Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

 

Wyłączniki różnicowoprądowe IDK

Stosowane do realizacji ochrony przed porażeniem prądem przede wszystkim w instalacjach obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wyłączniki różnoicowoprądowe przeznaczone do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym

Wyłączniki różnicowoprądowe IDK
 • Funkcje

  Wyłączniki różnicowoprądowe Acti 9ilDK, są skoordynowane do współpracy z wyłącznikami iC60, gwarantując pełne zabezpieczenie ludzi i urządzeń przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarem, zapewniając jednocześnie jeszcze lepszą niż dotąd ciągłość eksploatacji.

  VISI-SAFE: dla bezpiecznej eksploatacji i obsługi.
  • Klasa 2 izolacji: zachowane bezpieczeństwo obsługującego i niewykwalifikowanego personelu.
  • VisiTrip: wykrywa szybko zakłócenia na odpływie wyłącznika modułowego i skraca czas interwencji.
  • W pełni odporne, zabezpieczające urządzenie różnicowoprądowe: lepsza ciągłość pracy, szczególnie z nowym urządzeniem typu Si (superodporność) w zanieczyszczonych środowiskach i sieciach.
  • Opcjonalne akcesoria elektryczne i montażowe są te same co w przypadku gamy wyłączników Acti 9 iC60.
  • Zakres typów: 2- i 4-biegunowe
  • Prąd znamionowy: od 1 do 63 A
  • Si (superodporność), AC, A,
  • Czułość 30 mA: uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim (zgodnie z normą IEC 60364).
  • Czułości 100 mA, 300 mA, 500 mA i 1000 mA: dodatkowa ochrona od pożaru i przy dotyku pośrednim ( zgodnie z normą IEC 60364)
  • Wersja selektywna: zapewnia prawidłową selektywność pomiędzy różnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi i wyzwalanie urządzenia położonego najbliżej miejsca uszkodzenia.
  • Pełna koordynacja z wyłącznikami Acti 9 oraz Multi 9.
  • Zgodność z normą IEC EN 61008-1, potwierdzona przez krajowe i międzynarodowe instytucje certyfikująca.
  • Zdolność do zapewniania separacji zgodnie z normą przemysłową IEC/EN 60947-2
  • Napięcie pracy: do 400 V AC, napięcie znamionowe izolacji: 500 V.
  • Opcjonalne wyposażenie pomocnicze: wskaźnik stanu i wyzwolenia, wyzwalacz nadprądowy, wyzwalacz podnapięciowy, wyzwalacz nadnapięciowy.

   
  Korzyści

  Nowy typ wyłącznika różnicowo-prądowego dla sieci dystrybucji końcowej niskich napięć.
  • Podwyższona ciągłość zasilania z VisiTrip.
  • Podwyższona ochrona elektryczna z typem Si (superodporność).
  • Łatwość doboru dzięki logicznej numeracji katalogowej.
  • Prostota instalowania z zaciskami przyłączeniowymi zapewniającymi szybkie, ergonomiczne, bezpieczne (IP20B) i wytrzymałe podłączenie przewodów (moment dokręcania dwukrotnie większy od standardowego).
  • Przyjazny środowisku z zastosowaniem materiałów w 100% odzyskiwalnych i przetwarzalnych.

  Zastosowania

  Zabezpieczenie  w budownictwie przemysłowym i komercyjnym przed:
  • Porażeniem prądem elektrycznym (zgodnie z normą instalacyjną IEC 60364 i normami krajowymi).
  • Ryzykiem pożaru na skutek wystąpienia prądu upływu w budynkowych instalacjach elektrycznych.