Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Default Alternative Text

    Vindkraftslösningar

    Tillhandahåller en effektiv och komplett elektrisk infrastruktur som förverkligar högre produktivitet och mindre underhåll under hela livscykeln för utrustningen.

    + Lifecycle Services

Vindkraftverkslösningar: Huvudströmkrets

Maximal effektivitet för att förbättra din energiskörd. Vindspecifika produkter ger ökad tillförlitlighet och säkerhet för din huvudströmkrets.

Ungt underhållsteknikerteam jobbar i vindkraftspark i solnedgången.

Lösning och fördelar

Vårt breda produktutbud, från Masterpact MTZ lågspänningskretsbrytare och Tesys F-kontaktor till mellanspänningsställverk, har konstruerats för att tåla stränga miljöer som i maskinhuset på ett vindkraftverk. Våra lösningar kan installeras i vindkraftverk upp till 4 000 meter över havet och i temperaturer mellan -40 och +50 °C. De efterlever alla tillämpliga standarder och uppfyller alla krav för nätverk.

> Minskar stilleståndstiden och ökar livslängden på din utrustning. 
> Sänker både ditt kapital och driftskostnader med upp till 25 % genom effektfaktorkorrigering och övertonsminskning
> Ökar säkerheten genom kontinuerlig temperaturövervakning och identifiering av onormal temperatur
> Ökar säkerheten med integrerade ställverk och transformatorunderstationer

Vindkraftverkslösningar: Extra krets

Från paneler till överspänningsskydd har Schneider Electric alla delar du behöver. De tål alla garanterat de tuffa förhållandena i ett vindkraftverk, och de ger dig alla de garantier som krävs när det gäller säkerhet, uppgraderingsbarhet och kostnadskontroll.

Vindkraftverk på gräsbevuxet fält i soluppgången mot molntäckt himmel.

Lösning och fördelar

Vår expertis inom automation och eldistribution har resulterat i en fullständigt anpassad vindkraftverkslösning som inkluderar det som passar bäst för alla dina extra kretsar.

> Paneler som är säkra och pålitliga.
> HMI som är kostnadseffektivt, med hög anslutningskapacitet.
> Styrning och signalering är både kompakt och lättanvänd.
> Överspänningsskydd för pålitlig, säker och ren energi.
> Noggranna och pålitliga startmotorer, mjukstartare och frekevensomvandlare.

Vindkraftverkslösningar: Styrning av kraftverket

Ett vindkraftverks säkerhet och effektivitet kräver heltäckande automatiserade styrsystem, reservkraftförsörjning och alla sensorer eller detektorer.

Två vindparkstekniker står vid foten av ett vindkraftverk och kontrollerar övervakningen på en bärbar dator och en surfplatta.

Lösning och fördelar

Du får fullständig kontroll över turbinen med en kompakt, robust kombination av en programmerbar logikstyrenhet (PLC) och UPS. Den har låg strömförbrukning, körs även när ingen vindenergi samlas och kan enkelt ändras eller uppgraderas.

> Mjuk och smidig nedstängning av turbin, övervakning och styrsystem.
> Fångar status-/feldata under driftstopp.
> Minskar underhållskostnaderna, förbättrar tillförlitligheten, förenklar felsökningen.
> Förbättrad säkerhet för turbin, elnät och personal.

Vindparkslösningar: MV-insamling

När du har mer än en turbin måste skördad energi samlas in innan den överförs till kraftstationen. För att göra det så säkert och effektivt som möjligt, behöver vindparksoperatörer ett system för MV-insamling.

Vindkraft i de höga bergen.

Lösning och fördelar

Schneider Electric har lång erfarenhet på offshore-marknaden, med referenser till över 100 vindparker bara i norra Europa. Vi har arbetat med havsbaserad vindutveckling i 8 år och har över 5 000 installerade paneler. Vi tillhandahåller skräddarsydd MV-LV förkonstruerad, förvaliderad arkitektur som är smartare att driva och sköta. Det här hjälper dig att snabba på leveransen av ditt projekt med ett enkelt utförande.

> Isolerat ställverk för att optimera elinstallationen, förbättra prestanda och ge bättre servicekontinuitet.
> Mycket effektiva och tillförlitliga särskilda transformatorer för vindkraft
> Anpassade, prefabricerade understationer för att förbättra nätverkets effektivitet och maximera elproduktionen.
> En komplett elinstallation för att bättre hantera underhållskostnaderna.
> Resursövervakning och optimering av underhållsplanen

Vindparkslösningar: Anslutning till elnätet

Anslutning av enheten till elnätet för med sig en unik uppsättning utmaningar: överspänningar, spänningsfall, distorsioner och, naturligtvis, stränga krav enligt nätverkskoder. Även små ändringar i strömflöden kan utlösa effektbrytare, skicka större laster till angränsande ledningar och orsaka kedjereaktionsfel.

Två tekniker går tillsammans i vindkraftspark.

Lösning och fördelar

Vi tillhandahåller lösningen som lindrar elnätsångesten. Den ger dig den optimerade tillförlitlighet du behöver och garanterar 99,5 % tillgänglighet. Lösningen börjar med SF6-isolerat ställverk i metallhölje som är utformat för att garantera maximal säkerhet i en miljö med begränsat utrymme. Dess konstruktion garanterar också att det inte påverkas av miljön, vilket möjliggör en överlägsen driftskontinuitet. När det gäller kraven i nätverkskoder, konstruerar och tillhandahåller vi allt du behöver för efterlevnaden, från fasta effektfaktorlösningar för LV och MV till system för realtidskompensering.

> Upp till 25 % minskning kan ofta uppnås i både kapital- och driftskostnader
> Betydande minskning i avbrottstid
> Ökad livslängd för utrustningen
> Minimerade systemförluster och behovsanpassad kraft
> Minskad överbelastning på elsystemet, vilket frigör användbar kapacitet
> Minskad effektfaktor för låga övertoner

Hitta produkter och lösningar

Vindparkslösningar: Centraliserad övervakning

Vindparker är komplexa installationer att driva, särskilt när flera anläggningar är inblandade. Så när slutresultatet beror på din förmåga att korrekt hantera den övergripande hälsan och produktiviteten hos turbinerna behöver du mer än välgrundade gissningar.

Affärspartner har ett möte med vindkraftstekniker.

Lösning och fördelar

Schneider Electrics övervakningslösning ger dig en samlad vy över alla dina vindparksbehov, inklusive energimätning som kan skryta med den högsta noggrannheten i branschen. Genom att förse dig med ett omfattande utbud av konsultationsalternativ och tjänster genom hela livscykeln för ditt projekt, blir Schneider en partner du kan räkna med.

> Optimera elproduktion och underhållskostnader
> Förhindra strömavbrott
> Säkerställ skydd av din utrustning
> Förbättra tillförlitligheten hos elektriska system och tillgångar
> Maximera avkastningen på investeringar
> Minska reaktionstiden i händelse av fel på en anläggning
> Sänk driftkostnaderna

Hitta produkter och lösningar