{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Szukaj często zadawanych pytań

Film: Dlaczego moje urządzenia Back-UPS firmy APC mogą wydawać dźwięki?

Article available in these languages: Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Węgierski, Japoński, Rosyjski, Szwedzki, Turecki

Problem:

Zasilacze UPS są zasadniczo montowane i umieszczane w miejscach niełatwo widocznych dla użytkownika (np. pod biurkiem, w pomieszczeniu sieciowym itp.). W związku z tym, aby zapewnić proaktywne ostrzeżenia dotyczące zmiany stanu zasilacza UPS i warunków zasilania dla użytkowników, zasilacze UPS firmy APC posiadają sygnały dźwiękowe. Okazjonalny pojedynczy sygnał dźwiękowy z zasilacza UPS oznacza normalne działanie urządzenia. Oznacza to, że zasilacz UPS chroni obciążenie. Poniżej znajduje się częściowa lista sygnałów dźwiękowych i możliwych ich znaczeń. Pełną listę dźwięków można znaleźć w instrukcji obsługi zasilacza Back-UPS.


Linia produktów:

Wszystkie rodziny zasilaczy

Przyczyna:

1.) Zasilacz Back-UPS pracuje przy zasilaniu akumulatorowym — ten alarm wskazuje, że zasilacz UPS przeszedł z trybu pracy sieciowej do stanu pracy akumulatorowego. Gniazda zasilane z akumulatora są już zasilane z akumulatora.

2.) Produkt Back-UPS wszedł w stan niskiego stanu naładowania akumulatora — ten alarm wskazuje, że stan zasilacza UPS osiągnął wartość niskiego poziomu naładowania akumulatora i wkrótce zostanie on wyłączony. Zasilacz UPS może pracować na akumulatorze tylko przez ograniczony czas. W celu ochrony akumulatorów urządzenia przed zbyt wysokim rozładowaniem, zasilacz UPS wyłączy się i odetnie swoje wyjście. Aby ostrzec, że urządzenie zostanie wkrótce wyłączone, zasilacz UPS będzie wydawał ten alarm przez okres 2 minut przed faktycznym wyłączeniem. Dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu do zarządzania firmy APC, można zmienić ustawienie 2 minut, co zapewni więcej ostrzeżenia o zbliżającym się wyłączeniu. Jeśli usłyszysz ten sygnał, należy niezwłocznie bezpiecznie wyłączyć system operacyjny, aby zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych.

3.) Przeciążenie pojemności — ten alarm wskazuje, że zasilacz UPS wykrył stan przeciążenia. Jeżeli ten alarm zostanie uruchomiony, należy spróbować usunąć urządzenie, które nie jest niezbędne. Alarm pozostanie do czasu zmniejszenia obciążenia. Aby sprawdzić, czy Twój zasilacz UPS jest w stanie obsłużyć sprzęt, który chcesz zabezpieczyć, odwiedź selektor wyboru zasilacza UPS firmy APC.

4.) Autotest urządzenia zakończył się niepowodzeniem
• Ciągły sygnał dźwiękowy przez 1 minutę; powtórzenie co 5 godzin (podświetlenie diody LED wymiany akumulatora)

Krok 1:
Sprawdź, czy został podłączony wewnętrzny akumulator produktu Back-UPS. Instrukcje dotyczące tego trybu znajdują się w podręczniku użytkownika.

Krok 2:
Należy sprawdzić, czy produkt UPS nie jest przeciążony (więcej informacji na temat mocy gniazd akumulatorowych znajduje się w Podręczniku użytkownika produktów Back-UPS). APC zaleca podłączanie do gniazd zasilanych z akumulatora wyłącznie komputerów i monitorów, a innych urządzeń peryferyjnych do gniazd oznaczonych z tyłu zasilacza UPS jako „Surge Only” (tylko przepięciowe). Listwy zasilające i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe NIGDY nie powinny być podłączone do żadnego urządzenia UPS. Należy odłączyć nadmierne obciążenie od UPS. Gdy zasilacz Back-UPS jest bliski pełnego naładowania (>80% mocy gniazda akumulatorowego), nie zaleca się używania zasilacza Back-UPS jako głównego przełącznika do włączania zasilania urządzeń. Zamiast tego należy włączyć zasilacz Back-UPS i umożliwić wykonanie auto-testu przed włączeniem podłączonych urządzeń. Można również pozostawić zasilacz Back-UPS włączony i nigdy go nie wyłączać.

