Mūsu zīmoli

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Mūsu korporatīvās ilgtspējas stratēģija

Schneider “Ilgtspējas ietekmes” plāns 2021. – 2025. gadam

Konkrēti un vērienīgi mērķi ilgtspējīgas ietekmes nodrošināšanai, lai atbalstītu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Schneider Electric bezemisiju solījums

Mūsu bezemisiju mērķus apstiprina Zinātniskās bāzes mērķu iniciatīva. Mūsu vērtību ķēdē līdz 2050. gadam ir paredzēti trīs atskaites punkti, kas nodrošina bezemisiju mērķu sasniegšanu.

Schneider Electric bioloģiskās daudzveidības solījums

Mēs apņemamies līdz 2030. gadam nodrošināt, ka nezaudējam bioloģisko daudzveidību, lai saglabātu dabīgās ekosistēmas un resursus.

Mūsu 6 ilgtermiņa solījumi

Uzziniet, kā mēs uzņemamies vadošo lomu ilgtspējīga progresa paātrināšanā mūsu klientiem, darbiniekiem, partneriem un kopienām visā pasaulē.

Klimats

Mēs ātri virzāmies uz bezemisiju līmeņa sasniegšanu savā saimnieciskajā darbībā, kā arī sadarbībā ar partneriem un klientiem.

Resursi

Aprites ekonomikas principu veicināšana un mūsu planētas bagātības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.

Uzticība

Mēs atbalstām ieinteresēto personu augstos sociālos, pārvaldības un ētikas standartus.

Tasnīgums

Mēs atbalstām daudzveidību un iekļaušanu darba vietā, kā arī tos, kuriem nav piekļuves enerģijai.

Paaudzes

Prasmju uzlabošana un visu paaudžu attīstība, lai dotu ieguldījumu un gūtu panākumus.

Vietējās kopienas

Iespējas vietējām komandām un partneriem uzņemties vadību un nodrošināt iedzīvotājiem vistuvāko ietekmi.

Atziņas par ilgtspēju

Piedāvātie emuāri un tehniskie dokumenti

Produktu ilgtspējas novērtēšanas rokasgrāmata

Šajā tehniskajā dokumentā ir izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

Rīcība taisnīgai enerģijas pārveidei COP27

Ieskats drošas un ilgtspējīgas nākotnes enerģijas veidošanā, izmantojot kolektīvas un sistēmiskas darbības

Trīs transformācijas, kas vecina klimata neitralitāti

Kāpēc enerģijas vienādojuma pieprasījuma puses problēmu risināšana ir svarīga, lai kontrolētu globālo sasilšanu.

2030. gada imperatīvs

Mūsu jaunākie pētījumi liecina, ka ir trīs risinājumi, kas jāīsteno nekavējoties, lai atgrieztos uz pareizā ceļa un nepārsniegtu 1,5 grādu mērķi.

Četri soļi līdz dekarbonizācijai

Noderīga un praktiska procesu organizācijas struktūra var pienācīgi risināt dekarbonizācijas problēmu.

Tīrs gaiss cīņā pret klimata pārmaiņām

Kāpēc SF6 alternatīvas un citas siltumnīcefekta gāzes ir būtiskas oglekļa dioksīda emisiju daudzuma samazināšanai.

Bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšana

Uz faktiem balstītā pieeja bioloģiskās daudzveidības zudumu mērīšanai, mērķu noteikšanai un apturēšanai.

Koncentrēšanās uz īstermiņa pasākumiem

BNEF jautā mūsu stratēģijas un ilgtspējas direktoram, kā paātrināt klimatrīcību.

Visas paaudzes ir svarīgas

Mūsu uz faktiem balstītā pieeja bioloģiskās daudzveidības zudumu mērīšanai, mērķu noteikšanai un apturēšanai.

Kļūstiet par Impact Maker

Jēgpilnai ietekmei ir nepieciešama cilvēku, kopienu, piegādātāju, klientu un partneru ekosistēma, un tai ir jānotiek katrā dzīves cikla posmā.
Impact maker

Mūsu piegādes ķēdes iesaiste bezemisjiju projektā

Uzziniet, kā mēs palīdzam mūsu 1000 labākajiem piegādātājiem sasniegt klimatam labvēlīgu mērķi, proti, divkārt samazināt CO2 emisiju daudzumu līdz 2025. gadam. Izmantojot mūsu mērķtiecīgo dekarbonizācijas programmu, kas piedāvā apmācības, ekspertu atbalstu, rīkus un risinājumus, mūsu partneri saņem visu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības izaugsmi.
Uzzināt vairāk
Forest water
2024. gadā jau 4. gadu pēc kārtas piešķirts platīna vērtējums
13. reizi pēc kārtas Corporate Knights Global 100 sarakstā
Klimata jomas čempions jau 13 gadus pēc kārtas
Pasaules visapbrīnotāko uzņēmumu sarakstā 6 gadus pēc kārtas
2022. gadā piešķirts Terra Carta Seal
TOP 136 Visētiskāko uzņēmumu reitingā jau 13 gadus pēc kārtas
Nozares līderis, kas jau 13 gadus pēc kārtas iekļauts DJSI World sarakstā
2023. gadā iekļauts Euronext Vigeo galvenajos indeksos
FTSE4Good Index sērijā jau 8. gadu pēc kārtas
Saraksta Eiropas līderis un TOP 15 sarakstā jau 9 gadus pēc kārtas
Daudzveidības līderis 4 gadus pēc kārtas
Pasaules TOP 100 sarakstā dzimumu līdztiesības jomā
ESG (Vides, sociālās jomas un pārvaldības) nozīmīgāko risku un iespēju pārvaldības līderis savā nozarē