Serbia
Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite svoju lokaciju
  • Default Alternative Text

    Uslovi korišćenja

Schneider Electric — politika privatnosti

Kada se povežete na naš sajt ili mu pristupite, saglasni ste da vas obavezuju opšti uslovi korišćenja navedeni niže, kao i specifični uslovi navedeni na pojedinačnim stranama ovog sajta koji se povremeno ažuriraju. Ako se ne slažete s ovim uslovima, odmah napustite sajt.

Ako nije drugačije naznačeno, ovaj websajt, njegov sadržaj, ime domena i URL: http://www.schneider-electric.com, http://www.schneiderelectric.com vlasništvo su:

Schneider Electric SE

Sedište kompanije: 
35, rue Joseph Monier 
92500 Rueil Malmaison, Francuska 
Pravni oblik: Evropska kompanija (deoničarsko društvo) sa odborom direktora 

Glavni urednik

Chris Leong
Direktor marketinga
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison, Francuska

Domaćin

Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison, Francuska
Telefon: +33 (0) 1 41 29 70 00
Faks: +33 (0) 1 41 29 71 00

1. Svrha ovog websajta:

Ovaj sajt, kao i njegov sadržaj, uključujući sve informacije, tekstove, grafike, slike, URL i ostali materijal služe u svrhu opšteg informisanja o kompaniji Schneider Electric.

2. Zaštitni znak i autorska prava

Marka Schneider Electric i sve registrovane marke kompanije Schneider Electric Industries SAS na koje se upućuje na ovom sajtu u vlasništvu su kompanije Schneider Electric SE i njenih podružnica. Oni se ne mogu koristiti ni u koju svrhu bez pisanog odobrenja vlasnika. Ovaj websajt i njegov sadržaj zaštićeni su, u skladu s Francuskim kodeksom intelektualne svojine (Code de la propriété intellectuelle français, u daljem tekstu: Kodeks), zakonima o autorskom pravu koja se odnose na tekstove, crteže i modele, kao i zakonom o zaštitnom znaku. Saglasni ste da ne umnožavate i ne presnimavate sav ili deo veb-sajta ili njegov sadržaj, osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu u skladu s Kodeksom, ni na kakav medijum bez pisane dozvole kompanije Schneider Electric. Saglasni ste da ne postavljate linkove ka websajtu ili njegovom sadržaju. Schneider Electric ne odobrava pravo niti licencu za lično, nekomercijalno korišćenje sajta ili njegovog sadržaja, osim neekskluzivne licence za konsultacije po principu „viđeno“ i na sopstveni rizik. Sva druga prava su zadržana.

Schneider Electric ne polaže pravo niti zastupa zaštitne znakove treće strane koji su vlasništvo njihovih vlasnika.

Za više informacija obratite se webmasteru na:
FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

3. Linkovi ka drugim sajtovima

Ovaj sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su ponuđeni radi lakšeg korišćenja, a ne kao odobravanje sadržaja tih sajtova od strane kompanije Schneider Electric. Schneider Electric ne odgovara za sadržaj webstrana i ne zastupa niti karantuje za sajtove ili materijalni sadržaj takvih websajtova.

4. Ažuriranje informacije 

Schneider Electric nastoji da obezbedi dostupnost sajta u svako doba. Međutim, možda nećete moći da pristupite sajtu ili ćete imati poteškoća zbog tehničkih problema ili tokom radova na održavanju ili nadogradnji. Pored toga, iako Schneider Electric nastoji da obezbedi ažurnost informacija na sajtu, on ne garantuje njihovu tačnost niti potpunost, bilo izričito bilo podrazumevano.

Sadržaj ovog sajta i sajtova kojima se može pristupiti putem URL mogu biti ispravljeni, izmenjeni ili ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Schneider Electric ne garantuje da je websajt i pristup njemu bezbedan niti da na sajtu nema virusa ili grešaka koji mogu dovesti do štete ili gubitka podataka. Sami snosite odgovornost za zaštitu svojih podataka od virusa.

Schneider Electric ne preuzima odgovornost za neposrednu, posebnu, posrednu ili posledičnu štetu bilo koje vrste ili bilo kog uzroka proizašlih iz vaše upotrebe ili nemogućnosti da pristupite sajtu.

5. Finansijske informacije i cena deonica

Informacije koje pruža ovaj websajt nisu namenjene niti će biti smatrane ponudom, pozivnicom ili podsticajem za ulaganje ili drugi vid poslovanja deonicama kompanije Schneider Electric SE ili drugim finansijskim instrumentima koje izdaje kompanija Schneider Electric niti predstavljaju ili čine savet ili preporuku u vezi s odlukom o ulaganju.

Cenu deonica objavljenu na strani Finansije ovog sajta dobavlja spoljna kompanija, pa Schneider Electric ne snosi odgovornost u vezi s kašnjenjem ili netačnošću podataka dostupnih na tom linku nad kojim nema uticaja. Ovaj sajt može sadržati linkove ka spoljnim sajtovima koji nisu pod kontrolom kompanije Schneider Electric. Schneider Electric ne snosi odgovornost za sadržaj tih sajtova.

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

SCHNEIDER ELECTRIC NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST NI PREMA JEDNOJ STRANI ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU, ČINJENIČNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA OVIM SAJTOM ILI POREKLOM SA OVOG SAJTA NITI UPOTREBOM OVOG SAJTA NITI SAJTA ILI RESURSA KOME SE PRISTUPA PREKO LINKA SA OVOG SAJTA NITI ZA PREUZIMANJE ILI PRISTUP MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT, PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENU ŠTEDNJU ILI GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA, NAROČITO ONDA KADA JE SCHNEIDER ELECTRIC IZRIČITO UKAZAO NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. OVO ISKLJUČENJE I ODRICANJE ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE PRAVNE RADNJE, BILO DA SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRESTUPU ILI DRUGIM PRAVNIM TEORIJAMA.

7. Poverljive i vlasničke informacije

Schneider Electric ne želi da prima poverljive niti vlasničke informacije od vas putem našeg websajta. Imajte na umu da će se za svaku informaciju ili materijal poslati kompaniji Schneider Electric smatrati da NISU poverljivi. Slanjem informacija i materijala kompaniji Schneider Electric dajete kompaniji Schneider Electric neopozivo ovlašćenje da neograničeno koristi, umnožava, prikazuje, izvodi, menja, prenosi i distribuira ove materijale ili informacije, i takođe ste saglasni da Schneider Electric ima slobodu da u bilo koju svrhu koristi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koje ste dostavili.

8. Problemi nadležnosti

Ako nije drugačije naznačeno, materijali na ovom websajtu izloženi su jedino u svrhu promocije proizvoda kompanije Schneider Electric. Schneider Electric ne jemči da su materijali ili proizvodi opisani na sajtu podesni ili dostupni na svim lokacijama.
Uslovi korišćenja podležu i tumače se prema francuskom zakonu bez obzira na odredbe međunarodnog privatnog prava. Ako bilo koja odredba ovog ugovora postane nezakonita, ništavna ili po bilo kom osnovu nesprovodiva, izuzima se iz ovih Uslova korišćenja ali ne utiče na važnost i sprovodivost ostalih odredaba. Ovo je celokupan ugovor između ugovornih strana koji se tiče predmeta ovog ugovora i ne može se menjati, osim pisanim putem uz potpis obeju strana.


Poslednja izmena: 29. septembar 2014.

The Chat is available now