Krok 3:
Odłącz zewnętrzny pakiet akumulatorów, jeśli jest używany. Autotest należy przeprowadzić przy pełnym naładowaniu zasilacza UPS (ładowanie bez przerw lub przełączenia na zasilanie akumulatorowe przez 5 godzin) i podłączonym do normalnego obciążenia. W tym celu upewnij się, że produkt Back-UPS jest podłączony do ściany, naciśnij przycisk Wł./Wył. i przytrzymaj go przez około 4 sekundy, aż usłyszysz długi dźwięk. Dioda LED (żółta) „Zasilanie akumulatorowe” zaświeci się, gdy dioda LED (zielona) „Zasilanie sieciowe” będzie migać. Ten test potrwa około 15 sekund i przyniesie jeden z 2 wyników: Jeżeli dioda LED wymiany akumulatora pozostanie zapalona (urządzenie będzie sygnalizowało awarię przez 1 całą minutę), należy wymienić akumulator. Jeżeli dioda LED wymiany akumulatora zostanie wyłączona, wtedy akumulator nie będzie wymagał wymiany.


Krok 4: (Kontynuuj tylko wtedy, gdy „krok 3” nie spowoduje wyłączenia diody LED wymiany akumulatora)
Zasilacz Back-UPS jest objęty 2-letnią gwarancją, która obejmuje akumulator. Jeśli produkt Back-UPS został zakupiony w ciągu 2 lat, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy APC, a także odniesienie się do kroków opisanych w tym dokumencie. Należy również podać dokładny numer katalogowy i numer seryjny podany u dołu zasilacza Back-UP RS/XS.

Jeśli produkt Back-UPS nie jest objęty gwarancją fabryczną, należy skorzystać z opcji narzędzia wyboru zamiennego akumulatora UPS i modernizacji , który będzie oferował opcje pozagwarancyjnej wymiany zużytego akumulatora lub modernizację do nowego zasilacza Back-UPS firmy APC.

5.) Wyłączanie dźwięków alarmów zasilacza UPS — podczas pracy z oprogramowaniem PowerChute Personal Edition można wyłączyć dźwięki alarmów zasilacza UPS. (Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach Back-UPS)


Rozwiązanie:
1.) Zasilacz Back-UPS pracuje na zasilaniu akumulatorowym
Tony:
• 4 sygnały dźwiękowe co 30 sekund (żółta dioda LED zasilania akumulatorowego będzie podświetlana)
. 1 sygnał dźwiękowy co 5 sekund

- Jeśli napięcie wejściowe zostanie uznane za niebezpieczne dla danego sprzętu komputerowego, zasilacz UPS przejdzie na zasilanie akumulatorowe. Alarm zostanie wstrzymany po powrocie urządzenia do trybu pracy zasilania sieciowego. Zakres dopuszczalnego napięcia można znaleźć w sekcji specyfikacji technicznej instrukcji obsługi. Sporadyczne przełączania urządzenia do trybu pracy akumulatorowej nie powinny być powodem do obaw, ale raczej powinny być uważane za normalne działanie. Zasilacz UPS próbuje zapewnić czystą, bezpieczną i niezawodną energię. Jeżeli Twój produkt jest dostarczony z oprogramowaniem do zarządzania firmy APC, może być możliwa zmiana domyślnego dopuszczalnego napięcia dostarczanego z urządzeniem. Aby uzyskać instrukcje na ten temat, należy zapoznać się z sekcją pomocy oprogramowania do zarządzania firmy APC.

