Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Dịch vụ an toàn của chúng tôi

Bảo vệ con người, tài sản và hành tinh, trong khi vẫn cân bằng các áp lực tài chính và sản xuất, là một thách thức không ngừng. Chuyên môn về an toàn đã được kiểm chứng của chúng tôi giúp bạn giảm thiểu các hiểm họa quy trình cũng như tổn thất sản xuất và chi phí tuân thủ quy định.
Bằng cách vận hành an toàn và đáng tin cậy hơn, bạn có thể tăng thời gian hoạt động và tránh rủi ro tổn hại uy tín.

Giải pháp của chúng tôi

Đánh giá rủi ro và dịch vụ quản lý chỉ định rủi ro có thể chấp nhận, định lượng các tình huống nguy hiểm và rủi ro có liên quan. • Dịch vụ lập kế hoạch an toàn chức năng xác định các hoạt động cần thiết cho người, bộ phận hoặc các đơn vị khác, với thông tin cập nhật trong toàn bộ vòng đời an toàn. • Dịch vụ quản lý cấu hình SIS đảm bảo khả năng truy xuất thiết bị qua vòng đời, chẳng hạn như bảo trì các mẫu tin cho từng thiết bị trong hệ thống.
Dịch vụ đánh giá an toàn chức năng xác định và thực hiện các quy trình đánh giá an toàn chức năng để có thể đo lường rõ ràng các mức độ an toàn và toàn vẹn của hệ thống. Dịch vụ kiểm tra an toàn chức năng kiểm tra để biết các hệ thống quản lý an toàn quy trình có tại chỗ và đang vận hành hiệu quả không. Triển khai và giám sát dịch vụ cung cấp các quy trình công việc an toàn chức năng thông qua các hệ thống được trang bị thiết bị an toàn (SIS).

Lợi ích

Tuân thủ các tiêu chuẩn: Cơ cấu quản lý an toàn chức năng toàn cầu có thể được TÜV Rheinland chứng nhận, tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61511.    Chất lượng nhất quán: Các mẫu, biểu mẫu và danh sách kiểm tra sẵn sàng sử dụng và thay thế đảm bảo tính nhất quán và thực hiện dự án nhanh, đồng thời duy trì hiệu suất chất lượng.
Hiệu suất nhất quán: Các quy trình làm việc và thủ tục được thiết lập đảm bảo hiệu quả làm việc nhất quán cho tất cả các hoạt động trong vòng đời an toàn. Quản lý kiến thức: Các quy trình có cấu trúc hỗ trợ chuyển giao kiến thức cho các nhóm thực hiện các hoạt động an toàn chức năng.

Giải pháp của chúng tôi

ISA84/IEC61511, các dịch vụ đánh giá khoảng cách giữa việc bảo vệ và rủi ro tiềm ẩn. Các dịch vụ đánh giá rủi ro định lượng (QRA) xác minh mức độ nghiêm trọng của kịch bản, hệ quả và tần suất. Các dịch vụ của phân tích bảo vệ (LOPA) sẽ đánh giá các rủi ro về an toàn quy trình và đảm bảo các lớp bảo vệ an toàn hoặc bảo vệ độc lập (IPLs) được bố trí tốt để giảm rủi ro đến mức có thể chấp nhận được.    • Dịch vụ lựa chọn lớp bảo vệ độc lập (IPL) và cấp độ an toàn (SIL) xác định và tinh chỉnh IPL đã chọn và đặt gán các chỉ định mục tiêu SIL.
Dịch vụ phân tích hiểm họa cho quy trình (PHA) xác định các hiểm họa và rủi ro. • Dịch vụ kiểm chứng cấp độ toàn vẹn an toàn (SIL) tính toán từng chức năng sử dụng thiết bị an toàn (SIF), tính toán các tham số, giả định, giới hạn và nguồn dữ liệu. Các dịch vụ yêu cầu về an toàn (SRS) xác định các yêu cầu về tính toàn vẹn và chức năng của mỗi SIF như xác định trong Giai đoạn 10 của IEC 61511. • Dịch vụ lập kế hoạch quản lý an toàn chức năng (FSMP) đảm bảo rằng mỗi SIF được thiết kế và vận hành đúng cách.

Giải pháp của chúng tôi

Quản lý dự án: các nhà quản lý dự án của chúng tôi được chứng nhận là những chuyên gia quản lý dự án (PMP), có chuyên môn trong việc cung cấp các dự án thuộc mọi quy mô và độ phức tạp. Thiết kế hệ thống: Các kỹ sư thiết kế xây dựng hệ thống an toàn để đáp ứng mức giảm rủi ro được xác định trong giai đoạn "Xác định và Đánh giá" của vòng đời dự án. Cấu hình hệ thống: Các kỹ sư phần mềm cấu hình các ứng dụng hệ thống an toàn để đảm bảo vận hành an toàn cho nhà máy. Kiểm tra hệ thống: Tất cả các hệ thống đều được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Việc soát hợp thức logic an toàn tự động tùy chọn mang lại lịch trình dự án nhanh hơn với tiết kiệm lên đến 40% thời gian dự án, cũng như giảm lỗi, làm việc lại và mệt mỏi cho con người.
Xây dựng Hệ thống: Các kỹ sư phần cứng và nhà cung cấp tủ điện đã được phê chuẩn cung cấp dây chuyền, đã được kiểm tra và sẵn sàng hoạt động. Tài liệu hệ thống: Tất cả các hệ thống được cung cấp hoàn chỉnh với một tập tài liệu toàn diện bao gồm kỹ thuật hệ thống, phần cứng, phần mềm và chức năng. Chạy thử Hệ thống: Các kỹ sư của chúng tôi kiểm chứng rằng hệ thống hoạt động đúng bao gồm kiểm tra vòng lặp và giao tiếp đúng giữa hệ thống an toàn và DCS. Soát hợp thức và kiểm tra: Các công cụ soát hợp thức logic tự động của chúng tôi giúp tự động hóa quy trình FAT truyền thống, giảm lỗi do con người và tiết kiệm đáng kể trong lịch trình cung cấp và chi phí dự án.

