūs pats(-i), nedz “Schneider Electric”. “Schneider Electric” neatbild par personisko informāciju, kuru Jūs izvēlaties publiskot šajos forumos. Pirms izlemt publiskot informāciju par sevi vai citu personu, ir jāievēro piesardzība.

6. Kam mēs nododam personisko informāciju?

Personisko informāciju mēs nododam “Schneider Electric” meitas sabiedrībām un pakalpojumu sniedzējiem, kas ir iesaistīti mūsu darbībās, reklāmas un mārketinga uzņēmumiem, sociālajiem tīkliem, ja lietojat to pieteikšanās rekvizītus, trešo personu tīmekļvietnēm, ja reģistrējaties ar “Schneider Electric” rekvizītiem, atbildīgajām reglamentējošajām un pārvaldes iestādēm, kā arī uzņēmuma pārņēmējiem.

“Schneider Electric” ir vispasaules uzņēmumu grupa, kas darbojas kā viens veselums. Jūs apkalpojošais personāls var strādāt arī citu meitas sabiedrību labā. Mēs uzskatām, ka personiskās informācijas izpaušana šīm “Schneider Electric” meitas sabiedrībām, kam to zināt ir nepieciešams, lai veiktu šajā informācijā par personas datu aizsardzību izklāstītās datu apstrādes darbības (piemēram, lai veidotu attiecības ar klientiem, sniegtu atbalstu saistībā ar pārdošanu vai precēm, mārketingu, preču izstrādes nolūkiem, preču, pakalpojumu un digitālā satura uzlabošanu, datu kvalitātes pārbaudēm vai drošību, normatīvo prasību ievērošanu un atbilstības nodrošināšanu), atbilst mūsu leģitīmajām interesēm un ir arī Jūsu interesēs.

Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu datu apstrādes darbības un piedāvātu Jums savas preces, pakalpojumus un tiešsaistes saturu. Šie pakalpojumu sniedzēji citu starpā ir izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji, informācijas sistēmu nodrošinātāji, mārketinga aģentūras, IT atbalsta nodrošinātāji, drošības pakalpojumu sniedzēji, finanšu pakalpojumu sniedzēji, transporta pakalpojumu uzņēmumi, kas piegādā preces, ārējas grāmatvedības firmas, juristi un revidenti.

Mēs nododam informāciju arī šādiem nolūkiem: 

- Saistībā ar reklāmas materiālu nodrošināšanu mēs personisko informāciju ierobežotā apmērā (piem., ierīču identifikatorus, Sīkfailu identifikatorus) varam nodot reklāmas apmaiņas platformām vai aģentūrām, kas administrē reklamēšanu trešo personu tīmekļvietnēs un lietojumprogrammās, kurās Jūs varat redzēt reklāmu.

- Jūs varat arī piekļūt mūsu digitālajam saturam un/vai reģistrēties, izmantojot trešo personu tīmekļvietņu (piemēram, Facebook un LinkedIn) pieteikšanās rekvizītus. Ja Jūs to veiksiet, mēs varēsim piekļūt daļai šajos sociālajos tīklos reģistrētās informācijas, lai palīdzētu Jums daļēji aizpildīt Jūsu reģistrācijas veidlapu piekļuvei “Schneider Electric” digitālajam saturam. Lietojot šo trešo personu pārvaldīto tīmekļvietņu pieteikšanās rekvizītus, Jūs vienlaicīgi varat informēt savas šajās vietnēs esošās kontaktpersonas par to, ka esat izveidojis(-usi) “Schneider Electric” kontu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par savām šajās vietnēs esošajām kontaktpersonām pieejamo informāciju un veidiem, kā ierobežot informācijas publiskošanu tajās, iesakām izlasīt to lietošanas noteikumus un noteikumus par konfidencialitātes ievērošanu.

- Gadījumā, ja piesakāties trešo personu tīmekļvietnēs ar saviem “Schneider Electric” pieteikšanās rekvizītiem, mēs Jūsu personisko informāciju (piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, specialitāti, nodarbošanos un e-pasta adresi, bet ne Jūsu “Schneider Electric” pieteikšanās rekvizītus) varam nodot šo trešo personu tīmekļvietņu publicētājiem. Pirms pieteikšanās šādās trešo personu tīmekļvietnēs ar saviem “Schneider Electric” pieteikšanās rekvizītiem Jums vajadzētu pārskatīt trešo personu tīmekļvietņu noteikumus par personas datu aizsardzību. Ja šo trešo personu tīmekļvietņu noteikumos par konfidencialitātes ievērošanu tas ir atļauts, mēs varam saņemt informāciju par Jūsu šīs trešās personas tīmekļvietnes lietošanu, kuru mēs pēc tam varam izmantot saskaņā ar šo informāciju par personas datu aizsardzību.

