Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Vasaloppet och Schneider Electric har kartlagt deltagarnas transporter: Elbilar till och från Vasaloppet kan minska koldioxidutsläppen med 3000 ton

20/04/2020

Ladda ned PDF

Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och huvuddelen av de 16 miljoner ton koldioxid som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Ett av Vasaloppets hållbarhetsmål är att minska klimatpåverkan från transporter. Som ett led i detta har deltagarnas resor till och från loppet kartlagts.

Vasaloppet har i många år jobbat aktivt med hållbarhet och ett av fokusområdena är att minska klimatpåverkan från resor och transporter till, från och under loppen.

– Vasaloppets vintervecka är ju beroende av snö och kyla så klimatfrågan är viktig för oss på många sätt. Att minska det klimatavtryck vi själva är med och bidrar till är både en av våra största utmaningar och ett av våra mest prioriterade mål, säger Mats Rylander, miljöansvarig Vasaloppet.

Dieseldriven bil klart vanligast

Undersökningen om åkarnas resor har gjorts som en del i Vasaloppets årliga åkarutvärdering, tillsammans med energispecialisten och mångåriga vasaloppssponsorn Schneider Electric. Resultatet visar att hela 75 procent tog sig till Vasaloppets vintervecka med bil. Nästan nio av tio av dessa bilar drevs av diesel (61%) eller bensin (26%). Nio procent kördes på förnybara drivmedel som biogas eller etanol, eller var hybrider. Endast en procent av bilarna var rena elbilar.

Det är ungefär samma förhållande som för personbilar i Sverige i stort. Av de fem miljoner personbilar som är i trafik i Sverige är ungefär 35 000 elbilar.

– Enligt våra beräkningar skulle koldioxidutsläppen från resorna till och från Vasaloppets vintervecka minska i storleksordningen 3000 ton, om alla bensin- och dieseldrivna bilar ersattes av elbilar. En avgörande faktor för att öka takten på övergången till elbilar är att det finns fungerande laddinfrastruktur i samhället. Vi jobbar aktivt med utvecklingen, både tekniskt och med budskapet att det finns färdiga lösningar, säger Dusko Tomic, Sales and Product Manager för eMobility på Schneider Electric.

Så tog sig åkarna till Vasaloppets vintervecka i mars 2020:

  • Bil: 75 %
  • Buss: 14 %
  • Tåg/pendeltåg: 9 %
  • Flyg: 1 %
  • Annat: 2 %

Deltagare som tog elbil eller laddhybrid till Vasaloppet kunde ladda gratis vid laddstolpar som Schneider Electric hade satt upp i närheten av målet i Mora. Målbilden är att utöka samarbetet och laddningsmöjligheterna i framtiden.

Läs mer:

Om fordonsstatistik hos SCB och hos elbilstatistik.se och om utsläpp av växthusgaser från personbilar hos SCB och Naturvårdsverket och utsläpp per mil hos Utsläppsrätt.se

Läs mer om Vasaloppet

Läs mer om EVlink elbilsladdare hos Schneider Electric

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av Upplevelseinstitutet via en webbenkät till slumpmässigt utvalda deltagare i Vasaloppets vintervecka i mars 2020. Underlaget har viktats mot det verkliga antalet deltagare som kom till start i de åtta loppen för att få fram ett vägt totalvärde för hela vinterveckan. 23 360 nettoutskick varav 5 527 kompletta svar ger en svarsfrekvens på 24 procent.

För mer information:

Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef på Schneider Electric, 073-086 56 64, malin.brant-lundin@se.com

Mats Rylander, miljöansvarig Vasaloppet, 0250-392 61, mats.rylander@vasaloppet.se

  • Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingarwww.se.com/se.

Sverige

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.

Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.