Mūsu zīmoli

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Mūsu korporatīvās ilgtspējas stratēģija

Schneider Ilgtspējas ietekme plāns 2021.–2025. gadam

Konkrēti un vērienīgi mērķi ilgtspējīgas ietekmes nodrošināšanai, lai atbalstītu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Schneider Electric bezemisiju solījums

Mūsu bezemisiju mērķus apstiprina Zinātniskās bāzes mērķu iniciatīva. Mūsu vērtību ķēdē līdz 2050. gadam ir paredzēti trīs atskaites punkti, kas nodrošina bezemisiju mērķu sasniegšanu.

Schneider Electric bioloģiskās daudzveidības solījums

Mēs apņemamies līdz 2030. gadam nodrošināt, ka nezaudējam bioloģisko daudzveidību, lai saglabātu dabīgās ekosistēmas un resursus.

Mūsu 6 ilgtermiņa solījumi

Uzziniet, kā mēs uzņemamies vadošo lomu ilgtspējīga progresa paātrināšanā mūsu klientiem, darbiniekiem, partneriem un kopienām visā pasaulē.

Klimats

Mēs ātri virzāmies uz bezemisiju līmeņa sasniegšanu savā saimnieciskajā darbībā, kā arī sadarbībā ar partneriem un klientiem.

Resursi

Aprites ekonomikas principu veicināšana un mūsu planētas bagātības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.

Uzticība

Mēs atbalstām ieinteresēto personu augstos sociālos, pārvaldības un ētikas standartus.

Taisnīgs

Mēs atbalstām daudzveidību un iekļaušanu darba vietā, kā arī tos, kuriem nav piekļuves enerģijai.

Paaudzes

Prasmju uzlabošana un visu paaudžu attīstība, lai dotu ieguldījumu un gūtu panākumus.

Vietējs

Iespējas vietējām komandām un partneriem uzņemties vadību un nodrošināt iedzīvotājiem vistuvāko ietekmi.

Atziņas par ilgtspēju

Piedāvātie emuāri un tehniskie dokumenti

Rīcība taisnīgai enerģijas pārveidei COP27

Ieskats drošas un ilgtspējīgas nākotnes enerģijas veidošanā, izmantojot kolektīvas un sistēmiskas darbības

Trīs transformācijas veicina mūsu klimatrīcību

Kāpēc enerģijas vienādojuma pieprasījuma puses problēmu risināšana ir svarīga, lai kontrolētu globālo sasilšanu.

2030. gada imperatīvs

Mūsu jaunākie pētījumi liecina, ka ir trīs risinājumi, kas jāīsteno nekavējoties, lai atgrieztos uz pareizā ceļa un nepārsniegtu 1,5 grādu mērķi.

Četri soļi līdz dekarbonizācijai

Noderīga un praktiska procesu organizācijas struktūra var pienācīgi risināt dekarbonizācijas problēmu.

Tīrs gaiss cīņā pret klimata pārmaiņām

Kāpēc SF6 alternatīvas un citas siltumnīcefekta gāzes ir būtiskas oglekļa dioksīda emisiju daudzuma samazināšanai.

Bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšana

Uz faktiem balstītā pieeja bioloģiskās daudzveidības zudumu mērīšanai, mērķu noteikšanai un apturēšanai.

Koncentrēšanās uz īstermiņa pasākumiem

BNEF jautā mūsu stratēģijas un ilgtspējas direktoram, kā paātrināt klimatrīcību.

Visas paaudzes ir svarīgas

Mūsu uz faktiem balstītā pieeja bioloģiskās daudzveidības zudumu mērīšanai, mērķu noteikšanai un apturēšanai.

Mūsu piegādes ķēdes iesaiste bezemisjiju projektā

Uzziniet, kā mēs palīdzam mūsu 1000 labākajiem piegādātājiem sasniegt klimatam labvēlīgu mērķi, proti, divkārt samazināt CO2 emisiju daudzumu līdz 2025. gadam. Izmantojot mūsu mērķtiecīgo dekarbonizācijas programmu, kas piedāvā apmācības, ekspertu atbalstu, rīkus un risinājumus, mūsu partneri saņem visu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības izaugsmi.
Uzzināt vairāk
Forest water
Klimata čempions 12 gadus pēc kārtas
11 gadus pēc kārtas Corporate Knights TOP 100 reitingā
2023. gadā trešo gadu pēc kārtas saņemts platīna vērtējums
Pasaules visapbrīnotāko uzņēmumu sarakstā 6 gadus pēc kārtas
2022. gadā piešķirts Terra Carta Seal
TOP 100 visētiskāko uzņēmumu reitingā 12 gadus pēc kārtas
Nozares līderis, 12 gadus pēc kārtas DJSI World sarakstā
#1 savā nozarē, Euronext Vigeo pamata indeksos
Bloomberg dzimumu līdztiesības indeksā 6 gadus pēc kārtas
FTSE4Good Index sērijā 7 gadus pēc kārtas
TOP 15 sarakstā 8 gadus pēc kārtas
Daudzveidības līderis 4 gadus pēc kārtas
TOP 100 pasaulē dzimumu līdztiesības jomā

ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam

17 ANO ilgtspējīgās attīstības mērķi ir vērsti uz planētas aizsardzību, nabadzības mazināšanu un miera un tiesiskuma panākšanu visā pasaulē. Schneider Electric ietekme uz ilgtspēju un pamatprincipi ir pārmaiņu rīki, kas pielāgoti visiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tie veicina straujas, radikālas pārmaiņas, lai uzlabotu mūsu ilgtspējas rādītājus un saglabātu vadošo lomu savā nozarē korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Vairāk par to, ko mēs darām ilgtspējas labā

Ilgtspējas pārskati

Piekļūstiet Schneider ilgtspējas ietekmes rezultātiem un atskaitēm vienuviet.

Konsultāciju pakalpojumi klimata pārmaiņu jautājumos

Vai jums ir nepieciešama palīdzība, lai definētu jūsu ilgtspējas stratēģiju, izveidotu vai paātrinātu jūsu programmu?

Ilgtspējas informācija

Jaunākie emuāri, apraides, raksti un cita informācija par ilgtspēju, Elektrību 4.0 un nākamās paaudzes automatizāciju.

Čats

Vai jums ir jautājumi vai arī nepieciešama palīdzība? Mēs esam gatavi palīdzēt!

Kā mēs varam izveidot ilgtspējīgu un iekļaujošu pasauli, izmantojot visaptverošu korporatīvās ilgtspējas stratēģiju?

Schneider Electric ir kļuvis par ilgtspējīgu uzņēmumu līderi, izmantojot digitālo pārveidi un nākamās paaudzes automatizāciju un ievērojot korporatīvās ilgtspējas stratēģiju, kuras pamatā ir dekarbonizācijas mērķi. Kā ietekmes uzņēmums Schneider Electric ir apņēmies veicināt ilgtspēju visās jomās, tostarp klimata, resursu, dzimumu daudzveidības un iekļaušanas jomā. Schneider Electric ir uzņēmies vadošo lomu bezemisiju pārejas procesā un saviem partneriem ir gatavs veidot saikni starp uzņēmējdarbības noturību un ilgtspēju, palīdzot viņiem izstrādāt novatoriskas korporatīvās ilgtspējas stratēģijas, dodot iespēju visiem lietderīgi izmantot mūsu enerģiju, resursus un cilvēkresursus. Mūsu Schneider Electric ilgtspējas ietekmes programma (SSI) ir vērsta uz to, lai līdz 2025. gadam sasniegtu vides, sociālos un pārvaldības (ESG) mērķus, kā arī oglekļneitralitāti, sekmējot mūsu centienus cīņā pret klimata pārmaiņām un sociālo nevienlīdzību un pildot solījumus vietējā mērogā. Mēs sadarbojamies ar saviem klientiem un piegādātājiem, lai ieviestu pakalpojumus un risinājumus, kas nodrošina energoefektivitāti un ilgtspēju un veicina oglekļa dioksīda emisiju daudzuma samazinājumu. Mūsu inovāciju portfelis palīdz mums virzīties uz pasauli, kas pozitīvi ietekmē klimatu, izmantojot nepārtrauktus ieguldījumus un attīstību uzticamas un videi draudzīgas enerģijas jomā, lai īstenotu tūlītējus un ilgstošus oglekļneitrālus pasākumus saskaņā ar mūsu apņemšanos oglekļa dioksīda emisiju daudzuma samazināšanas jomā.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt mūsu planētas dabīgās ekosistēmas un resursus, saglabājot mūsu klientu uzticību un ievērojot augstus sociālos, pārvaldības un ētikas standartus, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Mēs ticam vienlīdzīgu iespēju radīšanai, nodrošinot, ka unikalitāte tiek augstu vērtēta un darba vide ir iekļaujoša. Mēs ticam, ka, atbalstot zināšanu apguvi, prasmju uzlabošanu un attīstību visām paaudzēm, tiek bruģēts ceļš uz priekšu. Mūsu mērķis ir dot iespējas vietējām kopienām, veicinot vietējās iniciatīvas un ļaujot atsevišķām personām un partneriem padarīt ilgtspēju par realitāti ikvienam. Mūsu eksperti, kas labi pārzina globālās korporatīvās ilgtspējas iniciatīvas, tostarp oglekļa dioksīda emisiju daudzuma samazināšanas programmas, energoefektivitāti, atjaunojamās enerģijas un piegādes ķēdes iniciatīvas, ļauj mūsu klientiem nostāties uz bezemisiju nākotnes ceļa un kļūt par līderi klimata pārmaiņu jomā.