- Jeśli częstotliwość odbiega od + lub - 5%, spowoduje to również przełączenie produktu Back-UPS na zasilanie akumulatorowe. Zniekształcenia częstotliwości są najczęściej powodowane przez generatory o niewystarczającej wielkości. Zawsze należy upewnić się, że generator jest od 3 do 5 razy większy od całkowitego obciążenia podłączonego, aby upewnić się, że jest on w stanie utrzymać stałą częstotliwość wyjściową. Nie ma sposobu na zmianę odchylenia +/- 5%.

- Jeśli kształt przychodzącej mocy jest „zbyt zanieczyszczony”, niektóre urządzenia Back-UPS mogą przełączać się na zasilanie akumulatorowe. Jest to najbardziej prawdopodobny problem, jeśli już potwierdzono, że napięcie wejściowe mieści się w dopuszczalnych granicach. Większość zasilaczy Back-UPS ma możliwość zmiany czułości na kształt mocy wejściowej z wysokiej na średnią, a nawet niską. Szczegółowe informacje na temat dostosowywania tego ustawienia można znaleźć w instrukcji obsługi.
.

Uwaga: Jeśli zakłócenia zasilania są krótkie, słyszalny może być sygnał dźwiękowy urządzenia tylko raz lub dwa razy.

2.) Zasilacz Back-UPS wszedł w stan niskiego naładowania akumulatora
• Ciągły sygnał dźwiękowy (świeci się żółta dioda LED zasilania akumulatorowego)

Uwaga: Bezpieczne wyłączenie nastąpi automatycznie w przypadku używania oprogramowania do zarządzania firmy APC.

3.)Przeciążenie pojemności
• Ciągły, jednostajny sygnał świetlny (czerwona dioda LED przeciążenia będzie podświetlana)

Jeśli zasilacz Back UPS emituje ciągły sygnał jednostajny, a zmniejszenie obciążenia nie rozwiąże problemu, należy wykonać następujące czynności:

1) Wyłącz zasilacz UPS.
2) Odłącz wszystkie urządzenia od zasilacza UPS
3) Odłącz zasilacz UPS od gniazdka ściennego
4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe), a następnie zwolnij przycisk przed końcem drugiego sygnału dźwiękowego.

W tym momencie zasilacz UPS przejdzie w stan akumulatorowy i będzie pracować prawidłowo lub będzie emitował ciągły sygnał jednostajny. Jeśli urządzenie nadal emituje ten sygnał, wskazuje to, że z powodu przeciążenia zasilacz UPS został trwale uszkodzony. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy APC, w celu wymiany lub odwiedź selektor zasilaczy UPS firmy APC .

4.) Autotest jednostki nie powiódł się
· Ciągły sygnał dźwiękowy przez jedną minutę; Powtarzaj co 5 godzin (świeci się dioda LED wymiany baterii)

Krok 1:
Należy sprawdzić, czy wewnętrzny akumulator zasilacza Back-UPS został podłączony. Instrukcje dotyczące sposobu wykonania znajdują się w instrukcji użytkowania.

Krok 2:
Należy sprawdzić, czy zasilacz UPS nie jest przeciążony (aby uzyskać informacje o mocy gniazd akumulatorowych, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika produktów Back-UPS). Firma APC zaleca podłączenie wyłącznie komputerów i monitorów w gniazdach zasilających z baterii, a inne urządzenia peryferyjne powinny zostać podłączone do gniazd "Tylko ochrona przeciwprzepięciowa" oznaczonych z tyłu zasilacza UPS. Listwy zasilające i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe NIE powinny być podłączone do żadnego UPS-a. Należy odłączyć nadmierne obciążenie od UPS. Z tej samej uwagi, jeśli produkt Back-UPS jest blisko pełnego naładowania (>80% mocy gniazd akumulatorowych), nie zaleca się używania go jako urządzenia nadrzędnego w celu włączenia zasilania. Zamiast tego podłącz zasilacz Back-UPS do zasilania systemu, umożliwiając przeprowadzenie auto-testu przed włączeniem podłączonego urządzenia. Można również pozostawić zasilacz Back-UPS włączony, a nigdy go nie wyłączać.

