Mūsu zīmoli

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

50 %

jauno darbinieku ir sievietes

40 %

sievietes vadošos amatos

30 %

sieviešu vadības komandās

50 miljoni

cilvēku ar piekļuvi videi nekaitīgai elektroenerģijai

Dzimumu līdztiesības veicināšana darba vietā

Dzimumu līdztiesības veicināšanas avangardā

Mūsu izpildkomitejā ir 7 sievietes, un mēs jau esam viens no dzimumu ziņā vislīdzsvarotākajiem uzņēmumiem. Tomēr mēs turpinām pievērst uzmanību dzimumu līdztiesības aspektam visos organizācijas līmeņos, mazinot darba samaksas atšķirības, cīnoties pret aizspriedumiem un piedāvājot elastīgu darba un atvaļinājuma politiku.
Uzziniet, kā mēs to darām

Atšķirību novēršana ar enerģētiku

Enerģijas pieejamība — cilvēka pamattiesības

Vairāk nekā 700 miljoniem cilvēku joprojām nav pieejama elektrība, un tas ierobežo viņu dzīves kvalitāti, mācību un darba perspektīvas. Tas ir nepieņemami, un tāpēc mēs sadarbojamies ar cilvēkiem un partneriem uz vietas, lai izstrādātu un izmantotu pielāgotus risinājumus, kas uzlabo piekļuvi enerģijai, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas attīstīties.

Vienlīdzības būtiskākie aspekti

Atzinība piecus gadus pēc kārtas

Mūsu uzņēmums tika iekļauts Bloomberg dzimumu līdztiesības indeksā, pateicoties mūsu stingrajai apņēmībai veicināt un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visur.

Pieejamie tīras enerģijas risinājumi

Ar Solar Impulse fonda palīdzību mēs nosakām un veicinām risinājumus, kurus var izvērst plašā mērogā, lai paplašinātu piekļuvi enerģijai.

Inovācija un daudzveidība iet roku rokā

Uzziniet, kā dzimumu daudzveidība, etniskā piederība un pieredze var veicināt radošus un novatoriskus rezultātus.

Jauni veidi jauniem laikiem

Pandēmijas laikā gūtā pieredze liecina, ka ir svarīgi pielāgot darba politiku, nodrošinot elastību un iespēju pavadīt laiku kopā ar ģimeni.

Ārpustīkla elektrifikācija ir iespējama

Mūsu mākonī balstītā, attālinātās pārvaldības programmatūras platforma var palīdzēt instalētājiem izveidot savienojumu ar ārpustīkla instalāciju un pārvaldīt to.

Ieteikumi veselīgai darba vietai

Pamatojoties uz pētījumu, kuru veicām kopā ar ANO, lai īstenotu visaptverošu, uz dzimumu vienlīdzību balstītu pieeju.

Neviens netiek atstāts novārtā

Krīžu un ārkārtas situācijās mēs sadarbojamies ar tādām NVO kā ANO Cilvēktiesību padome, lai rastu viņu vajadzībām piemērotus energoapgādes risinājumus.

Atalgojums par lielisku sniegumu

Tieši tāda ir mūsu atalgojuma prakse — vienlīdzīgs atalgojums par vienādu darbu un taisnīga darba ņēmēju snieguma un uzvedības diferenciācija.

Mūsu solījumi par vienlīdzību palīdz sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus

Atbilstoši mūsu mērķim veicināt progresu un ilgtspēju mūsu ilgtspējas iniciatīvas sekmē 17 Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Vairāk par mūsu vienlīdzības solījumu

Daudzveidība, vienlīdzība un iekļaušana

Vairāk par mūsu kultūru, vērtībām un politikām kvalitatīvai daudzveidībai un iekļaušanai darba vietā

Karjera uzņēmumā Schneider Electric

Izpētiet jaunākās iespējas un veidojiet savu karjeru kopā ar mums

Ilgtspējas pārskati

Piekļūstiet Schneider ilgtspējas ietekmes rezultātiem un atskaitēm vienuviet.

Čats

Vai jums ir jautājumi vai arī nepieciešama palīdzība? Mēs esam gatavi palīdzēt!

Kā vienlīdzīgas iespējas darbā un kopienu vienlīdzīga piekļuve enerģijai var veicināt ilgtspējīgu attīstību? 

Schneider Electric mērķis ir radīt vienlīdzīgas darba iespējas iekļaujošā vidē, kurā tiek novērtēta korporatīvā daudzveidība un iekļaušana, kā arī paplašināt vienlīdzīgu piekļuvi enerģijai visām kopienām, lai ilgtspēja kļūtu par globālu un lokālu realitāti. Schneider Electric kā viens no pasaules visdaudzveidīgākajiem, iekļaujošākajiem un taisnīgākajiem uzņēmumiem ir apņēmies veicināt daudzveidību, zināšanu apguvi, prasmju uzlabošanu un attīstību saviem darbiniekiem, kā arī nodrošināt universālu piekļuvi enerģijai ārpus uzņēmuma, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas. Iepazīstieties ar mūsu Vienlīdzības saistību hartu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta dzimumu līdzsvaram un iniciatīvām attiecībā uz sieviešu pieņemšanu darbā un apmācību darbam vadošos amatos un darbā ar klientiem. Tajā ir arī uzsvērti mūsu centieni cīņā pret klimata pārmaiņām un sociālo nevienlīdzību, kas tiek īstenoti, ikvienam nodrošinot piekļuvi “zaļajai” elektroenerģijai. Mēs cenšamies rādīt piemēru, cīnoties pret atšķirībām sieviešu un vīriešu darba samaksā un neapzinātiem aizspriedumiem, kā arī veicinot iekļaujošu un elastīgu darba politiku, atvieglojot mūsu cilvēku dzīvi un karjeras attīstību. Mēs esam apņēmušies nodrošināt vienlīdzīgas, taisnīgas algas un sagaidām, ka mūsu piegādes ķēdes partneri arī ievēros pienācīgus darba standartus. Mēs esam cilvēku uzņēmums, kas pieņem atšķirības un veido iekļaujošu un cieņpilnu kultūru, kurā ikviens ir vienlīdzīgs, unikāls un jūtas drošs, lai spētu sevi parādīt no labākās puses. Iepazīsiet mūsu ārpustīkla risinājumus videi nekaitīgai un uzticamai elektroenerģijai vietās, kur mēs sadarbojamies ar cilvēkiem un partneriem, lai ļautu kopienām visā pasaulē piekļūt komerciāli uzticamai, drošai, efektīvai un ilgtspējīgai enerģijai vienlīdzīgas attīstības nodrošināšanai. Schneider Electric vēlas uzlabot cilvēku dzīvi visā pasaulē, izstrādājot ilgtspējīgus enerģijas risinājumus un palielinot savu atbalstu iekļaujošai kultūrai un vienlīdzīgām iespējām darba vietā. Mēs ticam, ka visas daudzveidības formas dāvā uzņēmumam patiesu pievienoto vērtību un iespēju veidot ekosistēmas, jo dažādi dzimumi, etniskā izcelsme un pieredze var sniegt radošus un novatoriskus rezultātus.