Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
12.4 Pravica CCPA do seznanitve z razkritji
Kategorija osebnih podatkov in elementov reprezentativnih podatkov
Namen zbiranja in deljenja osebnih podatkov
Kategorije tretjih oseb, ki jim je razkrita ta vrsta osebnih podatkov za poslovne namene
Kontaktni podatki: ime; uporabniško ime; poštni naslov; e-poštni naslov; telefonska številka; številka mobilnega telefona Na podlagi te vrste podatkov identificiramo uporabnike in komuniciramo z njimi, med drugim za naslednje namene: pošiljanje sporočil o transakcijah (kot so potrditve); pošiljanje trženjskih sporočil, anket in povabil; prilagajanje naših sporočil in zagotavljanje storitev za stranke za naše vsakodnevne poslovne namene.³ To vrsto podatkov lahko razkrijemo našim povezanim podjetjem in ponudnikom storitev, vključno s podjetji na družbenih omrežjih, ki podatke uporabljajo samo za ugotavljanje, katere naše stranke uporabljajo njihove platforme, da vam lahko na platformi ponudimo oglase. Tretjim osebam, ki dostavljajo naša sporočila, kot so poštne storitve in kurirji; tretjim osebam, ki nam pomagajo pri higieni in izpolnjevanju naslovov; drugim tretjim osebam, kot to zahteva zakonodaja.
Podatki o odnosih: osebne značilnosti in želje, kot so starostni razpon, zakonski in družinski status; podatki o programih zvestobe in nagrajevanja; demografski podatki o gospodinjstvih, vključno s popisom prebivalstva; podatki iz profilov na družbenih omrežjih; hobiji in zanimanja. To vrsto podatkov uporabljamo za naslednje namene: za boljše razumevanje posameznega uporabnika in na splošno boljše razumevanje strank; za razvoj in izboljšanje izdelkov in storitev; za prepoznavanje možnih strank; za interne poslovne namene, kot so nadzor kakovosti, usposabljanje in analiza; za naše vsakodnevne poslovne namene. To vrsto podatkov lahko razkrijemo našim povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ter: tretjim osebam, s katerimi imamo skupne tržne in podobne dogovore; našim odvetnikom, revizorjem in svetovalcem; drugim tretjim osebam, kot to zahteva zakonodaja.
Podatki o transakcijah in komunikaciji: podatki o računih in z njimi povezani zapisi; zapisi o uporabi naših spletnih strani in aplikacij; podatki o preverjanju pristnosti (gesla, varnostna vprašanja računov); zapisi o storitvah za stranke; dnevniki obiskovalcev. To vrsto podatkov uporabljamo za naslednje namene: izpolnjevanje poslovnih odnosov z uporabniki, vključno s storitvami za stranke; vodenje evidenc in skladnost s predpisi, vključno z reševanjem sporov; za notranje poslovne namene, kot so finance, nadzor kakovosti, usposabljanje, poročanje in analiza; za upravljanje tveganj, preprečevanje goljufij in podobne namene; za naše vsakodnevne poslovne namene. To vrsto podatkov lahko razkrijemo našim povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ter: tretjim osebam, s katerimi imamo skupne dogovore o trženju in podobne dogovore; tretjim osebam, če je potrebno za dokončanje transakcij, vključno z dostavnimi podjetji, zastopniki in proizvajalci; našim odvetnikom, revizorjem in svetovalcem v zvezi z njihovimi revizijami podjetja Schneider Electric, drugim tretjim osebam, kot to zahteva zakonodaja.
Privzeti in izpeljani podatki: težnje, lastnosti in/ali rezultati, ki jih ustvarijo interni programi za analizo. Privzete podatke uporabljamo skupaj z drugimi podatki o odnosih, in sicer za naslednje namene: za boljše razumevanje posameznega uporabnika in na splošno boljše razumevanje strank; za razvoj in izboljšanje izdelkov in storitev; za notranje poslovne namene, kot so nadzor kakovosti, usposabljanje in analiza; za naše vsakdanje poslovne namene. To vrsto podatkov lahko razkrijemo našim povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ter: tretjim osebam, s katerimi imamo skupne dogovore o trženju; našim odvetnikom, revizorjem in svetovalcem; drugim tretjim osebam, kot to zahteva zakonodaja.
