Nasze marki

Wybierz swoją lokalizację

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązania

Rozwiązanie ICSS integruje system sterowania procesami i system bezpieczeństwa, zachowując pełną autonomię tego ostatniego. Jest więc przeciwieństwem tradycyjnego podejścia, w którym systemy te są odseparowane. ICSS steruje procesem produkcji za pośrednictwem rozproszonego systemu sterowania (DCS) i oprzyrządowanego systemu bezpieczeństwa (SIS) opartego na sprawdzonych rozwiązaniach Foxboro i Triconex, a także systemem detekcji ognia i gazu (FGS) oraz wysoce nienaruszalnym systemem ochrony przed nieprawidłowym ciśnieniem (HIPPS) w rafineriach ropy naftowej i zakładach petrochemicznych.
Procesy są monitorowane w formie wizualnych dzienników alarmów i zapisów historycznych. Operatorzy w czasie rzeczywistym otrzymują informacje potrzebne do podejmowania właściwych działań naprawczych. Jeśli mimo interwencji operatora wystąpi zakłócenie procesu, odpowiednie urządzenia procesowe zostaną automatycznie wyłączone przez wysoce zintegrowany interwencji i przywrócone do stanu bezpiecznego.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Elastyczne reagowanie na zmiany wejściowych zmiennych procesu, warunki eksploatacji i warunki w otoczeniu. > Integracja danych z kilku zakładów.
> Możliwość komunikacji z usługodawcami, generalnymi wykonawcami i posiadaczami praw do procesów.

Wyróżniona oferta: EcoStruxure™ Foxboro DCS

EcoStruxure Foxboro DCS (rozwinięcie systemu Foxboro Evo) jest innowacyjną rodziną odpornych na awarię, wysoce dostępnych komponentów sterujących, która konsoliduje newralgiczne informacje i stwarza operatorom nowe możliwości w sferze zapewnienia ciągłości działania. Możliwości tego rozwiązania wykraczają poza to, czego oczekujemy od tradycyjnego rozproszonego systemu sterowania (DCS): umożliwia ono bowiem strategiczną integrację następujących komponentów przemysłowego systemu sterowania: procesora sterującego o wysokiej dostępności, zaawansowanego podsystemu wejścia/wyjścia, wydajnego interfejsu HMI, zabezpieczeń cybernetycznych, zunifikowanych funkcji sterowania i bezpieczeństwa czołowych systemów EcoStruxure Triconex oraz inteligentnego, interaktywnego panelu konserwacji. > Dowiedz się więcej
> Przyszłościowa technologia pozostawiająca otwarte drzwi do ekonomicznego rozwoju. > Ochrona nienaruszalności i zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. > Wartościowe analizy operacyjne umożliwiające szybsze podejmowanie trafnych decyzji i osiąganie lepszej wydajności.

Wyróżniona oferta: Metodyka realizacji projektów automatyki FLEX

Metodyka, oparta na wielu dziesięcioleciach doświadczeń w realizacji projektów, umożliwia zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w projekcie o 30%, takie ułożenie harmonogramu, by system automatyki znalazł się poza jego ścieżką krytyczną, i zminimalizowanie ryzyka poprzez niemal całkowitą eliminację zmian w trakcie realizacji projektu. FLEX to innowacyjne podejście, w którym „dojrzewające” dane projektu wykorzystywane są od wczesnej fazy koncepcyjnej aż po końcowe szczegóły konstrukcji. W rezultacie możliwe jest bardziej korzystne zdefiniowanie kamieni milowych w projekcie i zastosowanie nowego podejścia do całej realizacji. > Więcej informacji
> Środowisko robocze do prac inżynierskich. > Szablony i reguły. > Inżynieria wirtualna. > Integracja z SPI. > Inteligentne obudowy. > Uniwersalne wejścia/wyjścia.

