Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text

  Green Premium, RoHS och Reach

  Tänk grönt. Nå dina effektivitetsmål och överskrid branschstandarderna (RoHS-direktivet, Reach-förordningen, transparens genom ett PEP-dokument (Product Environmental Profile) + anvisningar för slutet av livscykeln (EoLI)). Allt tack vare en unik miljömärkning.

  Hitta Green Premium produkter Titta på video
 • Green Premium, många fördelar Berättelsen om Green Premium

  Vår Green Premium ecolabel ger komplett miljöinformation till alla från hemägare, fastighetschefer, arkitekter till våra leverantörer och maskintillverkarpartners.

man inspecting wiring, machine solutions, industrial controls

Utmaningar

Hemma vill du ha certifierade elprodukter som är säkra för din familj och för miljön. 

På jobbet siktar du på att förbättra din verksamhets miljöavtryck samt även ge komplett information för att möta dina kunders behov.

Detta är Green Premium

 • Default Alternative Text 360° miljöinformation om Schneider Electrics produkter.
 • Blue tested validated icon Minimal användning av farliga substanser i enlighet med reglerna (RoHS, REACh).
 • Blue leaf icon Ett löfte om en hållbar och miljövänlig prestanda.
 • Blue mobile device icon Miljödokument (PEPs) för enkel beräkning koldioxidavtryck.
 • Blue search icon Det enklaste sättet att hitta information om dina produkter.
 • Default Alternative Text Skrotningsinstruktioner för reducerad kostnad och optimerad återvinning.
 • RoHS direktivet

  EUs direktiv för begränsning av farliga substanser (Restriction of Hazardous Substances directive) efterfrågar avskaffandet av farliga kemiska substanser som finns t.ex i effektbrytare, strömbrytare och uttag.
 • REACh bestämmelserna

  Denna EU-förordning reglerar användadet av kemikalier som kan vara skadliga för mänsklig hälsa och miljön. Den kräver att producenter utvecklar planer för att ersätta ämnen som är särskilt farliga (SVHC - Substances of Very High Concern).
 • Miljöprofil

  Miljödokument så som PEP (Product Environmental Profile) ger detaljerad information om miljöaspekten av varje produkt och dess råmaterial.

 • Skrotningsinstruktioner

  Skrotningsinstruktioner ger din en komplett guide hur en produkt ska tas om hand om samt återvinnas vilket hjälper till att minska miljöpåverkan.

Vårt åtagande

 • Cyclists riding along a field with wind turbines, renewable energy
  Motverka klimatförändringen
 • Cityscape from aeiral view, smart city, smart buildings
  Bevara ändliga resurser
 • man in kitchen cutting vegetable while woman is looking on in their energy efficient home
  Minimera påverkan på människans hälsa