Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Korišćenjem ovog alata potvrđujete da razumete i prihvatate sledeće uslove i odredbe: UGOVOR O POVERLJIVOSTI I NEPROMENLJIVOSTI ZA KORIŠĆENJE

Ove Schneider Electric informacije za unakrsno referenciranje proizvoda su zaštićene i primaocu se pružaju kao POVERLJIVE i NEPROMENLJIVE. Schneider Electric NAMENSKI SE ODRIČE SVIH IZRIČITIH ILI NAGOVEŠTENIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NAGOVEŠTENE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE I ODGOVARANJA ODREĐENOJ SVRSI. Iako je kompanija Schneider Electric preduzela komercijalno razumne radnje radi identifikovanja funkcionalno ekvivalentnih proizvoda, ne garantuje se da će oni biti ekvivalentni u skladu sa zahtevima dizajna, odgovaranja svrsi i funkcionalnosti. Schneider Electric ne snosi odgovornost za žalbe primaoca ili njegovih klijenata zasnovane na korišćenju informacija za unakrsno referenciranje proizvoda. Konkretno, primalac se slaže da će sve korisnike poslovnih alata za unakrsno referenciranje proizvoda obavestiti o tome koliko je važno da nezavisno verifikuju da proizvod izabran unakrsnim referenciranjem predstavlja odgovarajuću zamenu za drugi proizvod u okviru određene namene.

Imajte u vidu: Zamena proizvoda možda neće biti u potpunosti ista. Detalje o proizvodu potražite u Schneider Electric literaturi za proizvod i povezanoj dokumentaciji.
>
Ćaskajte sa nama

Da li imate pitanja ili trebate pomoć? Tu smo da vam pomognemo!