- “Schneider Electric” nepieciešamības gadījumā var izpaust Jūsu personisko informāciju iespējamajiem pircējiem un tiesību un saistību pārņēmējiem, lai veicinātu apvienošanos, konsolidēšanu, kontroles tiesību nodošanu vai uzņēmumu reorganizāciju citādā veidā, ja tajā ir iesaistīts uzņēmums “Schneider Electric”.

- Pildot tiesību aktos noteiktos pienākumus vai tiesu rīkojumus, kā arī nolūkā aizstāvēt savas likumiskās tiesības mēs Jūsu personisko informāciju izpaudīsim valsts iestādēm, regulatoriem un kompetentajām iestādēm.

- Citos veidos, kas izklāstīti šajā informācijā par personas datu aizsardzību vai kam esat devis(-usi) savu piekrišanu.

- Apvienojumā ar citu informāciju tādā veidā, ka Jūsu identitāte ar saprātīgiem līdzekļiem nav nosakāma (piemēram, apkopojot statistikas datus).

Mēs nepārdosim un neiznomāsim Jūsu personisko informāciju nevienai trešajai personai bez Jūsu atļaujas.

7. Kā mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju?

“Schneider Electric” ievēro vispāratzītos datu aizsardzības principus (godīgums, nolūka ierobežojums, datu kvalitāte, datu uzglabāšana, personu tiesību ievērošana, drošība) un veic saprātīgus pasākumus personiskās informācijas drošības garantēšanai.

“Schneider Electric” ievēro tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personu interešu aizsardzību. “Schneider Electric” meitas sabiedrības, apstrādājot Jūsu personisko informāciju, ievēros šādus principus:

1. Godīga un likumīga personiskās informācijas apstrāde.
2. Personiskās informācijas vākšana noteiktiem, leģitīmiem nolūkiem un tās turpmāka neapstrādāšana veidos, kas neatbilst šiem nolūkiem.
3. Tādas personiskās informācijas vākšana, kas atbilst nolūkiem un nepārsniedz nolūkus, kuriem tā tiek vākta un izmantota. Gadījumos, kad tas ir iespējams un nepieciešams, mēs, ņemot vērā datu raksturu un ar to paredzēto pielietojumu saistītos riskus, informāciju varam padarīt anonīmu (anonimizēt).
4. Precīzas personiskās informācijas uzturēšana un tās pastāvīga aktualizācija gadījumos, kad tas nepieciešams. Mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai labotu vai izdzēstu neprecīzu vai nepilnīgu informāciju.
5. Personiskās informācijas uzglabāšana tikai tik ilgi, cik nepieciešams nolūkiem, kuriem tā tikusi vākta un apstrādāta.
6. Personiskās informācijas apstrāde, ievērojot personu likumiskās tiesības.
7. Nepieciešamo tehnisko, fizisko un organizatorisko pasākumu veikšana nolūkā nepieļaut nesankcionētu piekļuvi, nelikumīgu apstrādi un nesankcionētu vai nejaušu personiskās informācijas nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
8. Apstrādājot sensitīvu personisko informāciju, atbilstīga paziņojuma un piekrišanas nodrošināšana vai garantēšana, ka apstrāde citādos veidos atbilst tiesību aktos izvirzītajām prasībām.


Visi iepriekš minētie principi obligāti ir jāievēro visām “Schneider Electric” meitas sabiedrībām.

Uzņēmumam “Schneider Electric” un tā meitas sabiedrībām ir pienākums veikt no komerciālā viedokļa saprātīgus tehniskos, fiziskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personisko informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu vai sabojāšanu un nesankcionētu iznīcināšanu.

Pasūtījumu noformēšanai vai piekļūšanai Jūsu konta informācijai mēs piedāvājam izmantot drošu serveri. Mēs attiecībā uz savām iekšējām sistēmām, kurās tiek uzglabāta personiskā informācija, veicam piekļuves kontroles pasākumus. Sankcionētie lietotāji šīm sistēmām var piekļūt, norādot savu unikālo identifikatoru un paroli. Piekļuve personiskajai informācijai mūsu personālam tiek nodrošināta tikai un vienīgi nolūkā nodrošināt viņu amata pienākumu izpildi. Mēs īpaši instruējam savus darbiniekus par atbilstīgu personiskās informācijas lietošanu un apiešanos ar to. Mūsu drošības pasākumiem līdzīgi pasākumi ir jāveic arī mūsu pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs veicam drošības pasākumus reģistrēto lietotāju identitātes noteikšanai, lai saistībā ar šiem lietotājiem nodrošinātu atbilstīgu tiesību un ierobežojumu īstenošanu. Ja Jūs esat reģistrēts lietotājs, mēs Jūsu identificēšanai izmantojam gan lietotāja vārdus, gan paroles. Jūs atbildat par pieteikšanās rekvizītu drošu uzglabāšanu.

