Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Pojednostavljeno upravljanje energijom

Transformisanje zgrada iz „sive“ u „zelenu“

Komercijalni objekti, industrijske i javne zgrade troše preko 60% električne energije na globalnom nivou i proizvode preko polovine svih globalnih emisija ugljen-dioksida. Digitalizacija energije transformiše poslovanje zgrade i pomaže da se postigne održivija budućnost.

Preuzmite dokument

Istražite našu seriju blogova

Šta je upravljanje energijom?

Otkrijte PowerTag za 60 sekundi

Proces digitalizacije napajanja zasnovan je na prikupljanju podataka o korišćenju energije, kvalitetu napajanja i performansama električnih resursa.

Postoje brojni različiti tipovi uređaja, kao što su PowerTag bežični senzori za energiju, koji mere potrošnju energije i omogućavaju merenje snage putem protokola za komunikaciju.

Softver Energy and Power Management System (EPMS) posebno je dizajniran da ispituje ove tipove uređaja preko lokalne mreže i da prikuplja informacije o energiji i napajanju. Ovi podaci služe kao osnova pomoću koje softver EPMS dalje obrađuje i predstavlja primenljive informacije putem specijalizovanih veb aplikacija za upravljanje napajanjem i energijom.
Saznajte više o PowerTag bežičnim senzorima za energiju