Mūsu zīmoli

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

100 %

stratēģisko piegādātāju nodrošina pienācīgus apstākļus saviem darbiniekiem

+10 punkti

mūsu darbinieku uzticības līmenī saistībā ar ziņošanu par neētisku rīcību salīdzinājumā ar 2021. gadu

100 %

darbinieku katru gadu tiek apmācīti par kiberdrošības un ētikas jautājumiem

Korporatīvā uzticība ir mūsu uzņēmuma pamatā

Uzticības iegūšana sākas ar uzticamību

Tā ir pamats mūsu darbiem un uzskatiem. Uzticēšanās ir mūsu vides, ilgtspējas un pārvaldības solījumu pamatā. Ar stingriem pārvaldības principiem un procedūrām, kas sekmē mūsu ilgtspējīgo un iekļaujošo mērķu īstenošanu un pamatvērtību ievērošanu, mēs varam sasniegt mūsu mērķi un palielināt vērtību visām mūsu ieinteresētajām personām.
Uzziniet vairāk par mūsu Uzticības hartu

Digitālā uzticēšanās ir mūsu ekosistēmas pamatā

Vērtības un noturība riska mazināšanas dēļ

Savā ikgadējā modrības plānā mēs izvērtējam un novēršam riskus Schneider Electric un piegādātāju objektos, kā arī sadarbībā ar darbuzņēmējiem un kopienām saistībā ar cilvēktiesību, vides, uzņēmējdarbības norises, drošības un kiberdrošības jautājumiem.
Izpētiet mūsu modrības plānu

Svarīgākie uzticības aspekti

Apvienojam spēkus ar G7 Business for Inclusive Growth (B4IG)

Lai ievērotu cilvēktiesības un dalītos ar uzticības principiem visā mūsu vērtību ķēdē, kā arī panāktu labāku iekļaušanu visā ekosistēmā.

Viens no pasaules ētiskākajiem uzņēmumiem

Ethisphere® institūts ir mūs atzinis tieši par šādu uzņēmumu, jo esam apņēmušies ievērot godīgumu un nodrošināt augstus sociālos, pārvaldības un ētiskos, korporatīvās uzticības standartus.

Savā klasē vislabākais modrības plāns

Mēs lepojamies ar to, ka esam viens no CAC40 uzņēmumiem, kas ir pielikuši ievērojamas pūles modrības principa īstenošanā.

3 trešo personu drošības principi

Kā mēs nodrošinām, ka ikviens var attīstīties digitālā ekosistēmā.

Drošības jautājumu pārskatīšana

Atklājiet piecas procesu drošības un kiberdrošības dzīves cikla stratēģijas un citas idejas, lai pielāgotos un uzlabotu drošību naftas un gāzes nozarē.

Labāk nekā ISO 26000 standartā

Novērtējot stratēģisko piegādātāju praksi salīdzinājumā ar šo standartu un veicot revīzijas uz vietas kopā ar augsta riska piegādātājiem.

Mūsu apņemšanās panākt uzticību palīdz sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus

Atbilstoši mūsu mērķim veicināt progresu un ilgtspēju mūsu ilgtspējas iniciatīvas sekmē 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Vairāk par mūsu apņemšanos panākt uzticību

Ētika un atbilstība

Vairāk par mūsu ētikas un atbilstības politiku un procedūrām.

Schneider ietekme uz ilgtspēju

Visi Schneider Electric solījumi par ilgtspējas veicināšanu.

Ilgtspējas pārskati

Piekļūstiet Schneider ilgtspējas ietekmes rezultātiem un atskaitēm vienuviet.

Čats

Vai jums ir jautājumi vai arī nepieciešama palīdzība? Mēs esam gatavi palīdzēt!

Kā mums izveidot ilgtspējīgu un iekļaujošu pasauli, ievērojot mūsu uzticības principus?

Schneider Electric ir apņēmies saglabāt mūsu planētas dabiskās ekosistēmas un resursus, ievērojot mūsu uzticības principus un augstus sociālos, pārvaldības un ētikas standartus ceļā uz ilgtspējīgāku un iekļaujošāku pasauli. Schneider Electric kā pasaules visilgtspējīgākais un ētiskākais uzņēmums atbalsta ilgtspēju un ekosistēmu iespējošanu, ievērojot korporatīvās uzticības standartus un īstenojot principus un procedūras, kas risina vides un sociālās problēmas, radot vērtību mūsu ieinteresētajām personām. Izlasiet mūsu Uzticības hartu, kurā izklāstīta mūsu apņemšanās attiecībā uz vidi, ilgtspēju un pārvaldību, lai panāktu pozitīvu ietekmi uz vidi un īstenotu iekļaušanas mērķus. Korporatīvās uzticības principi ļauj izveidot pievilcīgu un ilgtspējīgu uzņēmumu, kas aizsargā darījumdarbības integritāti un ievēro absolūtas neiecietības politiku pret korupciju, kukuļošanu un neētisku uzņēmējdarbības praksi. Izlasiet mūsu izcilo modrības plānu, kas veicina digitālo uzticēšanos starp kopienām, atbalstot drošību un kiberdrošību un mazinot risku attiecībā uz cilvēktiesībām, vidi un uzņēmējdarbības veikšanu. Uzziniet par Trust Line — mūsu konfidenciālo trauksmes sistēmu mūsu iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām, ar kuras palīdzību var ziņot par neatbilstošas rīcības vai neatbilstības gadījumiem, lai tos varētu pārbaudīt un garantēt ikvienas personas veselību, drošību un aizsardzību. Schneider Electric mērķis ir izveidot spēcīgu, uz mūsu uzticības principiem balstītu korporatīvās pārvaldības sistēmu, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu visā mūsu vērtību ķēdē un stiprinātu iekļaušanu mūsu iekšējās un ārējās uzņēmējdarbības ekosistēmās.