Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Vad är Edge Computing?

Det finns flera sätt att lagra dina data - i ett datacenter (moln), på en hårddisk och i ett mikrodatacenter (Edge). 

Det senare är en del av Edge Computing, eftersom du faktiskt placerar din data på kanten av nätverket - nära platsen där den kommer att användas. 

Fördelen med Edge är att du får lägre latens, det vill säga snabbare åtkomst till dina data, eftersom den bokstavligen måste resa en kortare sträcka. Samtidigt får du hög säkerhetsnivå – jämförbart med den i stora datacenter.

Hur viktig är din data?

Ju viktigare data är för ditt företag, desto viktigare är det överväga var du lägger dina affärskritiska data.

Var lagrar du kritisk data?

Många företag gör misstaget att förvara sina mest affärskritiska data på samma sätt som de förvarar sin golvmopp, utan att ha säkerhetsoptimerat de fysiska ramarna.

Detta är ett mikrodatacenter

Vi förklarar vad ett mikrodatacenter är och hur det kan användas för att lagra dina kritiska data.
Two people in a data center

Att lösa utmaningarna med Edge Computing

I takt med att användningen av molnet ökar så ökar också kraven på den fysiska infrastruktur som blir kvar på site – den datan kräver samma säkerhet och har samma krav på konstant tillgänglighet som den som placerats i ett datacenter. I vår White Paper, nr 277, "Solving Edge Computing Infrastructure Challenges" förklarar vi bland annat:

  • Vad som är viktigt att tänka på i en distribuerad IT miljö
  • Fördelar med strategiska partnerskap
  • De viktigaste beståndsdelarna för en effektiv mikrodatacenterlösning
  • Hur en molnbaserad övervakningsarkitektur förenklar den dagliga driften
Ladda ned rapporten (EN) Öppnas i nytt fönster

Modern utbildning behöver toppmodern IT-infrastruktur

I moderna utbildningssystem förlitar sig lärare på webbaserade verktyg och anslutningsmöjligheter för att utbilda morgondagens ledare. SISAB (Skolfastigheter I Stockholm AB) äger och förvaltar de flesta av Stockholms 2500 skolbyggnader som tar emot omkring 200 000 barn dagligen. Precis som andra moderna skolsystem kräver kvaliteten på undervisningen att Edge-databehandlingen är flexibel.
Edge Computing hjälper svenska skolor att bli bäst i klassen
man with tablet in hand

Håll dig informerad

Följ vad som händer i branschen och registrera dig för nyhetsbrevet.

Få råd

Vill du veta mer om hur du kan optimera hanteringen av distribuerad IT för din verksamhet? Vår specialist Patric Jönsson svarar på dina frågor.

Varför Edge Computing?

Föreställ dig att du står i kö i mataffären och måste vänta i flera sekunder varje gång en vara skannas in. Om mataffärens kritiska data fanns placerad i molnet skulle detta mycket väl kunna vara verklighet. Därför är Edge Computing ett nödvändigt komplement till molnet. För alla verksamheter. Det kallas Edge eftersom du faktiskt lägger dina data på kanten av nätverket - så nära användaren som möjligt. Fördelen är att du får snabbare åtkomst till dina data då den bokstavligen behöver färdas en kortare sträcka.

Du är kundens rådgivare

Som IT-återförsäljare säljer du inte bara hårdvara till kunderna. Du är även deras rådgivare.

Några tips för datalagring

Vi är riktigt bra på att ta hand om våra dyraste ägodelar, men ändå gör många företag misstaget att bara ha rackskåpet stående i städskrubben eller källaren utan att ha säkerhetsoptimerat ramverket runt omkring.

Nya krav på IT-installationer

All undervisning och alla grupparbeten har gradvis digitaliserats under corona, vilket ställer högre krav på skolornas IT-installationer. Som IT-återförsäljare innebär det att du får en ny roll.

Ökat behov av Edge Computing

Med ett ökande IoT-behov blir Edge Computing en nödvändighet för kunna hantera problemställningar som latens, bandbredd och datasäkerhet. Du kan läsa mer i vårt rapport "The Drivers and Benefits of Edge Computing".
Ladda ned rapporten Öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.

Vad är IoT Edge och Edge Computing? 

Var och en av oss kan peka på ny teknik som förändrat våra liv jämfört med hur det var tidigare. Fjärrkontrollen till TVn. PC eller Mac. Att streama musik och video. För företag och verksamheter omfattar den disruptiva tekniken mobilitet, analyser, IoT, IoT Edge och, sist men inte minst, molnet (cloud). Molnet var och är fortfarande stort. Fenomenet cloud computing ledde till digitala tjänster som förändrade våra liv, såsom en nyskapad Netflix-affärsmodell. Det utlöste också en våg där företag började flytta IT-applikationer till molnet för att uppnå högre skalbar databehandling, lägre kostnad för datalagring och enklare tillgång till data. 