Wyróżniona oferta: Oprzyrządowane systemy bezpieczeństwa EcoStruxure™ Triconex

Triconex to system bezpieczeństwa, który jako jedyny jest wykorzystywany aż w 13 000 instalacji na świecie i od 30 lat służy poprawie bezpieczeństwa i jakości sterowania. > Więcej szczegółów
> Ochrona ludzi i mienia. > Zgodność z normami prawnymi, w tym z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. > Ograniczenie do minimum przestojów w procesie, co przekłada się na możliwość osiągania, a nawet przekraczania celów produkcyjnych. > Liczna kadra specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. funkcjonalnego, posiadających certyfikaty TUV. > Opatentowany, odporny na awarie sterownik o architekturze Triple-Modular-Redundant (TMR). > Największy udział w rynku systemów bezpieczeństwa procesów.

EcoStruxure™ Foxboro DCS — starter Twojego generatora zysków

Dowiedz się, w jaki sposób system EcoStruxure Foxboro DCS pomaga w bezpiecznym i mierzalnym podnoszeniu poziomu rentowności, pozwalając na uzyskanie 100-procentowego zwrotu z inwestycji w niecały rok.
 

Magelis XBT GT

Tekst domyślny

Historian

Tekst domyślny

Interlac

 

Modicon Quantum

Tekst domyślny

InTouch

Rozwiązania

Oferujemy rozproszony system sterowania (DCS), oprzyrządowany system bezpieczeństwa (SIS) oparty na sprawdzonych rozwiązaniach Triconex, system detekcji ognia i gazu (FGS) oraz wysoce nienaruszalny system ochrony przed nieprawidłowym ciśnieniem (HIPPS) — odpowiednie do skomplikowanych procesów w rafineriach ropy naftowej i zakładach petrochemicznych.
Wizualne dzienniki alarmów i zapisy historyczne wspomagają monitorowanie procesów. Operatorzy w czasie rzeczywistym otrzymują informacje potrzebne do podejmowania właściwych działań naprawczych. Jeśli mimo starań operatora wystąpi zakłócenie procesu, odpowiednie urządzenia procesowe zostaną automatycznie wyłączone przez wysoce zintegrowany system SIS i przywrócone do stanu bezpiecznego.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Bezproblemowa integracja systemów sterowania i bezpieczeństwa, która przekłada się na bardziej niezawodne działanie instalacji. > Eliminacja typowych awarii, które mogłyby przerwać proces.
> Mniejszy nakład prac inżynierskich dzięki wykorzystaniu wspólnego środowiska do konfiguracji obu systemów. > Krótszy czas potrzebny na odbiór techniczny.

Wyróżniona oferta: Tricon CX

Tricon CX to najbardziej zaawansowany system bezpieczeństwa Triconex. Każdy sterownik Tricon CX jest w stanie obsłużyć 31 szaf wejścia/wyjścia, 186 modułów wejścia/wyjścia i 5900 fizycznych wejść/wyjść. W jednej sieci równorzędnej można połączyć maksymalnie 254 węzły, co przekłada się na możliwość obsłużenia 1 500 000 fizycznych wejść/wyjść w architekturze TMR. > Dowiedz się więcej
> Wbudowane mechanizmy nienaruszalności i zapewnienia dostępności. > Odporność na awarie. > Duża pojemność — ponad 1 milion punktów wejścia/wyjścia. > Krótkie czasy skanowania (od 10 milisekund).
Dwaj mężczyźni w kaskach rozmawiają na platformie wiertniczej

Broszura

Tricon CX. Skuteczna ochrona ludzi, produkcji i zysków.

Tekst domyślny

Broszura

Nie dopuszczaj, by niebezpieczne warunki były przyczyną incydentów.