Krok 3:
Należy odłączyć zewnętrzny pakiet akumulatorów, jeśli jest używany. Należy wykonać auto-test, gdy zasilacz UPS jest w pełni naładowany (ładowanie bez przerw lub przełączenie na zasilanie akumulatorowe na 5 godzin) i podłączone jest normalne obciążenie. W tym celu, upewniając się, że produkt Back-UPS jest podłączony do ściany, naciśnij przycisk Wł./Wył. i przytrzymaj go przez około 4 sekundy, aż słyszalny będzie długi dźwięk. Dioda LED "On Battery" (świeci się na żółto), a dioda "On Line" (zielona) będzie migać. Ten test potrwa około 15 sekund i przyniesie jedno z 2 wyników: Jeżeli dioda LED wymiany baterii pozostanie podświetlona (urządzenie będzie sygnalizowało wyświetlenie awarii przez 1 całą minutę), należy wymienić baterię. Jeśli dioda LED wymiany akumulatora zostanie wyłączona, wtedy akumulator nie wymaga wymiany.


Krok 4: (Należy kontynuować tylko wtedy, gdy wskaźnik LED "krok 3" nie zostanie wyczyszczony)
Zasilacz Back-UPS jest objęty 2-letnią gwarancją z akumulatorem. Jeśli produkt Back-UPS został zakupiony w ciągu 2 lat, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy APC i postępować według kroków opisanych w tym dokumencie. Należy również podać dokładny numer części i numer seryjny znajdujący się u dołu systemu Back-UPS RS/XS.

Jeśli produkt Back-UPS nie jest objęty gwarancją fabryczną, użyj selektora akumulatorów zamiennych i modernizacyjnych do zasilaczy UPS , który oferuje opcję pogwarancyjną wymiany zużytego akumulatora lub wymiany nowego zasilacza Back-UPS marki APC.

5.) Wyłączanie dźwięków alarmów zasilacza UPS.

Zarządzanie ustawieniami dźwiękowych alarmów zasilacza UPS za pomocą funkcji wyciszania urządzenia (Back-UPS ES serii „M” i Back-UPS Pro)

Korzystanie z funkcji szybkiego wyciszania w urządzeniach Back-UPS ES serii M firmy APC w celu tymczasowego wyciszania alarmów:Wyciszanie alarmów dźwiękowych urządzenia Back-UPS Pro firmy APC za pomocą przycisku wyciszenia:


Zarządzanie ustawieniami alarmów dźwiękowych zasilacza UPS za pośrednictwem oprogramowania PowerChute Personal Edition
Krok 1:

Podłącz kabel komunikacyjny RJ45 zasilacza UPS do kabla USB pomiędzy zasilaczem UPS a komputerem. Upewnij się, że kabel USB jest włożony bezpośrednio do jednego z macierzystych portów USB komputera gospodarza. Do nawiązania połączenia nie należy używać koncentratorów ani kart USB dostępnych po rynku.

Krok 2:
Po wykryciu przez komputer „nowego urządzenia sprzętowego”, zainstaluj oprogramowanie PowerChute Personal Edition w obecnie obsługiwanym systemie operacyjnym.

Krok 3:
Po odpowiednim zainstalowaniu oprogramowania alarmy dźwiękowe zasilacza UPS można wyłączyć, uzyskując dostęp do sekcji „Konfiguracja powiadomień” na karcie „Konfiguracje” i zmieniając sekcję „Alarm zasilania akumulatorowego zasilacza Back-UPS”. W tym miejscu alarmy można włączać w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, wyłączać w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, wyłączać w określonych warunkach zasilacza UPS lub w okresach określonych przez klienta.

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Produkt:
BX800CI
Dowiedz się więcej
Produkt:
BX800CI