Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric har lösning för lagstadgad laddinfrastruktur i byggnader

05/05/2020

Ladda ned PDF

Den 15 maj träder en ny lag i kraft i Sverige om krav på laddinfrastruktur i byggnader. Lagändringen innebär att det måste byggas in möjlighet att ladda elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. För att slippa omfattande installationer med kablar till olika parkeringsytor erbjuder Schneider Electric en kanalskena för eldistribution som enkelt kan kompletteras med nya laddpunkter varefter behovet växer.

Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och huvuddelen av de 16 miljoner ton koldioxid som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. En förutsättning för att skynda på omställningen till elbilar och därmed få ner utsläppen är fungerande laddinfrastruktur. I Sverige sker cirka 90 procent av laddningen av elfordon vid bostäder och arbetsplatser. Därför kompletteras nu plan- och bygglagen med nya regler som innebär att laddmöjlighet för elfordon ska byggas in vid nybyggnation och större renoveringar av parkeringar.

Reglerna ser olika ut för olika typer av byggnader:

  • Bostadshus med fler än tio parkeringsplatser måste ha el framdraget till samtliga platser. Laddpunkterna kan däremot installeras i ett senare skede.
  • Byggnader som inte är bostäder och har fler än tio parkeringsplatser ska ha minst en fysisk laddningspunkt och framdragen el till minst var femte parkeringsplats.

Kanalskena för eldistribution framtidssäkrar parkeringen

Istället för att dra fram kablar till parkeringsplatserna kan en kanalskena för eldistribution installeras i alla parkeringar under tak, vilket svarar upp mot lagkravet och gör det enkelt att komplettera med nya laddpunkter vartefter elbilsmarknaden växer. Skenan kan monteras på väggen eller i taket och har kapacitet för två uttag per meter.

– Fastighetsägare kan känna viss oro över lagkravet då det kan bli ett väldigt omfattande arbete att dra kabel till många olika ytor. En elektrisk kanalskena är enklare att installera, kostnadseffektiv och flexibel för framtidens behov, säger Dusko Tomic, Sales and Product Manager för eMobility på Schneider Electric.

Optimerad effektfördelning

För att elen ska användas optimalt och både räcka till befintliga funktioner i byggnaden och elbilsladdning kan Schneider Electric koppla in systemet EVlink LMS. Det kan ta emot data från såväl laddpunkter som andra uppkopplade funktioner i byggnaden och optimera elförsörjningen till olika funktioner efter kapacitet och behov.

Lagändringen om laddinfrastruktur i byggnader införs efter ett EU-direktiv och träder i kraft den 15 maj. Den 1 januari 2025 kommer också retroaktiva krav på laddningspunkter för befintliga byggnader som inte är avsedda för bostäder.

Läs mer:

Läs mer om följande lösningar från Schneider Electric:

EVlink laddstationer

Lastbalanseringssystemet EVlink LMS

Canalis kanalskena för eldistribution.

Fastighetsbolaget Galären var tidigt ute med ett framtidssäkrat garage, läs mer om det här.

Här är regeringens proposition om lagändringen

För mer information:

Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef på Schneider Electric, 073-086 56 64, malin.brant-lundin@se.com

  • Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingarwww.se.com/se.

Sverige

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.

Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.