Giải pháp của chúng tôi

• Dịch vụ quản lý và giám sát an toàn vòng lặp của giám sát hiệu suất nhân viên và dịch vụ quản lý sử dụng phần mềm tự động hóa và thông minh để giám sát hiệu suất hệ thống an toàn và phát hiện các khác biệt giữa hiệu suất thực tế và mong đợi, đồng thời cảnh báo về các vấn đề an toàn tiềm ẩn trước khi nó xảy ra. Chương trình hỗ trợ khách hàng đầu tiên giúp tiếp cận các dịch vụ và chuyên môn chất lượng cao, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, quản lý các bộ phận, hỗ trợ tại chỗ, bảo trì hệ thống và quản lý vòng đời. • Kiểm tra bằng chứng định kỳ xác nhận hiệu quả hoạt động và hoạt động của hệ thống được trang bị thiết bị an toàn. Các chuyên gia có kiến thức và công cụ để đơn giản hóa việc kiểm tra định kỳ — giảm thời gian, công sức và chi phí.
• Dịch vụ học tập an toàn chức năng bao gồm vận hành, bảo trì và sửa đổi Hệ thống Trang bị An toàn, cung cấp kiến thức chuyên sâu về vòng đời an toàn, tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ phần cứng và phần mềm, và kiến thức ứng dụng. Chuyên gia, cung cấp dịch vụ toàn cầu. Tất cả các đội ngũ bao gồm Kỹ sư An toàn Chức năng được chứng nhận bởi TÜV và/hoặc Chuyên gia An toàn Chức năng đã được công nhận. Tất cả các quy trình và thủ tục đều được TÜV chứng nhận theo tiêu chuẩn IEC 61511. Cơ sở hạ tầng toàn cầu đảm bảo khả năng sẵn sàng của các nhân viên tài năng cao nhất, mọi lúc, mọi nơi.

Lợi ích

• Đảm bảo rằng các hệ thống an toàn của công ty bạn sẽ đáng tin cậy trong toàn bộ vận hành như ngày chúng được lắp đặt • Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định đã được ban hành kể từ khi chạy thử • Quản lý các phụ tùng có thể dựphòng
• Phát triển và bảo tồn kiến thức an toàn cho nhân viên • Tránh các hậu quả của một sự cố an toàn, bao gồm rủi ro cho con người, tài sản, môi trường, thời gian ngừng hoạt động và tổn thất
worker with tablet

Sách quảng cáo

Bảo vệ tài sản quý giá nhất của bạn với quản lý vòng đời hiệu quả các hiểm họa và rủi ro trong các ngành nghề hiểm họa cao.

two young engineers smiling while discussing in the control room

IEC 61511 Tuân thủ các Biện pháp thực hành tốt nhất

Tài liệu này xem xét các yêu cầu được chọn để chỉ ra tại sao kiểm thử bằng chứng và nghiên cứu SIL có thể không còn đủ nữa.

Các Bài Giảng Của Chúng Tôi

Chuyển giao chuyên môn của chúng tôi cho đội ngũ của bạn bằng cách đăng ký tham gia các bài giảng do một nhóm các chuyên gia an toàn tại nhà điều hành, được chứng nhận thực hiện các vai trò của họ theo tiêu chuẩn IEC, NFPA, API, CSA và các tiêu chuẩn và quy định phù hợp khác, để đạt được các chứng nhận an toàn quy trình sau: ・ Chứng Nhận An Toàn Chức Năng TÜV cho Kỹ Sư
・ Chứng chỉ An toàn Chức năng TÜV cho các Nhân viên kỹ thuật ・ Đào tạo An toàn chức năng cho các Quản lý ・ Đào tạo An toàn Chức năng cho các Nhân viên vận hành ・ Đào tạo An toàn Chức năng cho các Nhân viên Bảo trì ・ An toàn Chức năng cho các Hệ thống Quản lý Lò nướng ・ Đào tạo An toàn Chức năng cho các Hệ thống Bảo vệ Máy móc Turbo

Dịch vụ Tự động hóa Công nghiệp

Truy cập nền tảng học tập của chúng tôi và chọn từ hơn 200 bài giảng để tìm hiểu các sản phẩm và sản phẩm an toàn và giải pháp kiểm soát cũng như các chủ đề nhằm tối ưu hóa sự thành thạo trong lực lượng lao động của bạn.
Đăng ký ngay
Business people working on computers, facility management software, internet of things.
Closeup of a laptop and some document on table

Liên lạc với bộ phận hỗ trợ

Truy cập Trung tâm Chăm sóc Khách hàng để tìm hiểu thêm về các dịch vụ phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.
Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần trợ giúp?

Bắt đầu ở đây!

Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.

Nơi mua hàng?

Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

 Mở trong cửa sổ mới

Tìm kiếm câu hỏi thường gặp

Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.

 Mở trong cửa sổ mới

Liên hệ bộ phận bán hàng

Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!