Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

EasyLogic PM2000

EasyLogic PM2000 seria mierników mocy i energii

Łatwy wybór - najwyższa jakość pomiarów mocy i energii plus łatwość obsługi.

EasyLogic PM2000
 • Funkcje

  Oszczędzaj na  rachunkach za energię dzięki  niezawodnej sieci elektrycznej!
  Bezpieczenstwo dokładność, precyzja i niezbędne pomiary.

  • Niezędne pomiary: Odczytuj niezbędne parametry za pomocą
  jednego miernika - napięcie, prąd, moc, zapotrzebowanie, energia (czynna,
  bierna, pozorna), THD i harmoniczne, procent niesymetrii, zegar czasu
  obciążenia, zegar pracy miernika, zegar czasu pracy.

  • Klasa dokładności: Zgodnie z IEC 62053-21 klasa dokładności 1 oraz
  zgodnie z IEC 62053-22 klasa 0.5S (tylko dla energii) istotne dla
  dokładnego księgowania i bilansowania energii, alokacji kosztów i
  rozliczania najemców.

  • Dokładność pomiaru energii biernej IEC 62053-24 klasa 1.0: w celu
  zwiększenia precyzji naliczania kosztów energii nawet przy niskim
  współczynniku mocy, minimalizacja błedów oraz potencjalnych
  kosztownych kar.

  • Pomiar THD i pojedynczych harmonicznych do 15 lub 31 w różnych
  warunkach: monitorowanie harmonicznych w różnych warunkach
  eksploatacyjnych pomaga okreslić zawartość harmonicznych i przyczynę.

  • Wartosci min/max ze znacznikiem daty i czasu: znacznik czasu na
  najczęściej przeglądanych parametrach chwilowych (napięcia L-L,
  napięcia L-N, prądu A, mocy W,VA,VAR, wsp. mocy PF, częstotliwości Hz)
  pomaga w analizie sieci elektrycznej i lokalizacji nieprawidłowości.

  • Liczniki wskaźników: 2 konfigurowalne liczniki do własnego użytku (np.
  pomiar kgCO2/kWh lub taryfa na podstawie zużycia energii).

  • Zatrzask 12:00: dla dokładnych obliczen z odczytów z kilku odbiorów.
  Najczęściej przeglądane parametry (napięcie, prad, moc i energia) sa
  zapisywane o 12:00 i moga byc przegladane do 12:00 nastepnego dnia.

  • Wysoka czestotliwość próbkowania: 64 próbki/cykl dla sieci 50/60 Hz,
  istotne dla wykrycia i przechwycenia zdarzen wpływajacych na jakość
  mocy i dokładnosc pomiarów mierzonych parametrów elektrycznych.

  Korzyści

  Bezpieczenstwo i integralność danych

  • Ustawienia hasła: hasła konfigurowane poszczególnych pól zabezpieczaja przed nieuprawnionymi zmianami w konfiguracji
  oraz skasowaniem zapamietanych danych (energii, max zapotrzebowania, min/max). • Cyberbezpieczenstwo: zał/wył portu COM,
  aby chronic przed ewentualnym, nieuprawnionym u¿yciem i zwiekszyc
  mo¿liwosci obsługi oraz rozwiazywania problemów w sieci komunikacyjnej.
  • Odporny na ingerencje: opcjonalna pokrywa zacisków z uszczelka zabezpiecza przed ingerencja przy wejsciu sygnałowym zapewniajac intergralnosc danych.

  Opisy osiągnięć

  NOSPR i MCK w Katowicach

  Zaawansowane systemy zarządzania budynkiem, automatyki i BMS, spełniające restrykcyjne wymagania. Zobacz referencję

  Jesteśmy wszędzie!

  Wybrane obiekty z wdrożonymi systemami: BMS, automatyka budynkowa, system zarządzania budynkiem, KNX. Poznaj nas lepiej