Spletne in tehnične informacije: naslov IP; identifikatorji in lastnosti naprave; ID za oglaševanje; dnevniki spletnih strežnikov; lastni piškotki; piškotki tretjih oseb; spletni signali, prosojne datoteke GIF, oznake iz slikovnih pik; zapisi dnevnika strežnika; zapisi dnevnika dejavnosti. To vrsto podatkov uporabljamo za naslednje namene: skrbništvo sistema, upravljanje tehnologije, vključno z optimizacijo spletnih mest in aplikacij; za namene informacijske varnosti in kibernetske varnosti, vključno z odkrivanjem groženj; za vodenje evidenc, vključno z dnevniki in zapisi, ki se vodijo v okviru podatkov o transakcijah; za boljše razumevanje strank in možnih strank ter izboljšanje podatkov o odnosih, vključno s povezovanjem z različnimi napravami in brskalniki, ki jih lahko uporabljajo; za namene spletnega ciljanja in oglaševanja; za naše vsakodnevne poslovne namene; To vrsto podatkov lahko razkrijemo našim povezanim podjetjem in ponudnikom storitev, vključno s podjetji, kot je Google, ki uporabljajo podatke, zbrane s piškotki in podobnimi sredstvi, da nam pomagajo pri naših spletnih oglaševalskih programih ter: tretjim osebam, ki pomagajo pri naših programih informacijske tehnologije in varnosti, vključno s podjetji, ki opravljajo storitve za varnost omrežja, ki hranijo informacije o zaznanih nevarnostih zlonamerne programske opreme; tretjim osebam, ki pomagajo pri preprečevanju, odkrivanju in blaženju goljufij; oglaševalskim partnerjem v omrežju tretjih oseb; našim odvetnikom, revizorjem in svetovalcem; drugim tretjim osebam, kot to zahteva zakonodaja. Te podatke razkrivamo tudi s tvojim soglasjem, če nam izrecno dovoliš namestitev oglaševalskih piškotkov tretjih oseb. Za več informacij in pregled nastavitev piškotkov preberi naše obvestilo o piškotkih.
Podatki naprav in senzorjev interneta stvari: ukazi, uporaba in drugi podatki, ki jih zbirajo, izračunajo ali izdelajo naprave za pameten dom (kot so avtomatizacija doma, upravljanje energije, varnost in zaščita ter električni izdelki) ter z njimi povezane aplikacije; diagnostični podatki (kot so kontekst in opis zaznanih napak); geolokacijski podatki. To vrsto podatkov uporabljamo za naslednje namene: omogočanje funkcionalnosti izdelka; za interne poslovne namene, kot so razvoj izdelka, varnost in nadzor kakovosti; za namene odnosov, vključno z analizo uporabe izdelka; za naše vsakodnevne poslovne namene. To vrsto podatkov lahko razkrijemo našim povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ter: tretjim osebam, ki pomagajo pri naših programih informacijske tehnologije in varnosti, vključno s storitvami za varnost omrežja in konzorciji za kibernetsko varnost; tretjim osebam, ki pomagajo pri preprečevanju, odkrivanju in blaženju goljufij; tretjim osebam, ki so potrebne za dokončanje transakcij, vključno s tretjimi osebami, ki zagotavljajo izdelke in storitve, ki jih povežeš z našimi; oglaševalskim partnerjem v omrežju tretjih oseb; našim odvetnikom, revizorjem in svetovalcem; drugim tretjim osebam, kot to zahteva zakonodaja.
Zvočne in vizualne informacije: to vrsto podatkov zbiramo iz: fotografij; videoposnetkov; posnetkov CCTV; posnetkov klicnega centra in posnetkov za spremljanje klicev; glasovnih sporočil. To vrsto podatkov uporabljamo za naslednje namene: zagotavljanje notranjega poslovanja, kot so posnetki klicev, ki se uporabljajo za usposabljanje, uvajanje ali nadzor kakovosti; za namene odnosov, kot je uporaba fotografij in videoposnetkov za namene družbenih omrežij; za namene varnosti prostorov in preprečevanja izgub; za namene našega vsakodnevnega poslovanja. To vrsto podatkov lahko razkrijemo našim povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ter: tretjim osebam, ki pomagajo pri naši informacijski tehnologiji in varnostnih programih ter naših programih za preprečevanje izgub; našim odvetnikom, revizorjem in svetovalcem; drugim tretjim osebam, kot to zahteva zakonodaja.
Podatki o skladnosti: to vrsto podatkov zbiramo iz: podatkov programa za zagotavljanje skladnosti, na primer evidenc, ki se vodijo za dokazovanje skladnosti z veljavno zakonodajo; podatkov o varnosti izdelkov in drugih regulativnih informacij; zapisov o željah potrošnikov, kot so privolitve ali zavrnitve tržnih programov; zapisov o zahtevah za pravice CCPA. To vrsto podatkov uporabljamo za naslednje namene: za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo in dokazovanje skladnosti z njo; za pravne zadeve, vključno s pravdnimi in regulativnimi zadevami, vključno za uporabo v zvezi s civilnimi, kazenskimi, upravnimi ali arbitražnimi postopki ali pred regulativnimi ali samoregulativnimi organi, vključno s storitvami sodnih postopkov, preiskavami v pričakovanju sodnih postopkov, izvrševanja ali izvrševanja sodnih odločb in sklepov; za namene notranjega poslovanja, kot so upravljanje tveganj, revizija, notranje preiskave, poročanje in analiza; za naše vsakodnevne poslovne namene. To vrsto podatkov lahko razkrijemo našim povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ter: našim odvetnikom, revizorjem in svetovalcem; regulatorjem, strankam in drugim tretjim osebam v zvezi z njihovimi revizijami pri podjetju Schneider Electric; drugim tretjim osebam (vključno z vladnimi agencijami, sodišči in nasprotnimi odvetniškimi pisarnami, svetovalci, vročitelji in strankami v pravdnih sporih) v povezavi s pravnimi zadevami.

Klepet

Želiš govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?