Nu, mer än ett årtionde senare, ser vi något annorlunda på molnet eller ”den stora hjärnan” i IT-ekosystemet. Visst behöver vi molnet, särskilt för att kunna bearbeta stora datamängder för att bygga, testa och förfina våra AI-modeller. Men ligger det i företagens och verksamheternas intresse att flytta allt till molnet? Kritiska miljöer som gruvindustri och produktionsindustri med krav på snabb responstid eller kritiska anläggningar som sjukhus, kommer förmodligen inte flyttas dit. 

"Varje stor hjärna måste kompletteras med starka reflexer som är snabba, tydliga och överordnade. Det är IoT Edge.” 

Edge Computing innebär att slippa sega nätverk och långa responstider 

IoT Edge blir relevant i de fall när beslut måste fattas i samma hastighet som en reflex. Genom närhet till datakällan minimeras långa responstider. Edge Computing-enheter som möjliggör det snabba beslutsfattandet kan vara alltifrån små handhållna enheter till Edge Computing gateways. Även självkörande bilar kan betraktas som stora och sofistikerad Edge-enheter. Bilens hjärna kan inte vara i molnet utan reflexen måste komma direkt från bilen. Alla Edge-enheter gör det möjligt att använda lokal realtidsinformation för att förbättra övervakningen och kontrollen av effektivitets-, driftsäkerhets- och säkerhetsriskparametrar. Tänk dig exempelvis att bilen ska köra över ett övergångsställe där någon oväntat springer över – reaktionsförmågan måste då vara momentan för att kunna förhindra olyckor i ett sådant ögonblick. Av den anledningen måste dessa kritiska ”förmågor” hanteras i Edge-enheten i bilen. Andra applikationer, som exempelvis kartinformation, kan finnas i molnet. För att räkna ut bästa färdvägen bör dock Edge-enheterna, bilarna, skicka relevant trafikinformation till den stora hjärnan, molnet. 

Vad kan då dessa enheter berätta för oss baserat på realtidsdata som de samlar in från sensorer? 

Jag pratar inte om ett moln vs ett Edge-scenario. Det som behövs är en hybridlösning. Faktum är att Gartner förutspår att 75% av all data kommer behandlas med Edge Computing före 2022 [i]. IoT gör det möjligt att skapa ett konstant informationsflöde där data från Edge-enheter - det vill säga antingen lokalt, on premise, eller helt via fjärr – kan föras vidare till molnbaserade applikationer och / eller kan föra vidare relevant data till molnet för avancerad analys. Molnet behöver Edge och samtidigt behöver Edge molnet (där du tränar AI-modellerna som körs i IoT-Edge). 

Edge Computing, en balansgång 

Målet är att hitta den rätta balansen mellan vad som ska ligga i Edge mot vad som ska ligga i molnet (antingen offentligt eller privat). En IoT-Edge-strategi är relevant i bland annat följande sammanhang:

Med dagens intelligenta sensorer och enheter ges det möjligheter att få realtidsinformation som tidigare var omöjlig att få tag på eller som krävde flera mantimmar för att få ut ett momentant värde. Genom att samla denna data och analysera den kan potentiella problem identifieras långt innan de påverkar exempelvis maskinen i produktionsanläggningen. Istället för att analysera ett redan känt problem kan Edge-modeller analysera en tendens eller avvikelse. Det möjliggör ett proaktivt servicearbete och inte bara ett reaktivt. Följderna av detta är ökad produktivitet och reducerat antal akuta stopp. Samtidigt kan anläggningar med dålig uppkoppling eller som ligger avlägset till hanteras på ett effektivt sätt. Med en Edge-lösning säkerställs samma kvalitet på analyserna och servicetekniker behöver endast åka ut på plats när avvikelser detekterats. Det skapar en möjlighet till bättre service och optimerade servicekostnader. 

IoT-Edge spelar också en stor roll i att driva hållbarhet. Exempelvis vid lösningar med så kallade microgrid eller i smarta fastigheter, som behöver lokal analys för att optimera byggnadens energianvändning när som helst. Vårt innovationscenter i Lund har moderniserats enligt dessa principer och bygger på vår IoT-plattform EcoStruxure™. Smarta elcentraler, som Edge-enheter, möjliggör ett distribuerat energihanteringsscenario och mer hållbara byggnader. Ett öppet och skalbart system för fastighetsautomation kan agera som en Edge-lösning för att driva fastigheten på ett optimalt och hållbart sätt. 

Affärsnyttan med IoT Edge och Edge Computing

Gartner förutspår att 75% av data kommer att behandlas till "Edge" före 2022. [i] Det finns många aspekter att ta ställning till gällande affärsnytta kopplad till fördelningen av data mellan Edge och molnet, exempelvis integrering av den fysiska IT-infrastrukturen för att fånga upp lokal data i Edge Computing. 


[i] van der Meulen, Rob, Gartner, “What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders, Gartner. October 2017. (updated October 3, 2018 to reflect new research).