Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Data Center Operation: Capacity

Optymalizacja wydajności dzięki kompleksowemu modelowi centrum danych, który pozwala na efektywne przydzielanie mocy i właściwe skalowanie środowiska.

Symulacja, planowanie i optymalizacja pojemności i mocy infrastruktury w celu właściwego wyskalowania centrum danych

Zdjęcie produktu APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation: Capacity
 • Funkcje

  InfraStruXure Capacity przewiduje optymalne rozmieszczenie elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT montowanych w szafach, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na moc elektryczną, chłodzenie i przestrzeń fizyczną, a także kryteria zdefiniowane przez użytkownika, takie jak nadmiarowość i grupowanie według zastosowań sieciowych i biznesowych. Ogranicza ukryte, niewykorzystane rezerwy mocy poprzez optymalne wykorzystanie infrastruktury fizycznej, a ponadto pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów. Korzystając z wyrafinowanego mechanizmu modelowania bazującego na danych zbieranych w czasie rzeczywistym, InfraStruXure Capacity proaktywnie analizuje wpływ planowanych zmian przed ich wprowadzeniem, pozwalając na poprawę jakości procesów decyzyjnych i planistycznych dotyczących eksploatacji i rozwoju infrastruktury fizycznej.

  Korzyści

  Dostępność
  • Zmierzone parametry zasilania - Zapobieganie przeciążeniom poprzez graficzne uwidocznienie średniego i szczytowego poboru mocy i pomiar faktycznego zużycia w monitorowanych listwach zasilających APC.
  • Dostępna moc - Prezentacja dostępnej wydajności poprzez obliczanie rzeczywistego zużycia przestrzeni, zasilania i chłodzenia, dostępności portów sieciowych oraz limitów nośności podłóg i masy szaf w kontekście ograniczeń architektury centrum danych.
  • Raport o przestrzeni U - Prezentuje podręczny przegląd dostępnych przestrzeni U w centrum danych.
  • Strategie zarządzania mocą - Grupowanie sprzętu IT w celu dopasowania do potrzeb w zakresie dostępności i uniknięcia marnowania przestrzeni, mocy i wydajności chłodzenia.
  • Znakowanie klawiatury - Wprowadzanie informacji o lokalnych ograniczeniach poprzez dodawanie słów kluczowych do szaf i urządzeń w centrum danych.
  • Ścieżka zależności zasilania - Odwzorowywanie relacji i zależności między ścieżkami zasilania i systemami fizycznymi.
  • Prąd stały (DC) - Nasze rozwiązania wspomagają planowanie mocy zasilania prądem stałym i zarządzanie powiązanym ryzykiem, a także możliwość obsługi mieszanych infrastruktur zasilających (AC i DC). Dzięki temu menedżerzy centrum przetwarzania danych mogą modelować urządzenia zasilane prądem stałym w swoim ośrodku i lepiej planować dostępność mocy oraz ryzyko związane z torem zasilania DC.
  • Wsparcie dla pomieszczeń z instalacją elektryczną - Monitorowanie wydajności i planowanie zmian w scentralizowanych systemach zasilania, w obszarach poza głównym pomieszczeniem centrum danych.
  Ochrona
  • Dostęp dla wielu użytkowników - Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
  • Role użytkowników - Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
  • Dostęp "tylko do odczytu" - Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
  • Zabezpieczenie hasłem - Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
  Planowanie
  • Środowiska z podwyższoną podłogą - Bezpośredni dostęp do informacji o szybkości przepływu powietrza w przestrzeni wywiewnej umożliwia optymalne rozmieszczenie paneli perforowanych w pomieszczeniach z podwyższoną podłogą chłodzonych pod zwiększonym ciśnieniem.
  • Wskaźnik przechwytywania - Natychmiastowa wizualizacja dynamicznych zmian w przepływie powietrza w centrum danych na podstawie wskaźnika przechwytywania (Capture Index — CI) powietrza w gorących i chłodnych przejściach, umożliwiająca analizę skuteczności wykorzystania dostarczanego powietrza w czasie rzeczywistym.
  • Symulacja awarii urządzeń - Umożliwia operatorom centrum danych proaktywne określanie wpływu awarii urządzeń na aplikacje o newralgicznym znaczeniu.
  • Wpływ na działalność - Informuje o konsekwencjach awarii urządzeń instalowanych w szafie, pozwalając na szybkie zidentyfikowanie wpływu awarii na newralgiczne aplikacje.
  • Wpływ awarii infrastruktury na systemy IT - Newralgiczne znaczenia są interpretowane w kontekście ich wpływu na serwer, a zagrożone maszyny wirtualne są automatycznie migrowane na sprawne hosty.
  • Pomoc przy wyborze sprzętu IT - Szybkie określanie optymalnej lokalizacji nowego serwera z uwzględnieniem potrzeb w zakresie infrastruktury fizycznej.
  • Raporty dotyczące mocy - Prezentacja danych o mocy planowanej i rzeczywistej w jednym widoku, pozwalająca na szczegółowe planowanie przyszłego zapotrzebowania.
  • Analiza przepływu powietrza w 3D - Symulacja dowolnych scenariuszy chłodzenia w centrum danych i błyskawiczna wizualizacja wpływu chłodzenia na infrastrukturę.
  • Równoważenie obciążenia, 3-fazowe - Automatyczna dystrybucja i śledzenie poboru mocy urządzeń jedno- i trójfazowych, zapewniająca zrównoważenie obciążenia na trzech fazach systemu zasilania.
  • Analiza scenariuszy - Umożliwia wypróbowanie skutków planowanych zmian w centrum danych bez faktycznego modyfikowania danych w aktywnej aplikacji InfraStruxure Operations.
  Sprawność
  • Lokalizacja - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
  • Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe - Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
  • Wspólny model danych - Zapewnienie dostępności dojrzałych i zsynchronizowanych danych w całym cyklu życia centrum danych.
  Zarządzanie
  • Globalne wyszukiwanie zasobów - Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
  • Panel aktualizowany na żywo - Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
  • Niezależne od dostawcy - Możliwość modelowania danych o urządzeniach dowolnego dostawcy, a tym samym zgodność z istniejącymi środowiskami centrów danych.
  • Urządzenia niestandardowe - Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
  • Biblioteka zasobów - Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.

Dostępność produktów

Sprawdź dostępność produktów korzystając z aplikacji Produktnet.

Kontakt

Masz pytanie, chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z ekspertem Schneider Electric.

mySchneider App

Pobierz naszą aplikację mobilną i korzystaj ze wsparcia tam, gdzie akurat jesteś.

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.
Porównaj produkty: /