FAQ's

Vraag stellen

Is de Smartphone-applicatie veilig wanneer deze is aangesloten op een Masterpact MTZ circuit breaker?

De communicatie via Bluetooth tussen Smartphone en de circuit breaker is als volgt beveiligd: 
- Voor toegang tot de Bluetooth-verbinding moet er een zescijferig wachtwoord worden ingevoerd.
- Via een gestandaardiseerd Bluetooth LE GATT 1-op-1 protocol wordt er een betrouwbare verbinding tot stand gebracht
   binnen een radius van 10 meter, zodat alleen medewerkers in de schakelruimte toegang kunnen krijgen.
- Om veiligheidsredenen worden alle operationele opdrachten (d.w.z. het wijzigen van de beveiligingsinstellingen of openen/sluiten) voor uitvoering door de gebruiker bevestigd.
  Ook wordt de autorisatie door het systeem gecontroleerd aan de hand van een viercijferig systeemwachtwoord.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?