FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznaczają błędy OC.F oraz OCF w ATV31/ATV312?

O.CF jest to błąd zwarcia od międzyfazowego po stronie silnika. Zaleca się sprawdzenie przewodu oraz zacisków.
Inne możliwe przyczyny błędów OCF/OC.F to:
OCF - błąd przeciążenia prądowego.  Nalezy sprawdzić parametry w menu SET oraz DRC (BFR, COS, NCR, UNS, NSP, UFT) a od strony mechanicznej odciążyć silnik lub zwolnić (jeżeli jest) hamulec silnika. Należy sprawdzić czyparametr ITH w menu SET jest dopasowany do FLA silnika. Można także włączyć  przechwytywanie w locie "Catch on the Fly" w menu FLT, parametr FLR (zmień na yes).

OC.F jets to błąd impedancji pętli zwarcia identyfikujący zwarcie na wyjściu przemiennika. Należy sprawdzić kable zasilające silnika i izolacją stojana. Należy wykonać test przyrządu Megger na 1000 woltów.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?