Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Avbrottsfri kraft, kyla och IT-rack

Mjukvara för datacenter

Vi hjälper dig med mjukvara för övervakning av datacenter. Det kan handla om att du ska få en överblick över ditt datacenter till att du själv ska styra eller konfigurera. Vi erbjuder DCIM och andra molnbaserade lösningar.

Drift

Skaffa dig en överblick av ditt datacenter eller få åtkomst för att själv kunna planera, optimera eller energioptimera. Skapa optimala datacenterlösningar enligt ert behov.

Bild av APC Brand Schneider Electric

Data Center Operation: Kapacitet

Planera och optimera utnyttjandet av den faktiska kapaciteten i den fysiska infrastrukturen genom en delad datorhallsmodell som gör det enklare att på ett effektivt sätt provisionera och dimensionera datorhallen. Simulering, planering och optimering av infrastrukturkapacitet för rätt storlek på datacentret

Visa produkter
Bild av APC Brand Schneider Electric

Data Center Operation: Ändring

Styrning av arbetsflöde medger enkel spårning och utförande av flytt, tillägg och ändringar av utrustning i datacenter. Fullt integrerad styrning av arbetsflöde för din fysiska IT infrastruktur

Visa produkter
Bild av APC Brand Schneider Electric

Data Center Operation: Energieffektivitet

Full insikt i kostnader för energianvändning och aktuell & historisk energieffektivitet för inrättningen, identifiering av effektivitetsförluster och möjliggörande av förbättrade PUE/DciE-värden på subsystemnivå. Intelligent PUE/DciE-analys på subsystemnivå

Visa produkter
Bild av APC Brand Schneider Electric

Data Center Operation: Optimera IT

Minska energianvändningen för IT-system genom långtgående optimering av serverutnyttjande för ökade prestanda hos datacentraler. Skaffa insikt om IT:s energiförbrukning och utnyttjande för att öka effektiviteten och minska kostnaderna

Visa produkter
Bild av APC Brand Schneider Electric

StruxureWare Data Center Operation

Omedelbar överblick över datacenterdrift genom inventoriehantering, effektiv energiförbrukning (PUE) kalkylatorer, realtidslarm och platsbaserad djupsökning. Resursstyrning och dokumentering av datacenteraktivitet genom inventoriehantering

Visa produkter
Bild av APC Brand Schneider Electric

Datacenterdrift: Serveråtkomst

Full åtkomst under serverns livstid och effektcykling för fjärrstyrning. En ren programvaruapplikation som eliminerar behovet av KVM maskinvaruomkopplare.

Visa produkter
Bild av APC Brand Schneider Electric

Data Center Operation: Kylning Optimera

Dynamisk eliminering av ”hot spots” (heta punkter) och energibesparing genom intelligent styrning av kylningen. Aktiv kylningsstyrning för optimal resursanvändning och energibesparing.

Visa produkter

Övervakning och styrning

En skalbart lösning för övervakning av datacenter som samlar in, organiserar och förmedlar kritiska varningar och nyckelinformation.

Mjukvarutjänster

Tjänster för att du ska få ut mest värde av din investering.

Webbportal

Portal för att enkelt ta del av värden och indikatorer som är viktiga för ditt datacenter.