Mūsu zīmoli

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

50 %

videi nekaitīgu materiālu mūsu produktos

100 %

primārā un sekundārā iepakojuma nesatur vienreizlietojamo plastmasu, un tajā tiek izmantots pārstrādāts kartons

Ceļā uz neto zaudējumu izskaušanu

Līdz 2030. gadam mūsu darbība vairs nemazinās neto bioloģisko daudzveidību

  • Regulāri mērījumi un publikācijas par mūsu visaptverošo ietekmi uz vidi
  • Saskaņošana ar uz zinātni balstītiem mērķiem
  • Vietējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas plāni visiem objektiem
  • Ūdens taupīšanas rīcības plāns vietām, kas atrodas apdraudētās teritorijās
  • Mūsu darbā un piegādes ķēdē izmantotā koksne nav iegūta atmežotās teritorijās
Izlasiet mūsu solījumu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

Mūsu risinājumi reālā darbībā

Ilgtspējīga veiktspēja atbilstoši konstrukcijai

Izmantojot mūsu Green Premium™ marķējumu un EcoDesign ™ programmu, mēs turpinām samazināt produktos izmantojamo materiālu apjomu un palielināt mūsu produktu, pakalpojumu un risinājumu veiktspēju, lai visaptveroši mazinātu mūsu ietekmi uz vidi.

Resursu aktualitātes

Mūsu solījums par ilgtspējīgu iepakojumu

Mērķis 2025. gadam — 100 % mūsu primārā un sekundārā iepakojuma nesatur vienreizlietojamo plastmasu un tajā tiek izmantots pārstrādāts kartons.

Mērīšana vienmēr ir pirmais solis

Mēs īstenojām savu apņemšanos, lai kļūtu par pirmo uzņēmumu, kas 2020. gadā publicēja visaptverošo informāciju par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

Ceturtās industriālās revolūcijas pionieris

Ilgtspējīga resursu pārvaldības automatizācija var aizsargāt cilvēkus un resursus, kā mēs to parādījām, piegādājot EcoStruxureTM Veolia Water.

Ikviens var radīt pārmaiņas

Nepārtraukti vairojot izpratni, mēs radām iespējas, kas veicina planētas labklājību.

Trīskāršā uzvara ar Arcelor Mittal

Kā mēs palielinām drošību, efektivitāti un produktivitāti mūsdienīgai, noturīgai un ilgtspējīgai ražošanai

Klimata glābšana, izmantojot vien gaisu

Kāpēc SF6 alternatīvas un citas siltumnīcefekta gāzes ir būtiskas oglekļa dioksīda emisiju daudzuma samazināšanai?

Mūsu apņemšanās saistībā ar resursiem palīdz sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus

Atbilstoši mūsu mērķim veicināt progresu un ilgtspēju mūsu ilgtspējas iniciatīvas sekmē 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Vairāk par mūsu solījumu saistībā ar resursiem

Ilgtspējas informācija

Jaunākie emuāri, apraides, raksti un cita informācija par ilgtspēju, Elektrību 4.0 un nākamās paaudzes automatizāciju.

Ilgtspējas pārskati

Piekļūstiet Schneider ilgtspējas ietekmes rezultātiem un atskaitēm vienuviet.

Mūsu solījums attiecībā uz klimatu

Uzziniet vairāk par mūsu ilgtspējīgo resursu pārvaldību un ietekmi, paātrinot pāreju uz bezemisiju pasauli.

Čats

Vai jums ir jautājumi vai arī nepieciešama palīdzība? Mēs esam gatavi palīdzēt!

Kā mēs varam saglabāt bioloģisko daudzveidību, izmantojot ilgtspējīgu resursu pārvaldību?

Schneider Electric apņemas saglabāt dabiskās ekosistēmas, izmantojot ilgtspējīgu resursu pārvaldību, vienlaikus uzturot augstus sociālos, pārvaldības un ētikas standartus, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Schneider Electric kā pasaules visilgtspējīgākais uzņēmums un enerģijas pārvaldības un automatizācijas sistēmu digitālās pārveides līderis ir apņēmies saskaņot bioloģiskās daudzveidības mērķus ar zinātnes atziņām un izstrādāt risinājumus un tehnoloģijas, kas veicina atjaunojamo resursu ilgtspēju un samazina ietekmi uz klimatu. Uzziniet par mūsu apņemšanos nodrošināt bioloģisko daudzveidību, kurā izklāstīti mūsu vērienīgie saglabāšanas un atjaunošanas plāni, lai mēs līdz 2030. gadam spētu apturēt bioloģiskās daudzveidības neto samazināšanos. Mūsu mērķis ir sadarboties ar mūsu klientiem un piegādātājiem, lai izmantotu klimatpozitīvu EcoStruxureTM programmatūru un risinājumus, kas nodrošina ilgtspējīgu resursu pārvaldības automatizāciju un efektīvi samazina CO2 emisiju daudzumu. Atklājiet mūsu Green Premium piedāvājumus, kas sekmē mūsu klientu ilgtspējas ambīciju īstenošanu, izmantojot labāku resursu efektivitāti un aprites ekonomikas principus, regulatīvo atbilstību, videi nekaitīga iepakojuma izmantošanu un mazāku vides pēdu. Mūsu piegādes ķēdē iesaistītās puses, partneri un klienti, kas vēlas samazināt oglekļa dioksīda emisiju daudzumu, pārvaldīt atjaunojamo enerģiju un aktivizēt savu vērtību ķēdi virzībā uz bezemisiju pasauli, paļaujas uz Schneider Electric, lai palīdzētu paātrināt savu klimata ceļojumu un panākt noturību, izmantojot ilgtspējīgu resursu pārvaldību. Mēs atbalstām vietējās kopienas, izmantojot Iztikas oglekļa fondus (LCF), kas koncentrējas uz dabas resursu atjaunošanu, lai veicinātu ilgtspējīgas ekosistēmas un piekļuvi enerģijai lauku apvidos. Schneider Electric ir uzņēmums cilvēkiem, kurš atzīst dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi cilvēces uzplaukuma panākšanā un kura mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem veidot ilgtspējīgas resursu pārvaldības redzējumu un ilgtermiņa stratēģisko virzienu. Mūsu mērķis ir ļaut ikvienam maksimāli izmantot savu enerģiju un resursus, lai panāktu progresu un ilgtspējīgu attīstību ikvienam.