Lietojot mūsu digitālo saturu vai sniedzot mums personisko informāciju, Jūs piekrītat, ka mēs drīkstam elektroniski vai citādā veidā sazināties ar Jums saistībā ar drošību, konfidencialitātes ievērošanu, lietošanu un administratīvajiem jautājumiem.

Neskatoties uz mūsu centieniem veikt atbilstīgus drošības pasākumus, interneta pārlūkošana ir saistīta ar objektīviem riskiem, un mēs nevaram garantēt, ka nekādi riski nepastāv.

8. Trešo personu un sociālo mediju tīmekļvietnes

Jums ir jāizlasa trešo personu tīmekļvietņu un sociālo mediju tīmekļvietņu noteikumi par konfidencialitātes ievērošanu un gadījumā, ja uzskatāt to par nepieciešamu, jākoriģē savi privātuma iestatījumi. Šī informācija par personas datu aizsardzību uz tiem neattiecas.

Jūsu ērtībām un informācijai “Schneider Electric” vietnēs vai pakalpojumos ir iespējamas saites uz trešo personu lietojumprogrammām, precēm, pakalpojumiem vai tīmekļvietnēm. Piekļūstot šīm saitēm, Jūs pametīsiet “Schneider Electric” vietni. “Schneider Electric” nekontrolē nedz šīs trešo personu vietnes, nedz to konfidencialitātes nodrošināšanas praksi, kas var atšķirties no “Schneider Electric” prakses. Mēs neapstiprinām trešo personu vietnes un saistībā ar tām neizsakām nekādus apliecinājumus. Uz personisko informāciju, kuru Jūs izvēlaties sniegt vai kuru vāc šīs trešās personas, “Schneider Electric” informācija par personas datu aizsardzību neattiecas. Pirms ļaut vākt un izmantot savu personisko informāciju, iesakām Jums pirms mijiedarbošanās ar jebkuru vietni pārskatīt tās noteikumus par konfidencialitātes ievērošanu.

Mēs arī nodrošinām sociālajiem medijiem saites, kas Jums dod iespēju publiskot informāciju savos sociālajos tīklos un mijiedarboties ar “Schneider Electric” dažādās sociālo mediju vietnēs. Jums lietojot šīs saites, var tikt vākta vai nodota informācija par Jums. Mēs Jums iesakām pārskatīt sociālo mediju vietņu, ar kurām Jūs mijiedarbojaties, noteikumus par konfidencialitātes ievērošanu un privātuma iestatījumus, lai pārliecinātos, ka saprotat, kādu informāciju šīs vietnes vāc, lieto un izpauž, un, ja uzskatāt to par nepieciešamu, varat koriģēt savus iestatījumus.

9. Kādas ir Jūsu tiesības?

Jūs varat pieprasīt iespēju piekļūt savai personiskajai informācijai un, ja tā ir neprecīza, pieprasīt to labot vai izdzēst. Jūs vienmēr varat iebilst pret tiešo mārketingu.

“Schneider Electric” ievēros Jūsu tiesības piekļūt savai personiskajai informācijai un labot to. Jūs varat pieprasīt sniegt Jums informāciju par to, kāda veida personisko informāciju saistībā ar Jums jebkura “Schneider Electric” struktūrvienība uzglabā vai apstrādā, un Jums tiks nodrošināta piekļuve savai personiskajai informācijai neatkarīgi no datu apstrādes un uzglabāšanas vietas.

Ja Jūsu personiskā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, Jūs varat pieprasīt to izlabot.

Pieprasījumi var tikt sūtīti uz: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Jūs vienmēr varat iebilst pret mūsu mārketinga informācijas sūtījumiem. Gadījumos, kad tas nepieciešams saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, tiek prasīta Jūsu piekrišana. Lai atteiktos no e-pasta sūtījumu saņemšanas, vienkārši izmantojiet katras e-pasta vēstules, ko mēs Jums nosūtām, beigās esošās tehniskās iespējas.

Šo sadaļu var papildināt konkrētai valstij paredzētas sadaļas.

