Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Default Alternative Text
    test napisów

    CEO Leadership Award for Advancing Women’s Equality

  • Artykuł o nagrodzie WEP

Domyślny tekst alternatywny
10 marca 2015 r.: Ceremonia wręczenia nagród CEOs Leadership Awards w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
Jean-Pascal Tricoire, Dyrektor Generalny Schneider Electric, otrzymał jedną z pięciu bardzo cenionych nagród za zaangażowanie w implementację polityki wzmacniającej pozycję kobiet w środowisku pracy, na rynku pracy i w społeczeństwie. 
 
Począwszy od 2013 roku w trakcie każdej dorocznej konferencji WEPs ogłaszani są laureaci nagród WEPs CEO Leadership Awards, które wyróżniają piątkę dyrektorów generalnych za osiągnięcia w dziedzinie równości płci i realizacji 7 zasad WEPs, a zwłaszcza zasady numer jeden, która nakazuje dyrektorom dawać przykład poprzez własną postawę. 
 
 
Konferencja Women’s Empowerment Principles: 10 marca w Nowym Jorku zebrali się przedstawiciele wielu przedsiębiorstw, by promować równość płci i przekonywać o biznesowej zasadności wzmacniania pozycji kobiet na wszystkich poziomach aktywności zawodowej i społecznej. Firma Schneider Electric została nagrodzona za wspieranie idei równości płci i zrównoważonego rozwoju. 
 
Aby wyrazić swoje poparcie dla wzmacniania pozycji kobiet, w wydarzeniu osobiście wzięło udział wielu wybitnych ludzi polityki: 
 
Hilary Clinton: „Coraz więcej jest na świecie kobiet i mężczyzn rozumiejących, że równość płci to nie tylko moralnie słuszna idea, lecz także mądra i opłacalna strategia działania”.
Ban Ki Moon (Sekretarz Generalny ONZ): „Nie ulega wątpliwości, że dla osiągnięcia równouprawnienia płci niezbędne są skoordynowane działania wszystkich podmiotów mających na to wpływ. (…) Priorytetem dla nas wszystkich powinno być eliminowanie barier, które utrzymują kobiety i dziewczęta na marginesie życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego”. 
 
Jak podkreślają specjaliści programu Global Compact, dwadzieścia lat temu społeczność biznesowa dopiero zaczynała rozumieć znaczenie integracji kobiet na wszystkich poziomach działalności oraz eliminowania dyskryminacji ze względu na płeć. 
 
Dzisiaj spotkanie WEPs po raz pierwszy ma status oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 59. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet. 
 
Wzmacnianie pozycji kobiet w miejscu pracy, na rynku pracy i w społeczeństwie wymaga wdrażania szeregu zindywidualizowanych strategii i działań, które doprowadzą do konkretnych, trwałych i mierzalnych wyników. Struktura konkursu WEPs CEO Leadership Awards — w którym firma Schneider Electric zdobyła 1. miejsce w kategorii biznesowego uzasadnienia działań (Business Case For Action) — odzwierciedla różne drogi wiodące do osiągnięcia tych wyników.

Wróć do strony głównej Różnorodność i integracja

Różnorodność i integracja
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.