Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Enerlin'X Com'X

Serwery i rejestratory danych energetycznych

Rodzina EcoStruxure

Wieloaspektowa prezentacja danych o zużyciu energii pomaga w optymalizacji efektywności energetycznej

Enerlin'X Com'X
 • Funkcje

  Urządzenia Com’X zbierają dane dotyczące energii z całego budynku, a w szczególności z:
  >  urządzeń do dystrybucji zasilania (liczników, aparatury rozdzielczej) i inteligentnych rozdzielnic;
  > urządzeń do opomiarowania zużycia gazu, pary, powietrza lub wody
  > czujników temperatury i innych parametrów środowiskowych.

  Dostarczają dane w sieci lokalnej (LAN) lub do serwerów zdalnych, umożliwiając:
  > inteligentną wizualizację: w formie paneli kontrolnych, wykresów historycznych itd. dostępnych ze zwykłej przeglądarki WWW (Com’X510) lub zdalnie, dzięki usłudze Powerview Remote Access;
  >  zaawansowane przetwarzanie danych w rozwiązaniach StruxureWare™, takich jak usługa WWW Energy Operation, Power Monitoring Expert lub system zarządzania budynkiem (BMS) innej firm.
  Korzyści

  Zbieranie danych z maksymalnie 64 urządzeń rozproszonych, podłączonych do:
  > magistrali Modbus przez łącze szeregowe RS485;
  > magistrali Modbus przez sieć TCP/IP w technologii Ethernet;
  > bezprzewodowej sieci cyfrowej opartej na protokole Zigbee.
  Konfigurowalny interwał rejestrowania danych, od minuty do miesiąca.
  Przechowywanie danych przez kilka tygodni, a w przypadku modeli Com’X510 nawet przez 2 lata.

  Publikowanie danych przy wykorzystaniu istniejących infrastruktur: Ethernet lub Wifi, GPRS w miejscach z utrudnionym dostępem do sieci IT, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.
  Lokalna kopia zapasowa parametrów konfiguracji i przechowywanie danych na wypadek błędów w komunikacji.

  Szybka instalacja w rozdzielnicach elektrycznych ze względu na profil i możliwość zamocowania klipsem do szyny DIN.

  Szybka konfiguracja za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu HMI:
  > Automatyczne wykrywanie i przypisywanie adresu IP przez systemy operacyjne komputerów.
  > Automatyczne wykrywanie i rozpoznawanie urządzeń Schneider Electric w instalacji.
  > Ręczne tworzenie obiektów i konfigurowanie urządzeń innych firm.
  > Wybór danych, które mają być zbierane i publikowane na stronach WWW w formie dostępnej za pośrednictwem dowolnej standardowej przeglądarki.
  > Zaawansowane funkcje diagnostyczne i wspomagające rozwiązywanie problemów.

  Zastosowania

  Serwer danych energetycznych Com’X 510:
  autonomiczne i zintegrowane rozwiązanie do zarządzania energią

  > Szczególne dobrze nadaje się do budynków o powierzchni nieprzekraczającej 10 000 m kw.
  > Od razu po podłączeniu udostępnia szczegółowe i globalne ujęcie zużycia energii.
  > Przedstawia informacje w czytelnej i zrozumiałej formie, za pośrednictwem dobrze znanego interfejsu (przeglądarki WWW).
  > Wymaga tylko minimalnego poziomu inwestycji: nie trzeba instalować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania.
  > W kolejnych wersjach wprowadzone zostaną aplikacje i usługi zdalne Schneider Electric.

  Rejestrator danych energetycznych Com’X210:
  najszybsza droga do zarządzania energią w wielu ośrodkach i korzystania z usług online

  Ø Dostarcza partie danych gotowe do przetwarzania przez rozwiązania i usługi StruXureware.
  Ø Publikuje zebrane dane w chmurze Schneider Electric lub na innej platformie serwerowej.

  Galeria

  • Accessory: GPRS modem
  • Accessory: WiFi USB dongle

Dokumentacja produktu i oprogramowania do pobrania

Wyszukaj i pobierz dokumentację o produktach - katalogi, certyfikaty, pliki CAD i oprogramowanie.