Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Publika hållbarhetsmål skyndar på utvecklingen – Ny rapport från Schneider Electric tar tempen på de internationella storföretagens hållbarhetsarbete

20/02/2019

Ladda ned PDF

93 procent av globala företag arbetar för att vara mer effektiva i sin energianvändning, en ökning med 12 procentenheter jämfört med föregående år. Allt fler företag väljer också att offentliggöra sina hållbarhetsmål – något som har visat sig positivt för både miljön och företagens resultat. Det är några av resultaten i en ny global rapport från Schneider Electric.

Solna, 20 februari 2019 – Schneider Electric presenterar rapporten Corporate Energy & Sustainability Progress Report 2019 om trender, hinder och drivkrafter som påverkar det globala näringslivets hållbarhetssatsningar inom bland annat energieffektivisering och övergången till förnybara energikällor. Rapporten, som bygger på en global undersökning som GreenBiz Research utfört på uppdrag av Schneider Electric, uppmärksammar bland annat hur publika hållbarhetsmål påskyndar utvecklingen och vad företagsledningar värderar högst när de ska ta beslut kring hållbarhetsinvesteringar.

Publika hållbarhetsmål påskyndar utvecklingen
Allt fler företag väljer att offentliggöra sina hållbarhetsmål och åtaganden. I undersökningen uppger nära 60 procent av de svarande att deras företag har delat sina mål med kunder, investerare eller andra parter. En knapp tredjedel uppger att de sätter upp sina mål själva medan ungefär lika många har anslutit sig till gemensamma avtal såsom ”RE100-avtalet” som syftar till att främja användandet av förnybara energikällor. Det är vanligare bland europeiska företag än nordamerikanska att offentliggöra sina mål.

Att offentliggöra sina hållbarhetsmål har visat sig vara positivt. De företag som gör det är mer benägna att implementera ny teknik, som eldrivna fordon och el från förnybara energikällor, vilket inte bara är bra för miljön utan även för plånboken. Dessa företag har 18 procent högre avkastning på eget kapital (ROE) än de som inte offentliggör sina mål och hela 67 procent högre avkastning än de som inte har några hållbarhetsmål över huvud taget.

– Dagens företagsledare är väl medvetna om att de måste ha en tydlig strategi för sitt hållbarhetsarbete. Att förbli passiv påverkar konkurrenskraften negativt vilket gör att de kommer anpassa sina verksamheter, minska sina utsläpp och effektivisera sin energianvändning oavsett vilka lagar och regler som i övrigt sätter press på dem, säger Tomas Gunnarsson, marknadskoordinator på Schneider Electric i Sverige.

Att kunna påvisa lönsamhet är nyckeln till att hållbarhetsprojekt genomförs
Den vanligaste förklaringen till att företag inte väljer att investera i ett hållbarhetsprojekt är att det saknas kapital. De svarande som uppger att de lyckats få igenom sina projekt internt uppger att nyckeln till framgången var att de kunde uppvisa en tydlig avkastningsplan (ROI). I över hälften av de lyckade fallen uppger de svarande att detta var anledningen. Tre av tio uppger att anledningen var tack vare ledningen i sig. Endast en av tio uppger att anledningen var att det fanns gott om finansiella medel.

Stor förbättringspotential inom dataanalys
Att analysera sin energianvändning och övriga data blir allt viktigare för att lyckas med sina hållbarhetssatsningar. Företagen samlar idag in mer data än någonsin, men uppvisar brister i analysarbetet. I genomsnitt samlar de in data från i huvudsak tre informationskällor: fakturor över energiförbrukning, följt av energihanteringssystem och kalkylark. Mer än hälften uppger dock att denna data inte är tillförlitlig. Företagen brister dessutom i sin förmåga att analysera data. Över 40 procent uppger att de saknar verktyg och kunskap för att kunna analysera data.

 

Att dela information och samarbeta mellan organisationernas olika delar uppges vara en framgångsfaktor för att lyckas. Det är dock en framgångsfaktor som få anammat. Bara drygt ett av fem företag delar all energi- och hållbarhetsdata till berörda parter internt. Lika många delar ingen data alls – här finns således stor förbättringspotential.

 

Hög miljömedvetenhet - men det finns fortfarande stor förbättringspotential överlag
93 procent av företagen arbetar för att vara mer effektiva i sin energianvändning och resurshantering, en ökning med 12 procentenheter jämfört med föregående års undersökning. Dessutom har användandet av ny teknik såsom kraftvärmeproduktion och energilagring i solcellsbatterier ökat med 11 procentenheter till 52 procent.

– För att vi ska nå klimatmålen måste vi dock anamma förnybar energi i ett sex gånger högre tempo jämfört med idag och här har företagen ett stort ansvar men vi är en bit på väg. Strax över 160 av världens ledande företag har redan bestämt sig för att övergå till 100 procent förnybar energi och anslutit till RE100-avtalet, säger Tomas Gunnarsson.

 

Undersökningens resultat i korthet:
93 procent av globala företag arbetar för att vara mer effektiva i sin energianvändning, en ökning med 12 procentenheter jämfört med 2018.

Nära 60 procent av företagen uppger att de har delat sina mål med kunder, investerare eller andra parter. 29 procent uppger att de sätter upp sina mål själva medan 28 procent anslutit sig till gemensamma avtal såsom ”RE100-avtalet” som syftar till att främja användandet av förnybara energikällor. Det är vanligare bland europeiska företag än nordamerikanska att offentliggöra målen (65 procent respektive 58 procent).

Av de företag som offentliggör sina hållbarhetsmål har 18 procent högre avkastning på eget kapital (ROE) än de som inte gör det och 67 procent högre än de som inte har några hållbarhetsmål alls.

Företagen samlar in data från tre huvudsakliga källor: fakturor över energiförbrukning (89 procent), energihanteringssystem (73 procent) och kalkylark (52 procent). Mer än hälften uppger dock att denna data inte är tillförlitlig och över 40 procent uppger att de saknar verktyg och kunskap för att kunna analysera data.

Endast 22 procent av företagen delar med sig av sin energi- och hållbarhetsdata till berörda parter internt. 21 procent delar ingen data alls.

Användandet av ny teknik som exempelvis energilagring i solcellsbatterier har ökat med 11 procentenheter till 52 procent.

 

 

Om undersökningen:
Rapporten Corporate Energy & Sustainability Progress Report 2019 har tagits fram för att få ökad förståelse kring hur stora organisationer köper energi, hanterar sitt behov, använder data,samt utvecklar och finansierar sina projekt inom energieffektivisering och minskad koldioxidanvändning. Insikterna i undersökningen kommer från en webbundersökning och telefonintervjuer utförda av GreenBiz Research. Totalt svarade 299 personer som jobbar med allt från inköp, hållbarhet och processhantering till styrelsearbete. De svarande företagen är verksamma inom; kommersiella fastigheter, utbildning, bank och finans, hälsa, industri, transport, hotell och restaurang, detaljhandel, och teknik. Företagen omsätter mer än 100 miljoner USD per år. 

  • Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider Electric till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla. www.se.com/se

Sverige

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.

Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.