10. Svarīga informācija personām EEZ

Ja atrodaties EEZ, “Schneider Electric” ievēro arī VDAR izvirzītās īpašās prasības, tostarp prasības attiecībā uz apstrādes juridisko pamatu, datu pārrobežu nosūtīšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu, datu uzglabāšanu, papildu tiesībām, pretenzijām un DAS kontaktinformāciju.

10.1 Ja atrodaties EEZ, “Schneider Electric” ievēro arī VDAR izvirzītās īpašās prasības, tostarp prasības attiecībā uz apstrādes juridisko pamatu, datu pārrobežu nosūtīšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu, datu uzglabāšanu, papildu tiesībām, pretenzijām un DAS kontaktinformāciju.

Personiskās informācijas izmantošana saistībā ar 3. sadaļā minētajiem nolūkiem ir nepieciešama, lai attiecīgi:

• Pildītu starp “Schneider Electric” un Jums noslēgto līgumu saistībā ar mūsu preču, pakalpojumu vai digitālā satura lietošanu. Līguma pildīšana ietver nepieciešamību zināt, kas Jūs esat un Jūsu specialitāti, kā arī mijiedarboties ar Jums nolūkā nodrošināt līguma izpildi. Tā ietver arī nepieciešamību izskatīt Jūsu pieprasījumus sniegt informāciju vai atbalstu, Jūsu pieteikumus par pieņemšanu darbā, pieteikumus Jūsu kontu pārvaldībai, Jūsu dalības mūsu programmās apstiprināšanai un atbilstības noteikumiem un nosacījumiem, kā arī šai informācijai par personas datu aizsardzību nodrošināšanai.
• Pildītu mums ar likumu noteiktos pienākumus. Piemēram, lai pildītu obligātos ar nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti saistītos pienākumus, pildītu atskaišu iesniegšanas pienākumus vai nodrošinātu atbildīgo reglamentējošo un pārvaldes iestāžu pieprasījumu izpildi.
• Kas attiecas uz:

• Pētījumiem, daži no tiem tiek veikti, ievērojot mūsu leģitīmās intereses, jo tie tiek veikti nolūkā noteikt Jūsu apmierinātību ar pakalpojumiem, kurus Jūs no mums pieprasāt; Attiecībā uz pārējiem pētījumiem mēs prasīsim Jūsu piekrišanu. Jums vienmēr būs iespēja neatbildēt.
• Sniedzot Jums mārketinga informāciju un uz interesēm balstītus reklāmas materiālus, šīs mūsu un mūsu meitas sabiedrību veiktās darbības atbilst mūsu leģitīmajām interesēm. Mēs Jums vienmēr piedāvāsim iespēju atteikties, un gadījumos, kad tas būs nepieciešams saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, mēs iepriekš lūgsim Jūsu piekrišanu.
• Lietojot Jūsu mobilo sakaru ierīces pārraidītos atrašanās vietas datus, mēs gadījumos, kad tas būs nepieciešams saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, iepriekš lūgsim Jūsu piekrišanu.

Mēs varam arī apstrādāt Jūsu personisko informāciju nolūkiem, kas saistīti ar mūsu leģitīmajām interesēm, ja ar šādu apstrādi netiek pārkāptas Jūsu tiesības vai brīvības; it īpaši nolūkā:

• aizsargāt Jūs, mūs vai citas personas pret apdraudējumiem (piemēram, drošības apdraudējumiem vai krāpniecību);
• ievērot tiesību aktus, kas mums ir saistoši visā pasaulē;
• uzlabot mūsu preces, pakalpojumus un digitālo saturu;
• veikt profilēšanu, lai nodrošinātu mērķorientētu saturu un uz interesēm balstītus reklāmas materiālus;
• nodot informāciju “Schneider Electric” meitas sabiedrībām un pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 6. sadaļā izklāstīto;
• saprast un uzlabot mūsu tiešsaistē veiktās darbības, mūsu saimniecisko darbību, mūsu klientu bāzi un attiecības kopumā;
• veicināt vai administrēt mūsu saimniecisko darbību, piemēram, kvalitātes kontroles un konsolidēto pārskatu noformēšanas nolūkos;
• pārvaldīt uzņēmuma darījumus, piemēram, apvienošanās vai iegādes.


10.2 Vai personiskā informācija tiks nosūtīta uz citām valstīm?

Tā kā “Schneider Electric” ir vispasaules uzņēmums, personālam, kas strādā, lai īstenotu datu apstrādes nolūkus, var būt visu pasauli vai vairākas valstis aptverošas funkcijas. Tās var atrasties jebkurā pasaules vietā, kur darbojas “Schneider Electric”, tostarp ārpus Eiropas Savienības, valstīs, kurās nav tādu pašu personiskās informācijas aizsardzības standartu, kādi ir spēkā valstī, kurā Jūs atrodaties. Mēs varam arī nosūtīt datus pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus ES, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs. Gadījumā, ja saistībā ar šiem datu sūtījumiem nebūs Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, “Schneider Electric” nodrošinās, ka tie atbilst saistošajām juridiskajām prasībām, piemēram, noformējot standarta līguma klauzulas vai ievērojot savus Saistošos uzņēmuma noteikumus par datu pārziņa veiktiem sūtījumiem grupas ietvaros. Lai saņemtu detalizētāku informāciju par šiem sūtījumiem un, kur tas nepieciešams, nodrošināto aizsardzības garantiju kopijas, Jūs varat sazināties ar: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Vai mēs veicam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu par Jums?

Mēs varam veikt profilēšanu, lai nodrošinātu Jums tiešsaistes saturu, kas, pēc mūsu domām, atbilst Jūsu interesēm. Mēs apvienojam reģistrācijas informāciju (piemēram, Jūsu darba specializāciju) un informāciju par Jūsu tiešsaistē veiktajām darbībām (t.i., saturu, kas Jums šķiet visinteresantākais), lai labāk iepazītu Jūs un nodrošinātu Jūsu profilam atbilstošu tiešsaistē pieejamo saturu.

Mēs neveiksim automatizētu lēmumu pieņemšanu, ja tai varētu būt būtiska ietekme uz Jums, izņemot gadījumus, kad (1) šādu lēmumu pieņemšana būs nepieciešama nolūkā pildīt starp mums noslēgto līgumu, (2) mēs būsim saņēmuši no Jums nepārprotamu piekrišanu vai (3) tehnoloģija mums būs jālieto saskaņā ar likumu. Tādā gadījumā tiks nosūtīts attiecīgs paziņojums.

10.4 Cik ilgi tiks uzglabāta personiskā informācija?

Mēs Jūsu personisko informāciju uzglabāsim tik ilgi, cik tā būs nepieciešama šajā informācijā par personas datu aizsardzību izklāstītajiem nolūkiem, un papildus tik ilgi, cik nepieciešams vai atļauts saskaņā ar likumu. Precīzāka informācija ir sniegta paziņojumos par konfidencialitātes ievērošanu, kas attiecas uz konkrētu digitālo saturu. Parasti datu uzglabāšanas periodi tiek noteikti, ņemot vērā:
• mūsu attiecību ilgumu (piem., līguma darbības termiņu, konta deaktivizāciju, leģitīmo nepieciešamību atpazīt Jūs brīdī, kad Jūs sazināties ar mums);
• juridiskās prasības attiecībā uz datu uzglabāšanu;
• noilgumu.

Mēs būtiskos klientu datus uzglabājam trīs gadus pēc līguma termiņa beigām vai pēdējās saziņas mārketinga nolūkos, bet kontaktinformācija tiek uzglabāta trīs gadus pēc pēdējās saziņas ar tādu pašu nolūku.

10.5 Kādas ir Jūsu papildus tiesības?


Papildus 9. sadaļā izklāstītajām tiesībām Jūs varat lūgt mums izdzēst, ierobežot vai pārvietot Jūsu personisko informāciju, kā arī iebilst pret Jūsu personiskās informācijas lietošanu. Gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pasta adresi: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. Gadījumos, kad apstrāde nepieciešama nolūkā nodrošināt līguma izpildi vai tiek veikta, ņemot vērā leģitīmās intereses, mēs, iespējams, nevarēsim apmierināt Jūsu pieprasījumu izbeigt apstrādi, vai arī gadījumā, ja mēs to apmierināsim, Jūs, iespējams, vairs nevarēsiet piekļūt pakalpojumiem vai tiešsaistes saturam
10.6 Kam uzdot jautājumus un iesniegt pretenziju?
Jautājumus vai komentārus par “Schneider Electric” konfidencialitātes nodrošināšanas praksi vai šo informāciju par personas datu aizsardzību var sūtīt Grupas datu aizsardzības speciālistam (DAS) (Data Protection Officer (DPO)):

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-France 


Ja uzskatāt, ka uzņēmums “Schneider Electric” ir apstrādājis Jūsu personisko informāciju, pārkāpjot saistošos tiesību aktus vai šo informāciju par personas datu aizsardzību, Jūs varat iesniegt sūdzību Grupas DAS, izmantojot iepriekš tekstā norādīto kontaktinformāciju, vai arī uzraudzības iestādei.

Čatot ar mums

Vai jums ir jautājumi vai arī nepieciešama palīdzība? Mēs esam gatavi palīdzēt!