 

Magelis XBT GT

Tekst domyślny

Historian

Tekst domyślny

Interlac

 

Modicon Quantum

Rozwiązania

Process & Power integruje — bez użycia bram — systemy procesowe, bezpieczeństwa EMCS i iPMCC, wymagane w sektorze ropy naftowej i gazu. Rozwiązanie obejmuje także zunifikowane narzędzia inżynierskie, wspólny interfejs HMI i moduł menedżera zasobów, co przekłada się na uproszczenie pracy użytkownika końcowego i projektanta
Rozproszony system sterowania Foxboro EVO i system bezpieczeństwa Triconex przynoszą klientom wartość dodaną w postaci ułatwienia integracji inteligentnych systemów sterowania i niezawodności, tworząc bezpieczny, niezawodny ekosystem produkcji. Stoi za nimi idea uproszczenia poprzez wdrożenie efektywnej platformy o jednolitym wyglądzie i zachowaniu, zdolnej do sprawnego współdziałania i komunikacji.

Korzyści i cechy wyróżniające

> Bezproblemowa eksploatacja zakładu pod kontrolą DCS i EMCS. > Skrócenie prac inżynierskich i odbiorów. > Ułatwiona koordynacja w zakładzie, mniejsze wymagania co do miejsca fizycznego.
> Większa efektywność pracy operatorów. > Oszczędności na szkoleniach.

Wyróżniona oferta: Intelligent Power and Motor Control Center (iPMCC)

Atestowane rozwiązanie obejmujące instalację inteligentnych urządzeń, architekturę aplikacji i systemu, zalecenia dotyczące oprzewodowania, przewodniki inżynierskie i zapewnienie zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Oparte na niezawodnych architekturach komunikacji. > Dowiedz się więcej
> Niższe koszty i czas realizacji budowy. > Widoczność szczegółowych danych z instalacji niskiego napięcia i procesów — w dowolnym miejscu i czasie. > Optymalizacja efektywności energetycznej na podstawie szczegółowych i bezbłędnych informacji. > Konserwacja predykcyjna i proaktywne alarmowanie z możliwością natychmiastowego przekazywania wszystkich alarmów do odpowiednich użytkowników. > Kompleksowa integracja instalacji niskiego napięcia z zarządzaniem energią i automatyką sterowania.

Wyróżniona oferta: EcoStruxure™ Foxboro DCS

EcoStruxure Foxboro DCS (rozwinięcie systemu Foxboro Evo) jest innowacyjną rodziną odpornych na awarię, wysoce dostępnych komponentów sterujących, która konsoliduje newralgiczne informacje i stwarza operatorom nowe możliwości w sferze zapewnienia ciągłości działania. Możliwości tego rozwiązania wykraczają poza to, czego oczekujemy od tradycyjnego rozproszonego systemu sterowania (DCS): umożliwia ono bowiem strategiczną integrację następujących komponentów przemysłowego systemu sterowania: procesora sterującego o wysokiej dostępności, zaawansowanego podsystemu wejścia/wyjścia, wydajnego interfejsu HMI, zabezpieczeń cybernetycznych, zunifikowanych funkcji sterowania i bezpieczeństwa czołowych systemów EcoStruxure Triconex oraz inteligentnego, interaktywnego panelu konserwacji. > Więcej informacji
> Przyszłościowa technologia pozostawiająca otwarte drzwi do ekonomicznego rozwoju. > Ochrona nienaruszalności i zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. > Wartościowe analizy operacyjne umożliwiające szybsze podejmowanie trafnych decyzji i osiąganie lepszej wydajności.

Foxboro DCS

Zwiększaj rentowność swojej działalności, ograniczając ryzyko związane z ciągłością produkcji oraz zwiększając możliwości operacyjne dzięki dogłębnej wiedzy i nowoczesnym technologiom, które pomagają Twojej firmie adaptować się do zmian.

Broszura

Zintegrowane zarządzanie zasilaniem i procesem sprzyja efektywnej realizacji projektu i stabilnemu działaniu instalacji w zakładzie.
Więcej informacji
Tekst domyślny
 

Magelis XBT GT

 

Modicon Quantum

Tekst domyślny

Interlac

Tekst domyślny

InTouch

Tekst domyślny

Platforma systemowa

Tekst domyślny

Pozyskiwanie i inteligentna analiza danych

Tekst domyślny

Serwer informacyjny

Tekst domyślny

Simsci

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z pomocą techniczną

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.