Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Ny undersökning: Ekonomin både drivkraft och hinder när fastighetsbolagen vill digitalisera

Nästan samtliga fastighetsbolag vill att deras fastigheter ska vara uppkopplade i högre grad än idag, och ekonomin är det som driver fastighetsbolagen att digitalisera. Samtidigt är avsaknad av ekonomiska resurser det största hindret i digitaliseringsresan. Det visar en ny undersökning som Navet Analytics har gjort på uppdrag av Schneider Electric. Undersökningsresultatet är sammanställt i rapporten ”Smarta fastigheter – trendrapport 2021”, en uppföljning på trendrapporterna från 2017 och 2019.

Undersökningen har genomförts bland driftschefer, energiansvariga, fastighetschefer och tekniska chefer i 125 privata, regionala och kommunala fastighetsbolag. Totalt 80 procent av de intervjuade har investerat i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och hantering av sina fastigheter de senaste tre åren, men nästan samtliga (95 procent) vill digitalisera mer.

Ekonomiska skäl är den främsta drivkraften till varför fastighetsbolagen har valt att investera i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och styrning. Samtidigt är avsaknad av ekonomiska resurser det största hindret för en snabbare utveckling och den främsta orsaken till att inte fler fastigheter är ännu mer uppkopplade än idag.

– Ett bevis på att AI ökar besparingspotentialen är att de som under en längre tid aktivt arbetat med energioptimering och därmed har nått sina besparingsmål, med AI nu upplever nya möjligheter till besparing, säger Björn Thulin, systemarkitekt på Schneider Electric. Datorkraften som jobbar dygnet runt med optimering tar hjälp av allt fler parametrar i sina algoritmer. Förr var det mest kompensering av börvärden i förhållande till utomhustemperaturen, sedan kom väderprognoser in i bilden och nu är det till och med livedata på antal personer i byggnader som kan påverka ventilationens luftomsättning. Äntligen ser man nyttan av de smarta sensorer som succesivt kommit att användas. Detta gynnar inte bara driftekonomin positivt utan också upplevelsen för fastigheters ”invånare”.

Undersökningen bekräftar trenden – energiövervakningslösningar är nästa stora satsning

Energiövervakning dominerar när det kommer till vilken inriktning nästa investering inom uppkopplade lösningar kommer att ha hos såväl kommunala och regionala fastighetsbolag som privata kontor, enligt undersökningen. Inom regionens fastigheter uppges kameraövervakning också vara en viktig framtida investering och inom kommunala fastigheter även investeringar inom värme/ventilation. Det kan handla om behovet av styrning och kvalitet av inomhusklimat och luftflöde i exempelvis skolor.

– Olika fastighetsägare har olika prioriteringar. Det finns en del skillnader mellan att äga och förvalta kommunala eller regionala fastigheter och kommersiella fastigheter. Planerna för ägande kan ofta ha ett längre tidsperspektiv när det gäller kommunala och regionala fastigheter, vilket ger större incitament att genomföra investeringar tidigt för att kunna tjäna in sin investering, säger Björn Thulin.

Ladda ner rapporten Smarta fastigheter – trendrapport 2021 här.

Om undersökningen

NAVET Analytics har på uppdrag av Schneider Electric genomfört en intervjubaserad

undersökning med fastighetsbolag, med fokus på smarta fastigheter och digitalisering.

Intervjuerna genomfördes i maj 2021. NAVET Analytics har gjort två liknande undersökningar, under 2017 och 2019, för Schneider Electric. Pressmeddelandet och rapporten presenterar därför utvecklingen över tid i ett antal frågor.

Totalt genomfördes 125 intervjuer och fördelningen redovisas i tabellen nedan:

Område

Antal företag

Privata kontor

64

Kommunala lokaler

53

Regionens lokaler

8

Totalt

125

 

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: